Mats Emil, hvordan gikk det med deg etter traineeperioden var ferdig?

Jeg startet i fast stilling som prosjektkoordinator i kommunalteknisk drift i Aurskog-Høland kommune rett etter traineeperioden. Jeg er med på virksomhetens VA- prosjekter fra idèfase og frem til ferdigstillelse. Som prosjektkoordinator vil jeg jobbe tett på de fagansvarlige vann og avløp. Jeg skal også følge opp kommunens næringsabonnenter, samt ha varierende saksbehandling i virksomheten.

Kan du fortelle litt mer om Aurskog-Høland kommune?

Aurskog-Høland kommune er den største i Akershus i areal (900 km2), og har 16 000 innbyggere. Dette er en skog/jordbrukskommune, men med stor befolkningsvekst, det er jo bare 45 min til Oslo. Akkurat nå bygges ny skole, helsehus og svømmehall på samme tid i kommunesenteret Bjørkelangen.

På hvilke måter bruker du dine erfaringer som trainee i den nye jobben?

Som trainee delte jeg kontor med de fagansvarlige for vann og avløp. Jeg fikk i hele traineeperioden ha mine små prosjekter jeg skulle holde på med, som jeg kunne spørre om hjelp fra de fagansvarlige.

Som trainee var jeg delaktig i de fleste møter som angikk vann og avløp, og fikk vel egentlig et bredt innsyn i det meste som foregikk i kommunalteknisk drift. Jeg lærte meg også saksbehandling. Jeg var også delaktig i planlegging av vann- og avløpsanlegg noe som kommer meg særlig til nytte i min nye stilling.