RSM Norge styrker sin posisjon som ledende på revisjon av små og mellomstore virksomheter, når FSS Revisjon AS i Sandnes nå blir en del av RSM.

RSM har en klar strategi om å være tilstede i viktige forretningssentra, og med FSS Revisjon på laget får RSM nå en betydelig tilstedeværelse i en spennende region.

- Vi har lenge hatt et godt øye til FSS Revisjon, og tok kontakt første gang for flere år siden. Med andre ord er det nøye gjennomtenkt og godt forberedt det som skjer i dag, sier Hans Ragnar Berg, daglig leder i RSM.

RSM har vokst jevnt og trutt de siste årene, men vekst er ikke et mål i seg selv.

- Vår strategi er å være til stede i viktige forretningssentra, og når vi kan styrke virksomheten med personer som deler våre ambisjoner og verdier, så griper vi sjansen, sier Berg.

FSS Revisjon er et lokalt forankret revisjonsselskap med inngående kjennskap til det lokale næringsliv i Rogaland med 21 ansatte, hvorav seks partnere. For FSS var det riktig tidspunktet og rette partner som ble avgjørende for beslutningen.

- Vi i FSS Revisjon (FSS) er stolte over vår historie og slik vi fremstår i dag. Samtidig ser vi at vi må ha evnen til å utvikle oss videre for å sikre at vi også fremover leverer på øverste nivå, sier Ivar Sørensen i FSS Revisjon.

Teknologisk utvikling, endrede kompetansekrav og endring i rammebetingelser gir en rekke muligheter, men også økte krav til revisorer i SMB-markedet.

- Derfor har vi i lengre tid hatt grundige prosesser for å finne ut hvordan vi skal bistå våre kunder best mulig i framtiden, når vi så treffer mennesker som deler våre ambisjoner og verdier, så er vi sikre på at dette er en god beslutning for vår virksomhet, sier Sørensen.

Ved årsskiftet hadde RSM 170 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Hordaland og Agderfylkene. Etter sammenslåingen vil RSM ha 190 ansatte og en forventet omsetning på 300 millioner kroner i 2018.

I dag skifter FSS Revisjon AS navn til RSM Rogaland AS, og blir profilert som en del av RSM. Planen er at RSM Rogaland AS fusjoneres inn i RSM Norge AS i løpet av året.