Skatteetaten

(Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Revisjon)

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

 

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte med ett felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak.  

 

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Vi er stolte av å huse et av landets ledende IT-miljøer, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester.

 

Visjon

Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjør det riktig.

 

Antall ansatte

Skatteetaten har ca. 6500 ansatte, fordelt over hele landet.

Les mer om Skatteetaten
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
5001-10000
Se alle fakta
Vi ser etter
Søknadsfrist:08.10.2018
Arbeidssted :Oslo
Video
Se flere videoer fra Skatteetaten
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Søknadsfrist:30.09.2018
Arbeidssted :Oslo

Ledige stillinger hos Skatteetaten

Skatteetaten har et stort IKT-miljø, med fokus på utvikling av nye og fremtidsrettede løsninger. Dette får vi til ved å føre strategisk dialog med leverandørmarkedet, hvor anskaffelsesstaben har en viktig rolle. Vi har en stor og spennende avtaleportefølje på IKT-området som omfatter blant annet utstyrsavtaler, lisensavtaler, drifts- og tjenesteavtaler samt større utviklingsprosjekter. Vi er på jakt etter deg som har erfaring og kompetanse fra gjennomføring av IKT-anskaffelser. Du bør trives med å arbeide utadrettet da stillingen innebærer en del møtevirksomhet både internt og med eksterne leverandører. Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i organiseringen. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver ansvar for egen kontraktsportefølje planlegging, ledelse og gjennomføring av anskaffelsesprosesser, herunder markedsdialog og kontraktsforhandlinger ansvar for leveranse- og leverandøroppfølging og kontraktsforvaltning på IKT-området Kvalifikasjoner høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innenfor IKT, økonomi eller jus god kjennskap til regelverk for offentlige anskaffelserDet er ønskelig med: erfaring med større IKT-anskaffelser erfaring med kontraktsforvaltning god kommersiell og strategisk kompetanse god erfaring med leverandørdialog og gjennomføring av forhandlinger god kunnskap og erfaring med standardavtaler innenfor IKT-området erfaring med tjenestekontrakter (SaaS/PaaS) og kategoristyring Personlige egenskaper løsningsorientert evne til å jobbe strukturert og selvstendig gode samarbeidsegenskaper og evne til å tilegne deg og dele ny kompetanse gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordningerStillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 580 000 – kr 680 000 avhengig av kompetanse og erfaring. De første 6 månedene regnes som prøvetid.Generelt:Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
30.09.2018 Oslo
Gruppen i Ålesund har ca 20 medarbeidere og deltar i arbeidet med kvalitet og oppfølging av skattemeldingen for pensjonister, lønnstakere og næringsdrivende. Gruppen utfører både veiledning, informasjon, fastsettelse- og kontrollarbeid innen ulike områder. De har også ansvar for publikumsveiledning og ID-kontroll ved Ålesund Skattekontor. Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver resultat- og fagansvar for gruppens oppgaver personalansvar for 20 medarbeidere delta aktivt i organisering og videreutvikling av gruppen og seksjonens oppgaver med sikte på helhetlig og effektiv oppgaveløsning stor grad av samspill med andre avdelinger og Skatteetaten for øvrig Kvalifikasjoner Relevant utdanning fra universitet/høyskole, fortrinnsvis på bachelornivå. Relevant erfaring innen ledelse eller fra fagområdene, kan i enkelte tilfeller oppveie krav til utdanning. Kunnskap om et eller flere av fagområdene du skal lede Det er ønskelig med ledererfaring Du har god forståelse for samfunnsutviklingen, og ser potensiale for digitalisering Du har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov har pågangsmot og gjennomføringsevne er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår er fleksibel, nytenkende og serviceorientert Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 600000 – kr 730 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.Generelt:Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten
30.09.2018 Ålesund
Vi søker etter en leder for ca 20 medarbeidere i Sandnessjøen. Gruppen deltar i arbeidet med kvalitetssikring og oppfølging av skattemeldingen for pensjonister, lønnstakere og næringsdrivende. Gruppen utfører både veiledning, informasjon, fastsettelse- og kontrollarbeid. De har også ansvar for publikumsveiledning og ID-kontroll ved Sandnessjøen skattekontor. Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver resultat- og fagansvar for gruppens oppgaver personalansvar for og utvikling av gruppens medarbeidere delta aktivt i organisering og videreutvikling av gruppen og seksjonens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning stor grad av samspill med andre avdelinger og Skatteetaten for øvrig Kvalifikasjoner relevant utdanning fra universitet/høyskole, fortrinnsvis på bachelornivå. Relevant erfaring kan i enkelte tilfeller oppveie krav til utdanning kunnskap om fagområdet som du skal lede har god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov fordel med erfaring fra ledelse Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov har pågangsmot og gjennomføringsevne er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår er analytisk og nytenkende Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 600.000 – kr 730.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid..Generelt:Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.
07.10.2018 Alstahaug
Til avdeling Innland og seksjon Kvalitet og oppfølging søkes det nå etter en underdirektør for gruppen i Leikanger. Gruppen består av ca 20 medarbeidere og hovedoppgavene er fastsetting av skatt og merverdiavgift i tillegg til utførelse av ulike typer kontroller, spesielt meldingskontroller og avdekkingskontroller. Gruppen deltar for øvrig i arbeidet for seksjonen og med hovedvekt på merverdiavgiftsområdet. Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver resultat og fagansvar for gruppens oppgaver personalansvar for og utvikling av gruppens medarbeidere delta aktivt i organisering og videreutvikling av gruppen og seksjonens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning stor grad av samspill med andre avdelinger og Skatteetaten for øvrig bidra til at resultater oppnås Kvalifikasjoner Utdanning fra universitet/høyskole, på bachelornivå. Relevant erfaring fra fagområdet du skal lede kan i enkelte tilfeller oppveie krav til utdanning. kunnskap om fagområdet du skal lede det er ønskelig med ledererfaring har god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov har pågangsmot og gjennomføringsevne er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår evne til å tenke helhetlig Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 600.000 – kr 730.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.Generelt:Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten. Andre opplysninger Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes
07.10.2018 Leikanger
Vi søker etter en leder for ca 20 medarbeidere i Alta. Gruppen deltar i arbeidet med kvalitetssikring og oppfølging av skattemeldingen for pensjonister, lønnstakere og næringsdrivende. Gruppen utfører både veiledning, informasjon, fastsettelse- og kontrollarbeid. De har også ansvar for publikumsveiledning og ID-kontroll ved Ålta skattekontor. Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver resultat- og fagansvar for gruppens oppgaver personalansvar for og utvikling av gruppens medarbeidere delta aktivt i organisering og videreutvikling av gruppen og seksjonens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning stor grad av samspill med andre avdelinger og Skatteetaten for øvrig Kvalifikasjoner relevant utdanning fra universitet/høyskole, fortrinnsvis på bachelornivå. Relevant erfaring kan i enkelte tilfeller oppveie krav til utdanning kunnskap om fagområdet som du skal lede har god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov fordel med erfaring fra ledelse Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov har pågangsmot og gjennomføringsevne er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår er analytisk og nytenkende Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 600.000 – kr 730.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid..Generelt:Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.
07.10.2018 Alta
Sentral Print består av 19 medarbeidere, inkl. teamledere og har ansvaret for: • maskinell brevproduksjon av ca. 20 millioner brev i året • grafiske produkter for interne og eksterne kunder – trykkeriprodukter som visittkort, storformat plakater, hefter og roll-ups • utvikling, drift og forvaltning av støttesystemer for print og trykkeri • intern posttjeneste for Fredrik Selmers vei 4 Gruppeleder for Sentral Print rapporterer til seksjonssjef for Fastsetting og datautveksling. Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver planlegging, koordinering og oppfølging av produksjon og leveranser til de ulike tjenestene som ligger til seksjonens ansvarsområde, og sørge for at leveransene til kundene oppfyller omforente SLA-krav personalansvar og videreutvikle medarbeidernes kompetanse og samhandling drive endringsprosesser og tilrettelegge for å kunne møte etatens fremtidsbilde resultat- og fagansvar for oppgavene i gruppen, inkludert rapportering og økonomioppfølging arbeide aktivt for å oppnå et profesjonalisert samspill med interne og eksterne samarbeidspartnere/kunder Kvalifikasjoner høyere relevant utdanning på bachelornivå lang relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet relevant erfaring og ledererfaring erfaring med endrings- og forbedringsprosesser god forståelse for samfunnsutviklingen og potensiale for digitalisering god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk god forståelse for IT og sammenhenger i produksjonsprosesser er en fordel fordel med kjennskap til Skatteetatens virksomhet Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov ha pågangsmot og gjennomføringsevne endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår evne til å tenke helhetlig, se sammenhenger og ta ansvar utover eget ansvarsområde evne til å balansere fag og ledelse Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordningerStillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 610 000 – kr 750 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.Generelt:Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Andre opplysninger Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes
08.10.2018 Oslo
IT divisjonen skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt. Endringsledelse og Innføring er en gruppe i Kompetansesenteret og består av ca. 20 høyt kompetente medarbeidere som jobber innen fagfeltene Endringsledelse og innføring. Vi søker nå etter en leder av gruppen med virkning fra 01.01.2019. Hovedarbeidsområder for gruppen er: • endringsledelse • innføringsarbeid knyttet hovedsakelig til IT-prosjekter, herunder: - delprosjektledelse innføring - kommunikasjon - interessenthåndtering - kompetanseutvikling og opplæring - pilot og prøvedrift Skatteetaten gjennomfører en rekke større og mellomstore prosjekter for å utvikle og forbedre tjenestene som leveres til skattytere. For å nå målene med disse prosjektene er det nødvendig med gode innføringsløp, og gruppens medarbeidere er sentrale i gjennomførelsen av dette i prosjektene. Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver være rådgiver for etatens ledelse i spørsmål vedrørende prosjekter som ønskes gjennomført allokere endringsledelses- og innføringsressurser til prosjekter og utviklingstiltak forvalte og videreutvikle gruppens kompetanseområder og Skatteetatens Endring- og innføringsmetode samarbeid og samspill med andre enheter i og utenfor IT-divisjonen ansvar for faglig innhold og evalueringskriterier for konsulentavtaler innenfor gruppens fagområder sørge for faglig vurdering av ressurser ved eksternt innleie for gruppens kompetanseområder personalansvar for gruppens medarbeidere Kvalifikasjoner høyere relevant utdanning på masternivå lang relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet minst 5 års relevant erfaring, gjerne fra offentlig sektor erfaring fra personal- og linjeledelse samt bemanne utviklingsprosjekter erfaring fra arbeid mot toppledelse og beslutningsprosesser i ledergrupper og IT som endringsdriver faglig oppdatert og drivende evne og vilje til å videreutvikle fagområdet god forståelse for samfunnsutviklingen, inklusive potensiale for digitalisering god virksomhetsforståelse, herunder forståelse av brukernes behov god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk Personlige egenskaper har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov pågangsmot og gjennomføringsevne endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår evne til å samhandle og bygge relasjoner både internt og eksternt strukturert og analytisk lojalitet til beslutninger og prosesser Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordningerStillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 695 500 – kr 848 800 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.Generelt:Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Andre opplysninger Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes
08.10.2018 Oslo
Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) er en landsdekkende enhet direkte underlagt Skattedirektoratet. Kontoret har ansvar for veiledning, fastsetting og kontroll av skatt og merverdiavgift i Norges største konsern. Ansvaret omfatter særskatteregimene kraft, rederi, utenlandske selskap med deltakerfastsetting og norskkontrollerte selskaper i lavskatteland. Kontoret har ansvar for inngåelse av gjensidige internprisingsavtaler (MAP/APA). Vi har ca. 130 medarbeidere fordelt på Moss, Sandvika og Bergen.Økonomer og/eller jurist med interesse for og erfaring fra arbeid med internprising og verdsettelse søkes til spennende stillinger i Moss Sentralskattekontoret for Storbedrifter ved avdeling 1 i Moss søker etter engasjerte økonomer/revisorer og/eller jurist som ønsker å arbeide med sammensatte problemstillinger innenfor internprising og verdsettelse. Kontoret har flere tverrfaglige team bestående av jurister, økonomer og revisorer som har internprising/verdsettelse som sin kjerneoppgave, og kontoret ønsker å styrke et allerede sterkt fagmiljø innenfor disse fagfeltene. Du vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø ved et kontor som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling. Nyutdannede oppfordres til å søke. En av økonomene vil være tilknyttet kontorets verdsettelsesgruppe som ledes av Yves Boulmer. Verdsettelsesgruppen bistår de forskjellige team ved SFS, og også etaten for øvrig, med særskilt kompetanse innen selskapsverdsettelse og verdsettelse av materielle og immaterielle eiendeler. Vi ber om at CV med vitnemål/karakterutskrifter, samt relevante attester, lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Skatteetaten omorganiseres fra 1.1.2019. Internprising og verdsettelse er satsningsområder i etaten, og fra nevnte dato vil etaten få samlet internprisings- og verdsettelseskompetanse i en egen storbedriftsavdeling. I disse stillingene vil en dermed få være en del av et meget stort og slagkraftig internprisings- og verdsettelsesmiljø som etaten ønsker å videreutvikle.Arbeidsoppgaver Ansvar for kontroll av internprisingsspørsmål i multinasjonale konsern Dialog med konsern/selskaper og deres representanter/rådgivere Bidra til å styrke kontorets satsing innen internprising/verdsettelse og være en ressursperson i retts- og regelverksutvikling på området Utarbeidelse av sammenlignbarhetsanalyser Utarbeidelse av vedtak Utarbeidelse av redegjørelser til skatteklagenemnda Bistå kontorets prosessfullmektiger i rettssaker Noe arbeid med veiledning, fastsetting og kontroll av selskaper i kontorets manntall kan bli aktuelt Kvalifikasjoner Høyere økonomisk utdanning på masternivå med gode eksamensresultater, gjerne med spesialisering innenfor finans, regnskap eller verdsettelse, eller for en av stillingene – juridisk utdanning på masternivå med gode eksamensresultater Kunnskap om og interesse for internprising/verdsettelse Seniorrådgiver- eller seniorskattejuriststillingen krever erfaring fra kontroll av multinasjonale konsern, alternativt fra privat virksomhet, og god kunnskap om og erfaring med fagområdet internprising og utarbeidelse av sammenlignbarhetsanalyser Du må beherske engelsk, muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Initiativrik, ambisiøs, handlekraftig, kvalitetsbevisst og handlekraftig Nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte problemstillinger God forretningsforståelse og gode analytiske evner God evne til å arbeide selvstendig så vel som i tverrfaglige team God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter Evne til å lytte, vise omtanke og gi anerkjennelse Se verdien av og bidra til å skape et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr Muligheten til å arbeide med samfunnsaktuelle saker innen storbedriftssegmentet Utfordrende oppgaver særlig innen internasjonal skatterett og internprising Kompetanseutvikling Et godt faglig og sosialt miljø Fleksitid Trening i arbeidstiden Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.Inntil 1 av stillingene lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) eller seniorskattejurist (kode 1501) i intervallet mellom kr 520 000 til kr 850 000. De øvrige stillingene gjelder rådgiver (kode 1434) eller skattejurist (kode 1413) som lønnes i intervallet fra kr 450 000 til kr 610 000. Det må presiseres i søknaden hvilken stilling det søkes på (rådgiver (kode 1434), skattejurist (kode 1413), seniorrådgiver (kode 1364) eller seniorskattejurist (kode 1501). De første 6 månedene regnes som prøvetid.Generelt:Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten. Andre opplysninger Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes
11.10.2018 Moss

Traineeprogram

Traineeprogram i IT - Skatteetaten

Ønsker du å starte karrieren i et av landets ledende IT-miljøer? Med traineeprogrammet i IT ønsker vi å sikre oss unge talenter, både for å fremme nyskapning i offentlige tjenester og for å sørge for at kunnskap overføres mellom generasjoner. Programmet stimulerer også til nettverksbygging og muliggjør nye samarbeid på tvers i organisasjonen. Vi søker deg som er nyutdannet eller er i ferd med å avslutte din mastergrad. Vi vurderer også deg som har 1-2 års arbeidserfaring etter endt utdanning. Du må gjerne ha en tverrfaglig bakgrunn med informatikk som basis. I tillegg er du samarbeidsvilling, ambisiøs, fleksibel og nytenkende. Traineeprogrammets organisering Programmet er 2-årig med en kombinasjon av faste og individuelt tilpassede hospiteringer. Du får besøke sentralskattekontor og skattekontor i regionene. Du vil oppleve samarbeid mellom mange enheter og profesjoner, hovedsakelig innen jus, skattefag og IT. Varierte og utfordrende oppgaver som sikter på å bred innsikt i organisasjonenes arbeidsområder.    Din kompetanseutvikling Foruten tett oppfølging av traineekoordinatoren som administrerer programmet, er det lagt opp til en rekke utviklingsaktiviteter: Kurs innen prosjektledelse. Tilbud om ITIL-sertifisering. En egen mentor med en sentral stilling i SITS følger deg og din faglige utvikling I hver gruppe traineene hospiterer, får de oppfølging av linjeleder og fadder. Ansettelsesforhold SITS tilbyr stabile og gode ansettelsesforhold med konkurransedyktige lønnsbetingelser. Du blir en del av et mangfoldig og trivelig arbeidsmiljø med fokus på kompetanseutvikling. Du får også goder som trening i arbeidstiden, aktivitetsdager, fleksitid, betalt overtid og sommertid fra mai til september. Etter endt traineeperiode er du ansett som en attraktiv ressurs til spennende stillinger i SITS.
Antall traineer
2 (3)
Sted
Oslo, Grimstad

Internship

Sommerjobb i Skatteetaten

Igjennom sommeren vil du få mulighet til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse og knytte langsiktige kontakter. Prosjektene vil variere fra år til år, avhengig av hva vi har behov for. Vi har tidligere hatt inne kandidater med IT bakgrunn, økonomer, organisasjon, med mer. Fristen for å søke sommerjobb i 2018 er utløpt. Sommerjobber for 2019 vil bli utlyst i desember 2018. Dersom du ønsker å få tilsendt stillingsutlysningene når de legges ut, kan du registrere din profil på vår jobbagent.
Sted
Oslo

Rekrutteringskalender

  • SEP 30
    2018
    2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Filmer

Skatteetaten rekrutterer ca. 300 nyansatte i året over hele landet. Våre største utdanningsgrupper er jurister, økonomer og revisorer og nå vil vi vise hvilke spennende oppgaver vi har å tilby. Skatteetaten har store fagmiljøer og mange utviklingsmuligheter.
Hør mer om vårt treningsprogram...eeeh.... Traineeprogram skal det vel være...:)!
I Skatteetaten er vi 500 mennesker som jobber med nyutvikling og videreutvikling av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. 70 av oss jobber med Java-utvikling. I løpet av årene som kommer skal vi bli flere.

Fakta om Skatteetaten

Adresse

se www.skatteetaten.no for kontaktinformasjon