For Hans Kjetil startet veien til milliardansvaret med en sommerjobb på et veivedlikeholdsprosjekt på Notodden i 2007 da han gikk på bygg- og anleggslinjen ved Høgskolen i Telemark.

- Senere ble det mer. Jeg begynte på små damprosjekter i grisgrendte strøk med kontrakter på mellom 15 og 30 millioner.

Utbyggingen Farriseidet - Porsgrunn (UFP) Stort ansvar

Nå har Hans Kjetil ansvaret for grunnarbeidene på alle strekningene som ikke ligger i tunnel på den 9 km lange jernbaneparsellen Skanska har kontrakt på mellom Farriseidet og Porsgrunn.

I tillegg er han nestkommanderende og i perioder stedfortreder for prosjektsjefen som har det overordnede ansvaret for hele prosjektet på 1,5 mrd kr.

- Det er utrolig gøy å få 280 mennesker til å jobbe sammen. Når man driver et prosjekt som dette rigger man egentlig en helt ny bedrift som skal vare i tre år og deretter legges ned igjen. Det er utrolig spennende og krevende å få det til å fungere, sier han.

Vanskelig å gi en oppskrift

29-åringen synes det er vanskelig å gi andre en oppskrift på hvordan man skal gjøre karriere i Skanska. Men han kan likevel gi noen råd på veien.

- Det at jeg har jobbet i små prosjekter har vært veldig lærerikt, for der fikk jeg erfaring med alle rollene i et prosjekt, sier telemarkingen.

- Jeg fikk ledererfaring allerede i 2011 etter bare noen få år i Skanska. Jeg har blitt sett av sjefene mine hele veien og fått muligheter til stadig større utfordringer, sier han.

Ja-menneske

Hans Kjetil er en av de som griper mulighetene. I regi av Skanska har han deltatt i lederprogrammet LIS2, prosjektlederutdanningen Gnist og er nå i gang med Skanskas internasjonale utviklingsprogram Stretch. Til sommeren skal han jobbe på et bybaneprosjekt i Boston.

- Jeg har vært positiv i troen på at jeg kan utføre jobbene jeg har blitt tilbudt. Og jeg har hele tiden hatt mange dyktige folk rundt meg, sier han.

- Ikke fokusér på karriereklatring

Selv om Hans Kjetil har kommet raskt til lederposisjoner, mener han at det ikke er lurt å hige etter ledelse før man har grunnfjellet på plass.

- Jeg mener det blir feil fokus hvis man som nyutdannet skal se seg blind på klatring. Fokuset bør være på å få kontakter og kunnskap, og bygge opp en kompetanse som er ettertraktet.

Det er så mange aspekter ved prosjektarbeid som du først lærer når du begynner å jobbe. Selv har jeg fortsatt mye igjen å lære, sier han.

- Det at jeg jobbet på små prosjekter gjorde nok at jeg fikk lederansvar tidlig.

Anbefaler anlegg

Han tror også at han har lært ekstra mye på grunn av det gode samholdet man opplever når man bor på brakke og lever sammen med kollegene hele døgnet.

- Det er mange som er kritiske til å jobbe på anlegg fordi man må reise og være hjemmefra store deler av uken. Men når man jobber på anlegg blir man veldig godt kjent med folk, og da lærer man mye, sier han.

- Det er ikke noe ekstraordinært med meg annet enn at jeg synes dette er gøy og takker ja til tilbudene jeg får. Det er ikke hjernekirurgi dette. Det handler om mennesker, pluss og minus, sunn fornuft og folkeskikk, sier han.