Bli kjent med prosjektlederutdanningen GNIST

Ledige stillinger hos Skanska

Montasjebaser og montører - Skanska Stålfabrikken

Skanska er et av verdens ledende entreprenørselskap innen store komplekse prosjekter og prosjektutvikling av kommersielle bygg og infrastruktur, boliger, og offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag ca 41.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.   Vårt spesialistselskap Skanska Stålfabrikken prosjekterer, produserer og monterer stålprodukter som bæresystemer, HSQ-bjelker, pelespisser, fergelemmer, broer, og innstøpningsgods. Produksjonen foregår ved vårt anlegg på Øysand i Sør-Trøndelag.     Montasjebaser og montører - Skanska Stålfabrikken     Ansvar/arbeidsoppgaver montasjebas: Lede montering av stålkonstruksjoner ute i prosjektene. Sikre sikker og effektiv produksjon gjennom å lede, planlegge, iverksette og følge opp vår produksjon og HMS ute på byggeplassen.      Ansvar/arbeidsoppgaver montør: Montering av stålkonstruksjoner ute i prosjektene. Sikre sikker og effektiv produksjon gjennom å planlegge, iverksette og følge opp vår produksjon og HMS ute på byggeplassen.     Kvalifikasjoner: Fagbrev i platearbeiderfaget eller annet relevant fagbrev Erfaring fra montasje av stålkonstruksjoner og betongelementer. Sveisesertifikat Beherske norsk som språk   Egenskaper: Positiv innstilling og gode samarbeidsevner både internt og med kunder/samarbeidspartnere.  Være mobil og reisevillig Initiativrik og proaktiv Selvgående og opptatt av god kvalitet og et godt resultat   Vi kan tilby: Stort fokus på trygge og gode arbeidsforhold Stabil og forutsigbar arbeidsplass Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram. Arbeidssted vil primært være byggeplasser i Midt Norge, men reising må påregnes.    Kontakt: Jon Olav Kvåle, Fabrikksjef, tlf: +47 98210081 Odd Ringen, HR sjef, tlf + 47 98210146    
Trondheim
25.09.2019

Innkjøpsledere - Bygg Østlandet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern. Vi har ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag ca. 38.000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. Skanska Norge har ca. 3.800 ansatte og omsatte for 14,6 milliarder norske kroner i 2018.   Er du vår nye innkjøpsleder?    Skanska Norge er ett av landets største entreprenørkonsern. I dagens markedssituasjon, preget av økt konkurranse om store komplekse prosjekt, blir innkjøpsrollen stadig viktigere. Profesjonelle anskaffelser når det gjelder kategorikompetanse, leverandørsamhandling, deling av beste praksis og bruk av nasjonale og internasjonale leverandøravtaler, skaper betydelig merverdi for Skanska og bidrar til å øke vårt konkurransefortrinn.Innkjøp har et høyt ledelsesfokus i Skanska Norge. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle denne funksjonen for å skape konkurransekraft gjennom hele prosjektet, fra tilbudsfasen til endt prosjektgjennomføring.   Vi tilbyr: Du blir del av ett av landets største kompetansemiljø på Innkjøp, som du vil være med å videreutvikle i riktig retning  En stilling hvor du er en betydelig bidragsyter til økt lønnsomhet for selskapet  En jobb med stor kontaktflate mot resten av organisasjonen og våre spennende byggprosjekter Stor mulighet for innkjøps- og byggfaglig utvikling Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger, mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram, samt tilgang på firmahytter  Ditt ansvar: Leder, planlegger, koordinerer og gjennomfører innkjøpene i prosjektene i tett samarbeid med drift og prosjektering Bistår med faglig innkjøpskompetanse i tilbudsfasen og prosjektgjennomføringen  Arbeider aktivt i leverandørmarkedet med å identifisere, evaluere og videreutvikle eksisterende og potensielle samarbeidspartnere til våre prosjekter Samhandling med leverandører, interne fagmiljøer og rådgivere for å finne kostnadseffektive løsninger slik at definerte mål for fremdrift, lønnsomhet, kvalitet, miljø, HMS og kundetilfredshet nås Dine Kvalifikasjoner: Relevant bachelor eller mastergrad Erfaring fra forhandlinger og kontraktsarbeid, gjerne i prosjektbasert virksomhet Bransjeerfaring er en fordel, men ikke et krav Byggfaglig erfaring kan veie opp for manglende innkjøpsfaglig erfaring Gode norsk og engelsk - kunnskaper er en forutsetning Må beherske kalkulasjonsverktøy og BIM etter en opplæringsfase Dine Egenskaper: God forretningsforståelse og er resultatorientert Analytisk – forstår raskt komplekse problemstillinger og foretar rasjonelle helhetsvurderinger Gode kommunikasjonsferdigheter Samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon Evner å identifisere og utnytte kommersielle muligheter Selvgående og tar ansvar Vi søker nå to nye innkjøpsledere, en til vår byggvirksomhet i Akershus (Romerike og Follo), og Østfold, og en til vår virksomhet i Drammensområdet. Arbeidet som innkjøpsleder vil foregå på respektive regionskontor på Vinterbro eller Drammen samt på de byggprosjekter du til enhver tid blir involvert i. Det er fint om du i søknaden kan presisere hvilken av stillingene du er interessert i.   Stillingene rapporterer til Innkjøpssjef Erik Duberg, som kan kontaktes på telefon 934 44 812 ved spørsmål.    
Akershus
29.09.2019

Rådgiver BIM & VDC

Om Skanska Teknikk Skanska Teknikk består av flere avdelinger og dekker fagområdene energi, miljø og klima, byggeteknikk og bygningsfysikk, konstruksjonsteknikk, geoteknikk, betongteknologi, tekniske fag, BIM og VDC. Avdelingene består av medarbeidere med spisskompetanse innenfor de fagområdene våre avdelinger representerer. Vi arbeider med direkte rådgivning til våre byggeprosjekter og erfaringstilbakeføring fra prosjektene for videreutvikling av vår egen kompetanse og våre byggesystemer. I tillegg er det avdelingene i Teknikk som ivaretar Skanskas brede engasjement innenfor forskning og utvikling. Om BIM & VDC-avdelingen Å være Skanskas spesialister i BIM og VDC innebærer at avdelingen har ansvaret for BIM i alle faser, bl.a. BIM-koordinering i prosjektering, 4D-planlegging, bruk av BIM på byggeplass, visualisering, VR og AR. Avdelingen støtter til enhver tid 50-100 prosjekter innen boligbygg, næringsbygg, skoler og kulturbygg og anleggsprosjekter innen privat og offentlig sektor i alle Skanska Norges geografier.  Rådgiverne våre får en egen prosjektportefølje med ansvar å følge opp BIM- og VDC-implementering og gis en stor grad av frihet i hvordan man følger opp disse i hverdagen. Vår avdeling holder til i våre nye, flotte lokaler på Sundtkvartalet på Grünerløkka i Oslo. Ved at avdelingen sitter sentralt organisert befinner man seg daglig i kontorlandskap i et sterkt fagmiljø blant BIM- og VDC-eksperter og kan bistå hverandre i hverdagen, utveksle erfaringer og bygge kompetanse. Balansen mellom å støtte prosjekt og ha kontorplass på hovedkontoret gir også gode muligheter til å delta i sentrale initiativ for å videreutvikle digitalisering i Skanska både nasjonalt og globalt. En av avdelingens viktigste oppgaver er nemlig å sørge for at Skanska er i forkant på nye prosesser, metoder og teknologi. I Skanska tror vi på digitalisering og vi søker derfor etter deg som både vil implementere dagens beste praksis, men også er sulten på å benytte sin kompetanse til å utvikle oss videre! Rådgiver BIM & VDC Vi kan tilby: Et godt faglig nettverk av digitaliseringseksperter i Skanska nasjonalt og globalt Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram  Vi er stolt over å være et av Norges fremste fagmiljø innen BIM og VDC, med store muligheter for både personlig og faglig utvikling Stor grad av frihet til å styre egen hverdag iht å følge opp egne prosjekter og oppdrag Ansvar: Bistå med bevisstgjøring, rådgivning, implementering og støtte til våre prosjekter  Utvikle nye moderne, digitale løsninger relatert til BIM og VDC Kvalifikasjoner: Ingeniør, sivilingeniør eller utdannelse fra Teknisk Fagskole Erfaring fra byggeprosjekt er positivt, men ikke et krav Grunnleggende forståelse og bruk av BIM Egenskaper: Samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon Analytisk – forstår raskt komplekse spørsmål og foretar rasjonelle vurderinger Handler på eget initiativ og tar ansvar for resultater Deltar i kontinuerlig faglig utvikling Forkjemper for endring og nye tilnærmingsmåter Identifiserer og utnytter kommersielle muligheter Kontorsted for avdelingsarbeid er vårt nye hovedkontor Sundtkvartalet på Grünerløkka i Oslo. Stillingen rapporterer til avdelingssjef i BIM & VDC-avdelingen, Skanska Teknikk. Kontakt: Avdelingssjef Roar Fosse, tel +47 93 44 45 88 HR sjef Vibeke Fjeld, tel +47 98 21 01 98 Søknadsfrist 30. september 2019 Skanska er et av verdens ledende eiendomsutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 38.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. Tilleggsopplysninger Sted: Oslo, Norge Tidsplan: Heltid Ansattstatus: Fast
Oslo
30.09.2019

Leder Ettermarked

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 38.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. Region Bygg Midt/Nord har i dag 270 dyktige medarbeidere som utvikler og gjennomfører byggeprosjekter i Møre & Romsdal, Trøndelag og Nordland.. Vi søker etter leder ettermarked til å følge opp garanti- og reklamasjonsarbeider i overleverte prosjekter. Leder EttermarkedArbeidsoppgaver:-Følge opp garanti-/reklamasjonsarbeider i overleverte prosjekter-Kundekontakt og oppfølging av kunder i overleverte prosjekter-Følge opp underentreprenører og leverandører i garanti- og reklamasjonssaker-Koordinere og lede garanti- og reklamasjonsarbeider-Systematisk dokumentasjonshåndtering av reklamasjonsarbeid. Kvalifikasjoner:-Fag-/Svennebrev med meget god fagkunnskap-Teknisk Fagskole/Mesterbrev vil være foretrukket-God kunnskap om kontrakter, Norsk Standard, Bustadoppføringslova-Gode IT-ferdigheter-Erfaring med kundebehandling Egenskaper:-Gode kommunikasjonsferdigheter – muntlig og skriftlig (norsk og engelsk)-Samarbeide godt med andre, dele kunnskap, erfaringer og informasjon-Håndtere pressede situasjoner-Jobbe systematisk og gjøre klare prioriteringer Vi kan tilby:-Spennende utfordringer og trivelige kolleger i et av verdens ledende prosjektutvikler- og    entreprenørkonsern-Et sterkt fagmiljø med store muligheter for personlig utvikling-Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for  medeierskap gjennom vårt aksje-programHøy etisk standard er en selvfølge for oss. Du må også kunne identifisere deg med våre verdier; Vis ansvarlighet, Vær åpen og ærlig, Bli bedre – sammen og Skap kundeverdi Kontakt:Leder Egenproduksjon, Dag Tore Fleischer tlf. +47 91 37 36 61HR-sjef Anne Mette Moen, tlf. +47 91 67 44 59Søknadsfrist 30. september 2019Tilleggsopplysninger Sted: Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Tidsplan: Full-time Ansattstatus: Regular Uttalelser Om Skanska: Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 38 000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.
Trondheim
30.09.2019

Servicemedarbeider - EDK|UCO

EDK|UCO søker servicemedarbeider til verksted Vi er en av Norges ledende utleiere av bygningskraner og har over 70-års erfaring som importør av Liebherr tårnkraner.  Våre 29 dedikerte ansatte har arbeidsted på Kjeller, hvor vi disponerer eget delelager og egen serviceavdeling. Hos oss vil du møte et profesjonelt fagmiljø i en positiv og hektisk hverdag. Vi har et uformelt arbeidsmiljø hvor trivsel og høy aktivitet er i fokus. Vi jobber aktivt med HMS og har mål om null skader på arbeidsplassen. Arbeidsoppgaver Reparasjoner, klargjøring og mindre sveisearbeider Kvalifikasjoner Erfaring som mekaniker eller verktøymaker Mekanisk fagbrev er en fordel Truck- og/eller kranførerbevis er en fordel God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk Egenskaper Teknisk interessert Gode samarbeidsevner Strukturert og nøye Initiativrik God evne til å jobbe selvstendig    Vi tilbyr En interessant stilling i et veletablert selskap Relevant opplæring Lønn etter avtale Gode pensjons- og forsikringsordninger Aksjeprogram Firmahytter Bonusordning   Dersom dette virker interessant, ser vi frem til å motta din CV og søknad snarest.  Søknadsfrist: 13.10.2019 Søknadene behandles fortløpende. Kontakt:  Kontorleder - Jane Albertsen, tlf 982 10 430 HR-sjef - Jolita Asak, tlf 915 47 239 UCO er en utleie- og serviceleverandør, etablert i 2002. Vi leier ut maskiner og utstyr, leverer komplette riggtjenester og tilbyr sikkerhetsopplæring gjennom UCO-skolen. Våre kunder er de profesjonelle brukerne og vi har en bred kundeportefølje innen BA-markedet, industri og offentlige virksomheter. UCO er en av Norges største og mest fremtidsrettede aktører innen utleiebransjen med årlig omsetning på NOK 1 mrd.(2018) og 245 serviceorienterte medarbeidere. Vi jobber for å finne kundens beste løsning og for å yte det lille ekstra.
Skedsmo
13.10.2019

Sommerjobb 2020 - Støttefunksjoner

Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern. Vi har ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag ca. 38 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.   Sommerjobb i Skanska 2020 - Støttefunksjoner   I Skanska ser vi på studenter som viktige fremtidige ressurser, og derfor vil vi gjerne bli kjent med deg allerede i studietiden. Har du hatt sommerjobb er muligheten stor for å få fast jobb etter endt utdanning. Skanska kan tilby deg som student en sommerjobb innenfor bygg, anlegg og Survey. Du vil få kjennskap til bransjen og et godt innblikk i hvordan det er å jobbe ute på prosjekt og hvor du aktivt deltar i prosjektarbeidet.  Sommerjobb i Støttefunksjoner Det er sommerjobbmuligheter for studenter sentralt i Skanska.  Ved å søke deg til en av vår støttefunksjoner vil du ha mulighet til å jobbe i våre avdelinger innen Innkjøp eller HMS.    Ønskede Kvalifikasjoner: Fullført eller pågående studier fra Høyskole/Universitet innen relevante fagområder Positiv, løsningsorientert og samarbeider godt med andre   Søknadsprosess I søknadsskjemaet blir du bedt om å laste opp vedlegg. For at vi skal kunne vurdere din søknad er det nødvendig at du legger ved:  CV Vitnemål og/eller karakterutskrift Personlig søknadsbrev, der du forteller kort om deg selv og ønsket arbeidsfelt Søknadsfristen er satt til 1. mars 2020.  SJ2020 Tilleggsopplysninger Sted: Norge Tidsplan: Heltid Ansattstatus: Fast
Norge
01.03.2020

Sommerjobb 2020 - Anlegg

Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern. Vi har ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag ca. 38 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.   Sommerjobb i Skanska 2020 - Anlegg   I Skanska ser vi på studenter som viktige fremtidige ressurser, og derfor vil vi gjerne bli kjent med deg allerede i studietiden. Har du hatt sommerjobb er muligheten stor for å få fast jobb etter endt utdanning. Skanska kan tilby deg som student en sommerjobb innenfor bygg, anlegg og Survey. Du vil få kjennskap til bransjen og et godt innblikk i hvordan det er å jobbe ute på prosjekt og hvor du aktivt deltar i prosjektarbeidet.  Sommerjobb i vår anleggsvirksomhet Du vil være med å bygge veier, broer, kraftstasjoner og tunneler. Våre anleggsregioner er av nasjonal virksomhet og reising må påregnes. I anlegg arbeider man etter en arbeidstidsordning. Noen prosjekter har en 12 - 9-ordning, det vil si at man jobber 12 dager og har 9 dager fri. Andre alternativer til arbeidsordning er 4 dagers uke.   Du finner mer informasjon om Skanska på våre hjemmesider www.skanska.no Kontakt oss på rekruttering@skanska.no om du har noen spørsmål.   Ønskede Kvalifikasjoner: Fullført eller pågående studier fra Høyskole/Universitet innen relevante fagområder Positiv, løsningsorientert og samarbeider godt med andre Søknadsprosess I søknadsskjemaet blir du bedt om å laste opp vedlegg. For at vi skal kunne vurdere din søknad er det nødvendig at du legger ved:  CV Vitnemål og/eller karakterutskrift Personlig søknadsbrev, der du forteller kort om deg selv og ønsket arbeidsfelt Søknadsfristen er satt til 1. mars 2020.  SJ2020   Tilleggsopplysninger Sted: Norge Tidsplan: Heltid Ansattstatus: Fast
Norge
01.03.2020

Nyutdannede 2020 - Survey

Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge? Vi søker deg som er nyutdannet og vil være med på laget til et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern. Konsernet har i dag ca. 38 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. Du bør finne motivasjon i vårt mål om å være et forbilde innen miljø, etikk og sikkerhet.   Young Professionals Program  For å sikre at overgangen fra studier til arbeidsliv blir så god som mulig, blir alle nyutdannede deltagere i vårt Young Professionals Program (YPP). I løpet av programmet blir du kjent med strategien og kulturen vår, og du får muligheter til å bygge nettverk. Du får også grunnopplæring i sentrale områder som HMS og etikk, og du vil bli kjent med Skanskas ulike regioner og spesialistselskaper.    Jobb i Skanska Det finnes gode utviklingsmuligheter i Skanska, uansett om du jobber i bygg, anlegg eller spesialistselskapene.   I tillegg til entreprenørvirksomheten, har vi spesialistselskaper innen boligutvikling, grunnarbeid, tekniske installasjoner, masseflytting, kontorinnredning, maskinutleie, modulbygging, stålkonstruksjon, asfalt, oppmåling og geologi.   Vi er en prosjektbasert organisasjon og har virksomhet der oppdragene finnes. Vi har også faste kontorer i de fleste større byene i Norge. Survey Skanska ansetter også nyutdannede til flere av spesialistavdelingene, blant dem Skanska Survey. Skanska Survey er en spesialistenhet i Skanska Norge og en ledende leverandør av geomatikktjenester. Vi ansetter til våre kontor i Oslo, Bergen og Trondheim, og til våre anleggsprosjekter.    Mulighetene er mange i Skanska, også internasjonalt.   Du finner mer informasjon om Skanska på våre hjemmesider www.skanska.no Kontakt oss på rekruttering@skanska.no om du har noen spørsmål.   Søknadsprosess I søknadsskjemaet blir du bedt om å laste opp vedlegg. For at vi skal kunne vurdere din søknad er det nødvendig at du legger ved:  CV Vitnemål og/eller karakterutskrift Personlig søknadsbrev, der du forteller kort om deg selv og ønsket arbeidsfelt Søknadsfristen er satt til 1. mars 2020. NY2020   Tilleggsopplysninger Sted: Norge Tidsplan: Heltid Ansattstatus: Fast
Norge
01.03.2020
Vis alle

Traineeprogram

Trainee i Skanska Norge

Antall traineer :
10 (flere)

Internship

Sommerjobb i Skanska

Antall interns :
10 (flere)

Lærlinger

Lærling i Skanska

Antall lærlinger :
50 (varierer)