Skatteetaten

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Revisjon

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

 

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte med ett felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak.  

 

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Vi er stolte av å huse et av landets ledende IT-miljøer, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester.

 

Visjon

Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjør det riktig.

 

Antall ansatte

Skatteetaten har ca. 6500 ansatte, fordelt over hele landet.

Les mer om Skatteetaten
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
5001-10000
Se alle fakta
Se flere videoer fra Skatteetaten
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Skatteetaten

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?IT-divisjonen sikrer at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt. Skatteetaten leverer IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning og huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av løsningene.Vi søker deg som har spisskompetanse på løsningsarkitektur for IT-løsninger som møter komplekse forretningsbehov realisert gjennom store prosjekter. Foruten å ha omfattende faglig kunnskap og erfaring innen løsningsarkitektur søker vi særskilt etter deg som har sterke egenskaper til å gå i front, inspirere og lede andre. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Videre vil vi vektlegge om du har særskilt kompetanse, erfaring og interesse for IT-løsninger innen Infrastruktur.Segmentarkitekt Infrastruktur sørger for at vi bidrar i utredninger, forprosjekt og hovedprosjekt som påvirker bruken av eller endrer Infrastrukturs tjenesteportefølje.Sammen med Infrastruktur linjeledelse skal segmentarkitekt og kjernegruppe bidra til at Infrastruktur inkluderes på riktig tidspunkt og med riktige ressurser i utredninger, forprosjekter og hovedprosjekter. Sammen med kjernegruppen skal segmentarkitekten fungere som premissgiver og sparrings- og diskusjonspartner for teknologiarkitekter og ha ansvar for den overordnede logiske IT-arkitekturen for Infrastruktursegmentet.Vi ber om at CV med vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.Søknadsfristen er forlenget med 2 uker.   Arbeidsoppgaver videreutvikle IT arkitekturmålbilder og tjenestekatalog for infrastruktur omsette IT-strategi til prinsipper og (overordnede) krav for segmentet, som en del av målbildearbeidet fungere som bindeledd/kanal mellom Infrastruktur og andre avdelinger og segmenter, med fokus på å bidra til god kommunikasjon, på riktig nivå, i saker som har med arkitektur og løsning å gjøre. ha oversikt over behovene knyttet til brukerrettet infrastruktur i etaten så vel som behov knyttet til basis infrastruktur innhente og vedlikeholde ikke-funksjonelle krav (kvalitetskrav) for segmentet, basert på behov fra forretning og fra Infrastruktur. utarbeidelse av bindende forhåndsuttalelser og selvdeklarering på vegne av Infrastruktur lede ukentlige møter i infrastruktur kjernegruppe holde kjernegruppen oppdatert på arkitekturmessige strategiske føringer delta i faste møter (designråd, arkitekturråd, arkitekturforum, ledermøter m.m.) det kan være aktuelt med deltakelse i infrastrukturprosjekter   Kvalifikasjoner høyere utdanning på bachelornivå, ønskelig med mastergrad, innenfor informatikk, matematikk, informasjonssikkerhet eller tilsvarende relevante studier omfattende erfaring fra flere av de beskrevne arbeidsoppgavene særskilt kompetanse og erfaring innen løsningsarkitektur for infrastruktur god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk fordel med erfaring fra store komplekse virksomheter god oversikt over teknologi- og markedstrender   Personlige egenskaper gode kommunikasjons- og samhandlingsevner evne til å bygge relasjoner og nettverk også utenfor eget fagfelt evne til å fremstå samlende overfor ulike miljø med iboende motsetningsforhold evne til å lede og drive prosesser evne til å arbeide selvstendig strukturert og etterrettelig   Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordningerStillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) eller senioringeniør (kode 1181), fra kr 800 000 – kr 950 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid.Generelt:Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.   Andre opplysninger Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes    
21.01.2019 Oslo
Internrevisjonen i Skattedirektoratet søker seniorrådgivereSkatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Vi har omorganisert for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.Internrevisjonen i Skattedirektoratet har som formål å evaluere kvaliteten på og effektiviteten av etatens interne styring og kontroll. Vi gjennomfører revisjoner innen etatens operative virksomhet og analyserer risiko, evaluerer styrings- og kontrollsystemer og arbeider aktivt med råd og forbedringstiltak.Vi arbeider i team og samarbeider med fagpersoner i hele etaten. Ved å jobbe i Internrevisjonen vil du få betydelig innsikt i Skatteetatens ulike virksomhetsområder, samt kompetanse innen virksomhetsstyring, risikostyring og internrevisjon. Vi kan tilby kompetanseutvikling og mulighet for gjennomføring av BIs masterprogram i Intern revisjon.Vi rapporterer faglig og administrativt til Skattedirektøren og er i dag seks ansatte. Vi søker nå etter flere medarbeidere.   Arbeidsoppgaver gjennomføre operasjonelle revisjoner utarbeide tilstandsvurdering av revidert område identifisere risikoer for manglende måloppnåelse og muligheter for effektivisering og forbedring innen: ulike fagprosesser i etaten ulike administrative prosesser utviklingsprosjekt   Kvalifikasjoner utdanning på masternivå innen økonomi, juss eller annet relevant fagområde særlig relevant erfaring kan i visse tilfeller oppveie krav til utdanning erfaring fra virksomhetsstyring og arbeid med effektivisering av prosesser fordel med erfaring fra store komplekse virksomheter fordel med utdanning innen og erfaring med intern revisjon   Personlige egenskaper gode analytiske egenskaper med evne til å se helhet og sammenhenger engasjert og positiv, med gode samarbeidsevner løsningsorientert og tar initiativ selvstendig og strukturert kommuniserer godt muntlig og skriftlig   Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og kontakt med ulike fagmiljøer fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 650 000 – kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid.Generelt:Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.    
27.01.2019 Oslo
Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Fra 1. januar 2019 er Skatteetaten omorganisert for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjonen Brukerdialog. Divisjonen vil ha ansvaret for alle publikumstjenester som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal forvalte og utvikle ordningene knyttet til skatt og avgift, og utvikle etatens dialog med brukerne. Brukerdialog skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.Vi søker nå etter leder for seksjon 4 i Brukerkontakt. Stillingen er plassert i Bodø. Seksjonen består av 117 medarbeidere fordelt på syv grupper som er lokalisert i Bodø, Steinkjer og Trondheim. Seksjonen vil ivareta kontakt med skatteetatens brukere uavhengig av kanal, herunder skranke, telefon, chat, Facebook mv. Seksjonen vil også ha ansvar for ID-kontroll på lokasjonene og forestå saksbehandling på avklarte områder, som f.eks. forskudd og enkelte folkeregisteroppgaver. Seksjonen vil videre bidra til Skatteetatens digitaliseringsagenda.Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   Arbeidsoppgaver resultat- og fagansvar for oppgavene i seksjonen personalansvar for syv underdirektører/gruppeledere delta aktivt i organisering og videreutvikling av seksjonens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning kontinuerlig forbedringer med digitalisering i fokus stor grad av samspill med de andre seksjonene i avdelingen   Kvalifikasjoner Du må ha høyere relevant utdanning på minimum Bachelornivå. Særlig relevant ledererfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning. Du må ha relevant kunnskap om fagområdet du skal lede. Du har god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering. Du har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov. Det er en fordel at du har erfaring fra omstilling. Det er en fordel at du har ledererfaring på tilsvarende nivå.   Personlige egenskaper Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement Du må være interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov Du må har pågangsmot og gjennomføringsevne Du må være endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår   Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingene lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 700 000 – 900 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.Generelt:Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.    
03.02.2019 Bodø
Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?IT-divisjonen skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt.Denne stillingen er for å bidra med tverrfaglig drift rundt databaser og applikasjoner i en stor portefølje som driftes mellom miljøene i Mo i Rana og Grimstad.Det er høyt fokus på å profesjonalisere våre driftsleveranser og videreutvikling av virksomhetskritiske systemer. Fokus for stillingen er å bidra til fortsatt stabil drift og arbeide med kontinuerlig forbedring, utvikling og konsolidering av systemer.Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   Arbeidsoppgaver drift av etatens database- og applikasjonsportefølje installasjon, vedlikehold og overvåkning av databaser, fortrinnsvis Oracle og/eller MS SQL database konfigurasjon og optimalisering backup/restore overvåking, tuning og feilsøking bidra til høy grad av automatisering/standardisering bistå i store produksjoner patching og versjons oppgradering av applikasjoner og databaser utarbeide og vedlikeholde dokumentasjon   Kvalifikasjoner høyere utdannelse på bachelornivå innen IT. Relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet erfaring fra arbeid med Oracle databasedrift erfaring med sentralisert drift solid teknisk erfaring fra drift av applikasjoner, primært java god kjennskap til Linux/UNIX god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norskDet er en fordel med kompetanse innenfor flere av disse områdene: erfaring med Weblogic server med både Forms og ADF erfaring og kunnskap om deployment av Java på Weblogic erfaring med overvåkingsverktøy erfaring med integrasjoner i komplekse verdikjeder erfaring og kunnskap om deployment av Java på Weblogic erfaring med å jobbe i tverrrfaglig team fordel med kunnskap om ITIL utviklererfaring og kjennskap til kontainerteknologi   Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner selvstendig og tar initiativ strukturert med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter trives med høyt tempo og har stor arbeidskapasitet   Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. Stillingen lønnes som overingeniør/rådgiver (kode 1087/1434) eller senioringeniør/seniorrådgiver (kode 1181/1364) fra kr 550 000 – kr 680 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.Generelt:Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.   Andre opplysninger Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes    
03.02.2019 Rana
      Vi søker en gruppe dyktige studenter til sommerjobb i Skatteetaten. Du vil få mulighet til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og vil få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse og knytte langsiktige kontakter.Du må ha mulighet til å jobbe fulltid fra medio juni til medio august. Det vil være mulighet for avvikling av kortere ferie i perioden. I søknaden er det viktig at du informerer om hvorfor nettopp du er den kandidaten vi bør satse på i sommer.Vi ber om at søknad og CV skrives på norsk, arbeidsspråket i Skatteetaten, og at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester legges ved den elektroniske søknaden.Vil du hjelpe oss å sikre innføringen av nytt Folkeregister?Er endringsledelse, kommunikasjon og kvalitative analyser noe du brenner for? Da er du en av dem vi ser etter i år! Vi søker to sommerstudenter som ved hjelp av fokusgrupper skal kartlegge informasjonsbehov og utfordringer knyttet til innføring av et modernisert folkeregister. Studentene skal, på bakgrunn av kartleggingen, komme med forslag til tiltak for å sikre velfungerende innføring av modernisert folkeregister hos bestemte målgrupper.Folkeregisteret utgjør en svært viktig del av samfunnets infrastruktur, og gjennom en modernisering av Folkeregisteret skal vi etablere nye velfungerende IKT-løsninger som skal støtte oppgaveløsningen. For mer informasjon om Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret, se her.   Kvalifikasjoner skal begynne å studere på 4. eller 5. år av relevant masterutdanning (innen f.eks. endringsledelse, kommunikasjon/markedsføring, øknomi/administrasjon, annen samfunnsvitenskapelig retning eller lignende), med gode akademiske resultater har kjennskap til forberedelse og gjennomføring av kvalitative analyser. Erfaring med slike analyser er en fordel har meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk   Personlige egenskaper er systematisk og strukturert, med analytiske ferdigheter har meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner har faglig engasjement evner å sette deg raskt inn i nye oppgaver og jobbe selvstendig er tilpasningsdyktig og tar initiativ ønsker å bli bedre kjent med Skatteetaten   Vi tilbyr interessante og utfordrende oppgaver fleksibel arbeidstid arbeid i et stort IT-miljø med mange dyktige teknologer et erfarent og dynamisk miljø som gir gode muligheter for egenutvikling mulighet for å bli kjent med Skatteetaten som mulig fremtidig arbeidsgiver Stillingene lønnes som teknisk assistent kode 1089 årslønn kr. 371 500, timelønn kr. 190. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse.Generelt:Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.          
04.02.2019 Oslo
Vi søker en gruppe dyktige studenter til sommerjobb i Skatteetaten. Du vil få mulighet til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og vil få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse og knytte langsiktige kontakter.Du må ha mulighet til å jobbe fulltid fra medio juni til medio august. Det vil være mulighet for avvikling av kortere ferie i perioden. I søknaden er det viktig at du informerer om hvorfor nettopp du er den kandidaten vi bør satse på i sommer.Vi ber om at søknad og CV skrives på norsk,arbeidsspråket i Skatteetaten, og at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester legges ved den elektroniske søknaden.Utredning av maskinoversettelse og nynorsk chatbotVi søker to studenter som vil jobbe med maskinoversettelse av spesifikke emner i Skatteetatens chatbot fra bokmål til nynorsk. Studentene skal vurdere kvaliteten av oversettelsen, og gjennomføre brukertest i samråd med vårt brukskvalitetsmiljø. Ved behov skal studentene forbedre oversettelsen til høy kvalitet og dokumentere tidsbruken på dette. Avslutningsvis er det ønskelig at studentene gjør en overordnet vurdering av hvorvidt maskinoversettelse fra bokmål til nynorsk er hensiktsmessig og hvor mye tid som bør beregnes for korrekturlesing og redigering.   Kvalifikasjoner skal begynne å studere på 3., 4. eller 5. år av relevant masterutdanning med gode akademiske resultater (innen f.eks. statsvitenskap, jus, sosiologi, psykologi, nordisk språk/litteratur eller oversetter/translatør.) meget gode karakterer i nynorsk må kunne dokumentere kunnskapsnivået i nynorsk har meget god fremstillingsevne på nynorsk arbeidserfaring er en fordel   Personlige egenskaper er systematisk og strukturert, med analytiske ferdigheter har meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner har faglig engasjement evner å sette deg raskt inn i nye oppgaver og jobbe selvstendig er tilpasningsdyktig og tar initiativ ønsker å bli bedre kjent med Skatteetaten   Vi tilbyr interessante og utfordrende oppgaver fleksibel arbeidstid arbeid i et stort IT-miljø med mange dyktige teknologer et erfarent og dynamisk miljø som gir gode muligheter for egenutvikling mulighet for å bli kjent med Skatteetaten som mulig fremtidig arbeidsgiver Stillingene lønnes som teknisk assistent kode 1089 årslønn kr. 371 500, timelønn kr. 190. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse.Generelt:Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.    
04.02.2019 Oslo
      Vi søker en gruppe dyktige studenter til sommerjobb i Skatteetaten. Du vil få mulighet til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og vil få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse og knytte langsiktige kontakter.Du må ha mulighet til å jobbe fulltid fra medio juni til medio august. Det vil være mulighet for avvikling av kortere ferie i perioden. I søknaden er det viktig at du informerer om hvorfor nettopp du er den kandidaten vi bør satse på i sommer.Vi ber om at søknad og CV skrives på norsk,arbeidsspråket i Skatteetaten, og at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester legges ved den elektroniske søknaden.Vil du være med å forbedre skattemeldingen ved hjelp av kunstig intelligens?:For svært mange skattepliktige er dagens skattemelding i vesentlig grad automatisert. Når økonomien til skattepliktig er atypisk, kan skattemeldingen bli mer krevende, noe som kan gjøre at skattepliktig søker hjelp via veiledningssider eller telefon. Bruken av kunstig intelligens ved utfylling av skattemeldingen vil kunne ytterligere forenkle og effektivisere skattemeldingen spesielt for skattepliktige med noe atypisk økonomi. Vi søker fire studenter som, i samarbeid med våre fagmiljøer, kan utforske mulighetsrommet og utvikle et Proof of Concept på hvordan dette kan gjøres.   Kvalifikasjoner skal begynne å studere på 3, 4. eller 5. år av relevant masterutdanning (innen f.eks. informatikk, matematikk, fysikk eller tilsvarende) med gode akademiske resultater har kunnskap om kunstig intelligens med vekt på maskinlæring/dyp læring eller agent teknologi erfaring med Java, Python eller Scala erfaring med web-utvikling i eksempelvis JavaScript eller node.js er en fordel har god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk   Personlige egenskaper har gode analytiske evner tar initiativ, og jobber godt både selvstendig og i team er nytenkende med et sterkt faglig engasjement ønsker å bli bedre kjent med Skatteetaten   Vi tilbyr interessante og utfordrende oppgaver fleksibel arbeidstid arbeid i et stort IT-miljø med mange dyktige teknologer et erfarent og dynamisk miljø som gir gode muligheter for egenutvikling mulighet for å bli kjent med Skatteetaten som mulig fremtidig arbeidsgiver Stillingene lønnes som teknisk assistent kode 1089 årslønn kr. 371 500, timelønn kr. 190. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse.Generelt:Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.          
04.02.2019 Oslo

Traineeprogram

Traineeprogram i IT - Skatteetaten

Ønsker du å starte karrieren i et av landets ledende IT-miljøer? Med traineeprogrammet i IT ønsker vi å sikre oss unge talenter, både for å fremme nyskapning i offentlige tjenester og for å sørge for at kunnskap overføres mellom generasjoner. Programmet stimulerer også til nettverksbygging og muliggjør nye samarbeid på tvers i organisasjonen. Vi søker deg som er nyutdannet eller er i ferd med å avslutte din mastergrad. Vi vurderer også deg som har 1-2 års arbeidserfaring etter endt utdanning. Du må gjerne ha en tverrfaglig bakgrunn med informatikk som basis. I tillegg er du samarbeidsvilling, ambisiøs, fleksibel og nytenkende. Traineeprogrammets organisering Programmet er 2-årig med en kombinasjon av faste og individuelt tilpassede hospiteringer. Du får besøke sentralskattekontor og skattekontor i regionene. Du vil oppleve samarbeid mellom mange enheter og profesjoner, hovedsakelig innen jus, skattefag og IT. Varierte og utfordrende oppgaver som sikter på å bred innsikt i organisasjonenes arbeidsområder.    Din kompetanseutvikling Foruten tett oppfølging av traineekoordinatoren som administrerer programmet, er det lagt opp til en rekke utviklingsaktiviteter: Kurs innen prosjektledelse. Tilbud om ITIL-sertifisering. En egen mentor med en sentral stilling i SITS følger deg og din faglige utvikling I hver gruppe traineene hospiterer, får de oppfølging av linjeleder og fadder. Ansettelsesforhold SITS tilbyr stabile og gode ansettelsesforhold med konkurransedyktige lønnsbetingelser. Du blir en del av et mangfoldig og trivelig arbeidsmiljø med fokus på kompetanseutvikling. Du får også goder som trening i arbeidstiden, aktivitetsdager, fleksitid, betalt overtid og sommertid fra mai til september. Etter endt traineeperiode er du ansett som en attraktiv ressurs til spennende stillinger i SITS.
Antall traineer
2 (3)
Sted
Oslo, Grimstad

Internship

Sommerjobb i Skatteetaten

Igjennom sommeren vil du få mulighet til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse og knytte langsiktige kontakter. Prosjektene vil variere fra år til år, avhengig av hva vi har behov for. Vi har tidligere hatt inne kandidater med IT bakgrunn, økonomer, organisasjon, med mer. Fristen for å søke sommerjobb i 2018 er utløpt. Sommerjobber for 2019 vil bli utlyst i desember 2018. Dersom du ønsker å få tilsendt stillingsutlysningene når de legges ut, kan du registrere din profil på vår jobbagent.
Sted
Oslo

Rekrutteringskalender

  • JAN 21
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Filmer

Skatteetaten rekrutterer ca. 300 nyansatte i året over hele landet. Våre største utdanningsgrupper er jurister, økonomer og revisorer og nå vil vi vise hvilke spennende oppgaver vi har å tilby. Skatteetaten har store fagmiljøer og mange utviklingsmuligheter.
Hør mer om vårt treningsprogram...eeeh.... Traineeprogram skal det vel være...:)!
I Skatteetaten er vi 500 mennesker som jobber med nyutvikling og videreutvikling av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. 70 av oss jobber med Java-utvikling. I løpet av årene som kommer skal vi bli flere.

Fakta om Skatteetaten

Adresse

se www.skatteetaten.no for kontaktinformasjon