Hei, Asgeir! Kan du fortelle litt om deg selv?

Jeg er 33 år gammel, har samboer og en gutt på 2 ½ år. Jeg har en master i byggteknologi fra Universitetet i Ås (NMBU). For tiden bor jeg i Oslo, og er trainee i Skedsmo kommune. Det tar kun 10 minutter med toget fra Oslo S til Lillestrøm, noe jeg liker veldig godt.

Hva jobber du med nå og hva innebærer det?

Akkurat nå jobber jeg med flomberedskapsplanen for Lillestrøm slik at innbyggerne i her skal kunne føle seg trygge dersom en flom skulle inntreffe.

Det er et prosjekt som inneholder flere faser. Vi starter med å måle inn høyden på den eksisterende flomvollen, noe som gjøres ute i felten med GPS. Vi bruker også høydedata som er målt inn med laser fra fly, men det er tryggest å kontrollmåle utvalgte punkter med GPS for å verifisere at laserdataene er til å stole på.

Flomvollen holder Lillestrøm tørt i de fleste situasjoner, men om vi skulle oppleve for eksempel en 200- eller 500-års-flom, må vollen bygges på med sandsekker. Akkurat nå beregner jeg antall sekker kommunen må ha liggende i tilfelle slike flommer skulle intreffe. Flomberedskapsplanen består av flere elementer enn slike sandsekkberegninger, men dét er det jeg gjør akkurat nå.  

Andre prosjekter jeg jobber med for tiden er prosjektering av en renseløsning av forurenset vann fra et gammelt deponi, ser til at diverse næringsabonnenter har på plass nødvendige oljerenseløsninger, og et større prosjekt hvor vi finner feilkoblinger på ledningsnettet mellom kloakk- og overvannsledninger, slik at dette kan utbedres.

Du forteller at du jobber innenfor flere ulike fagfelt selv om du er utdannet byggingeniør?

Ja, jeg jobber med det meste. Alt fra å ta del i arealplanlegging til å planlegge små prosjekter i detalj, eller hoppe ned i kummer. Jeg liker veldig godt at det er varierte arbeidsoppgaver – og at jeg kan jobbe både ute og inne på kontoret.

Hvordan er det å være trainee hos Romerike Trainee?

Som trainee blir man veldig godt tatt imot overalt hvor man jobber. Alle er veldig åpne for å fortelle om alt jeg lurer på. Det å jobbe innenfor tekniske tjenester i kommunen er spennende, interessant og utfordrende. Jeg få jobbet med utrolig mye forskjellig og får virkelig sett at det jeg jobber med har betydning i praksis – jeg føler at jeg gjør en samfunnsinnsats.

Er det noe du vil si til de som ønsker å søke neste traineeperiode 2017-2019?

Ja, det å være trainee er virkelig en unik mulighet til å se hvordan den tekniske delen av forskjellige kommuner fungerer. Dette er nyttig uansett om man ender opp med å fortsette å jobbe i kommunen eller om man går over i det private.

Årsaken til dette er at man får delta i så mange ulike prosesser og får en bred forståelse for hvordan teknisk sektor i kommunene fungerer – og det er noe alle ingeniører kommer borti en eller annen gang i løpet av karrieren, enten man er ansatt i kommunen eller sitter på andre siden av bordet, som representant for et privat firma.