<  
>  

Riksrevisjonen

Revisjon, Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan. Vi jobber med viktige og spennende problemstillinger som angår alle innbyggere i Norge.

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Ønsker du en bredriftspresentasjon? Ta kontakt med Riksrevisjonen for å avtale en dato på utdanningsstedet eller besøk oss med en gruppe i Oslo for å kjenne på arbeidsmiljøet.

Visjon

Riksrevisjonen bidrar effektivt til Stortingets kontroll og fremmer god forvaltning.

Antall ansatte

Ca. 500

Fakta om Riksrevisjonen
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
501-1000
Etablert år
1814
,,
Riksrevisjonen bidrar effektivt til Stortingets kontroll og fremmer god forvaltning
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Jobbmuligheter i Riksrevisjonen
Jobbmuligheter i Riksrevisjonen

Regnskapsrevisjon:
Vi reviderer statsregnskapet og alle departementene med deres underliggende virksomheter for å se om regnskapene er ført riktig, og for å finne ut statens penger blir brukt slik Stortinget har vedtatt.

Forvaltningsrevisjon:
Vi undersøker om forvaltningen bruker ressursene sine effektivt og i samsvar med hva Stortinget har vedtatt, og vurderer om de oppnår de målene som er satt.

Selskapskontroll:
Vi kontrollerer også hvordan statens eierinteresser i for eksempel aksjeselskaper og banker ivaretas.

Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede

Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll av statlige virksomheter og statlige forvaltningsområder i team eller prosjektbasert.

Bli kjent med Riksrevisjonen

Bildegalleri

Adresse

Riksrevisjonen
Postboks 8130
0032 Oslo