<  
>  

Jobbmuligheter som Regnskapsansvarlig / Regnskapssjef

Shell
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Jobbmuligheter som Regnskapsansvarlig / Regnskapssjef
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Regnskapsansvarlig / Regnskapssjef. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Shell.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser - Regnskapsansvarlig / Regnskapssjef
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Shell
S
Shell søker tekniker til stilling på ett av Norges mest høyteknologiske industrianlegg!
Shell er ett av verdens største energiselskap med nesten 100.000 ansatte. I Norge har vi ansvar for viktige forsyninger av naturgass til Europa og nå rekrutterer vi Elektriker til driftsorganisasjonen på Nyhamna.Hovedoppgaver og ansvarUtføre arbeid og inspeksjoner på alle typer elektrisk utstyr. Arbeidet skal utføres profesjonelt og i overensstemmelse med krav i lovgivningen, samt selskapets forskrifter og planer/jobbpakkerDelta i feilsøkningsarbeider innenfor den elektriske disiplinen, i overensstemmelse med prosedyrer og anvisningerPåse at sikker arbeidspraksis følges, i overensstemmelse med lovfestede- og selskapets sikkerhets- og miljøprosedyrer og normer for eget arbeidPåse at verktøy og utstyr som benyttes i arbeidet er egnet til formålet, i skikkelig stand, og brukt på riktig måteSikre god orden og ryddighet over hele anleggetRapportere status og fremdrift i vedlikeholdssystem.Assistere ved behov i rutinemessig og spesielt registreringsarbeid, rapportering eller studier innen den elektriske vedlikeholdsdisiplinenIvareta verkstedet på Nyhamna, samt alt verktøy, biler og utstyr tildelt disiplinenUtføre arbeid i henhold til regulerende forskrifter og selskapets etablerte planer, prosedyrer og instrukserRoller:Stedfortreder for senior tekniker etter avtale med linjeledelseBeredskapsrolle iht. beredskapsplan: ElektrikerGrensesnitt mot andreTett samarbeid internt med: Produksjon, Vedlikeholdsleder, Fagansvarlig, Senior tekniker i egen disiplin, HMS leder, Elektro driftsansvarlig/tilsynsleder, øvrige vedlikeholdsdisipliner og supportavdelingen i Kristiansund.Kompetanse og ferdigheterUtdanning:Fagbrev innen elektro og sertifikat for gruppe lavspent(L) eller høyspent (A/H) som minimumErfaring:Erfaring fra drift av elektriske lav og/ eller høyspent anlegg fra petroleumsindustrien eller tilsvarendeKompetansekrav:Må kunne møte kompetansekrav og gjennomføre opplæring og verifikasjon i henhold til kompetanseprofil for stillingen og tilhørende drift,- og beredskapsroller som definert basert på regelverkskrav, selskapskrav og lokale krav.HSSEQ Kompetanse/Ferdigheter; Godt kjennskap til oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetssaker i forbindelse med utførende aktiviteterSpråk:Arbeidsspråk er norskGod kunnskap i engelskArbeidstidsordningDagtid./ 08:00 -- 16:00 Adresse: Aukra
18.08.2024 Aukra
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Shell
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Shell

Energien vi leverer bidrar til å støtte økonomisk vekst og utvikling. Vi tar hensyn til samfunnsinteresser, og arbeider for at lokalsamfunn skal nyte godt av vår virksomhet samtidig som vi beskytter omdømmet vårt i forretningsdriften.

Oppfinnsomhet og avanserte teknologier er avgjørende for å kunne bidra til å dekke verdens energietterspørsel i fremtiden.

I Shell vet vi at ett enkelt selskap ikke kan utvikle alle disse alene. Vi samarbeider derfor nært med industripartnere og fagpersoner fra andre bransjer for å få nye ideer, og dele kunnskapen som bidrar til å drive utviklingen fremover.

Shell har vært aktiv i Norge i mer enn 100 år med oppstart i 1912.  Våre aktiviteter inkluderer leting og produksjon av olje og gass (oppstrøm), og raffinering, salg og markedsføring av petroleumsprodukter (nedstrøm). Vårt hovedkontor ligger i Sola kommune utenfor Stavanger. Oppstrømsvirksomheten har i tillegg kontorer i Kristiansund og på Aukra, mens nedstrømsvirksomheten blir ledet fra Oslo.

Visjon

Vårt mål er å oppfylle energibehovene i samfunnet, på måter som er økonomisk, sosialt og miljømessig levedyktige, nå og i fremtiden.

Våre kjerneverdier er ærlighet, integritet og respekt for mennesker. Dette danner grunnlaget for Shells generelle forretningsprinsipper. 

Antall ansatte

1126 i Norge. 923 i oppstrøm og 203 i nedstrøm.