Vi lever i et land der de fleste av oss har det relativt greit, men i en verden som for mange er mer utfordrende enn noen gang. I stedet for julegaver til ansatte gir RSM derfor en gave til et veldedig formål som de ansatte er med på å bestemme. I år gir vi vår gave til Kreftforeningen - en viktig organisasjon som er med å skape håp og resultater.

På vegne av de ansatte har derfor Hans Ragnar Berg, daglig leder, og Maria Bye, markedsansvarlig, i dag gitt Kreftforeningen ved Anne Cecilie G. Bjelke et bidrag til forskning. For jo mer som samles inn til forskning, jo flere kan sendes hjem. Til jul, til nyttår, og til alle andre dager i året.

Med dette vil vi oppfordre andre også om å gjøre det samme.

God jul ønskes fra oss i RSM.