Skatteetaten

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Revisjon

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

 

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte med ett felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak.  

 

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Vi er stolte av å huse et av landets ledende IT-miljøer, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester.

 

Visjon

Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjør det riktig.

 

Antall ansatte

Skatteetaten har ca. 6500 ansatte, fordelt over hele landet.

Les mer
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
5001-10000
Se alle fakta
Se flere videoer fra Skatteetaten
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Skatteetaten

Avdeling Oppdrag i Mo i Rana er en del av divisjon Innkreving  og har ansvaret for innkreving på vegne av andre offentlige og statlige oppdragsgivere. Stillingen vil ligge i gruppe søknad og prosess som ligger i seksjon Annen Innfordring. Denne seksjonen behandler blant annet saker innen feltene lemping, bobehandling, soning, erstatning og utenlandsinnkreving. Som skattejurist vil du være en ressurs som bistår innkrevingen også inn i andre seksjoner i avdeling Oppdrag, herunder både ved frivillig innkreving og tvangsinnkreving. Gruppen vil være samhandlingspunkt på tvers av avdelinger i Skatteetaten og jobbe med tyngre og komplekse saker på tvers i avdeling Oppdrag.  Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende, og vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester må lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   Arbeidsoppgaver prosessfullmektig i saker for domstolen saksbehandle klager på vedtak fattet at Regnskapsregisteret bistå ved generell juridisk rådgivning (vakthavende) bistå og delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning stor grad av samspill med andre avdelinger i Skatteetaten Skatteetaten er i endring – annet juridisk arbeid må påregnes  Noe reisevirksomhet må påregnes Kvalifikasjoner juridisk embetseksamen/ Master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne   fordel med erfaring fra juridisk arbeid, men nyutdannede er velkommen til å søke fordel med kjennskap til innkrevingsfaget  Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig strukturert og selvstendig høy arbeidskapasitet og leveranseevne  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
16.06.2019 Rana
Innhenting er en av tre avdelinger i divisjon informasjonsforvaltning. Avdelingen har ca. 110 ansatte og hovedoppgave er å innhente, forvalte og kvalitetssikre informasjonskilder etaten har. Hovedansvaret for avdelingen er å sikre opplysninger av god kvalitet til rett tid, samt utvikle informasjonskildene i tråd med nye behov.  Eiendomsregisteret er et landsdekkende register, som gir oversikt over alle skattepliktiges eiendommer i Norge. Eiendomsregisteret har over tid utviklet seg til å være et samfunnsnyttig register som andre offentlige aktører henter sine opplysninger fra. Vi jobber landsdekkende med en betydelig endringsagenda hvor vi blant får et modernisert system fra 2020.  Vi er en gruppe på 21 medarbeidere, lokalisert på Hamar, og du vil i hovedsak samarbeide med kollegaer på egen lokasjon og i Skien. Vi søker etter nye medarbeidere som ønsker å bidra med sine kunnskaper og erfaringer i den videre oppgaveløsningen.   Arbeidsoppgaver ajourhold og arbeid med ulike virkemidler for å fremme et riktig og komplett Eiendomsregister saksbehandling/klagebehandling i forbindelse med fastsettelse av formue dialog med og veiledning av skattepliktige være en aktiv bidragsyter til utvikling av fagmiljøet og framtidig oppgaveløsning  Kvalifikasjoner høyere utdanning fra høyskole/universitet på bachelornivå innen økonomi, juss, samfunnsfag eller annen relevant utdanning relevant erfaring fra lignende arbeid, som for eksempel saksbehandling/veiledning  du er en digital ambassadør med gode digitale ferdigheter god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk fordel med kunnskap om skatte- og eller eiendomsfaget fordel med gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig fordel med erfaring fra forbedringsarbeid (Lean)   Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner evne til å balansere kvalitet og kvantitet i arbeidet  evne til å jobbe selvstendig og har et blikk for forbedring av arbeidsprosessene engasjert og endringsorientert imøtekommende og serviceinnstilt deler kunnskap og bidrar til å nå mål i felleskap  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. 
16.06.2019 Hamar
Avdeling Innsikt skal støtte divisjonens ledelse med å drive endringsagendaen helhetlig ift Skatteetatens langsiktige planer, basert på de prioriteringer som gjøres i etaten og divisjonens ledergruppe. Avdelingen utgjør i dag samlet ca 80 årsverk og er inndelt i 5 enheter som ledes av hver sin underdirektør. Du blir leder for en av to enheter i avdelingen som har hovedansvar for å identifisere nye risikoer og trender for etaten. Enheten skal utarbeide treffsikre analyseprodukter gjennom samspillet mellom det juridiske, økonomiske og teknologiske. Gjennom utvikling og bruk av nye verktøy og ny metodikk, skal det skaffes operativ kunnskap om potensielt nye risikoer for Skatteetaten. Enheten har ansvar for innhenting, mottak og analyse av strukturert og ustrukturert data fra interne og eksterne kilder. En viktig del av leveransen til enheten blir derfor å identifisere aktører innenfor nye risikoområder og koble data med etatsinterne kilder.   Arbeidsoppgaver hovedansvar for oppgaver som til enhver tid er lagt til enheten personal- og lederansvar for enhetens medarbeidere, inkl noe fjernledelse fag- og resultatansvar for enhetens oppgaver aktiv rolle i enheten og avdelingens videre utvikling bidra i avdelingsdirektørens ledergruppe og på tvers av enhetene i Skatteetaten Noe reisevirksomhet må påregnes Kvalifikasjoner relevant høyere utdanning fra universitet og høyskole,- fortrinnsvis innenfor jus eller økonomi/revisjon relevant erfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for manglende krav til utdanning relevant ledererfaring og erfaring fra fagfeltet vil være en fordel Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er strukturert og jobber selvstendig  høy arbeidskapasitet og leveranseevne evne til å tenke nytt og være kreativ evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1060), fra kr 680 000 – kr 830 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.
18.06.2019 Oslo
Skattekontoret i Sandvika søker erfaren økonom/revisor med sterke analytiske evner. Hos oss vil du arbeide med varierte, spennende og kompliserte problemstillinger innenfor både nasjonal og internasjonal skatterett, samt merverdiavgift. Som økonom/revisor i storbedriftsavdelingen vil du være med på å sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern.   Arbeidet omfatter blant annet fastsetting, kontroll og klagebehandling, samt tett oppfølging og veiledning av konsern i vårt manntall. Du vil jobbe i team sammensatt av revisorer, økonomer og jurister og få god og bred innsikt i avgiftsrett, skatterett og regnskap. Du vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø i en avdeling som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling.   Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.    Arbeidsoppgaver veiledning, fastsetting og kontroll av skattytere med kompliserte og sammensatte skatte- og avgiftsforhold  dialog med skattepliktige og deres representanter  utarbeide risikoanalyser av de største konsern og selskap i Norge  bistå i utvikling av nye kontrollområder ved vurdering av skatte- og avgiftsmessige trender og tendenser, herunder risikoanalyser for bransjer  bidra med utarbeidelse av forhåndsuttalelser og vedtak  bidra til retts- og regelverksutvikling  bistå ved rettssaker   Kvalifikasjoner utdanning på masternivå innen økonomi, finans, regnskap og/eller revisjon mv.  internasjonale grader må være godkjent av NOKUT  minst 3 års erfaring fra revisjon eller arbeid med store selskap innen skatt, avgift eller regnskap  god skriftlig og muntlig engelsk fremstillingsevne Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  analytiske evner og evne til å identifisere skatte og avgiftsrisiko  nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte problemstillinger  god til å uttrykke deg skriftlig og muntlig  bidrar til å finne løsninger i faglige team  strukturert, fleksibel, initiativrik og engasjert  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker  utfordrende oppgaver og store fagmiljø  kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid  trening i arbeidstiden  en raus personalpolitikk  medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
19.06.2019 Bærum
Skattekontoret i Moss søker skattejurist med god kompetanse i skatterett som ønsker å arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger. Som jurist i storbedriftsavdelingen vil du være med på å sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern.  Finansgruppen har ansvaret for behandlingen av banker, forsikringsselskaper og USDF (utenlandske selskaper med deltakerfastsetting) som ligger i vårt manntall. Arbeidet omfatter blant annet fastsettings- og klagebehandling samt tett oppfølging og veiledning mot selskapene i vårt manntall. Du vil jobbe i team sammensatt av jurister og økonomer, og få god og bred innsikt i skatte-, regnskaps-, selskaps- og finanslovgivning. Du vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø i en gruppe som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling.  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   Arbeidsoppgaver veiledning, fastsetting og kontroll av skattytere med kompliserte og sammensatte skatte- og avgiftsforhold   dialog med skattepliktige og deres representanter  utarbeide risikoanalyser av konsern og selskap  bistå i utvikling av nye kontrollområder ved vurdering av skatte- og avgiftsmessige trender og tendenser, herunder risikoanalyser for bransjer  bidra med utarbeidelse av forhåndsuttalelser og vedtak  bidra til retts- og regelverksutvikling  bistå ved rettssaker   Kvalifikasjoner juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap med gode eksamensresultater  internasjonale grader må være godkjent av NOKUT  erfaring fra finansbransjen vil være en fordel, men nyutdannete oppfordres også til å søke  god skriftlig og muntlig engelsk fremstillingsevne  Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  analytiske evner og evne til å identifisere skatte og avgiftsrisiko av digitaliseringen  nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte problemstillinger i en bransje som er i kontinuerlig utvikling på bakgrunn av digitaliseringen og endringen i finanslovgivningen  god til å uttrykke deg skriftlig og muntlig  bidrar til å finne løsninger i faglige team  strukturert og fleksibel initiativrik og engasjert  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
19.06.2019 Moss
Skattekontoret i Sandvika søker erfaren seniorskattejurist med god kompetanse i skatterett/avgiftsrett som ønsker å arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger. Som jurist i storbedriftsavdelingen vil du være med på å sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern.  Arbeidet omfatter blant annet fastsettings- og klagebehandling samt tett oppfølging og veiledning mot vårt manntall. Du vil jobbe i team sammensatt av jurister og økonomer, og få god og bred innsikt i skatterett, avgiftsrett og regnskap. Du vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø i en avdeling som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling.  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
19.06.2019 Bærum
Skattekontoret i Moss søker erfaren seniorskattejurist med god kompetanse i skatterett som ønsker å arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger. Som jurist i storbedriftsavdelingen vil du være med på å sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern.  Gruppa har også ansvar for oppfølging av kraftbeskatningen etter skattelovens kapitel 18, og det er derfor nødvendig med erfaring fra, eller interesse for arbeid med dette. Arbeidet omfatter blant annet fastsettings- og klagebehandling samt tett oppfølging og veiledning mot vårt manntall. Du vil jobbe i team sammensatt av jurister og økonomer, og få god og bred innsikt i skatterett og regnskap. Du vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø i en avdeling som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling.  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   Arbeidsoppgaver veiledning, fastsetting og kontroll av skattytere med kompliserte og sammensatte skatte- og avgiftsforhold  dialog med skattepliktige og deres representanter  utarbeide risikoanalyser av konsern og selskap  ressursperson innen kraftbeskatning   bistå i utvikling av nye kontrollområder ved vurdering av skattemessige trender og tendenser, herunder risikoanalyser for bransjer  bidra med utarbeidelse av forhåndsuttalelser og vedtak  bidra til retts- og regelverksutvikling  bistå ved rettssaker Kvalifikasjoner juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap med gode eksamensresultater  internasjonale grader må være godkjent av NOKUT  minst 3 års erfaring innen arbeid med skattemessige problemstillinger for å kvalifisere til stillingen som seniorskattejurist  god skriftlig og muntlig engelsk fremstillingsevne  Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  analytiske evner og evne til å identifisere skatterisiko  nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte problemstillinger  god til å uttrykke deg skriftlig og muntlig  bidrar til å finne løsninger i faglige team  strukturert og fleksibel initiativrik og engasjert  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker  utfordrende oppgaver og store fagmiljø  kompetanseutvikling  fleksitid   trening i arbeidstiden  en raus personalpolitikk  medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
19.06.2019 Moss
Avdeling storbedrift har ansvar for å sikre riktig fastsetting av skatt og merverdiavgift i Norges største konsern. Seksjon Internprising er en seksjon i Avdeling storbedrift med ca. 80 jurister, revisorer og økonomer fordelt på 5 kontorsteder (Stavanger, Oslo, Sandvika, Trondhjem og Moss). Seksjonen har nasjonalt ansvar for saker som gjelder internprising. Ansvaret innebærer å kontrollere at multinasjonale konsern ikke uthuler det norske skattefundamentet gjennom feilprising av transaksjoner eller uriktig allokering av kostnader/inntekter. Arbeidet nødvendiggjør både juridisk og økonomisk kompetanse, og seksjonen arbeider derfor i tverrfaglige team der jurister, revisorer og økonomer jobber sammen om å løse de skatterettslige og økonomiske spørsmålene.   Til Seksjonens kontorsted i Stavanger søker vi en revisor med kompetanse på og interesse for internprising.     Arbeidsoppgaver   Risikoanalyser for å identifisere transaksjoner som er feilpriset Dialog med konsern/selskaper og deres representanter/rådgivere Delta i og ha ansvar for kontroll av prising ved konserninterne transaksjoner Utarbeide rapporter, varsler, vedtak og redegjørelser til skatteklagenemnda Retts- og regelverksutvikling på internprisingsområdet Bistå prosessfullmektiger i rettssaker Bidra ved behov i internasjonalt samarbeid  Noe reisevirksomhet må påregnes. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter ogattester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  Kvalifikasjoner Det kreves i utgangspunktet master i regnskap og revisjon med karakter C eller bedre. Kandidater med bachelor grad, med særlig lang erfaring og gode resultater innen internprising kan bli vurdert. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT Minimum 3 års erfaring som revisor. Erfaring fra revisjon i store konsern vil bli vektlagt  Erfaring fra/kjennskap til fagområdet internprising og OECDs retningslinjer for internprising vil bli tillagt vekt Kompetanse på internasjonal bedriftsbeskatning og skatteavtalerett vil bli tillagt vekt Det kreves gode fremstillings- og presentasjonsevner både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk Erfaring fra prosjektarbeid, utviklings- og innovasjons prosesser er en fordel           Personlige egenskaper Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Du er profesjonell, imøtekommende og nytenkende og ønsker deg nye utfordringer i en etat som er i utvikling. Du ønsker å delta aktivt i utvikling av etaten  Du er engasjert og med positiv innstilling  Du er nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte rettslige og økonomiske problemstillinger  Du er analytisk, resultatorientert og initiativrik  Du trives med å arbeide i tverrfaglige team og prosesser  Du arbeider effektivt og har evne til å jobbe selvstendig, og med gjennomføringskraft  Du har sans for presisjon kombinert med evne til å se helheten og få frem kjernen i en kompleks problemstilling og/eller omfattende datagrunnlag   Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger  Stillingen lønnes som spesialrevisor 1224, fra kr 570 000 - 750 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. 
19.06.2019 Stavanger

Traineeprogram

Traineeprogram i IT - Skatteetaten

Ønsker du å starte karrieren i et av landets ledende IT-miljøer? Med traineeprogrammet i IT ønsker vi å sikre oss unge talenter, både for å fremme nyskapning i offentlige tjenester og for å sørge for at kunnskap overføres mellom generasjoner. Programmet stimulerer også til nettverksbygging og muliggjør nye samarbeid på tvers i organisasjonen. Vi søker deg som er nyutdannet eller er i ferd med å avslutte din mastergrad. Vi vurderer også deg som har 1-2 års arbeidserfaring etter endt utdanning. Du må gjerne ha en tverrfaglig bakgrunn med informatikk som basis. I tillegg er du samarbeidsvilling, ambisiøs, fleksibel og nytenkende. Traineeprogrammets organisering Programmet er 2-årig med en kombinasjon av faste og individuelt tilpassede hospiteringer. Du får besøke sentralskattekontor og skattekontor i regionene. Du vil oppleve samarbeid mellom mange enheter og profesjoner, hovedsakelig innen jus, skattefag og IT. Varierte og utfordrende oppgaver som sikter på å bred innsikt i organisasjonenes arbeidsområder.    Din kompetanseutvikling Foruten tett oppfølging av traineekoordinatoren som administrerer programmet, er det lagt opp til en rekke utviklingsaktiviteter: Kurs innen prosjektledelse. Tilbud om ITIL-sertifisering. En egen mentor med en sentral stilling i SITS følger deg og din faglige utvikling I hver gruppe traineene hospiterer, får de oppfølging av linjeleder og fadder. Ansettelsesforhold SITS tilbyr stabile og gode ansettelsesforhold med konkurransedyktige lønnsbetingelser. Du blir en del av et mangfoldig og trivelig arbeidsmiljø med fokus på kompetanseutvikling. Du får også goder som trening i arbeidstiden, aktivitetsdager, fleksitid, betalt overtid og sommertid fra mai til september. Etter endt traineeperiode er du ansett som en attraktiv ressurs til spennende stillinger i SITS.
Antall traineer
2 (3)
Sted
Oslo, Grimstad

Internship

Sommerjobb i Skatteetaten

Igjennom sommeren vil du få mulighet til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse og knytte langsiktige kontakter. Prosjektene vil variere fra år til år, avhengig av hva vi har behov for. Vi har tidligere hatt inne kandidater med IT bakgrunn, økonomer, organisasjon, med mer. Fristen for å søke sommerjobb i 2018 er utløpt. Sommerjobber for 2019 vil bli utlyst i desember 2018. Dersom du ønsker å få tilsendt stillingsutlysningene når de legges ut, kan du registrere din profil på vår jobbagent.
Sted
Oslo

Rekrutteringskalender

 • JUN 16
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 18
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 19
  2019
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Seniorrådgiver HR

Filmer

Skatteetaten rekrutterer ca. 300 nyansatte i året over hele landet. Våre største utdanningsgrupper er jurister, økonomer og revisorer og nå vil vi vise hvilke spennende oppgaver vi har å tilby. Skatteetaten har store fagmiljøer og mange utviklingsmuligheter.
Hør mer om vårt treningsprogram...eeeh.... Traineeprogram skal det vel være...:)!
I Skatteetaten er vi 500 mennesker som jobber med nyutvikling og videreutvikling av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. 70 av oss jobber med Java-utvikling. I løpet av årene som kommer skal vi bli flere.

Fakta om Skatteetaten

Adresse

se www.skatteetaten.no for kontaktinformasjon