Hei, Oda! Først, kan du fortelle litt om deg selv?

Ja, jeg er 27 år gammel jente, opprinnelig fra Hamar, men bor nå i Oslo med samboer og katten Ludde. Jeg har studert naturforvaltning på Ås (NMBU), et studie jeg synes var veldig spennende og interessant.

Naturforvaltning er et veldig vidt fagfelt, der man både lærer om samfunn og naturvitenskap. Jeg har for eksempel fordypning i arealplanlegging og juss, noe som har vist seg å være veldig nyttig for å løse arbeidsoppgavene jeg har som trainee.

Hvilke arbeidsoppgaver jobber du med nå?

Akkurat nå er jeg trainee i Skedsmo kommune som er min hovedkommune. Jeg jobber sammen med miljørådgiver, Hilde Birkeland, som også er min fagveileder.

For tiden skriver jeg en handlingsplan mot fremmede arter. Denne tar for seg hvilke tiltak kommunen kan gjøre for å hindre at uønskede arter tar over og utkonkurrerer de lokale artene. Fremmede arter kan være skadelig for både mennesker, planter og dyr, og vi ønsker derfor å få bukt med problemet før det sprer seg til nye områder. Eksempel på fremmede arter jeg skriver om i handlingsplanen er kanadagullris og brunsnegle, som begge trives i overkant godt i Skedsmo kommune.

Høres interessant ut. Du har jo en litt annen bakgrunn enn de andre traineene i dette kullet. Kan du fortelle litt om hvordan det er å jobbe som energi- og miljøtrainee?

Det er mange spennende arbeidsoppgaver å bryne seg på. Blant annet har jeg vært med på å utarbeide skjøtselsplaner for verneområdet langs Leiraelva her i Skedsmo kommune. En skjøtselsplan er en plan over tiltak som bør gjøres for å eksempelvis opprettholde verneverdiene i området. I arbeidet med dette har jeg vært på befaring hos grunneiere og laget kart over eiendommene.

Dette arbeidet er betydningsfullt for fuglelivet og vegetasjonen i området. Skedsmo kommune satser på energi, klima og miljø, og skal ha egen trainee som jobber sammen med energirådgiveren og miljørådgiveren i neste periode. Det blir spennende!

Artig å høre. Hvorfor søkte du Romerike Trainee?

Jeg søkte på stillingen som trainee fordi det gir mulighet til å jobbe innenfor ulike fagområder og i ulike kommuner. Dette gir bred kompetanse samtidig som man finner ut hvilke fagområde man liker best og ønsker å jobbe videre med. Jeg har for eksempel vært utplassert på geodataavdeligen, kommunalteknisk avdeling, planavdelingen og jobber nå med miljø.

Mulighetene er med andre ord mange, og jeg har fått bred erfaring.

Vil du anbefale andre å søke Romerike Trainee?

Ja, absolutt – selvfølgelig vil jeg det. Det er en fantastisk mulighet både for de som har funnet sitt fagfelt og ønsker å spesialisere seg, og for de som vil finne ut hvilke områder de ønsker å jobbe med. Her kan man altså få både bredde og dybde! Som trainee får du god oppfølging av mentor og fagveileder, og godt samhold med de andre traineene.

Fagsamlingene man har i løpet av året er både sosiale og lærerike, spesielt utpeker turen til Brüssel seg. Fellesoppgaven har gjort at traineene har fått god kontakt og lært mye om et fagfelt som vi ikke hadde så god kunnskap om fra før av.

Traineeprogrammet er med andre ord en super start på arbeidslivet!