Første års deltakelse

I 2018 er det 15. gang Great Place to Work (GPTW) kårer Norges Beste Arbeidsplasser. RSM fikk ved første års deltakelse ikke bare GPTW-sertifisering, men kom også med på listen over Norges Beste Arbeidsplasser. Over 200 bedrifter og deres 31.000 ansatte er blitt undersøkt for å finne frem til hvilke selskaper som kommer best ut, og RSM kom på 11. plass i kategorien 50-199 medarbeidere. Riktige ansettelser, personlig utvikling og mening med jobben kjennetegner de beste bedriftene.  

- De beste arbeidsplassene har introduksjonsprogrammer og opplæring av nyansatte, personlig og faglig utvikling på arbeidsplassen, og en tydelig kommunisert hensikt som gjør at arbeidsplassen blir mer enn bare en jobb, sier administrerende direktør Jannik Krohn Falck, i Great Place to Work. - RSM Norge deltok for første gang i år, og ble ikke bare sertifisert, de kom rett inn på listen over Norges Beste Arbeidsplasser. Det må også nevnes at de er ekstremt gode på ansettelsesprosessen, fortsetter Krohn Falck. 

Ansettelsesprossen

RSMs evne til å utvikle og beholde dyktige og engasjerte mennesker er en forutsetning for å sikre riktig kvalitet.

- Vi legger ned mye arbeid i å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere, og mener at det er en forutsetning for å lykkes i markedet, sier Øyvind Sæther, Director People & Organisation i RSM.

- Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Vi er opptatt av å ta vare på og utvikle enkeltindividene og sikre at den enkelte leverer kvalitet, fortsetter Sæther.

I RSM handler rekruttering om to forhold;

  1. Å ta vare på alle kompetente og engasjerte kollegaer, slik at de hver dag velger å komme motivert på jobb for å være med å utvikle RSM inn i fremtiden.
  2. Å være en attraktiv arbeidsgiver i relevante studentmiljøer.

- Vi kan med glede konstatere at RSM som arbeidsgiver blir stadig mer attraktiv, sier Sæther.  

I 2017 fikk nemlig RSM en hyggelig anerkjennelse fra Norges studenter, da et rekordhopp fra 101. til 24. plass ble gjort på Karrierebarometeret, en studentkåring over landets mest attraktive arbeidsgivere.

- Dagens studenter er morgendagens næringsliv, og denne tilbakemeldingen er med på å gi oss berettiget optimisme og inspirasjon i arbeidet med videreutviklingen av RSM, fortsetter Sæther.

Det kollegiale er motivasjonen

GPTWs liste over Norges Beste Arbeidsplasser er til for å hedre de organisasjoner som lykkes med det fundamentale for en bærekraftig organisasjon: utvikling av en god arbeidsplass. GPTW løfter frem de som mottar utmerkelsen for å inspirere andre organisasjoner.

Hans Ragnar Berg, daglig leder i RSM, forteller at det er kollegaene som er det grunnleggende for utviklingen av RSM:

- Mine engasjerte kollegaer er den aller viktigste årsaken til at jeg hver morgen gleder meg til en ny innholdsrik og morsom dag på jobb. Min drøm er at alle i RSM skal oppleve det på samme måte. I så måte er prisen fra GPTW en hyggelig anerkjennelse til alle de herlige menneskene i RSM, og en bekreftelse på at det gjøres mye positivt i selskapet vårt. Samtidig gir dette betydelig motivasjon til å fortsette den målrettede jobbingen, sammen med alle mine kollegaer, for å gjøre RSM til en fortsatt attraktiv arbeidsplass.

OM GREAT PLACE TO WORK:

Great Place to Work er et globalt rådgivings- og analyseselskap som bygger, opprettholder og anerkjenner høy tillit og presterende arbeidskulturer. I over 30 år har Great Place to Work vært rådgiver for organisasjoner i privat-, offentlig- og frivillig/ideell sektor. I Norge har Great Place to Work bistått norske organisasjoner de siste 15 år. Globalt samarbeider Great Place to Work årlig med rundt 13 000 virksomheter, og har over tid samlet data og beste praksis fra over 100 millioner mennesker verden over.

Krav for å bli GPTW-sertifisert:

  1. Innenfor hver av de fem dimensjonene som måles, må 70 % av medarbeiderne oppleve innfrielse av sine forventninger knyttet til faktorene som måles.
  2. Oppfylle minimumskrav på svarprosent.

OM NORGES BESTE ARBEIDSPLASSER:

Siden 1998 har Great Place to Work kåret de beste arbeidsplassene i ulike land og regioner. I 2018 er det 15. gang utmerkelsen deles ut i Norge og det har aldri før vært flere nominert til utmerkelsen. Det siste året har Great Place to Work samarbeidet med 201 organisasjoner med til sammen over 31 000 medarbeidere.

Gjennom en omfattende kulturanalyse og medarbeiderundersøkelse, som fokuserer på lederskap, tillit, troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og fellesskap, rangerer Great Place to Work de beste virksomhetene innenfor fire kategorier; flere enn 500 medarbeidere, 200 - 499 medarbeidere, 50 - 199 medarbeidere og 20-50 medarbeidere.

Listen over Norges Beste Arbeidsplasser er til for å hedre de organisasjoner som lykkes med det fundamentale for en bærekraftig organisasjon: utviklingen av en god arbeidsplass. GPTW løfter frem de som mottar utmerkelsen for å inspirere andre organisasjoner. Vurderingen bygges på data fra de to undersøkelsene Trust Index og Culture Audit.