Skatteetaten

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Revisjon

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

 

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte med ett felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak.  

 

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Vi er stolte av å huse et av landets ledende IT-miljøer, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester.

 

Visjon

Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjør det riktig.

 

Antall ansatte

Skatteetaten har ca. 6500 ansatte, fordelt over hele landet.

Les mer
Fakta om Skatteetaten
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
5001-10000
Etablert år
1995
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Skatteetaten

Ved avdeling for Skattekriminalitet, seksjon 3, gruppe 2 Bodø er det ledig fast stilling på 60 % som konsulent (kode 1065), med funksjon som administrativ støtte ved a-krimsenteret i Nordland. Kampen mot arbeidslivskriminalitet er et høyt prioritert område. Arbeidslivskriminaliteten er sammensatt, og felles innsats fra Skatteetaten, politiet, Arbeidstilsynet, NAV og andre offentlige etater vil være nødvendig for å bekjempe denne formen for kriminalitet. Et virkemiddel mot arbeidslivskriminalitet er blant annet etableringen av tverretatlige senter. Målet for det tverretatlige samarbeidet er å benytte de mest effektive virkemidler og sanksjoner som etatene samlet sett kan benytte, for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. A-krimsenteret i Nordland ble opprettet 23. mai 2017 og er stedsplassert i lokalene til Skatteetaten i Bodø sentrum. Senteret består i dag av 17 medarbeidere, herav politiet (5), Arbeidstilsynet (3), NAV (2) og Skatteetaten (7). A-krimsenteret er organisert med en gruppe for kunnskapsbygging og en gruppe for forebygging og kontroll. Hovedoppgavene til administrativ medarbeider vil være støtte og tilrettelegging for det daglige arbeidet i a-krimsenteret. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til denne elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver støtte og legge til rette for arbeidet i a-krimsenteret bistå i arbeidet med utarbeidelse av planer og årsrapporter utarbeide møteinnkallinger og møtereferat ta seg av praktiske oppgaver knyttet til drift av senteret, bestilling av varer og tjenester mottak av eksterne forespørsler om foredrag, besøk, møter etc. logistikk knyttet til kurs, samlinger, møter og reiser Kvalifikasjoner relevant utdanning på minimum videregående nivå relevant erfaring vil bli vektlagt god IT- og systemkunnskap gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig god kjennskap og erfaring fra kontrolletatene og offentlig forvaltning er en fordel Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner være serviceinnstilt og ha stor arbeidskapasitet arbeide selvstendig og nøyaktig godt humør og evne til å skape et godt arbeidsmiljø   Personlige egenskaper vil tillegges vekt . Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle sakerutfordrende oppgaver og stort fagmiljøkompetanseutviklingfleksitid og betalt overtiden raus personalpolitikktrening i arbeidstidenmedlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som konsulent (kode 1065) fra kr 400.000,- – kr 460.000,-, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks måneder regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.
08.12.2019 Bodø
Kan du lage interessante animasjoner om rentebegrensningsregelen? Vi søker en kreativ innholdsprodusent med erfaring fra animasjonsproduksjon til vårt multimediateam. Som innholdsprodusent i vårt multimediateam er det ønskelig at du også har kunnskap om prosessene for produksjon av grafikk, film, foto og e-læring. Du vil bli del av et team på seks personer med en bred portefølje og allsidige multimedialeveranser. Vi leverer primært produkter som brukes internt i etaten, men vi har også en del leveranser til eksterne samarbeidspartnere. Har du erfaring som innholdsprodusent, multimediautvikler, animatør eller akkurat har avsluttet utdanningen din er vi interessert i å prate med deg. Vi søker deg som lett setter seg inn i nye verktøy og som har gode kreative evner. Vi ber om at portfolio og eksempler på egne produksjoner lastes opp som vedlegg eller lenkes til i den elektroniske søknaden. Spesifiser hva din rolle har vært og gjerne
08.12.2019 Oslo
HR-stab i Brukerdialog skal på vegne av divisjonsdirektøren utøve arbeidsgiverrollen og ha ansvar for utvikling av ledere og medarbeidere. HR-stab skal utvikle og forvalte strukturer for flerårig planlegging innenfor HR-området og støtte og levere tjenester som benyttes av hele divisjonen.  HR er ved en nylig endring blitt inndelt i to grupper; Arbeidsgiveransvar og Kompetanse og ledelse. I dag arbeider det 18 medarbeidere i HR-stab, fordelt på kontor i Bergen, Stavanger, Tønsberg og Ålesund. Den nyopprettede stillingen som leder av HR gruppen Kompetanse og ledelse rapporterer til sjef for HR-stab.  Gruppen har ansvar for strategisk planlegging, policy og retningslinjer og leveranser på HR i divisjonen innen, kompetansestyring og -utvikling, ledelse og medarbeiderskap. En hovedoppgave vil være å drive kompetansedreining i divisjonen i samsvar med endringer i etaten. Du skal videreutvikle en kultur med endringskraft hvor ledere og medarbeidere tar ansvar og jobber mot felles mål Vi ønsker at du identifiserer deg med Skatteetatens verdier: profesjonell, imøtekommende og nytenkende.  Arbeidsoppgaver overordnet ansvar for ledeleses- og kompetanseutvikling rådgivning til ledere og utvikling av medarbeidere  delta aktivt i organisering og videreutvikling av HR-staben, med hovedfokus på det strategiske. støtte divisjonens ledelse og delta aktivt i HR-stabens ledergruppe drive forbedrings- og endringsprosesser ivareta HR perspektivet i divisjonens egne prosjekter  tett samarbeid med andre miljøer i Brukerdialog og HR i Skattedirektoratet og andre divisjoner personalansvar for ca 10 medarbeidere Reisevirksomhet må påregnes. Kvalifikasjoner Du må ha relevant utdanning på masternivå innen innen fagområdet du skal lede.  Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Du må ha erfaring fra HR-arbeid og de områdene du skal lede. Det en en fordel med erfaring fra større utviklingsprosesser. Det er en fordel med ledererfaring. Personlige egenskaper Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og kan skape engasjement. Du er utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområde. Du kan sette retning og har stor gjennomføringsevne. Du er kreativ og analytisk. Du tenker helhetlig og strategisk. Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059) med lønn fra kr 700 000 - 850 000 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
15.12.2019 Bergen
vdeling Brukarkontakt har som oppgåve å ivareta kontakten med etatens brukarar i alle kanalar som skranke, telefon, e-post, chat, Facebook og skriftlege henvendingar. Avdelinga har og ansvar for ID-kontroll, forebyggjande aktivitetar og saksbehandling på område som er direkte relatert til brukarane. Gruppene på Leikanger består av 34 engasjerte medarbeidarar med tverrfagleg kompetanse. Hjå oss får du meiningsfylte arbeidsoppgåver og gode moglegheiter for fagleg utvikling.    Arbeidsoppgåver kommunisere med våre brukarar på telefon og chat innanfor fagområda folkeregister og skatt i størst mogleg grad løyse brukarane sine utfordringar ved første kontakt formidle informasjon og veilede brukarane slik at dei kan ivareta sine rettar og plikter enkel saksbehandling innanfor dei same fagområda Kvalifikasjonar Du har ein bachelorgrad, gjerne innanfor fagområda service, kommunikasjon, økonomi, digitalisering, pedagogikk eller juridiske fag - internasjonale grader må vere NOKUT godkjent Du har god digital kompetanse Du beherskar norsk og engelsk, muntlig og skriftlig Det er i tillegg ønskjeleg med erfaring frå service- eller rettleiingsteneste Personlege eigenskapar Du er profesjonell og serviceorientert Du har gode kommunikasjonsevner og likar å jobbe med mennesker Du tar ansvar for eigen læring og utvikling, er fleksibel og set deg lett inn i nye oppgåver   Du trivst i eit miljø med høgt tempo   Vi tilbyr moglegheit til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrande oppgåver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstida ein raus personalpolitikk  medlemskap i Statens pensjonskasse som er ei av Noregs beste pensjonsordningar.  Stillingane vert lønna som førstekonsulent (kode 1408) frå kr. 420 000-500 000 eller rådgjevar (kode 1434) frå kr. 420 000-540 000, avhengig av kvalifikasjonar. Me ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attestar vert lasta opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 
15.12.2019 Leikanger
Vil du være med å utvikle fremtidens skatteetat? Vi søker etter en fremoverlent leder for virksomhetsstyring i Styringsstaben.  Divisjon Brukerdialog er den største divisjonen i Skatteetaten og har en omfattende endringsagenda. For å hjelpe oss til å realisere denne, søker vi nå etter deg som ønsker å være en del av et hektisk og fremoverlent styringsmiljø i Bergen. Styringsstaben består av to grupper for henholdsvis styring og økonomi og strategi og utvikling.  Styring og økonomi er en viktig del av divisjonens styringsstab, som består av totalt 40 medarbeidere.  Gruppen har et divisjonsansvar for blant annet mål- og resultatstyring, økonomi, kvalitetssystemet, internkontroll, sikkerhet- og beredskap og lederstøtte. Som en sentral del av vårt styringsmiljø, skal du gjennom å bruke styring som virkemiddel, bidra til at divisjonen og etaten når sine strategiske mål. Stillingen er nyopprettet og rapporterer til sjef for styringsstab.   Vi ønsker at du identifiserer deg med Skatteetatens verdier: profesjonell, imøtekommende og nytenkende.  Arbeidsoppgaver resultat- og fagansvar for enhetens oppgaver innen mål- og resultatstyring, økonomi, kvalitetssystem, internkontroll, sikkerhet- og beredskap og lederstøtte planlegge og koordinere enhetens resultatmål, initiativ og tiltak på kort og lengre sikt støtte stabssjef og delta aktivt i Styringsstabens ledergruppe personalansvar for gruppens 20 medarbeidere. videreutvikle en kultur med endringskraft hvor medarbeidere tar ansvar og jobber mot felles mål drive forbedrings- og endringsprosesser delta aktivt i organisering og videreutvikling av Styringsstabens og divisjonens oppgaver både strategisk og operativt tett samarbeid med andre miljøer i Skatteetaten Noe reisevirksomhet må påregnes. Kvalifikasjoner Du må ha relevant høyere utdanning på masternivå innen økonomi, ledelse eller administrative fag. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT Du må ha relevant erfaring fra ett eller flere av fagområdene du skal lede Du må ha ledererfaring Du må ha meget god skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne på norsk Det er ønskelig med erfaring med mål- og resultatstyringsprosesser i offentlig sektor Det er ønskelig med erfaring i bruk av virksomhetsstyrings- og rapporteringsverktøy som BI målstyring/Corporator eller tilsvarende Personlige egenskaper Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og kan skape engasjement Du er utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområde Du kan sette retning og har stor gjennomføringsevne Du er kreativ og analytisk Du kan tenke helhetlig og strategisk. Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059) med lønn fra kr 700 000 - 850 000 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
15.12.2019 Bergen
Vil du være med å utvikle fremtidens skatteetat? Vi søker etter en fremoverlent leder for strategi og utvikling i Styringsstaben.  Divisjon Brukerdialog er den største divisjonen i Skatteetaten og har en omfattende endringsagenda. For å hjelpe oss til å realisere denne, søker vi nå etter deg som ønsker å være en del av et hektisk og fremoverlent styringsmiljø i Bergen. Styringsstaben består av to grupper for henholdsvis strategi og utvikling og styring og økonomi.  Strategi og utvikling er en viktig del av divisjonens styringsstab, som består av totalt 40 medarbeidere.  Gruppen har et divisjonsansvar for blant annet strategi, langtidsplan, utvikling, Business Intelligence, oppfølging av prosjekter og sekretariatet for Samarbeidet mot svart økonomi (SMSØ). Som en sentral del av vårt styringsmiljø, skal du gjennom å bruke styring som virkemiddel, bidra til at divisjonen og etaten når sine strategiske mål. Stillingen er nyopprettet og rapporter til sjef for styringsstab.   Vi ønsker at du identifiserer deg med Skatteetatens verdier: profesjonell, imøtekommende og nytenkende.  Arbeidsoppgaver resultat- og fagansvar for enhetens oppgaver innen strategiområdet, herunder blant annet langtidsplan, utvikling, Business Intelligence, oppfølgning av prosjekter og sekretariatet for Samarbeidet mot svart økonomi (SMSØ) planlegge og koordinere enhetens resultatmål, initiativ og tiltak på kort og lengre sikt støtte stabssjef og delta aktivt i Styringsstabens ledergruppe personalansvar for gruppens 13 medarbeidere. videreutvikle en kultur med endringskraft hvor medarbeidere tar ansvar og jobber mot felles mål drive forbedrings- og endringsprosesser delta aktivt i organisering og videreutvikling av Styringsstabens og divisjonens oppgaver både strategisk og operativt tett samarbeid med andre miljøer i Skatteetaten Noe reisevirksomhet må påregnes. Kvalifikasjoner Du må ha høyere utdanning innen strategi, ledelse eller administrative fag på masternivå. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT Du må ha relevant erfaring fra ett eller flere av fagområdene du skal lede Du må ha ledererfaring Du må ha meget god skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne på norsk Personlige egenskaper Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og kan skape engasjement Du er utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområde Du kan sette retning og har stor gjennomføringsevne Du er kreativ og analytisk Du kan tenke helhetlig og strategisk Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059) med lønn fra kr 700 000 - 850 000 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
15.12.2019 Bergen
Avdeling Bidrag og tilbakebetaling har 115 ansatte. Vi er lokalisert i Bjørnevatn, 10 km fra Kirkenes i Sør-Varanger kommune. Vi har i oppgave å kreve inn underholdsbidrag og feilutbetalte ytelser fra NAV  i inn- og utland. I forbindelse med innkrevingen har vi status som særnamsmann. Vi  har ledig 5 faste stillinger.  Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.   Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   Arbeidsoppgaver Skriftlig saksbehandling av henvendelser fra våre brukere og samarbeidspartnere Besvare telefonhenvendelser fra våre brukere og samarbeidspartnere Ajourhold av våre databaser Kan være aktuelt med deltakelse i prosjekt og utviklingsarbeid Andre oppgaver kan bli pålagt etter behov og endringer  Kvalifikasjoner Utdannelse minimum bachelorgrad. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. God muntlig fremstillingsevne på engelsk  Relevant erfaring med innkreving eller saksbehandling er ønskelig Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel Veiledningskompetanse er en fordel  Personlige egenskaper Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Strukturert, med evne til å holde fokus Løsningsorientert Effektiv Fleksibel  Vi tilbyr Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker Utfordrende oppgaver og store fagmiljø Kompetanseutvikling Fleksitid Trening i arbeidstiden En raus personalpolitikk Medlemskap i Statens pensjonskasse Stillingene lønnes som  førstekonsulent (1408)/rådgiver (1434), fra kr 449 300 til 532 300 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. Hvis du bor og arbeider i Finnmark har du mulighet for sletting av ti prosent av opprinnelig studielån (maksimalt kr 25 000 per år) samt lavere skatt.   
31.12.2019 Sør-Varanger
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Traineeprogram

Tech graduate i Skatteetaten

Antall traineer :
12 (14)

Traineeprogram

Trainee i Skatteetaten

Antall traineer :
12

Rekrutteringskalender

  • DES 08
    2019
    2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
  • DES 15
    2019
    7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Kontaktperson

Seniorrådgiver HR

Filmer

Skatteetaten rekrutterer ca. 300 nyansatte i året over hele landet. Våre største utdanningsgrupper er jurister, økonomer og revisorer og nå vil vi vise hvilke spennende oppgaver vi har å tilby. Skatteetaten har store fagmiljøer og mange utviklingsmuligheter.
Hør mer om vårt treningsprogram...eeeh.... Traineeprogram skal det vel være...:)!
I Skatteetaten er vi 500 mennesker som jobber med nyutvikling og videreutvikling av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. 70 av oss jobber med Java-utvikling. I løpet av årene som kommer skal vi bli flere.

Fakta om Skatteetaten

Adresse

se www.skatteetaten.no for kontaktinformasjon