<  
>  

Skatteetaten

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Revisjon

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte fordelt på hele landet, med ett felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak. 

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Vi er stolte av å huse et av landets ledende IT-miljøer, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester.

Visjon
Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjør det riktig.

Les mer
Fakta om Skatteetaten
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
5001-10000
Etablert år
1995
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Skatteetaten

Vi søker personer som vil bli en del av en gruppe dyktige jurister og økonomer med forskjellig skatte- og avgiftsfaglig bakgrunn. Vi søker etter deg som har interesse for skatte- og avgiftsrett og som ønsker å utvikle deg selv i et av de sterkeste fagmiljøene i landet. Sekretariatet utreder klagesaker og skattefaglige spørsmål innenfor norsk bedriftsbeskatning, internasjonal selskapsbeskatning, personskatt og merverdiavgift m.m. Vi har utvidet søknadsfrist for at avgangsstudenter skal kunne få fullført master og sensur. Vi ber om at endelig vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver Utarbeide innstillinger til Skatteklagenemnda Foreta en grundig og selvstendig juridisk vurdering av klagesaker Bidra i faglige diskusjoner og delta i utvikling av fagmiljøet i sekretariatet Kvalifikasjoner Master i rettsvitenskap Gode akademiske resultater blir vektlagt Meget god skriftlig framstillingsevne Interesse for skatte- og avgiftsrett Personlige egenskaper Evne til å planlegge, strukturere og organisere ditt arbeid Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Evne til å kombinere grundighet og effektivitet Vi tilbyr Grundig opplæring Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker Utfordrende oppgaver og stort fagmiljø Kompetanseutvikling Fleksitid og betalt overtid Trening i arbeidstiden En raus personalpolitikk Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingene er av 12 måneders varighet og lønnes som skattejurist (kode 1413) kr 515 000. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.
15.07.2020 Stavanger
Avdeling Utland består av to seksjoner som skal sørge for kvalitet og oppfølging knyttet til skattytere i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, veiledning, tilrettelegging for egenfastsetting, myndighetsfastsettelse, kontroll og klagebehandling. Gruppen i Egersund har ansvar for kvalitet og oppfølging av personlige skattytere i det internasjonale segmentet, herunder kildeskatt på pensjon. De ansatte i gruppen utgjør et godt tverrfaglig samarbeidsmiljø og består av økonomer,  revisorer, analytikere og jurister som har utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Vi ønsker nå å styrke gruppen med en jurist i teamet som behandler kildeskatt på pensjon.  Stillingen er nyopprettet og du får muligheten til å være med å utvikle og forme stillingens innhold. Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier. For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Arbeidsoppgaver Saksbehandling kildeskatt pensjon – egne saker Bistand til øvrige saksbehandlere i komplekse saker Klagebehandling Juridiske avklaringer, herunder ansvarlig for dialog inn mot juridisk stab Bidra til regelutvikling/praksisendring innenfor eksisterende regelverk Delta i andre relevante oppgaver   Fordelingen mellom de ulike oppgavene - som nevnt ovenfor - vil variere gjennom året, og fra år til år, avhengig av utviklingen innenfor området. Noe reisevirksomhet må påregnes.  Kvalifikasjoner Master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk God tallforståelse  Ønskelig med erfaring fra internasjonal skatterett eller forvaltningsrett Fordel med kunnskap og interesse for digitalisering og digitale verktøy, herunder excel Personlige egenskaper Evne til å se helheten i komplekse sammenhenger Nøyaktig og opptatt av at relevante detaljer ivaretas Initiativrik og har gjennomføringsevne Ansvarlig og strukturert Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Fleksibel og tilpasningsdyktig  Vi tilbyr Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker Utfordrende oppgaver og store fagmiljø Kompetanseutvikling Fleksitid og betalt overtid Trening i arbeidstiden En raus personalpolitikk Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) / senior skattejurist (kode 1501), fra kr 460 000 - kr 750 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.   Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  
02.08.2020 Eigersund
Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor. Divisjon Innkreving har hovedansvaret for regnskap og innfordring på vegne av Staten. Divisjonen skal forvalte og utvikle ordninger for innkreving av skatt, merverdiavgift, særavgifter og andre krav. Stillingene inngår i avdeling regnskap som fra 1 november 2020 vil bestå av ca. 150 medarbeidere. Vi søker seksjonssjefer til avdelingens to nyopprettede seksjoner. Du vil i stor grad kunne forme din stilling og arbeidshverdag, samtidig som du blir en del av et sterkt fagmiljø. Divisjonen har over tid fått tilført stadig nye oppgaver og ansvarsområder, og har et sterkt fokus på forretningsutvikling. Avdeling Regnskap vil være sentral i arbeidet med forretningsutvikling og det ligger til rette for at flere medarbeidere vil få mulighet til å jobb med det store løftet som Innkreving forventes å skulle ta de nærmeste årene. Seksjon 1 får ansvar for fellesfunksjoner med et koordineringsansvar for hele avdelingen. Seksjonen har fagansvaret for Innkrevingsregnskapene med overordnet ansvar for regnskapsavleggelse og analysearbeid innen blant annet skatteinngangen og annen service til kommunene. Seksjonen har ansvar for regnskapsføring av Skatteregnskapet. Seksjonen består av fem grupper fordelt på tre lokasjoner. Seksjon 2 har ansvar for regnskapsføring og avstemming av fem innkrevingsregnskap som sorterer under Skatteetatens innkrevingsportefølje. Dette er Merverdiregnskapet, Petroleumsskattregnskapet, Innkrevingsregnskapet for oppdrag og særavgifter, Innkrevingsregnskapet for bidrag og tilbakebetaling og Inntektsregnskapet for skatt og folketrygd. Seksjonen vil bestå av fire grupper fordelt på fire lokasjoner Stillingene inngår i avdelingens ledergruppe. Statlig innkreving forventes å ha en stor endringsagenda de nærmeste årene og riktig kandidat vil være med på å påvirke dette.  Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du identifiserer deg med våre verdier.   For å ivareta vårt samfunnsoppdrag og bidra til bekjempelse av Covid-19 følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervju på video inntil videre.  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver aktivt bidra til utvikling av egen ledergruppe og avdelingens ledergruppe jobbe strategisk med mål og satsninger i avdelingen og divisjonen faglig oppfølging og effektivisering av prosessene i egen seksjon jobbe målrettet for modernisering, digitalisering og robotisering av Innkrevingsregnskapet jobbe med god samhandling og samordning i avdelingen helhetlig rapportering og resultatansvar for egen portefølje Kvalifikasjoner høyere utdanning på masternivå innen økonomi og regnskap. Søkere med lang relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT minimum 3 års arbeidserfaring innen økonomi og/eller regnskap minimum 5 års ledererfaring med å videreutvikle og lede kompetansemiljø må ha god regnskapsforståelse og god kunnskap innen bruk av Office produkter god forståelse for digitalisering og robotisering innen regnskapsfaget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne   gjerne erfaring med å lede andre ledere fordel med erfaring fra fjernledelse gjerne erfaring med analyse og rapportering Personlige egenskaper strategisk og analytisk du er resultatbevisst effektiv, strukturert og selvstendig gode samarbeids- og kommunikasjonsevner ha en klar og samlende lederstil  stor arbeidskapasitet og leveranseevne   Vi tilbyr mulighet for å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse Stillingene lønnes som Seksjonssjef (kode 1211), fra kr. 820 000 – kr. 950 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.  Noe reisevirksomhet må påregnes.     
02.08.2020 Grimstad
Er du jurist og ønsker å arbeide med et bredt spekter av interessante juridiske problemstillinger? Da kan du være den vi ønsker med på laget. Avdeling utland består av to seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling.   I Stavanger er det ledig en juriststilling i en gruppe som håndterer skattepliktvurderinger av alle etterskuddspliktige i det internasjonale segmentet, blant annet vurdering om utenlandske selskaper med virksomhet i Norge er skattepliktige etter norsk internrett og skatteavtaler med andre land. Gruppen bidrar også i skattepliktspørsmål som gjelder personlig næringsdrivende. Vi jobber risikobasert. I tråd med avdelingens prioriteringer, må du etter hvert kunne påregne å jobbe med skatte- og avgiftsrelaterte problemstillinger både innen person- og næringsområdet.   Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.  For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Arbeidsoppgaver behandle henvendelser om skatteplikt - gi informasjon og veiledning om regelverket behandling av skattepliktsvurderinger og klager, herunder saksbehandling i første instans og forberedelse av klagesaker til Skattedirektoratet og skatteklagenemnd saksbehandling i forbindelse med skattefastsetting intern rådgivning og kvalitetssikring bidra i den faglige utviklingen annen saksbehandling  Kvalifikasjoner Du må ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap, fortrinnsvis med norsk skatterett av nyere dato. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.  Du må ha god digital kompetanse Du må ha god faglige kunnskap og et godt juridisk skjønn  Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både norsk og engelsk Nyere erfaring fra arbeid med skatterett er ønskelig, men nyutdannede med skatterett kan også søke  Personlige egenskaper Du har gode evner til å sette deg inn i nye oppgaver, og har forståelse for at arbeidsområdet kan utvikle og endre seg over tid i en etat som er i kontinuerlig endring. Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og ser viktigheten av god dialog/kommunikasjon intern og eksternt. Du tar ansvar for egen læring og utvikling. Du trives i et miljø med høye krav og klarer å levere innenfor rammer og frister. Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413), fra kr 475 000 – kr 600 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.   Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 
09.08.2020 Stavanger
I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.  I Skattedirektoratets kommunikasjonsavdeling har vi det overordnede ansvaret for kommunikasjon i Skatteetaten. Nå søker vi to erfarne seniorrådgivere på innhold til vår nettredaksjon, en fast stilling og en midlertidig stilling fram til 31.12.2021. Vi ser etter deg som er opptatt av brukerens opplevelse fra A til Å og som elsker å grave etter gull i tall og bakgrunnsmateriale, systematisere og omsette det i brukervennlig og enkelt innhold. Du har god erfaring med å vurdere, prioritere, lage og forvalte godt innhold til nettsteder,  og ikke minst - du kan lede og gjøre andre i stand til å gjøre det samme. Som innholdsrådgiver i nettredaksjonen vil du primært jobbe med våre nettsteder som blant annet skatteetaten.no. En av stillingene vil ha et spesielt ansvar for nettstedet for etatens innkrevingsområde. Du vil blant annet få ansvar for å analysere og sammenstille behov, vurdere innvirkning på eksisterende innhold og menystrukturer, beskrive/prototype og fasilitere for både redaksjonell og funksjonell utvikling, produsere tekst/innhold og være med å brukerteste. Du kan lese mer om hvilken arbeidsprosess vi følger på www.skatteetaten.no/stilogtone/produkt/skatteetatenno/. Vi jobber ut fra brukerens målbilde som sier at brukeren skal få vite, finne, forstå og få til selv – fort. Du vil derfor ha en sentral rolle med ansvar for og oppgaver i skjæringspunktet mellom innhold, forretningsutvikling, forvaltning og IT-utvikling av de mange viktige oppgavene Skatteetaten har ansvaret for. Du må evne å både vurdere, prioritere, gi råd til andre og produsere selv.   Som innholdsrådgiver hos oss får du en viktig rolle i arbeidet med å oppfylle Skatteetatens ambisjoner for kommunikasjon. Skatteetaten har vunnet flere priser for godt arbeid som hjelper brukeren, og du vil være en pådriver for brukersentrert utviklingsarbeid. Vi samarbeider tett med mange miljøer, men spesielt tett med som fagmiljøer innen brukskvalitet og tjenesteutviklere/servicedesignere. Hos oss vil du jobbe med flinke og hyggelig kollegaer, mange store og små oppgaver og en unik mulighet til å være med å påvirke noe som betyr mye for veldig mange. Den ene stillingen er fast. Den andre er en midlertidig stilling ut 2021, med mulighet for forlengelse. For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.  Arbeidsoppgaver forvalte, utvikle og produsere innhold på Skatteetatens eksterne og interne nettsteder følge opp henvendelser konseptutvikling og innføring fremme forståelse for brukersentrert utviklingsarbeid vurdere og gi råd til andre i organisasjonen som produserer innhold                                                        utvikle og forvalte metoder, prosesser og rutiner for innhold Kvalifikasjoner høyere relevant utdanning  relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet det er ønskelig at du har flere år som ansvarlig for nettsteder eller utviklingstiltak du må ha kompetanse og erfaring innenfor klarspråk og innsiktsarbeid du bør ha kompetanse og erfaring fra interaksjonsdesign, universell utforming og brukertest  det er også ønskelig med kompetanse og erfaring fra tjenestedesign og evaluering/analyse.   du har dokumentert erfaring fra å utarbeide og gjennomføre konsepter, strategier og leveranser for innhold/tjenester i digitale flater du mestrer verktøy, metode, programvare og/eller andre virkemidler som er nødvendig for å levere du har god skriftlig, visuell og muntlig formidlingsevne på norsk  du har god forståelse for hvilke muligheter som finnes på web og andre digitale kanaler og vet hvilken funksjonalitet/virkemidler som fungerer best til hva  du kan planlegge og gjennomføre workshoper. Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner på tvers av fagområder  evne til å raskt sette deg inn i kompliserte fagområder, nye problemstillinger og se behov på tvers av ulike brukergrupper  evne til å ta initiativ  beslutningsdyktig og med evne til å prioritere                                                                                         Vi tilbyr samarbeid med kompetente fagmiljøer gode utviklingsmuligheter fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingene lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 650 000 – kr 800 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Stillingene har 6 måneders prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  
14.08.2020 Oslo
For å styrke Skatteetatens analysearbeid søker Analyseavdeling i Divisjon Utvikling prosjektledere. Vi ser etter deg som ønsker å lede analyseprosjekter og evner å se arbeidet i sammenheng med etatens utviklingsarbeid. Analyseavdelingen har 24 analytikere med bakgrunn fra blant annet samfunnsøkonomi, statistikk, samfunnsvitenskap. Det samlede analysemiljøet i Skatteetaten består av 55 analytikere fra flere avdelinger. Analysemiljøet arbeider blant annet med effektmålinger, maskinlæring og analyse av større datamengder. Skatteetaten samarbeider tett med forskningsmiljøer som Norwegian Center for Taxation ved Norges handelshøyskole og Norsk regnesentral/UiO. Skatteetaten er i gang med å implementere et nytt analyseverktøy og informasjonsplattform (Minerva) som vil gi flere og bedre analysemuligheter. Arbeidsoppgaver Lede analyseprosjekter og utredninger Identifisere analysebehov på ulike områder i etaten i samarbeid med etatens fagmiljøer Bidra til at analyseresultatene benyttes i videreutviklingen av Skatteetaten. Kvalifikasjoner Må ha høyere utdanning på masternivå, innen f.eks økonomi eller samfunnsvitenskap Må ha erfaring med analyser, fortrinnsvis kvantitative analyser Må ha erfaring fra kunnskaps- og analysemiljøer i store organisasjoner Ønskelig med erfaring fra agil arbeidsmetodikk Erfaring med å ta helhetlig leveranseansvar Fordel med kjennskap til Skatteetatens arbeidsområder Personlige egenskaper Arbeider systematisk og strukturert Utadvendt, like å lede mennesker og å stå i front Samarbeider godt med andre og er relasjonsbyggende Er faglig engasjert og interessert og en pådriver for forbedringer Meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk           Vi tilbyr En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme framtidens skatteetat Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker Utfordrende oppgaver og store fagmiljø Kompetanseutvikling Fleksitid og betalt overtid Trening i arbeidstiden Raus personalpolitikk Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.                                Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), i ltr 630 000 – 800 000 avhengig av kompetanse og erfaring.  Stillingen har 6 måneders prøvetid. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til søknaden.   
17.08.2020 Oslo
Har du lyst til å jobbe med forretningsutvikling i en stor og viktig etat. Vi søker deg som ser sammenhenger og tenker helhetlig. Du vil jobbe i skjæringspunktet mellom prosesser, teknologi, organisasjon og regelverk. Avdeling for forretningsutvikling i utviklingsdivisjonen har et bredt ansvarsområde som blant annet består av å drive forretningsutvikling på tvers av tjenester, i og utenfor etaten og å bidra til etatens endringsagenda. Hos oss møter du ca 20 dyktige og engasjerte kolleger med bred erfarings- og fagbakgrunn. Vi drives av å jobbe mot et viktig samfunnsoppdrag og trives med spennende prosjekter i en variert hverdag. Arbeidsoppgaver Delta i og lede forretningsutvikling i større prosjekter og prosesser Delta i utvikling og implementering av metodikk for forretningsutvikling Være rådgiver og fasilitator for utviklingsarbeid i andre divisjoner Utarbeide beslutnings- og kunnskapsgrunnlag og gjøre det relevant for utviklingen av Skatteetaten Bidra til å forme Skatteetatens tjenester for fremtiden for å realisere strategien Skape samarbeid med andre offentlige og private, og mellom ulike fagmiljøer i etaten Bidra til å ivareta brukerperspektiv i alle oppgaver Kvalifikasjoner Relevant høyere utdanning, på masternivå, for eksempel innen teknologi, jus, økonomi eller design. Bred og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet Erfaring som prosess- og prosjektleder i store prosjekter eller annen ledererfaring Erfaring fra ledende eller sentral rolle i endrings- og digitaliseringsprosesser Erfaring med å ta helhetlig leveranseansvar Erfaring fra å jobbe med forretningsutviklingsprosesser, gjerne i skjæringspunktet mot teknologi Erfaring med å arbeide med komplekse problemstillinger og å koble det strategiske med det operative Kan vise til metodisk tilnærming til tverrfaglig arbeid og brukerorientert tjenesteutvikling Personlige egenskaper Du er utviklingsorientert og har evne til å drive prosesser fremover Du er analytisk og har evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig Du er selvstendig, tar egne beslutninger og involverer andre ved behov Du er engasjert i det du gjør og gjennomfører på en profesjonell måte Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Vi tilbyr En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme framtidens skatteetat Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker Utfordrende oppgaver og store fagmiljø Kompetanseutvikling Fleksitid og betalt overtid Trening i arbeidstiden Raus personalpolitikk Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.                Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 630.000 til 800.000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid.    Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til søknaden.  
17.08.2020 Oslo
 Vil du bidra til å utvikle Skatteetaten gjennom operativt kommunikasjonsarbeid? Divisjon Utvikling søker deg som liker å gjøre komplekse budskap tilgjengelige og synes det er spennende å bidra til gjennomslag gjennom god internkommunikasjon.  Vi ønsker oss en dyktig og engasjert kommunikasjonsfaglig rådgiver som kan jobbe bredt med kommunikasjon. Hos oss vil du få jobbe tett med ledelsen og ha ansvar for alt kommunikasjonsarbeidet, både operativt og strategisk, i divisjonen.  Divisjon Utvikling sin oppgave er å støtte Skatteetatens utviklingsarbeid. Vi er rundt 60 dyktige og faglig sterke ansatte, med ulik fagbakgrunn, fordelt på tre avdelinger. Du vil rapportere direkte til divisjonsdirektør og ha tett samarbeid med både avdelingene og ledergruppen. Arbeidsoppgaver Være kommunikasjonsfaglig rådgiver for divisjonen og bidra til å heve kommunikasjonskompetansen Være ansvarlig for divisjonen sine intranettsider og andre interne kanaler, samt produsere relevant innhold gjennom analytisk drevet kommunikasjonsarbeid Jobbe for bedre synlighet, både internt og mot eksterne interessenter, gjennom bedret kommunikasjon Utarbeide presentasjonsmateriell for ledelsen Utvikle nye konsepter og virkemidler Delta i etatens kommunikasjonsnettverk            Kvalifikasjoner Høyere relevant utdanning, minimum på bachelornivå Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Erfaring med å strukturere og formidle komplekse budskap på en enkel og effektiv måte – tilpasset målgruppe og kanal Erfaring med internkommunikasjon og blikk for engasjerende og nyttige temaer for ansatte Det er en fordel om du har jobbet med kommunikasjonsfaglige tema i samarbeid med ledere Personlige egenskaper Du tar initiativ, produserer og leverer på tid Du er kreativ, ser etter løsninger Du viser engasjement og har pågangsmot Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner        Vi tilbyr En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme framtidens skatteetat Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker Utfordrende oppgaver og store fagmiljø Kompetanseutvikling Fleksitid og betalt overtid Trening i arbeidstiden Raus personalpolitikk Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger                            Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600 000 – 700 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneder prøvetid. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til søknaden.  
17.08.2020 Oslo
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Traineeprogram

Tech graduate i Skatteetaten

Antall traineer :
12 (14)

Traineeprogram

Trainee i Skatteetaten

Antall traineer :
12
Bildegalleri

Kontaktperson

Filmer

Skatteetaten rekrutterer ca. 300 nyansatte i året over hele landet. Våre største utdanningsgrupper er jurister, økonomer og revisorer og nå vil vi vise hvilke spennende oppgaver vi har å tilby. Skatteetaten har store fagmiljøer og mange utviklingsmuligheter.
Hør mer om vårt treningsprogram...eeeh.... Traineeprogram skal det vel være...:)!
I Skatteetaten er vi 500 mennesker som jobber med nyutvikling og videreutvikling av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. 70 av oss jobber med Java-utvikling. I løpet av årene som kommer skal vi bli flere.

Fakta om Skatteetaten

Adresse

se www.skatteetaten.no for kontaktinformasjon