Skatteetaten

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Revisjon

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

 

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte med ett felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak.  

 

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Vi er stolte av å huse et av landets ledende IT-miljøer, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester.

 

Visjon

Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjør det riktig.

 

Antall ansatte

Skatteetaten har ca. 6500 ansatte, fordelt over hele landet.

Les mer
Fakta om Skatteetaten
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
5001-10000
Etablert år
1995
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Skatteetaten

Vi søker deg som har spisskompetanse på løsningsarkitektur for IT-løsninger som møter komplekse forretningsbehov realisert gjennom store prosjekter. Foruten å ha omfattende faglig kunnskap og erfaring innen løsningsarkitektur søker vi særskilt etter deg som har sterke egenskaper til å gå i front, inspirere og lede andre. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Videre vil vi vektlegge om du har særskilt kompetanse, erfaring og interesse for IT-løsninger innen Infrastruktur.Sjefsarkitekt Infrastruktur sørger for at vi bidrar i utredninger, forprosjekt og hovedprosjekt som påvirker bruken av eller endrer Infrastrukturs tjenesteportefølje.Sammen med Infrastruktur linjeledelse skal sjefsarkitekt og kjernegruppe bidra til at Infrastruktur inkluderes på riktig tidspunkt og med riktige ressurser i utredninger, forprosjekter og hovedprosjekter. Sammen med kjernegruppen skal sjefsarkitekten fungere som premissgiver og sparrings- og diskusjonspartner for teknologiarkitekter og ha ansvar for den overordnede logiske IT-arkitekturen for infrastruktursegmentet.Vi ber om at CV med vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   Arbeidsoppgaver videreutvikle IT arkitekturmålbilder og tjenestekatalog for Infrastruktur omsette IT-strategi til prinsipper og (overordnede) krav for segmentet, som en del av målbildearbeidet fungere som bindeledd/kanal mellom Infrastruktur og andre avdelinger og segmenter, med fokus på å bidra til god kommunikasjon, på riktig nivå, i saker som har med arkitektur og løsning å gjøre ha oversikt over behovene knyttet til brukerrettet infrastruktur i etaten så vel som behov knyttet til basis infrastruktur innhente og vedlikeholde ikke-funksjonelle krav (kvalitetskrav) for segmentet, basert på behov fra forretning og fra Infrastruktur utarbeidelse av bindende forhåndsuttalelser og selvdeklarering på vegne av Infrastruktur lede ukentlige møter i Infrastrukturs kjernegruppe holde kjernegruppen oppdatert på arkitekturmessige strategiske føringer delta i faste møter (designråd, arkitekturråd, arkitekturforum, ledermøter m.m.) det kan være aktuelt med deltakelse i infrastrukturprosjekter Kvalifikasjoner høyere utdanning på bachelornivå, ønskelig med mastergrad, innenfor informatikk, matematikk, informasjonssikkerhet eller tilsvarende relevante studier omfattende erfaring fra flere av de beskrevne arbeidsoppgavene særskilt kompetanse og erfaring innen løsningsarkitektur for infrastruktur god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk fordel med erfaring fra store komplekse virksomheter god oversikt over teknologi- og markedstrender Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner evne til å bygge relasjoner og nettverk også utenfor eget fagfelt evne til å fremstå samlende overfor ulike miljø med iboende motsetningsforhold evne til å lede og drive prosesser evne til å arbeide selvstendig strukturert og etterrettelig Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk  medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) eller senioringeniør (kode 1181), fra kr 800 000 – kr 950 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 
18.08.2019 Oslo
Vi søker deg som vil være med å drifte, forvalte og optimalisere VDI klienter i Skatteetaten. Som VDI-ekspert vil du være en viktig ressurs for å sikre stabile og tilgjengelige IT-tjenester. Du vil inngå i tverrfaglige team, både for å forvalte teknologien og for å videreutvikle våre virksomhetssystemer basert på VDI og VMware. Både Linux og Windows OS.  Arbeidssted: Grimstad, Mo i Rana eller Oslo Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   Arbeidsoppgaver bygge opp og videreutvikle driftsmiljø for VDI installasjon, drift, vedlikehold og overvåkning av VDI klienter automatisering av drift og overvåkning for ovennevnte løsninger bidra til kompetansebyggingen på VDI bistå i prosjekter og endringsprosesser utarbeide og vedlikeholde dokumentasjon sikre at systemene som utvikles er i henhold til våre design og arkitektur-kriterier for driftsbarhet Kvalifikasjoner høyere utdannelse innen IT, gjerne på bachelornivå  erfaring med drift av VDI – primært Linux erfaring med applikasjonspakking erfaring med bruk av Linux cmd script, GIT, bucket god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk ønskelig med kunnskap om konfigurasjonsstyring og optimalisering av Linux ønskelig med kjennskap til VDI drift av Windows 10 OS ønskelig med kjennskap til ITIL prosesser ønskelig med kunnskap innenfor PowerShell Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  evne til å sette seg inn i brukernes utfordringer og omsette disse til gode løsninger strukturert og systematisk trives med høyt tempo og har stor arbeidskapasitet liker kombinasjonen drift- og prosjektarbeid Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som overingeniør/senioringeniør (kode 1087/1181), fra kr 530 000 – kr 730 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.
18.08.2019 Oslo, Grimstad, Rana
Er du nyutdannet og vil være med å jobbe med drift, forbedring og videreutvikling av tjenester innenfor lastbalansering, applikasjonsgateway og web firewall, da er dette jobben for deg! Det er høyt aktivitetsnivå hos oss, og vi trenger derfor flere ressurser som kan jobbe med disse oppgavene. Vi ser for oss at du er nysgjerrig på teknologier, liker å spørre, løser komplekse oppgaver med stor pågangsmot. Du vil alltid ha noen å spørre til råds, men det er viktig at du kan ta selvstendige avgjørelser når det kreves og evner å prioritere. Fokus for stillingen er å bidra til fortsatt stabil drift og arbeide med kontinuerlig forbedring. Gruppen Infrastruktur og skytjenester inngår som en av fem grupper i seksjon Drift i avdelingen Infrastruktur. Seksjonen har det totalt operative driftsansvar for alle etatens IT-tjenester og gruppen består i dag av 23 medarbeidere, hvor 3 er lokalisert i Mo i Rana og resten av gruppen i Grimstad. Infrastruktur og skytjenester i Skatteetaten jobber med mange og spennende oppgaver som virtualisering, operativsystemer, databaser, virtuelle desktoper, lagring, backup samt BigIP. Nyutdannede og studenter som fullfører studiet sitt i løpet av sommeren 2019 oppfordres til å søke. Nødvendig opplæring vil bli gitt på arbeidsplassen. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  Arbeidsoppgaver daglig drift og utvikling av driftsverktøy til BigIP, lastbalanserer, applikasjonsgateway og web firewall bidra til høy grad av automatisering (devops) utarbeide løsningsforslag på hvordan utnytte og implementere funksjonalitet som F5 BigIP tilbyr feilsøking og endringshåndtering dokumentasjon av konfigurasjon, oppsett og rutiner Kvalifikasjoner høyere utdannelse innen IT, minimum på bachelornivå kjennskap til Linux/UNIX OS god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk Det er en fordel med kompetanse og kjennskap til disse områdene: forståelse for web generelt, men ikke koding av websider kunnskap og/eller erfaring med datakommunikasjonsprotokoller (TCP/IP, SOAP, REST, HTTP/HTTPS, osv.) kunnskap og/eller erfaring med nettverk og nettverkskomponenter (AD, DNS, FW, osv.) kunnskap og/eller erfaring med sikkerhet innen datakommunikasjon (TLS, SSL, PKI, osv.) verktøy for automatisering Puppet, Ansible eller liknende automatiseringsverktøy script programmering, Python, Ruby og/eller Pearl Networks kompetanse, nettverksprotokoller, særlig høyt opp i OSI stacken sikkerhetstankegang må være på plass kunnskap om autentiseringsprotokoller Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner strukturert arbeidstilnærming løsningsorientert og engasjert evne til å jobbe i team så vel som selvstendig det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen og motivasjon for det aktuelle arbeidet Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som overingeniør (kode 1087), fra kr 450 000– kr 550 000, avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 
18.08.2019 Grimstad
Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog og har som oppgave å ivareta kontakten med etatens brukere i alle kanaler som skranke, telefon, e-post, chat og Facebook mm. Avdelingen har også ansvar for ID-kontroll, forebyggende aktiviteter og saksbehandling på områder som er direkte relatert til brukerne.  Vi har nå ledig lederstilling i seksjon 2, gruppe 1 i Drammen. Seksjonene har fokus på førstelinje og håndterer brukere i alle kanaler.  Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø og evne å se de muligheter digitalisering og nye kanaler gir. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.    Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning stor grad av samspill med de andre gruppene i seksjonen personalansvar for en gruppe på mellom 15-20 medarbeidere resultat og fagansvar for oppgavene i gruppen Kvalifikasjoner Du må ha høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå. Internasjonale grader må være godkjent av Nokut. Du må ha relevant kunnskap om fagområdet du skal lede Du må har god forståelse for brukernes behov Du bør ha god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensialet digitaliseringen gir Det er en fordel at du har ledererfaring på tilsvarende nivå Personlige egenskaper Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement Du har pågangsmot og gjennomføringsevne Du er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 630 000 – kr 760 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.
18.08.2019 Drammen
Stillingene inngår i en gruppe på 20 medarbeidere, som er lokalisert i Bjørnevatn ca 10 km fra Kirkenes i Sør-Varanger kommune. Gruppen jobber med betalingsformidling og regnskapet tilknyttet innkreving av underholdsbidrag i inn- og utland og andre typer krav fra oppdragsgivere. Du vil bli en del av et sterkt fagmiljø med utvikling innen  robotisering, automatisering og digitalisering. Innkreving i Skatteetaten har over tid fått tilført stadig nye oppgaver og ansvarsområder, og det er sterkt fokus på forretningsutvikling. Gruppen som stillingene er en del av vil være sentral i arbeidet med forretningsutvikling og det ligger til rette for at flere medarbeidere vil få muligheten til å jobbe med det store løftet som Innkreving forventes å skulle ha i de nærmeste årene. Statlig innkreving ventes å ha en stor endringsagenda de nærmeste årene og riktig kandidat vil kunne være med å påvirke dette.   Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifiserer deg med våre verdier.   Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  Søknader uten relevante vitnemål/karakterutskrifter vil ikke bli vurdert.      Arbeidsoppgaver delta i utvikling av gruppens systemer og rutiner saksbehandling, kontroll og registrering i regnskap betalingsformidling samhandling med våre brukere og samarbeidspartnere skriftlig og pr. telefon  Kvalifikasjoner må ha høyere utdanning på minimum bachelor nivå innen økonomi og regnskap  må ha kompetanse innen digitalisering og IT   må ha kunnskap i bruk av Office produkter  må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne   bør  ha god regnskapssystemforståelse ønskelig med engelsk skriftlig og muntlig  Personlige egenskaper analytisk og har evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger resultatorientert arbeider effektivt, strukturert og selvstendig høy arbeidskapasitet og leveranseevne  gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er proaktiv og ser mulighet for utvikling og forbedring Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger mulighet for sletting av  ti prosent av opprinnelig studielån (maksimalt 25 000 kroner per år) samt lavere skatt, hvis du bor og arbeider i Finnmark stillingen lønnes som stillingsbetegnelse rådgiver (kode 1434), fra kr 449 300– kr 550 000,-  avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes 
18.08.2019 Sør-Varanger
Kunne du tenke deg å utvikle smarte og brukervennlige løsninger for Norges befolkning, da ønsker vi å ha deg med på laget! Det pågår en omfattende modernisering av Skatteetatens IT-portefølje basert på tjenesteorientert Java-arkitektur med en rekke sentrale løsninger. Avdeling Utvikling har en sentral rolle i dette arbeidet, og søker erfarne Java-utviklere som kan bidra i moderniseringsarbeidet. Avdelingen har ansvar for videreutvikling av de mange sentrale løsningene. Du vil jobbe i et av flere team i et stort IT-miljø med høyt kompetente kolleger. Skatteetatens moderne Java-plattform, Aurora, benyttes til utviklingen. Arbeidsformen vil være basert på smidig utvikling, iht. etatens metodeverk. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver utvikle og videreutvikle sentrale komponenter og løsninger i Java være med å videreutvikle Skatteetatens Java og JavaScript-fagmiljø videreutvikling av etatens løsninger for automatisert ende til ende test og anonymiserte testdata delta i utviklingsprosjekter som erfaren applikasjonsutvikler gi veiledning i bruk av komponenter og løsninger til andre utviklingsteam ved behov kunne fylle roller som teamleder eller scrum master Kvalifikasjoner høyere utdannelse innen IT, gjerne på masternivå bred erfaring innen utvikling av Javabaserte applikasjoner og tjenester relevant erfaring fra systemutviklingsprosjekter erfaring med moderne utviklingsrammeverk og verktøy basert på Java gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk Det er en fordel med kompetanse innenfor flere av disse områdene: erfaring med Go, Bash og Kotlin, Continuous Integration og verktøy for dette; Git, Maven, Nexus, Jenkins, Confluence, Jira erfaring med tdd/bdd med verktøy som; Junit, Mockito, Spock, Cucumber, WireMock erfaring med databaser erfaring med integrasjon i komplekse systemlandskap erfaring med tjenesteorientering og gjenbruk, kjennskap til microservice-arkitektur erfaring med smidige metodikker (Scrum/Kanban) erfaring med eller interesse for søkemotorer á la Elasticsearch eller tilsvarende teknologi kjennskap til PaaS basert på Kubernetes kjennskap til Devops Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner analytisk og evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger leveranse- og resultatorientert strukturert med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter initiativrik og selvdreven Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som senioringeniør (kode 1181), fra kr 510 000 – kr 680 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. Ref.nr: 2019/10587 
18.08.2019 Rana
Vil du være med å forme fremtiden for en av Norges viktigste felleskomponenter? Vi søker etter deg som har erfaring med å ha ansvar for å den operative og daglige oppfølgingen av tjenester som leveres til mange brukere. Du har god teknisk innsikt og har til enhver tid en helhetsoversikt over driftssituasjonen og er vant til å være eskaleringspunkt ved eventuelle avvik i forhold til avtalte leveranser. Du har erfaring fra å lede et produksjonsteam samt samarbeide med utviklingsteam, for å ivareta SLA'er. Du har også erfaring fra å inngå i beredskapsteam. Folkeregisteret utgjør en svært viktig del av samfunnets infrastruktur og har bidratt til store effektiviseringsgevinster for hele det norske samfunn. Registeret er sentralt i offentlig personrelatert saksbehandling og planlegging, men også for store deler av privat sektor er Folkeregisteret en nødvendig informasjonskilde for å utføre lovpålagte oppgaver. I 2016 ble det igangsatt et prosjekt som ivaretar moderniseringen. Prosjektet varer til og med 2020 og parallelt med dette skal en forvaltningsorganisasjon etableres. Du vil jobbe i prosjektet inntil oppgavene overføres til linjeorganisasjonen. Stillingen rapporterer til underdirektør for gruppe Verdikjede og vil samhandle tett med gruppen som videreutvikler og forvalter Folkeregisteret. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver være bindeledd for daglig drift og produksjon i Divisjon IT inkludert koordinering med eksterne tjenesteleverandører (Difi, Altinn m.fl.) ansvar for tilstrekkelig bemanning for daglig drift og produksjon av Folkeregisteret (løpende drift, inkludert 24/7 beredskap) leder daglige driftsmøter samt møter for produksjonsoppfølging med produsenter og konsumenter sørger for driftsvarslinger ved planlagte endringer samt hendelser som påvirker tilgjengelighet til eller funksjonalitet i Folkeregister-løsningen sørge for at produksjonssettingsplaner etableres og følges opp utarbeide og vedlikeholde beredskapsplan for FREG og sikre at denne er koordinert og avstemt med Skatteetatens overordnede beredskapsplaner rapportere månedlig SLA til Tjenesteansvarlig i Divisjon IT sørge for dokumentasjon av konsekvens, årsak og tiltak knyttet til hendelser i produksjon samt rapportere disse til Divisjon IT kvalitet produkteierskap til egenutviklet produksjonsoppfølgingsverktøy for FREG gi innspill til applikasjonsforbedringer Kvalifikasjoner høyere relevant utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning erfaring fra løsninger basert på hendelsesorientert mikroarkitektur, utviklet med java-rammeverk med testdrevet utvikling erfaring og dokumenterte resultater som serviceleder eller lignende funksjon som ivaretar oppfølging av applikasjoner med høye oppetidskrav praktisk erfaring med produksjonsoppfølging og oppgaver nevnt over erfaring med ledelse av produksjonsteam god kjennskap til ITIL og tilhørende prosesser god teknisk innsikt og fordel å ha erfaring som utvikler gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk Personlige egenskaper god gjennomføringsevne tar initiativ og er proaktiv gode kommunikasjonsevner gode samarbeidsevner Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som senioringeniør (kode 1181) eller seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 680 000 – kr 750 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. Refnr:  2019/10604
18.08.2019 Oslo
Vi ser etter deg som skal lede arbeidet med etablering av overvåking på forretningsnivået i skatteetaten. Du vil også få ansvaret for å lede overvåkingsteamet, koordinere ressurser med andre enheter og inneha rollen Incident manager for overvåking. Skatteetaten jobber med å utvide overvåking av sine IT produksjoner til også innebefatte etatens verdistrømmer, kalt verdistrømsovervåking. Det innebærer overvåking av forretningstransaksjoner i et ende-til-ende perspektiv, og vi ønsker å bruke en APM-løsning. Det blir satt sammen et kjerneteam som får ansvar for utrulling og etablering. I arbeidet vil du ha løpende oppfølging av leverandører, behovsavklaringer med brukerne og utvikling av verdistrømsovervåking. Herunder etablere og vedlikeholde verdistrømsmodeller som benyttes til overvåking, sørge for at modellene gjenspeiler både det tekniske og forretningsmessige laget som skal overvåkes, og sikre en langsiktig målsetting og veikart for tjenestene. Stillingen rapporterer til underdirektør i gruppe Verdikjede og vil samhandle tett med de andre avdelingene og prosjektene i divisjonen.  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   Arbeidsoppgaver lede APM team og drive fram utrulling og utvikling av verdistrømsovervåking i skatteetaten. I dette ligger: være teamleder etablere og vedlikeholde overvåking basert på etatens verdistrømmer sørge for at overvåkingen gjenspeiler både det tekniske og det forretningsmessige laget som skal overvåkes standardisering av oppgaver, brukerflater og rapportering knyttet til verdistrømsovervåking behovsavklaringer med brukerne lage opplæringsplan og følge opp denne rapportere og følge opp implementeringsplan for løsningene koordinere ressurser med andre enheter. Inneha rollen prosessleder incident løpende oppfølging av leveranser oppfølging av avtale med leverandør bidra til å bygge kompetanse på verktøy og overvåking hos skatteetatens ressurser rapportere og følge opp gevinstrealiseringsplanen Kvalifikasjoner høyere relevant utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning erfaring med ledelse, f.eks. prosess-, prosjekt- eller teamledelse erfaring med arbeidsoppgavene som nevnt over erfaring i bruk av APM verktøy ønskelig med erfaring fra etablering av overvåking av verdistrømmer god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner god til å drive prosesser og bl.a. sørger for at alle involverte har fremdrift i sine oppgaver og når omforente mål får energi av å navigere mellom ulike grupper av mennesker • strategisk gjennomføringsevne Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 700 000 – kr 780 000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har 6 måneders prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.  Refnr:  2019/9276
18.08.2019 Oslo
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Traineeprogram

Traineeprogram i IT - Skatteetaten

Ønsker du å starte karrieren i et av landets ledende IT-miljøer? Med traineeprogrammet i IT ønsker vi å sikre oss unge talenter, både for å fremme nyskapning i offentlige tjenester og for å sørge for at kunnskap overføres mellom generasjoner. Programmet stimulerer også til nettverksbygging og muliggjør nye samarbeid på tvers i organisasjonen. Vi søker deg som er nyutdannet eller er i ferd med å avslutte din mastergrad. Vi vurderer også deg som har 1-2 års arbeidserfaring etter endt utdanning. Du må gjerne ha en tverrfaglig bakgrunn med informatikk som basis. I tillegg er du samarbeidsvilling, ambisiøs, fleksibel og nytenkende. Traineeprogrammets organisering Programmet er 2-årig med en kombinasjon av faste og individuelt tilpassede hospiteringer. Du får besøke sentralskattekontor og skattekontor i regionene. Du vil oppleve samarbeid mellom mange enheter og profesjoner, hovedsakelig innen jus, skattefag og IT. Varierte og utfordrende oppgaver som sikter på å bred innsikt i organisasjonenes arbeidsområder.    Din kompetanseutvikling Foruten tett oppfølging av traineekoordinatoren som administrerer programmet, er det lagt opp til en rekke utviklingsaktiviteter: Kurs innen prosjektledelse. Tilbud om ITIL-sertifisering. En egen mentor med en sentral stilling i SITS følger deg og din faglige utvikling I hver gruppe traineene hospiterer, får de oppfølging av linjeleder og fadder. Ansettelsesforhold SITS tilbyr stabile og gode ansettelsesforhold med konkurransedyktige lønnsbetingelser. Du blir en del av et mangfoldig og trivelig arbeidsmiljø med fokus på kompetanseutvikling. Du får også goder som trening i arbeidstiden, aktivitetsdager, fleksitid, betalt overtid og sommertid fra mai til september. Etter endt traineeperiode er du ansett som en attraktiv ressurs til spennende stillinger i SITS.
Antall traineer
2 (3)
Sted
Oslo, Grimstad

Internship

Sommerjobb i Skatteetaten

Igjennom sommeren vil du få mulighet til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse og knytte langsiktige kontakter. Prosjektene vil variere fra år til år, avhengig av hva vi har behov for. Vi har tidligere hatt inne kandidater med IT bakgrunn, økonomer, organisasjon, med mer. Fristen for å søke sommerjobb i 2018 er utløpt. Sommerjobber for 2019 vil bli utlyst i desember 2018. Dersom du ønsker å få tilsendt stillingsutlysningene når de legges ut, kan du registrere din profil på vår jobbagent.
Sted
Oslo

Rekrutteringskalender

 • AUG 18
  2019
  13 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 19
  2019
  49 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 20
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 21
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 22
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 24
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 25
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Seniorrådgiver HR

Filmer

Skatteetaten rekrutterer ca. 300 nyansatte i året over hele landet. Våre største utdanningsgrupper er jurister, økonomer og revisorer og nå vil vi vise hvilke spennende oppgaver vi har å tilby. Skatteetaten har store fagmiljøer og mange utviklingsmuligheter.
Hør mer om vårt treningsprogram...eeeh.... Traineeprogram skal det vel være...:)!
I Skatteetaten er vi 500 mennesker som jobber med nyutvikling og videreutvikling av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. 70 av oss jobber med Java-utvikling. I løpet av årene som kommer skal vi bli flere.

Fakta om Skatteetaten

Adresse

se www.skatteetaten.no for kontaktinformasjon