Man blir ikke veldig innovativ av prat alene, det må handling til. Vi har funnet tre konkrete tiltak som fungerer for oss.

Som revisjonsselskap har vi en ganske enkel forretningsmodell som i mange år har vist seg å være vellykket. Spørsmålet er om vår tidligere suksess, paradoksalt nok, vil være det som hindrer oss i å lykkes i fremtiden. 

Som mange andre bransjer, står vi overfor flere trusler. De store aktørene posisjonerer seg mer og mer som teknologiselskaper. I tillegg ser vi fremveksten av små fintech-selskaper som spiser seg inn på nisjeområder og teknologier som Blockchain vil kunne snu opp ned på spillereglene. Vil det overhodet være behov for en revisor i fremtiden? Behov for tredjepartskontroll vil det sikkert være, men neppe i samme form som i dag. 


Skal vi fortsatt være relevante for både kunder og medarbeidere, må vi nok evne å gi slipp på litt av suksessformelen og frie tøylene til gamle kjepphester. Mange vil nok som oss oppleve at det er enklere sagt enn gjort.


Er vi modne nok?

Spørsmålet er om vi er modne nok til å ønske nye tanker, nye forretningsmodeller og nye løsninger velkommen. Og har vi i det hele tatt en kultur der medarbeidere med nye tanker, ideer og kompetanse faktisk får blomstre?

Henry Ford er tilkjent sitatet om at dersom han hadde spurt folk hva de ville ha, ville de svart raskere hester. Ingen ville svart en bil. På samme måte kan vi neppe levere de samme tjenestene i all evighet, bare raskere og billigere, med klassisk inkrementell forbedring. Vi må videreutvikle og ansette medarbeidere som kan finne opp vår bransjes og vår tids forbrenningsmotor.Aldri mer «sånn gjør vi det her»

Det er viktig å fri seg fra å innlemme alle nye medarbeidere i det er sånn vi alltid har gjort det-tankegangen. Det som har fungert tidligere kan nemlig, paradoksalt nok, lede til vår undergang.

Tushmann & O'Really (1996) beskrev dette som suksessyndromet. Vellykkede virksomheter har identifisert det som fungerer godt, og rigger forretningen deretter. Etter hvert som forretningen vokser, iverksetter man nye systemer og større strukturer som dyrker suksessen. Store endringer blir stadig dyrere og mer tidkrevende, i den grad at virksomheten fort får det som kalles «strukturell og kulturell treghet». All endring er så omfattende og altomgripende at man heller skuer bakover og hviler på laurbærene i håp om at det som alltid har fungert, alltid vil fungere.Nok preik; vi vil ha praksis!

Vi har for lengst erkjent at vi må endre oss. Vi har også kartlagt at vi ikke har vært godt nok rigget for å få det til. Men det hjelper ikke å være klar over problemet om man ikke gjør noe med det!  

I RSM har vi gjennomført blant annet tre tiltak vi mener har en effekt for oss, kanskje også for andre.

Les hele aritkkelen på vår hjemmeside: https://www.rsm.global/norway/nb/news/fra-preik-til-praksis-3-tiltak-fremme-innovasjon 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger