<  
>  

Romerike Trainee

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Bygg / Anlegg / Entreprenør, Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk

Romerike Trainee er et unikt traineeprogram for nyutdannede med ingeniørbakgrunn, som ønsker å utvikle bred og samfunnsnyttig kompetanse innen samferdsel, renovasjon, vann og avløp, plan og byggesak, kart og geodata, energi, klima og miljø!

Vi tilbyr en unik start på karrieren din med fokus på faglig utvikling og nettverksbygging. Du får 100% ansettelse i 19 måneder og konkurransedyktige betingelser.

Vi søker deg som har bachelor- eller mastergrad innen ingeniørfag eller andre relevante fagområder. Du har maks to års arbeidserfaring. Traineeperioden er tredelt: du jobber først seks måneder på ditt vertssted, sju måneder på rulleringssted også seks måneder tilbake på ditt vertssted.

Les mer
Fakta om Romerike Trainee
Hovedkontor
Lillestrøm
Antall ansatte
1-10
Etablert år
2008
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Vår bredde - din styrke!

Romerike Trainee Trainee

Velkommen til Romerike Trainee! Vi søker unge ingeniører som ønsker å starte karrieren sin med flere bein å stå på - og flere valgmuligheter. Vi legger stor vekt på bredde i opplæringen, og målsettingen er å gi deg innsikt på tvers av arbeidsområder innen kommunalteknisk. Programmet blir tilbudt nyutdannede ingeniører med bachelor- eller mastergrad, sivilingeniører og ingeniører med inntil 2 års arbeidserfaring. Programmet vårt varer i 19 måneder. I denne perioden deltar du på 6 fagsamlinger i møte med dyktige fagfolk og forelesere. Du som trainee kan selv komme med forslag til hva som kan være tema på fagsamlingene. Kanskje du vil lære om overvannshåndtering, offentlige anskaffelser eller hvordan kommuneplanen utarbeides? En av disse fagsamlingene er en studietur til Brüssel hvor traineer, fagveiledere og prosjektleder blant annet besøker Oslokontoret i Brüssel og Norway House. Du får egen fagveileder som tilrettelegger opplæringsplanen i samarbeid med deg. Flere operative veiledere vil også komme til å delta i opplæringen din – avhengig av arbeidssted, planer og prosjekter. Du får også en mentor som følger deg gjennom hele programperioden. Programmet er delt i 3 faser I den første perioden (6 måneder) vil du blant annet lære om kommunens virksomhetsområder og funksjon i lokalsamfunnet. Du vil også få varierte arbeidsoppgaver, delta i større og mindre prosjekter og få eget ansvarsområde innenfor en oppgave som skal utføres. I den andre perioden (7 måneder) får du opplæring i annen kommune/foretak hvor du blant annet vil lære om eksterne/interne prosesser og rammeverk i kommunen. Du vil også her få egne arbeidsoppgaver og/eller prosjekter som skal følges opp. Den siste perioden (6 måneder) tilbringer du i den opprinnelige kommunen/foretaket med fokus på kompetanse- og ferdighetstrening innen tildelt funksjon, samt at du skal bidra til videreutvikling av funksjonen. I denne perioden stilles det større krav til selvstendighet og oppgaveløsing. Kanskje du får hovedansvar for å gjennomføre et prosjekt? Fellesoppgave Dere vil samarbeide om en fellesoppgave gjennom hele traineeprogrammet. Målet er av dere skal skrive om noe som er nyttig og relevant samtidig som det skal kunne brukes i praksis av kommunene/IKS'ene. Oppgaven presenteres for fagveiledere, kommunaldirektører og enhetsledere for teknisk sektor, samt andre som har interesse av temaet det skrives om. Dette gir deg store muligheter for å bygge nettverk og sosialt felleskap med nøkkelpersoner innen kommunalteknisk sektor på Romerike!
Antall traineer
(5-10)
Sted
Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker
Les mer
Bildegalleri

Kontaktperson

Adresse

Jonas Lies gate 18, 2001 Lillestrøm