Skatteetaten

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Revisjon

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

 

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte med ett felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak.  

 

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Vi er stolte av å huse et av landets ledende IT-miljøer, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester.

 

Visjon

Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjør det riktig.

 

Antall ansatte

Skatteetaten har ca. 6500 ansatte, fordelt over hele landet.

Les mer
Fakta om Skatteetaten
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
5001-10000
Etablert år
1995
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Skatteetaten

Trives du i rollen som rådgiver mellom teknologi og forretning?  Vi søker etter deg som er vant med å arbeide i større organisasjoner og er opptatt av å finne gode løsninger. Vi ser for oss at du kan håndtere krav fra bruker, forretning og teknologi, har bred erfaring fra ulike bransjer og kan arbeide både i det funksjonelle og tekniske grensesnittet. Skatteetaten søker en erfaren og engasjert fagperson som inspireres av utfordringer og muligheter som oppstår i møtet mellom virksomhetsprosesser og informasjonsteknologi. Brenner du for å utvikle en moderne offentlig sektor i tråd med endringer i samfunnet og den teknologiske utviklingen? Vi ser etter deg som evner å skape entusiasme og å inspirere andre. Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Har du stor interesse for å kunne se helheten innenfor strategisk digitalisering? Etaten har store ambisjoner om å videreutvikle våre digitale tjenester til publikum og næringsliv. Vi ønsker å kunne spille en viktig rolle i en felles offentlig digitaliseringsprosess i tråd med Regjeringens program på dette området. For å oppnå dette må våre produksjonsprosesser kontinuerlig moderniseres og tilpasses en digital hverdag. Som del av Strategi-seksjonen i Skattedirektoratet får du en ledende rolle i dette arbeidet som vil skje i nær kontakt med våre operative arkitektur-, teknologi- og virksomhetsfaglige miljøer.  Seksjon Strategi i avdeling Virksomhetsstyring i Skattedirektoratet er en nyopprettet seksjon. Avdeling for Virksomhetsstyring består av rundt 90 årsverk, der 20 av disse jobber i seksjon Strategi. Seksjonen har ansvar for å støtte skattedirektøren i forvaltningen av etatens langsiktige planverk og realiseringen av etatens langsiktige målsettinger. Dette innebærer en helhetlig forvaltning av etatens overordnede strategiarbeid, langtidsplanlegging, virksomhetsarkitektur og porteføljestyring. Dette betyr blant annet tett samarbeid med etatens IT-divisjon.   Arbeidsoppgaver videreutvikle Skatteetatens virksomhetsarkitektur sørge for at etaten har oppdaterte plan- og styringsprodukter innenfor virksomhetsarkitektur (herunder målbilder og veikart), og påse at disse understøtter etatens strategier og fremtidsbilder koble sammen planverk på ulike nivåer, kvalitetssikre at planer fra ulike deler av organisasjonen henger sammen bidra i arbeidet med og følge opp realiseringen av strategier og målbilder samarbeide tett med relevante fagmiljøer gi råd, følge opp beslutninger og foreslå tiltak bidra i sentrale programmer og prosjekter, så vel som mindre tverrfaglige team Kvalifikasjoner høyere utdanning på masternivå, relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning solid teknisk kompetanse og forståelse ønskelig med minimum fem års erfaring som virksomhetsarkitekt /relevant arbeidserfaring med dokumenterte resultater god forretningsforståelse og erfaring med samarbeid mellom forretning og IT god forståelse av samspillet mellom teknologi, arkitektur og virksomhetsutviklingen fordel med erfaring med styring og ledelse av større prosjekter med mange ulike aktører kjennskap til og/eller erfaring fra offentlig sektor vil bli vektlagt Personlige egenskaper svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner initiativrik og du motiveres av komplekse problemstillinger strukturert og beslutningsdyktig Vi tilbyr muligheten til å jobbe i en stor offentlig etat med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikkmedlemsskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger  Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), årslønn fra 690 000 – 950 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.
20.08.2019 Oslo
Arbeidsoppgaver prosjektleder for store og små prosjekter, samt utredninger støtte divisjonsdirektør i koordinering av prosjekter som divisjonen eier ha god oversikt over utviklingsprosjekter som vil påvirke divisjonen og bidra til at divisjonsledelsen har god oversikt over utviklingsporteføljen gi divisjonen oppdatert kunnskap om tilstand, utvikling og endringsbehov på våre ansvarsområder samarbeide med dyktige fagressurser fra forretning og IT kontinuerlig tilegne deg kunnskap, og dele den med andre fasilitere workshops på tvers av faggrupper               Noe reisevirksomhet må påregnes. Kvalifikasjoner høyere relevant utdanning på masternivå, lengre relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning du har minimum 3 års erfaring med prosjektledelse du har erfaring med prosjektmetodikk du har god forretningsforståelse, stiller relevante spørsmål og jakter etter muligheter gode digitale ferdigheter god skriftlig og muntlig fremstillingsevne  Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner evne til raskt å sette deg inn i komplekse problemstillinger og tenke helhetlig er strukturert og jobber selvstendig initiativrik og motiveres av utvikling har høy arbeidskapasitet og leveranseevne Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker  utfordrende oppgaver og store fagmiljø  kompetanseutvikling  fleksitid og betalt overtid  trening i arbeidstiden  en raus personalpolitikk  medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger  Stillingen lønnes som prosjektleder (kode 1113), fra kr 650 000 - kr 850 000 eller som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 524 200 – kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner  De første seks måneder regnes som prøvetid.           
20.08.2019 Oslo
Arbeidsoppgaver utarbeide beslutningsstøtte ved hjelp av data hente inn og sammenstille data til relevant styringsinformasjon videreutvikle styringsinformasjon som understøtter bruker- og samfunnseffekter delta i arbeidsgrupper og prosjekter innad og på tvers av divisjonen delta i styringsteameet i styringsstaben delta i planarbeid for divisjonen bidra til kompetanseutvikling i staben  Noe reisevirksomhet må påregnes Kvalifikasjoner Master i Data Science eller Master i Business Analytics alternativt annen høyere utdanning kombinert med særlig relevant erfaring kunne sette sammen og analysere store og komplekse datamengder gode digitale ferdigheter god skriftlig og muntlig framstillingsevne  Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er strukturert og jobber selvstendig analytisk og evne til å tenke overordnet evne til raskt å sette deg inn i komplekse problemstillinger og jobbe utviklingsorientert har høy arbeidskapasitet og leveranseevne  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker  utfordrende oppgaver og store fagmiljø  kompetanseutvikling  fleksitid og betalt overtid  trening i arbeidstiden  en raus personalpolitikk  medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger    Stillingen lønnes som Rådgiver (kode 1434) fra kr til 409 100 - kr 650 000 eller Seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 532 100 til kr 800 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks måneder regnes som prøvetid.
20.08.2019 Oslo
Vi søker en person som vil bli en del av en gruppe dyktige jurister og økonomer med forskjellig skatte- og avgiftsfaglig bakgrunn. Vi søker etter deg som har interesse for skatte- og avgiftsrett og som ønsker å jobbe i et sterkt faglig miljø. Sekretariatet utreder klagesaker og skattefaglige spørsmål innenfor norsk bedriftsbeskatning, internasjonal selskapsbeskatning, personskatt og merverdiavgift m.m. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver Utarbeide innstillinger til Skatteklagenemnda Foreta en grundig og selvstendig juridisk vurdering avklagesaker Bidra i faglige diskusjoner og delta i utvikling avfagmiljøet i sekretariatet Kvalifikasjoner Master i rettsvitenskap Erfaring med norsk bedriftsbeskatning Gode akademiske resultater blirvektlagt Meget god skriftlig framstillingsevne Interesse for skatte- og avgiftsrett Personlige egenskaper Evne til å planlegge, strukturere og organisere ditt arbeid Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Evne til å kombinere grundighet og effektivitet Vi tilbyr Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker Utfordrende oppgaver og stort fagmiljø Kompetanseutvikling Fleksitid og betalt overtid Trening i arbeidstiden En raus personalpolitikk Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingene lønnes som skattejurist (kode 1413) kr 480 000 – kr 525 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.
20.08.2019 Stavanger
Gruppen Merverdiavgift i Juridisk avdeling har det overordnede ansvaret for etatens rettsanvendelse og regelutvikling innenfor merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon, inklusive internasjonale spørsmål på områdene.   Arbeidsoppgavene er særlig knyttet til rettslige avklaringer av sentrale og prinsipielle problemstillinger, fastsettelse av instrukser, utarbeidelse av høringsnotat og lov- og forskriftsforslag, løpende bistand til Finansdepartementet og oppfølgning av rettssaker av prinsipiell karakter.   Du kommer til å arbeide sammen med engasjerte og kompetente kollegaer i et tverrfaglig miljø med spennende oppgaver med stor samfunnsmessig betydning. Oppgavene er varierte og utfordrende, og du vil få god anledning til å bruke og utvikle både dine faglige og personlige egenskaper.    Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.   Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.    Arbeidsoppgaver være ansvarlig for regelutvikling på gruppens ansvarsområder  ha fokus på etatens rettsanvendelse  avklare prinsipielle saker  ha tett dialog med Finansdepartementet og divisjonene i Skatteetaten  stor grad av samarbeid med andre i Juridisk avdeling delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning  personalansvar for ca 14 medarbeidere Kvalifikasjoner juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap  erfaring med faglig strategisk tenkning og god juridisk vurderingsevne  ønskelig med relevant erfaring fra og kjennskap til fagområdet du skal lede   god skriftlig og muntlig fremstillingsevne   god virksomhetsforståelse, forståelse for samfunnsutviklingen og potensiale for digitalisering  ønskelig med ledererfaring Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner   evne til å skape engasjement og tilrettelegge for ulike behov har pågangsmot og gjennomføringsevne  tar initiativ og ansvar utover eget ansvarsområde imøtekommende  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som stillingsbetegnelse Underdirektør (kode 1059), fra kr 850 000 – kr 950 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.
21.08.2019 Oslo
Økonom/Jurist - vikariatBrukerdialog, Skatteetaten Avdeling utland består av to seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling. Brukerdialog utland seksjon 2, gruppe 1 (Egersund) og gruppe 6 (Stavanger) har ansvar for kvalitet og oppfølging av personlige skattytere i det internasjonalesegmentet knyttet til dataopplysninger mottatt fra utlandet. To av våre medarbeidere skal ha permisjon, og vi har ledig to vikariat med antatt varighet på 12 måneder. Arbeidssted vil være Stavanger eller Egersund. Vi søker etter økonomer eller jurister, fortrinnsvis med kompetanse på aksjer, finansielle instrumenter og personskatt. Nyutdannede kan også søke. Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø med høyt faglig nivå.  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden    Søknadsfrist: 21.08.2019  Arbeidsgiver: Skatteetaten  Sted: Egersund  Stillingstittel: Økonom/Jurist - vikariat  Heltid / Deltid: Heltid  Ansettelsesform: Vikariat  Stillingsprosent: 100  Webcruiter-ID: 4109926454  Stillinger: 1     Arbeidsoppgaver Behandling av data mottatt fra utlandet ved fastsetting og kontroll for personlige skattepliktige Behandling av klager Informasjon og veiledning internt og eksternt Kvalitetssikring             Noe reisevirksomhet må påregnes   Kvalifikasjoner Du  må ha høyere utdanning på bachelor- eller masternivå, primært innenfor økonomi eller rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT  Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Du må ha god digital kompetanse  Kompetanse og erfaring med aksjer, finansielle instrumenter og/eller personskatt er ønskelig Erfaring med å lage presentasjoner er en fordel               Personlige egenskaper Evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig Analytisk og strukturert Selvstendig og initiativrik Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Utviklingsorientert og fleksibel Vi tilbyr Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker Utfordrende oppgaver og store fagmiljø Kompetanseutvikling Fleksitid og betalt overtid Trening i arbeidstiden En raus personalpolitikk Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Avhengig av kvalifikasjoner lønnes stillingen som førstekonsulent (kode 1408), rådgiver (kode 1434) eller skattejurist (kode 1413), kr 420 000 til kr 550 000. De første seks månedene regnes som prøvetid. 
21.08.2019 Eigersund
Økonom/Jurist - vikariatBrukerdialog, Skatteetaten Avdeling utland består av to seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling. Brukerdialog utland seksjon 2, gruppe 1 (Egersund) og gruppe 6 (Stavanger) har ansvar for kvalitet og oppfølging av personlige skattytere i det internasjonalesegmentet knyttet til dataopplysninger mottatt fra utlandet. To av våre medarbeidere skal ha permisjon, og vi har ledig to vikariat med antatt varighet på 12 måneder. Arbeidssted vil være Stavanger eller Egersund. Vi søker etter økonomer eller jurister, fortrinnsvis med kompetanse på aksjer, finansielle instrumenter og personskatt. Nyutdannede kan også søke. Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø med høyt faglig nivå.  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden    Søknadsfrist: 21.08.2019  Arbeidsgiver: Skatteetaten  Sted: Stavanger  Stillingstittel: Økonom/jurist - vikariat  Heltid / Deltid: Heltid  Ansettelsesform: Vikariat  Stillingsprosent: 100  Webcruiter-ID: 4105125498  Stillinger: 1     Arbeidsoppgaver Behandling av data mottatt fra utlandet ved fastsetting og kontroll for personlige skattepliktige Behandling av klager Informasjon og veiledning internt og eksternt Kvalitetssikring             Noe reisevirksomhet må påregnes   Kvalifikasjoner Du  må ha høyere utdanning på bachelor- eller masternivå, primært innenfor økonomi eller rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT  Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Du må ha god digital kompetanse  Kompetanse og erfaring med aksjer, finansielle instrumenter og/eller personskatt er ønskelig Erfaring med å lage presentasjoner er en fordel               Personlige egenskaper Evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig Analytisk og strukturert Selvstendig og initiativrik Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Utviklingsorientert og fleksibel Vi tilbyr Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker Utfordrende oppgaver og store fagmiljø Kompetanseutvikling Fleksitid og betalt overtid Trening i arbeidstiden En raus personalpolitikk Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Avhengig av kvalifikasjoner lønnes stillingen som førstekonsulent (kode 1408), rådgiver (kode 1434) eller skattejurist (kode 1413), kr 420 000 til kr 550 000. De første seks månedene regnes som prøvetid. 
21.08.2019 Stavanger
Vi søker etter 2 saksbehandlere i Trondheim til gruppen som har et landsdekkende ansvar for innkreving av merverdiavgift. Arbeidet innebærer bruk av et variert antall virkemidler, herunder tvangsfullbyrdelse og sikring av krav. Arbeidsdagen er variert og hektisk, med god mulighet for å påvirke egne prioriteringer. Statlig innkreving ventes å ha en stor endringsagenda de nærmeste årene og riktig kandidat vil kunne være med å påvirke dette.  Gruppen består av 18 medarbeidere som har hovedansvar for innkreving av merverdiavgift for egen portefølje.   Skatteetatens verdier er Profesjonell, Imøtekommende og Nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.    Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  Arbeidsoppgaver Innkreving av forfalt merverdiavgift, herunder sikring og tvangsfullbyrdelse av pengekrav Løpende dialog med skyldnere, eksterne og interne samarbeidspartnere Saksbehandle muntlige og skriftlige henvendelser Utstrakt bruk av telefon i arbeidet Delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver, med sikte på effektiv oppgaveløsning Stor grad av samspill med andre avdelinger i Skatteetaten og eksterne aktører Kvalifikasjoner Minimum treårig høyskole innen økonomi/administrasjon, fortrinnsvis bachelorgrad. Særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT God fremstillingsevne skriftlig og muntlig i norsk og engelsk Erfaring med bruk av ulike typer IT verktøy   Fordel med erfaring fra saksbehandling, fortrinnsvis fra offentlig forvaltning Fordel med erfaring fra innkreving/inkasso  Personlige egenskaper Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig Er strukturert, har evne til å jobbe både i team og på standardiserte måter  Høy arbeidskapasitet og leveranseevne Initiativrik og løsningsorientert Imøtekommende og serviceinnstilt   Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som rådgiver(kode1434), fra kr 429.000– kr 525.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes 
22.08.2019 Trondheim
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Traineeprogram

Traineeprogram i IT - Skatteetaten

Ønsker du å starte karrieren i et av landets ledende IT-miljøer? Med traineeprogrammet i IT ønsker vi å sikre oss unge talenter, både for å fremme nyskapning i offentlige tjenester og for å sørge for at kunnskap overføres mellom generasjoner. Programmet stimulerer også til nettverksbygging og muliggjør nye samarbeid på tvers i organisasjonen. Vi søker deg som er nyutdannet eller er i ferd med å avslutte din mastergrad. Vi vurderer også deg som har 1-2 års arbeidserfaring etter endt utdanning. Du må gjerne ha en tverrfaglig bakgrunn med informatikk som basis. I tillegg er du samarbeidsvilling, ambisiøs, fleksibel og nytenkende. Traineeprogrammets organisering Programmet er 2-årig med en kombinasjon av faste og individuelt tilpassede hospiteringer. Du får besøke sentralskattekontor og skattekontor i regionene. Du vil oppleve samarbeid mellom mange enheter og profesjoner, hovedsakelig innen jus, skattefag og IT. Varierte og utfordrende oppgaver som sikter på å bred innsikt i organisasjonenes arbeidsområder.    Din kompetanseutvikling Foruten tett oppfølging av traineekoordinatoren som administrerer programmet, er det lagt opp til en rekke utviklingsaktiviteter: Kurs innen prosjektledelse. Tilbud om ITIL-sertifisering. En egen mentor med en sentral stilling i SITS følger deg og din faglige utvikling I hver gruppe traineene hospiterer, får de oppfølging av linjeleder og fadder. Ansettelsesforhold SITS tilbyr stabile og gode ansettelsesforhold med konkurransedyktige lønnsbetingelser. Du blir en del av et mangfoldig og trivelig arbeidsmiljø med fokus på kompetanseutvikling. Du får også goder som trening i arbeidstiden, aktivitetsdager, fleksitid, betalt overtid og sommertid fra mai til september. Etter endt traineeperiode er du ansett som en attraktiv ressurs til spennende stillinger i SITS.
Antall traineer
2 (3)
Sted
Oslo, Grimstad

Internship

Sommerjobb i Skatteetaten

Igjennom sommeren vil du få mulighet til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse og knytte langsiktige kontakter. Prosjektene vil variere fra år til år, avhengig av hva vi har behov for. Vi har tidligere hatt inne kandidater med IT bakgrunn, økonomer, organisasjon, med mer. Fristen for å søke sommerjobb i 2018 er utløpt. Sommerjobber for 2019 vil bli utlyst i desember 2018. Dersom du ønsker å få tilsendt stillingsutlysningene når de legges ut, kan du registrere din profil på vår jobbagent.
Sted
Oslo

Rekrutteringskalender

 • AUG 20
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 21
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 22
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 24
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 25
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 26
  2019
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 27
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Seniorrådgiver HR

Filmer

Skatteetaten rekrutterer ca. 300 nyansatte i året over hele landet. Våre største utdanningsgrupper er jurister, økonomer og revisorer og nå vil vi vise hvilke spennende oppgaver vi har å tilby. Skatteetaten har store fagmiljøer og mange utviklingsmuligheter.
Hør mer om vårt treningsprogram...eeeh.... Traineeprogram skal det vel være...:)!
I Skatteetaten er vi 500 mennesker som jobber med nyutvikling og videreutvikling av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. 70 av oss jobber med Java-utvikling. I løpet av årene som kommer skal vi bli flere.

Fakta om Skatteetaten

Adresse

se www.skatteetaten.no for kontaktinformasjon