Skatteetaten

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Revisjon

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

 

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte med ett felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak.  

 

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Vi er stolte av å huse et av landets ledende IT-miljøer, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester.

 

Visjon

Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjør det riktig.

 

Antall ansatte

Skatteetaten har ca. 6500 ansatte, fordelt over hele landet.

Les mer
Fakta om Skatteetaten
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
5001-10000
Etablert år
1995
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Skatteetaten

Verden og samfunnet endrer seg i rask takt. Økt internasjonalisering, digitalisering og ny teknologi gir rom for nye forretningsmodeller og tilpasninger. Skatteetaten er opptatt av å arbeide risiko- og kunnskapsbasert, endre seg i takt med omverden og være en organisasjon for fremtiden. Til avdeling Innsikt søker vi to kreative og initiativrike medarbeidere med gode analytiske evner og utpreget interesse for å jobbe med avanserte dataverktøy. Du må være dyktig til å søke opp relevant informasjon fra åpne kilder, og videre kunne strukturere og videreformidle informasjonen på en profesjonell og kvalitativ måte. Vi søker etter medarbeidere som skal følge med på ny teknologi og programvare. Den vi ser etter må ha evne til å se hvordan data fra nye løsninger kan påvirke og endre måten næringsdrivende og personer tjener penger på. Nyutdannede oppfordres til å søke. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver identifisere og skaffe kunnskap om potensielle nye risikoer og trender som oppstår iomverden, både fysisk og digitalt følge med på utviklingen i hvordan næringslivet bruker ny teknologi, blant annetprogramvare som kombinerer internett, PC og mobiltelefon, betalingsløsninger påinternett og apper på mobiltelefon evne og interesse for å kartlegge aktører på internett opp mot ulike systemer og andrerelevante fakta bruk av verktøy for å hente ut informasjon fra åpne kilder på internett utarbeide analyser av ulike områder som genererer inntekter samt trendanalyser på ulikeområder der Skatteetaten har behov for informasjon informere og holde foredrag og presentasjoner internt og eksternt. noe reisevirksomhet må påregnes Kvalifikasjoner 3 - 4 årig relevant utdanning fra universitet/høyskole, feks IT-ingeniør eller siviløkonommed svært gode IT-kunnskaper relevant erfaring kan i enkelte tilfeller oppveie krav til utdanning for tilsetting som seniorrådgiver kreves relevant erfaring/fagkunnskap interesse for teknologi og evne til raskt å tilegne deg ny teknologi være dyktig til å formidle på et klart norsk språk, både skriftlig og muntlig må ha gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner ha evne til å arbeide selvstendig, men også i team er nysgjerrig, initiativrik og nytenkende Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger   Stillingen lønnes som stillingsbetegnelse rådgiver (kode 1434), fra kr 480 000 – kr 570 000 eller seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 550 000 - kr 690 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.
23.10.2019 Bodø
Avdeling Innland er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Innland har som oppgave å sikre kvalitet på fastsetting av skatt og avgift, samt følge opp skattepliktige innen særskilte områder med risiko for manglende etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene. Vi søker etter ny gruppeleder ved Ulstein skattekontor. Kontoret har ansvar for kvalitetssikring og oppfølging av skattemeldingen for pensjonister, lønnstakere og næringsdrivende. Oppgaveløsningen i avdelingen er landsdekkende og kontoret utfører både veiledning-, informasjons-, fastsettelse- og kontrollarbeid. Kontoret har også ansvar for publikumsveiledning og ID-kontroll. Gruppen består av 15 dyktige og engasjerte medarbeidere som deltar aktivt i etatens utviklings- og forbedringsarbeid. Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   Arbeidsoppgaver Utvikle et godt fag- og arbeidsmiljø basert på medarbeiderinvolvering Resultat- og personalansvar for egen gruppe og delansvar for seksjonens samlede resultatkrav Bidra aktivt i seksjonens ledergruppe Samarbeide med andre miljøer både internt i Skatteetaten og eksternt Kvalifikasjoner Du må ha relevant utdanning fra universitet/høyskole, minimum på bachelornivå. Du har god forståelse for samfunnsutviklingen, og ser potensiale for digitalisering Du har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov Det er en fordel om du har relevant kunnskap om fagområdet du skal lede Det er en fordel med erfaring fra omstillingsprosesser fra større organisasjoner/offentlige virksomheter. Personlige egenskaper Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement Du har pågangsmot og gjennomføringsevne Du er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår Du er trygg i lederrollen og er opptatt av å utvikle dine medarbeidere. Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 630 000 – kr 760 000, avhengig av kvalifikasjoner.De første seks månedene regnes som prøvetid.
23.10.2019 Ulstein
Er du jurist som ønsker et miljø med høyt tempo og varierte oppgaver? Da er kanskje du den vi er ute etter! Avdeling Brukerkontakt har som oppgave å ivareta kontakten med våre brukere i alle kanaler som skranke, telefon, e-post, chat og Facebook mm. Gruppene på Hamar har et særlig ansvar for bindende forhåndsuttalelser på eiendom. De har også fagansvar for a-ordningen og aksjonærregister. Arbeidsoppgaver veiledende og bindende forhåndsuttalelser vedrørende eiendomsspørsmål fra personlige skattytere kvalitetssikring, opplæring og annen juridisk støtte for kolleger  kommunisere med våre brukere i ulike kanaler formidle informasjon og utføre forebyggende aktiviteter for å gjøre det enkelt for bruker å handle riktig  Kvalifikasjoner du har juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap - internasjonale grader må være godkjent av NOKUT du har god digital kompetanse du behersker norsk og engelsk godt - både muntlig og skriftlig Nyutdannede oppfordres til å søke.   Personlige egenskaper du er serviceorientert og liker å jobbe med mennesker du har evne til å jobbe selvstendig og tilegne deg ny kunnskap du har gode samarbeidsevner og bidrar til et inkluderende og godt arbeidsmiljø Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) fra kr 456 400 - 620 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.   Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  
27.10.2019 Hamar
Vi ser etter en person som ønsker å være med å videreutvikle virksomhetsstyringen i Skatteetaten. Virksomhetsstyringsavdelingen (VSA) er en del av Skattedirektoratet. Avdelingen er skattedirektørens forlengede arm når det gjelder å fastsette mål og resultatkrav for etaten, og for oppfølgingen av etatens resultatenheter. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle strukturer og interne systemer for flerårig planlegging, budsjettering, rapportering og oppfølging.Seksjonens hovedoppgave er å arbeide for at Skatteetaten har et helhetlig system for virksomhetsstyring som skal bidra til fastsatt kvalitet i våre leveranser. Du vil, i tett samarbeid med divisjonene og fagnettverket, arbeide med å implementere et nytt rammeverk for virksomhetsstyring med fokus på kvalitet- og risikostyring. Du skal samarbeide med andre i avdelingen om å innføre gode prosesser for kvalitet- og risikostyring, og være et veileder for divisjonene i arbeid med virksomhetsstyring Hvis du blir motivert av teamarbeid, virksomhetsstyring i store organisasjoner og med viktig samfunnsansvar, er dette stillingen for deg. Vi ber om at CV med vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden   Arbeidsoppgaver være en fagperson på kvalitet- og risikostyring bidra til å implementere etatens rammeverk for virksomhetsstyring bidra til å implementere etatens rammeverk for risikostyring bidra i det overordnede arbeidet med operasjonell risikovurdering være et faglig kontaktpunkt mot divisjonene innenfor våre fagområder Kvalifikasjoner høyere utdanning på mastergradnivå, gjerne innenfor administrasjon og ledelse relevant erfaring og utdanning på bachelornivå kan kompensere for manglende utdanning på masternivå meget god kompetanse på kvalitet og/eller risikostyring (ISO) erfaring med bruk av styringssystemer kjennskap til ulike styringsprosesser/-metoder ønskelig med erfaring med offentlig virksomhet meget god formidlingsevne både skriftlig og muntlig Personlige egenskaper analytisk, strukturert og nøyaktig høy gjennomføringsevne involverende og god til å samarbeide selvstendig  Vi tilbyr  utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), lønnsspenn fra kr 600 000 - kr 750 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid
27.10.2019 Oslo
HR i Skattedirektoratet utøver arbeidsgiverrollen på vegne av Skattedirektøren og sikrer at etaten har en strategisk HR-funksjon som understøtter etatens virksomhetsstrategi og målbildet. Enheten utvikler og forvalter standarder for prosesser og kvalitet på sentrale leveranser for HR i hele etaten for å sikre god og enhetlig praksis på området. Vi har flere spennende prosjekter på gang og søker en effektiv medarbeider til å bistå inn i noen av disse. Du må raskt kunne sette deg inn i nye oppgaver og Skatteetatens organisasjon. Stillingen er et engasjement på 1 år, med mulighet for forlengelse. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene vil primært være knyttet til deltakelse inn i prosjekter. Sentrale oppgaver vil være knyttet til prosessledelse, utvikling og gjennomføring av opplærings- og kompetansetiltak for ledere og medarbeidere, utarbeidelse av presentasjoner og ulike kommunikasjonsaktiviteter. Kvalifikasjoner høyere relevant utdanning på masternivå, helst med HR-faglig retning   erfaring fra deltakelse i endringsprosjekter  erfaring fra gjennomføring av opplærings- og kompetansetiltak erfaring fra offentlig virksomhet, gjerne Skatteetaten Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner bygge gode relasjoner til ledere og nøkkelpersoner på ulike nivåer høy arbeidskapasitet  engasjert og løsningsorientert Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.  Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600 000 – 700 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.
27.10.2019 Oslo
Sekretariatet søker en seksjonssjef som vil få personalansvar for en gruppe meget kvalifiserte medarbeidere. Du vil rapportere direkte til direktøren i sekretariatet og blir en del av ledelsen. Vi søker deg som motiveres av ledelse av et tungt fagmiljø. Du vil i stor grad være med å påvirke organiseringen og den videre utviklingen av sekretariatet. Sekretariatet utreder klagesaker og skattefaglige spørsmål innenfor norsk bedriftsbeskatning, internasjonal selskapsbeskatning, personskatt og merverdiavgift m.m. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver Lede og utvikle et team kjennetegnet av høy faglig kompetanse og motiverte medarbeidere Fokus på framdrift og effektivisering av saksbehandlingen i sekretariatet Tett oppfølging overfor den enkelte medarbeider Være faglig diskusjonspartner og beslutningstaker i prinsipielle og kompliserte saker Bidra til å utvikle og gjennomføre prioriterte tiltak for å nå virksomhetens mål Delta i møter med Skatteklagenemnda i stor avdeling Kvalifikasjoner Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap Fordel med erfaring innen endringsledelse Må ha ledererfaring fra fagområdene norsk bedriftsskatt, internasjonal skatt og/eller personskatt Fordel med relevant erfaring fra næringslivet Personlige egenskaper Evne til å motivere og videreutvikle medarbeiderne, og skape lagånd Viser retning, prioriterer og er beslutningsdyktig Godt juridisk skjønn Trygg i lederrollen og tydelig i kommunikasjon Evne til å beholde en positiv holdning i en travel hverdag Ser nye løsninger Mål- og resultatorientert Vi tilbyr Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker Utfordrende oppgaver og stort fagmiljø Kompetanseutvikling Fleksitid Trening i arbeidstiden En raus personalpolitikk Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211) kr 750 000 – kr 1 050 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.
29.10.2019 Stavanger
Avdeling Oppdrag i Mo i Rana er en del av Divisjon Innkreving og har ansvar for innkreving på vegne av andre offentlige og statlige oppdragsgivere. Stillingen ligger i gruppen søknad og prosess som er en del av seksjon Annen innfordring. Som skattejurist hos oss vil du være en fagperson innen hele innkrevingsområdet som blant annet innbefatter arbeid med konkurs, lemping, gjeldsordning, frivillig innkreving og tvangsinnkreving. Gruppen vil være samhandlingspunkt på tvers av avdelinger i Skatteetaten og jobbe med tyngre og komplekse saker på tvers i avdeling Oppdrag, men også mot eksterne aktører. Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende, og vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier. Vitnemål med karakterutskrift og attester må lastes opp som vedlegg til elektronisk søknad, for at vi kan behandle din søknad. Arbeidsoppgaver prosessfullmektig i saker for domstolen saksbehandle klager på vedtak fattet av Regnskapsregistret bistå ved generell juridisk rådgivning (vakthavende) bistå og delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikt på effektiv oppgaveløsning  stor grad av samspill med andre miljøer i Skatteetaten Skatteetaten er i endring- annet juridisk arbeid må påregnes  Kvalifikasjoner  juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT god skriftlig og muntlig fremstillingsevne fordel med erfaring fra juridisk arbeid, men nyutdannede er velkommen til å søke fordel med god digital forståelse  Personlige egenskaper  gode samarbeids og kommunikasjonsevner evne til å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig strukturert og selvstendig  høy arbeidskapasitet og leveranseevne  Noe reisevirksomhet må påregnes Vi tilbyr  mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver i store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid trening i arbeidstiden   en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK)    Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413)/seniorskattejurist (kode 1501), fra kr. 475 000,- til kr 680 000,- De første seks månedene  regnes som prøvetid.
31.10.2019 Rana
Seksjon Dokumentforvaltning er en av fire seksjoner i avdelingen Administrative Tjenester. Seksjonens hovedoppgave er forvaltning og utvikling av effektive landsdekkende tjenester i innenfor dokumentforvaltning.  Kontinuerlig forbedring er vår arbeids- og ledelsesform, og vi har ambisjon om å være anerkjent som blant de beste innen våre tjenesteområder i offentlig sektor.Seksjonen består av 11 grupper med til sammen ca. 180 kompetente og serviceinnstilte medarbeidere, og representerer et av landets største fagmiljø innenfor dokumentforvaltning. Dokumentforvaltningen står overfor en spennende utvikling der digitalisering og effektivisering står sentralt. Hovedoppgavene for dokumentsenteret i Stavanger er dokumentforvaltning, vedlikehold og videreutvikling av det elektroniske arkivet, samt å ivareta det fysiske arkivet på lokasjonen.  I gruppens arbeid med dokumentforvaltning inngår blant annet registrering, distribusjon, journalføring, kvalitetssikring og arkivering av dokumenter. Dokumentforvaltningen har  en bred kontaktflate ut mot de ulike fagmiljøene i etaten, veiledning og rådgiving overfor alle brukerne er også en prioritert oppgave. Til å lede en av gruppene i Stavanger søker vi etter en engasjert og endringsorientert leder. Arbeidsoppgaver      personalansvar for en gruppe med 15 medarbeidere utvikle et godt fag- og arbeidsmiljø basert på medarbeiderinvolvering resultat og fagansvar for oppgavene i gruppen, samt delansvar for seksjonens leveranser delta aktivt i organisering og videreutvikling av seksjonens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning både på kort og lang sikt   ansvar for å drive systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid i egen gruppe Kvalifikasjoner   høyere utdanning på minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan i særskilte tilfeller kompensere for manglende formell utdanning relevant ledererfaring gode resultater fra tidligere roller fordel med erfaring fra å lede i endringsprosesser og/eller digitaliseringsprosesser   Personlige egenskaper   trygg personaleder som er tett på sine medarbeidere god gjennomføringsevne og resultatorientert utviklingsorientert og har interesse for digitalisering gode kommunikasjons. og samarbeidsevner nysgjerrig og løsningsorientert evne til å tenke helhetlig      Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr muligheten til å bidra til Skatteetatens samfunnsoppdrag utfordrende arbeidsoppgaver og stort fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger              Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059) fra kr 640 000 til 720 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid. Vi ber om at vitnemål/attestutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Noe reisevirksomhet må påregnes.    Generelt: Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.
01.11.2019 Stavanger
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Traineeprogram

Tech graduate i Skatteetaten

Antall traineer :
12 (14)

Traineeprogram

Trainee i Skatteetaten

Antall traineer :
12

Rekrutteringskalender

 • OKT 23
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 27
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 29
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Kontaktperson

Seniorrådgiver HR

Filmer

Skatteetaten rekrutterer ca. 300 nyansatte i året over hele landet. Våre største utdanningsgrupper er jurister, økonomer og revisorer og nå vil vi vise hvilke spennende oppgaver vi har å tilby. Skatteetaten har store fagmiljøer og mange utviklingsmuligheter.
Hør mer om vårt treningsprogram...eeeh.... Traineeprogram skal det vel være...:)!
I Skatteetaten er vi 500 mennesker som jobber med nyutvikling og videreutvikling av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. 70 av oss jobber med Java-utvikling. I løpet av årene som kommer skal vi bli flere.

Fakta om Skatteetaten

Adresse

se www.skatteetaten.no for kontaktinformasjon