Formålet med samarbeidet er å oppnå et gjensidig positivt utbytte av et langsiktig sponsorsamarbeid, og hvor vi som sponsor ønsker å være en god støttespiller til en klubb som gjør et arbeid av stor verdi inn mot barn og ungdom.

Arna-Bjørnar holder til i Bergen, har ca. 1000 medlemmer og 41 aktive lag. Les mer om klubben her.

Vi ser frem til et godt samarbeid!