Skatteetaten

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Revisjon

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

 

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte med ett felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak.  

 

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Vi er stolte av å huse et av landets ledende IT-miljøer, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester.

 

Visjon

Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjør det riktig.

 

Antall ansatte

Skatteetaten har ca. 6500 ansatte, fordelt over hele landet.

Les mer
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
5001-10000
Se alle fakta
Se flere videoer fra Skatteetaten
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Skatteetaten

Vi søker en handlekraftig og strategisk IT-økonom. Økonomiseksjonen i Skattedirektoratet har ansvar for å støtte skattedirektøren i helhetlig og effektiv økonomistyring, og å bidra til at økonomi er godt integrert i etatens strategi- og styringsprosesser. Seksjonen skal støtte både den strategiske og operative beslutningsprosessen på etatsnivå. Skatteetaten har store ambisjoner om å videreutvikle digitale tjenester til publikum og næringsliv. Vi ønsker å spille en viktig rolle i en felles offentlig digitaliseringsprosess i tråd med Regjeringens program på dette området. Vi står derfor foran betydelige investeringer på IT-området. Du har et langsiktig strategisk perspektiv på informasjonsteknologi og ser muligheter som økt digitalisering av samfunnet åpner for. Din faglige forankring er på økonomisiden, men du kan på relevant vis snakke med etatens IT- nøkkelpersonell. Som IT-økonom i økonomiseksjonen vil du ha utstrakt kontakt med Skatteetatens ledelse, IT-divisjonen, avdelingens øvrige seksjoner og Finansdepartementet. Du vil rapportere direkte til seksjonsleder i Skattedirektoratets økonomiseksjon.   Aktuelle arbeidsoppgaver: bidra i utvikling av en helhetlig virksomhets- og økonomistyring, på kort og lang sikt  økonomioppfølging av IT-divisjonen og etatens store utviklingsprosjekter utarbeide beslutningsgrunnlag og følge opp IT-investeringer utrede og evaluere effektiviseringstiltak, herunder videreutvikle planer og metoder for å ta ut gevinster utvikle og innføre verktøy, metoder og teknikker for å identifisere og realisere ønskede effekter av investeringer lede, støtte og bidra i ulike analyseoppdrag på økonomiområdet, herunder lede og delta i arbeidsgrupper videreutvikle etatens arbeid med langtidsbudsjett for å sikre oversikt over det budsjettmessige handlingsrommet og muligheter til strategiske satsinger bidra til øvrige oppgaver innenfor seksjonens økonomiansvar   Noe reisevirksomhet må påregnes. Kvalifikasjoner: erfaring med økonomistyring og/eller budsjettarbeid  fordel med kunnskap om eller erfaring med statens kvalitetssikringsregime (KS) og utarbeidelse av lønnsomhets- og samfunnsøkonomiske analyser fordel med erfaring fra bruk av UNIT4 Business World økonomisystem fordel med erfaring fra arbeid med prosjektestimering og IT-investeringer  høyere utdannelse på masternivå, fortrinnsvis innenfor økonomi. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet   Personlige egenskaper: analytisk evne til å tenke helhetlig og strategisk initiativrik og strukturert selvgående og samarbeidsorientert høy integritet og gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig Vi tilbyr: muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364), fra kr 600 000 – kr 980 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  
27.05.2019 Oslo
Er du faglig dyktig, engasjert og har lyst på en utfordring i et innovativt IT-miljø, kan dette være stillingen for deg. Du vil sammen med teamet være avgjørende for at vi tenker nytt, utvikler oss og løfter blikket til et strategisk nivå. Vi har behov for å styrke vår kapasitet innenfor rekruttering med fokus på gode jobbanalyser, bistand under intervju/testing og strategisk jobbing med rekruttering på virksomhetsnivå. I Skatteetaten har vi et av Norges største og ledende IT-miljøer, og er en av landets mest attraktive IT-arbeidsplasser. Divisjon IT har en kultur med endringskraft hvor ledere og medarbeidere tar ansvar og jobber mot felles mål, og HR er en viktig komponent for at virksomheten skal nå sine mål. Rekruttering vil være et strategisk viktig virkemiddel for å sikre riktig kompetanse og kapasitet i fremtiden iht. målbilde for kompetanse og kapasitet. IT står i en transformasjonsprosess hvor kompetanse/kapasitet er kritisk suksessfaktor for å kunne modernisere IKT-porteføljen, utvikle bedre tjenester for skatteytere og etatens brukere, samt effektivisere internt i etaten. Stillingen inngår i gruppen HR og lederstøtte i Styringsstaben i divisjon IT. I gruppen jobber vi etter en HR-partnermodell hvor den enkelte medarbeider, i tillegg til sitt fagansvar, har særskilt ansvar for tjenesteleveranser og oppfølging av avdelinger på tvers av HR-feltet. Styringsstaben har ansvar for HR, helhetlig økonomi-, virksomhetsstyring, og virksomhetsutvikling av divisjonen IT, herunder også kvalitet. Staben har ansvar for å støtte IT-direktør og dennes ledelse i helhetlig og effektiv styring av IT.
29.05.2019 Oslo
Er du faglig dyktig og engasjert, og ønsker å jobbe med HR i et av Norges største IT-miljøer, kan dette være jobben for deg. Vi har behov for å styrke vår kapasitet innenfor arbeidsmiljø, både operativt og strategisk. I tillegg innenfor bl.a. arbeidstid, personalsaker og de øvrige fagområdene innen HR. Det er viktig er at HR bidrar med en merverdi til organisasjonen og her er det du som medarbeidere vil kunne utgjøre en forskjell. I Skatteetaten har vi et av Norges største og ledende IT-miljøer, og er en av landets mest attraktive IT-arbeidsplasser. Divisjon IT har en kultur med endringskraft hvor ledere og medarbeidere tar ansvar og jobber mot felles mål, og HR er en viktig komponent for at virksomheten skal nå sine mål. Stillingen inngår i gruppen HR og lederstøtte i Styringsstaben i divisjon IT. I gruppen jobber vi etter en HR-partnermodell hvor den enkelte medarbeider, i tillegg til sitt fagansvar, har særskilt ansvar for tjenesteleveranser og oppfølging av avdelinger på tvers av HR-feltet. Styringsstaben har ansvar for HR, lederstøtte, helhetlig økonomi-, virksomhetsstyring, og virksomhetsutvikling av divisjon IT, herunder også kvalitet. Staben har ansvar for å støtte IT-direktør og dennes ledelse i helhetlig og effektiv styring av IT.   Arbeidsoppgaver rådgi og veilede lederne i HMS og andre HR-faglige temaer som bl.a. arbeidstid og personalsaker krevende sykefraværsoppfølging og inngående sykefraværsanalyser sekretær i AMU bistå med utvikling av et godt og inkluderende arbeidsmiljø i virksomheten hvor arbeid med risiko, mål, handlingsplan, avvik og oppfølgingstiltak inngår aktivt samarbeid med vernetjenesten, bedriftshelsetjenesten og NAV bistå innen andre HR-relatert oppgaver  Kvalifikasjoner høyere relevant utdanning flere års erfaring fra HR og HMS, både operativt og strategisk erfaring fra analyse av sykefravær, samt krevende sykefraværsoppfølging fordel med kjennskap til statlig regelverk ønskelig med erfaring fra større virksomheter eller bedriftshelsetjeneste Personlige egenskaper evne til å tenke helhetlig og forstå virksomhetens behov proaktiv og løsningsorientert strukturert arbeidstilnærming  svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner evne til å skape tillit hos både ledere og medarbeidere  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
29.05.2019 Oslo
Avdeling storbedrift har ansvar for å sikre riktig fastsetting av skatt og merverdiavgift i Norges største konsern. Seksjon Internprising er en seksjon i Avdeling storbedrift med ca. 70 jurister, revisorer og økonomer fordelt på 5 kontorsteder (Stavanger, Oslo, Sandvika, Trondhjem og Moss). Seksjonen har nasjonalt ansvar for saker som gjelder internprising. Ansvaret innebærer å kontrollere at multinasjonale konsern ikke uthuler det norske skattefundamentet gjennom feilprising av transaksjoner eller uriktig allokering av kostnader/inntekter. Arbeidet nødvendiggjør både juridisk og økonomisk kompetanse, og seksjonen arbeider derfor i tverrfaglige team der jurister, revisorer og økonomer jobber sammen om å løse de skatterettslige og økonomiske spørsmålene.    Til Seksjonens kontorsted i Sandvika søker vi en jurist med kompetanse på og interesse for internprising.   Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   Arbeidsoppgaver Delta i og ha ansvar for kontroll av prising ved konserninterne transaksjoner Utarbeide rapporter, varsler, vedtak og redegjørelser til skatteklagenemnda Dialog med konsern/selskaper og deres representanter/rådgivere Risikoanalyser for å identifisere transaksjoner som er feilpriset Retts- og regelverksutvikling på internprisingsområdet Bistå prosessfullmektiger i rettssaker Bidra ved behov i internasjonalt samarbeid  Arbeidsoppgavene blir i all hovedsak løst i tverrfaglige team som består av dyktige revisorer, økonomer og jurister.    Noe reisevirksomhet må påregnes. Kvalifikasjoner Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen Det er ønskelig, men ikke nødvendig med erfaring med arbeid som anses relevant for internprising. Årets kandidater oppfordres også til å søke. Erfaring fra/kjennskap til fagområdet internprising og OECDs retningslinjer for internprising er ikke nødvendig, men vil bli tillagt vekt.  Kompetanse på internasjonal bedriftsbeskatning og skatteavtalerett vil bli tillagt vekt Økonomi- og regnskapsforståelse vil bli tillagt vekt Gode fremstillings - og presentasjonsevner både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk  Personlige egenskaper Du er profesjonell, imøtekommende og nytenkende og ønsker deg nye utfordringer i en etat som er i utvikling  Du er engasjert og med positiv innstilling  Du er nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte rettslige og økonomiske problemstillinger   Du er analytisk, resultatorientert og initiativrik Du har gode samarbeidsegenskaper og evne til å arbeide i tverrfaglige team og prosesser  Du arbeider effektivt og har evne til å jobbe selvstendig, og med gjennomføringskraft Du har sans for presisjon kombinert med evne til å se helheten og få frem kjernen i en kompleks problemstilling og/eller omfattende datagrunnlag.  Vi tilbyr Vi kan tilby utfordrende og varierte oppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø med høyt faglig nivå. muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.
29.05.2019 Bærum
Har du juridisk utdannelse, noe relevant erfaring og ønsker å jobbe i Skatteetaten med kontor i Kristiansund? Da kan du være den medarbeideren vi søker etter! Vi søker en medarbeider med god fagkompetanse, som er læringssøkende og en lagspiller til vårt kontor i Kristiansund.  Gruppen har et landsdekke ansvar for MVA kompensasjonsordningen samt MVA Meldingsbehandling for alle offentlige virksomheter. Arbeidet er i stor grad organisert som tverrfaglig samarbeid mellom revisorer, økonomer og jurister, noe som gir gode utviklingsmuligheter for den enkelte og betyr fokus på en helhetlig tenking ut mot virksomheter. Likebehandling og god etterlevelse er viktige mål og arbeidet vil bestå av både veiledning, informasjon og kontroll.  Innland er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Innland har som oppgave å sikre kvaliteten på egenfastsettingen samt følge opp særskilte områder med risiko for manglende etterlevelse, og særskilte skattepliktige med risiko for manglende etterlevelse  Noe reisevirksomhet må påregnes.  Vi ber om at vitnemål / karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   Arbeidsoppgaver bidra til oppbygging av et tverrfaglig miljø for landsdekkende oppgaveløsning for kompensasjonsordningen og andre spesialiserte oppgaver innen merverdiavgift. veiledning og informasjonsvirksomhet knyttet til forståelse av regelverket bidra til utvikling av fagmiljøet i gruppen og kvalitets- forbedringsarbeid i oppgaveløsningen risikovurdering knyttet til kontroll av kompensasjonsmeldinger kvalitetssikring etterkontroll / utvidet kontroll av virksomheter  klagebehandling utarbeide veiledende og bindende forhåndsuttalelser Kvalifikasjoner du må ha Juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT flere års relevant erfaring  erfaring innen skatte- og avgiftsområdet er en fordel erfaring fra veiledning og / eller informasjonsarbeid er ønskelig      Personlige egenskaper god skriftlig og muntlig fremstillingsevne gode samarbeids- og kommunikasjonsevner nysgjerrig, analytisk og løsningsorientert evne til å planlegge og strukturere arbeidet evne til å arbeide både selvstendig og i team du bør ha evne og forståelse for å arbeide og dele kompetanse i tverrfaglige team    Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
02.06.2019 Kristiansund
Har du økonomisk utdannelse, noe relevant erfaring og ønsker å jobbe i Skatteetaten med kontor i Kristiansund? Da kan du være den medarbeideren vi søker etter! Vi søker en medarbeider med god fagkompetanse, som er læringssøkende og en lagspiller til vårt kontor i Kristiansund.  Gruppen har et landsdekke ansvar for  kompensasjonsordningen for merverdiavgift (MVA) samt meldingsbehandling for alle offentlige virksomheter. Arbeidet er i stor grad organisert som tverrfaglig samarbeid mellom revisorer, økonomer og jurister, noe som gir gode utviklingsmuligheter for den enkelte og betyr fokus på en helhetlig tenking ut mot virksomheter. Gruppen er organisert i divisjon Brukerdialog, avdeling Innland. Likebehandling og god etterlevelse er viktige mål og arbeidet vil bestå av både veiledning, informasjon og kontroll.  Noe reisevirksomhet må påregnes.  Vi ber om at vitnemål / karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   Arbeidsoppgaver bidra til oppbygging av et tverrfaglig miljø for landsdekkende oppgaveløsning for MVA MVA kompensasjonsordningen og andre spesialiserte oppgaver innen MVA. veiledning og informasjonsvirksomhet knyttet til forståelse av regelverket bidra til utvikling av fagmiljøet og forbedringsarbeid i gruppen risikovurdering og  kontroll av kompensasjonsmeldinger kvalitetssikring  klagebehandling  etterkontroll / utvidet kontroll av virksomheter  Kvalifikasjoner du må ha høyere utdanning som økonom eller revisor på bachelor eller master nivå. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT det er en fordel med flere års relevant erfaring  erfaring innen veiledning og / eller informasjonsarbeid er ønskelig erfaring innen skatte- og avgiftsområdet er en fordel  erfaring eller kjennskap til kommunal regnskapsføring og juridiske fag er en fordel  digitale ferdigheter og erfaring med å håndtere store datamengder er ønskelig Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevne  nysgjerrig, analytisk og løsningsorientert evne til å ta initiativ, planlegge og strukturere arbeidet beslutningsdyktig positiv bidragsyter til utvikling av et godt arbeidsmiljø evne til å arbeide både selvstendig og i team      Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
02.06.2019 Kristiansund
Skatteetaten har fra 2019 fått ny organisasjons- og styringsmodell, hvor det blant annet er lagt vekt på å etablere robuste landsdekkende enheter med reelt resultatansvar. Etaten skal videreutvikle et slagkraftig miljø for virksomhetsstyring. Avdeling for Virksomhetsstyring skal ivareta skattedirektørens behov for å fastsette mål, oppdrag og resultatkrav for divisjoner i kjernevirksomheten og fellesfunksjoner. Avdelingen skal forvalte og utvikle systemer for flerårig planlegging, budsjettering, rapportering og oppfølging.  Seksjon Strategi i avdeling Virksomhetsstyring i Skattedirektoratet er en nyopprettet seksjon som har hovedansvarsområder innen strategi, langtidsplanlegging og porteføljestyring. Avdeling for Virksomhetsstyring består av rundt 90 årsverk, der 22 av disse jobber i Strategi.  Vi ser nå etter en underdirektør som skal lede en gruppe på 10 -12 medarbeidere i seksjon Strategi. Gruppen har ansvar innen områdene porteføljestyring, planlegging, tilrettelegging og dialog med Finansdepartementet på sine ansvarsområder.  Skatteetaten er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.   Arbeidsoppgaver lede arbeidet med å videreutvikle porteføljestyringsprosessen i Skatteetaten, dette omfatter blant annet: å jobbe med å heve kvaliteten på prioriteringsgrunnlag å bedre gevinstrealiseringsprosessen å se på hvordan porteføljestyringsprosessen kan kobles tettere på strategiarbeidet generelt videreutvikle dialogen med Finansdepartementet på ansvarsområdene resultat- og fagansvar for oppgavene lagt til gruppen personalansvar for 10 – 12 medarbeidere  Kvalifikasjoner relevant utdanning på masternivå lang ledererfaring fra ansvarsområdene lagt til gruppen ledererfaring fra strategisk nivå meget god forståelse av beslutnings- og styringsprosesser i en stor organisasjon du må ha god forståelse for samfunnsutviklingen ha god kjennskap med digitaliseringsprosesser, fortrinnsvis i offentlig sektor du har god virksomhetsforståelse fordel med kjennskap til offentlig sektor  Personlige egenskaper du må ha svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner du må ha evne til å skape engasjement du må kunne tenke helhetlig og strategisk du må ha pågangsmot og gjennomføringsevne du må være nytenkende, endringsorientert og tilpasningsdyktig Vi tilbyr muligheten til å jobbe i en stor offentlig etat med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
02.06.2019 Oslo
Avdeling for storbedrift har ansvar for veiledning, fastsetting og kontroll av skatt og merverdiavgift for konsern med en omsetning over 1 mrd.    Til kontoret i Bergen søker vi etter en økonom/revisor med sterke analytiske evner. Som økonom/revisor ved Storbedrift vil du være med på å sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern. Du vil få arbeide med varierte, spennende og komplekse problemstillinger innenfor både nasjonal og internasjonal skatterett, samt merverdiavgift. Arbeidet omfatter blant annet fastsetting, kontroll og klagebehandling, samt tett oppfølging og veiledning av våre konsern. Du vil jobbe i team sammensatt av jurister og økonomer, og slik få god og bred innsikt i avgiftsrett, skatterett og regnskap. Du vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø ved et kontor som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling.   Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   Arbeidsoppgaver være kontaktperson for noen av landets største konsern, herunder; gi informasjon og veiledning slik at konsernene lettere kan etterleve regelverket analysere konsern og bransjer og kartlegge risiko for manglende etterlevelse kontrollere at regelverket blir fulgt bidra til retts- og regelverksutvikling. bidra med utarbeidelse av forhåndsuttalelser og vedtak       Noe reisevirksomhet må påregnes. Kvalifikasjoner utdanning på masternivå innen økonomi, finans, regnskap og/eller revisjon mv. med gode karakterer internasjonale grader må være godkjent av NOKUT relevant erfaring og gode resultat fra tilsvarende arbeid vil kunne veie opp for manglende formell utdanning det er ønskelig med relevant erfaring fra arbeid med store selskap innen skatt, avgift eller regnskap personlige egenskaper og karakterer vil bli vektlagt             Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner strukturert, løsningsorientert og fleksibel initiativrik og engasjert      liker å arbeide med sammensatte og kompliserte problemstillinger.  evne til å jobbe effektivt og selvstendig, ta ansvar for å oppnå felles mål analytisk god formuleringsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig   Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
06.06.2019 Bergen

Traineeprogram

Traineeprogram i IT - Skatteetaten

Ønsker du å starte karrieren i et av landets ledende IT-miljøer? Med traineeprogrammet i IT ønsker vi å sikre oss unge talenter, både for å fremme nyskapning i offentlige tjenester og for å sørge for at kunnskap overføres mellom generasjoner. Programmet stimulerer også til nettverksbygging og muliggjør nye samarbeid på tvers i organisasjonen. Vi søker deg som er nyutdannet eller er i ferd med å avslutte din mastergrad. Vi vurderer også deg som har 1-2 års arbeidserfaring etter endt utdanning. Du må gjerne ha en tverrfaglig bakgrunn med informatikk som basis. I tillegg er du samarbeidsvilling, ambisiøs, fleksibel og nytenkende. Traineeprogrammets organisering Programmet er 2-årig med en kombinasjon av faste og individuelt tilpassede hospiteringer. Du får besøke sentralskattekontor og skattekontor i regionene. Du vil oppleve samarbeid mellom mange enheter og profesjoner, hovedsakelig innen jus, skattefag og IT. Varierte og utfordrende oppgaver som sikter på å bred innsikt i organisasjonenes arbeidsområder.    Din kompetanseutvikling Foruten tett oppfølging av traineekoordinatoren som administrerer programmet, er det lagt opp til en rekke utviklingsaktiviteter: Kurs innen prosjektledelse. Tilbud om ITIL-sertifisering. En egen mentor med en sentral stilling i SITS følger deg og din faglige utvikling I hver gruppe traineene hospiterer, får de oppfølging av linjeleder og fadder. Ansettelsesforhold SITS tilbyr stabile og gode ansettelsesforhold med konkurransedyktige lønnsbetingelser. Du blir en del av et mangfoldig og trivelig arbeidsmiljø med fokus på kompetanseutvikling. Du får også goder som trening i arbeidstiden, aktivitetsdager, fleksitid, betalt overtid og sommertid fra mai til september. Etter endt traineeperiode er du ansett som en attraktiv ressurs til spennende stillinger i SITS.
Antall traineer
2 (3)
Sted
Oslo, Grimstad

Internship

Sommerjobb i Skatteetaten

Igjennom sommeren vil du få mulighet til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse og knytte langsiktige kontakter. Prosjektene vil variere fra år til år, avhengig av hva vi har behov for. Vi har tidligere hatt inne kandidater med IT bakgrunn, økonomer, organisasjon, med mer. Fristen for å søke sommerjobb i 2018 er utløpt. Sommerjobber for 2019 vil bli utlyst i desember 2018. Dersom du ønsker å få tilsendt stillingsutlysningene når de legges ut, kan du registrere din profil på vår jobbagent.
Sted
Oslo

Rekrutteringskalender

 • MAI 27
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 29
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 02
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Filmer

Skatteetaten rekrutterer ca. 300 nyansatte i året over hele landet. Våre største utdanningsgrupper er jurister, økonomer og revisorer og nå vil vi vise hvilke spennende oppgaver vi har å tilby. Skatteetaten har store fagmiljøer og mange utviklingsmuligheter.
Hør mer om vårt treningsprogram...eeeh.... Traineeprogram skal det vel være...:)!
I Skatteetaten er vi 500 mennesker som jobber med nyutvikling og videreutvikling av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. 70 av oss jobber med Java-utvikling. I løpet av årene som kommer skal vi bli flere.

Fakta om Skatteetaten

Adresse

se www.skatteetaten.no for kontaktinformasjon