Ens første jobb og dermed starten på karrieren er ikke alltid resultatet av nøyaktig planlegging. Noen ganger tas de beste beslutningene på magefølelsen. 

Vi tok en prat med to av våre nye kolleger Helene og Bjørn Olav, som begynte ved RSMs kontor i Kristiansand i august 2018. De kommer begge fra regionen, og som en del andre sørlendinger, vender de ofte sørover etter en stund.

- Faktisk hadde jeg en plan om å jobbe i Oslo i noen år, før jeg eventuelt skulle vende snuten hjemover, forteller Bjørn Olav. - Men muligheten til å starte karrieren ved et nyoppstartet kontor i Kristiansand ble for fristende og jeg måtte derfor endre på den opprinnelige planen.

- Det samme gjelder for meg, skyter Helene inn. - Jeg tenkte også at jeg skulle jobbe noen år i Oslo før jeg flyttet hjem. Så ble jeg kjent med RSM på en bedriftspresentasjon med en påfølgende middag. Jeg sendte inn en søknad, kom på intervju og da var jeg overbevist. RSM i Kristiansand fremsto som et bedre alternativ enn andre virksomheter jeg snakket med i Oslo. 


Lykkelig som liten

Bjørn Olav har rett nok opprettholdt én av planene han hadde for karrieren, nemlig å jobbe i en mellomstor virksomhet.

- De fleste av mine studiekompiser har valgt å jobbe for en av de fem store revisjonsselskapene, og det er nok et veldig godt valg for dem, fortsetter Bjørn Olav. - Jeg hadde imidlertid en klar formening om at jeg ønsket å jobbe for en mindre virksomhet, og være en litt større «brikke» i et litt mindre spill. Jeg hadde et inntrykk av at det ville gi mindre grad av rutinearbeid og tidligere ansvar, samt bredere erfaringsgrunnlag. Uten at jeg vet for sikkert hvordan det er hos andre, kan jeg i alle fall bekrefte at jeg har fått betydelig ansvar fra første stund her i RSM.

- Det har jeg også, supplerer Helene, - og fordelen med et mellomstort selskap som oss er at man får ansvar for revisjonen av kunder fra a til å veldig tidlig i karrieren. Samtidig bistår jeg også på større og mer komplekse kunder. Den variasjonen liker jeg godt. Dessuten er det veldig gøy å jobbe med lokalt næringsliv, det skjer mye bra i Kristiansand.


Liten, mellomstor og stor

En jobb ved RSMs kontor i Kristiansand betyr at man jobber i en virksomhet med tre forskjellige størrelser.

- Her på kontoret i Kristiansand er vi jo relativt sett få, men vi samarbeider tett med våre kolleger i Arendal, Mandal og Lyngdal og blir dermed en betydelig aktør i Agder med rundt 30 kollegaer, forteller Helene.

- I tillegg har vi kollegene ved de andre kontorene og særlig i Oslo, som til sammen gjør at vi er et mellomstort selskap på nasjonalt plan, legger Bjørn Olav til.

- Her får man på mange måter det beste fra to verdener. Vi sitter tett på våre kunder lokalt, og har et større nettverk fra andre kontorer i ryggen. Det er kanskje ikke for alle å jobbe i et selskap av vår størrelse, men for meg er det midt i blinken.