For 16. år på rad har Great Place to Work (GPTW) kåret Norges Beste Arbeidsplasser. Virksomhetene på topp kjennetegnes av at medarbeidere føler seg sett og hørt, sterk fellesskapsfølelse og stolthet for arbeidet de gjør. RSM deltar for andre år og er også i 2019 med på listen i kategorien 50-199 medarbeidere.


En hyggelig anerkjennelse, men det er det bakenforliggende som virkelig betyr noe

Prisen oppleves av RSM som en hyggelig anerkjennelse, men det viktigste med deltakelsen er å fange opp hvordan den enkelte har det på jobb og derunder få konkrete innspill til hva RSM som arbeidsgiver kan gjøre bedre.

Ser det hele mennesket

Virksomhetene på topp i kåringen er genuint opptatt av de ansattes vel og ve. Hele 79 prosent av ansatte i Norges Beste Arbeidsplasser føler at ledelsen viser en oppriktig interesse for dem som person, ikke bare ansatt; sammenlignet med landsgjennomsnittet på 55 prosent.

- Vi ser at det ikke lenger er teknologi og arbeidsprosesser som skaper konkurransefortrinn; det er mennesker. Ulike livsfaser har ulike behov, så det krever tett hverdagsledelse for å avdekke den enkeltes behov og tilpasse deretter. Vinnerne er de virksomhetene som innser at medarbeiderne er den viktigste verdien til å lykkes, sier Jannik Krohn Falck, Administrerende direktør i Great Place to Work.-

Det er på grunn av alle de engasjerte og herlige menneskene i RSM at jeg har vært her så lenge, og som gjør at jeg hver morgen gleder meg til en ny dag på jobb. Min drøm er at alle i RSM skal oppleve det på samme måte, sier daglig leder i RSM Norge, Hans Ragnar Berg.

RSM på listen i 2019 også

RSM er for andre år på rad med på listen over Norges Beste Arbeidsplasser.

- En anerkjennelse er hyggelig, sier Hans Ragnar, - men det er det bakenforliggende som virkelig betyr noe for oss. Under den høytidelige prisutdelingen 19. mars fikk vi bekreftelsen på at vi nok en gang er på listen i kategorien for mellomstore arbeidsgivere. Det er naturligvis stas å bli hedret, og vi var en gjeng på ti personer fra ulike kontorer som deltok på markeringen. Det er dog verken diplomet, den hyggelige kvelden eller emblemet vi kan bruke i markedsføring som er årsaken til at vi er med på målingen. Langt der ifra.


Utvikling

RSM jobber med GPTW for å sikre å utvikle seg mot å bli det GPTW kaller en fremragende arbeidsplass. En arbeidsplass der medarbeidere opplever mestring og mening, der de får brukt sin kompetanse og føler stor grad av autonomi. Kort sagt; et sted der folk trives og har det bra.

- Tilfredse og engasjerte medarbeidere er vår eneste reelle verdi, sier Hans Ragnar.

- Derfor har vi stor tro på at det er gunstig å investere i at våre medarbeidere har det bra. Flinke folk som trives presterer bedre, og da får våre kunder et bedre produkt. Så enkelt, og så vanskelig er det.  Vi bruker rapporten til å lære om hva vi kan bli bedre på, og rendyrke det vi allerede er ganske gode på. Vi har blant annet nok en gang blitt minnet på viktigheten av rettidige og tydelige tilbakemeldinger i arbeidshverdagen.


Fremragende?

Great Place to Work snakker om fremragende arbeidsplasser. Det kan fremstå noe voldsomt for vanligvis noe mer avbalanserte nordboere.

- Man kan jo ha en tendens til å overdrive «over there», og siden GPTW opprinnelig er et amerikansk selskap, så brukes kanskje litt større ord enn vi er vant med, fortsetter HR-ansvarlig Øyvind Sæther.

- Vi er neppe fremragende nå, og jeg vet ikke om vi noen gang kommer til å bli nettopp det. Men enn så lenge lever vi godt med at vi er et «greit place to work», om enn ikke «great». Vi jobber uansett målrettet videre for å bli litt bedre hver dag, sier Øyvind.

Les artikkel med kobling til rapport her: https://www.rsm.global/norway/nb/news/rsm-en-av-norges-beste-arbeidsplasser-2019