– Byggebransjen kjøper ofte inn teknologi fra flere leverandører, noe som gjør det vanskelig å få velfungerende integrerte løsninger. Vi ser at byggets «hjerne» kan være levert av en rørlegger eller en ventilasjonsleverandør. Dette blir litt som å la en bilmekaniker oppgradere mobilen din, sier Ingebjørg Foss Daae.

Som forretningsutvikler innen innovasjon og digitalisering i Siemens Building Technologies, mener hun integrerte løsninger gir helt andre muligheter og fordeler.

– Innovasjon og utvikling av nye løsninger og tjenester forutsetter et integrert og velfungerende system i bunnen. De virkelig innovative prosjektene er der vi blir involvert fra dag en, og kan jobbe tett med sluttkunden gjennom hele prosjektet. Kunden får da en helhetlig løsning hvor alt spiller sammen og samtidig som vi kan drive utvikling sammen, sier hun.

Selvlærende bygg

Siemens har utviklet løsninger for deling av informasjon slik at lignende bygninger kan lære av hverandre.

– På verdensbasis innhenter vi data fra over 75.000 bygg og kan sammenligne byggene med hverandre. Vi setter blant annet opp løsninger for hotellkjeder og kjøpesentre for å sammenligning energiforbruk, driftskostnader og andre parametere på tvers av bygningsmassen. Slik analyser hjelper med å optimalisere driften, sier hun.

Hun forteller også at Siemens jobber med systemer som lærer seg å finne avvik og varsler om anbefalte tiltak.

– Noen av systemene kan detektere avvik på energi- eller vannforbruk og diagnostiserer feil på ventiler eller annet teknisk utstyr. Løsningen gir varsler på hva som kan være galt og rapporter hva som kan utbedres. Vi er på god vei til automatiserte og selvlærende bygg.

Gir gjestene kontrollen

Foreløpig har Siemens gjort data tilgjengelig for driftsorganisasjonen i bygget. Nå ønsker de å gjøre dataene tilgjengelig for tredjeparter via Mindsphere, en åpen skybasert analyseplattform. 

– I Trondheim utvikler vi løsninger for et hotell som gjør at gjestene kan styre alt fra mobilen. Hotellet vil tilby adgangskontroll med Bluetooth og styring av lys, temperatur og ventilasjon direkte fra mobilen. I tillegg bruker vi innendørs-posisjonering for navigasjon og smartere evakuering, sier hun.Her skal også systemet for «building management» integreres med hotellets reservasjonssystem.

– Hensikten er å tildele hotellrom ved siden av andre rom som er reservert slik at hotellet fylles opp fløy etter fløy. På den måten kan vi styre inneklima der det er gjester og slipper å varme opp hele hotellet, sier Foss Daae.

Automatiserer nytt hovedkontor

Men det er ikke bare hotellbransjen som opplever at bygningene deres blir mer innovative. I det nye hovedkontoret til Veidekke skal man for eksempel kunne snakke til rommene for å styre lys, varme og ventilasjon.

– Vi ønsker å automatisk tildele kontorplasser slik at man kan fylle opp bygget på en energiøkonomisk måte. I tillegg vil kantina ha informasjon om hvor mange som er i bygget slik at de kan tilby riktig mengde mat og redusere matsvinn, sier hun og fortsetter:

– Bevegelsesdetektorer skal også kunne spore arealbruken slik at vaskepersonell kan effektivisere renholdet. På sikt kan slike data brukes til å styre vaskeroboter.

Vil gjøre informasjonen tilgjengelig

Foss Daae tror vi bare har sett begynnelsen på bygningsautomasjon og at deling av data i fremtiden vil skape mer effektive tjenester.

– Neste generasjon byggautomasjon vil bygge videre på innendørs-posisjonering og gå i retning av IoT (Internet of Things). Eksempelvis vil renhold og vedlikehold bli mer effektivt når sensorer varsler om behov for tømming av søppel eller fylling av såpedispensere. Vi ser også på hvordan brannvesenet kan hente ut data om hvor folk befinner seg, hvor det brenner og temperaturspredning. Det vil skje mye innen «Facility Manangement on Demand» i årene som kommer, sier hun.Siemens overordnede strategi er å gjøre informasjonen tilgjengelig for andre som kan ha nytte av den.

– Vi ønsker å forbedre sikkerheten, effektivisere driften og skape verdier for andre med dataene vi samler inn, avslutter hun.

Forretningsutvikler Ingebjørg Foss Daae i Siemens Building Technologies mener integrerte løsninger gir helt andre muligheter og fordeler. Foto: Privat