1. Vårt aksjeprogram er kåret til et av verdens beste

Våre ansatte er i dag vår tredje største aksjonær, og investerte du 30 000 kr i 2013, satt du igjen med nesten 110 000 kr i 2016.

2. Bransjens mest ambisiøse program for videreutdanning

Våre ansatte har tatt til sammen 8.000 studiepoeng ved NTNU siden programmets oppstart i 2010.

3. Gode prestasjoner belønnes gjennom vår bonusordning

Over 200 millioner kroner er delt ut til ansatte i bonus i løpet av de siste tre årene.

4. Du kan jobbe globalt

250 ansatte er til enhver tid utstasjonert i et annet Skanska-land gjennom vårt globale utvekslingsprogram.

5.  Gode rabattavtaler

Vi gjør innkjøp for mer enn 10 milliarder kroner hvert år, og dette bidrar til at du får gode rabatter hos våre leverandører...:

- Opptil 70% rabatt på byggevarer.

- Opptil 10% rabatt på nybil.

- Du slipper forskuddsbetaling om du kjøper bolig av Skanska.

6.  Vi tar vare på våre ansattes helse

Vi har egen bedriftshelsetjeneste med leger, fysioterapeuter og sykepleiere. Vi er både IA-bedrift og medlem av AKAN.

7. Vi har en rekke fritidstilbud du kan benytte deg av

- Vårt bedriftsidrettslag arrangerer fellestreninger og stiller lag i en rekke idretter.

- Vi har 20 bedriftshytter på populære utfartssteder.

- Jobber du frivillig i lokalmiljøet, kan du søke om midler fra vårt samfunnsansvarsfond og gi til en ideell organisasjon.

8.  Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

I vår innskuddsbasert alderspensjonsordning betaler vi inn 5,5% innskudd mellom 1G og 7,1G + 15,5% mellom 7,1 G og 12G. Du bidrar med 1% egenandel. Vi er også medlem av fellesordningen for AFP. Vi har forsikret deg for uførhet; en forsikring som vil koste deg rundt 30.000kr/året i privatmarkedet.

9.  Full lønn i foreldrepermisjon

Når du er i foreldrepermisjon får du lønn som normalt; vi dekker mellomlegget mellom dine rettigheter i NAV og din lønn.