Skatteetaten

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Revisjon

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

 

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte med ett felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak.  

 

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Vi er stolte av å huse et av landets ledende IT-miljøer, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester.

 

Visjon

Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjør det riktig.

 

Antall ansatte

Skatteetaten har ca. 6500 ansatte, fordelt over hele landet.

Les mer om Skatteetaten
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
5001-10000
Se alle fakta
Vi ser etter
Ledig Stilling
31.03.2019
Finnmark
Se flere videoer fra Skatteetaten
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Skatteetaten

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Fra 1. januar 2019 er Skatteetaten omorganisert for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte. Som en del av omorganiseringen har etaten samlet all dokumentforvaltning i en seksjon. Seksjonen består av 11 grupper med til sammen cirka 200 medarbeidere. Dette gjør seksjonen til en av landets største fagmiljø for operativ dokumentforvaltning. Hovedoppgavene ved dokumentsenteret i Mo i Rana er å drifte, vedlikeholde og videreutvikle det elektroniske arkivet, samt ivareta det fysiske arkivet. Senteret har ansvaret for dokumentforvaltningsoppgaver for divisjon Innkreving og for allminnelig Namsmann. Herunder inngår blant annet postmottak, skanning, OCR-behandling, journalføring, arkivering av dokumenter, registrering av manuelle krav og vedlikehold. Seksjon for dokumentforvaltning står overfor en spennende utvikling der digitalisering og effektivisering står sentralt. Til å lede gruppen i Mo i Rana søker vi etter en engasjert og endringsorientert leder. Arbeidsoppgaver resultat, fag og personalansvar for en gruppe på cirka 30 medarbeidere delta aktivt i organisering og videreutvikling av gruppens og seksjonens arbeidsområde på kort og lang sikt bidra til å utvikle medarbeidere og tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø i gruppen ansvar for å drive systematisk kontinuerlig forbedringsarbeid i egen gruppe inngå i seksjonens ledergruppe Kvalifikasjoner høyere utdanning på minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan i særskilte tilfeller kompensere for kravet til utdanning relevant ledererfaring og kan vise til resultater fordel med erfaring fra å lede i endringsprosesser og/eller digitaliseringsprosesser fordel med arkivfaglig erfaring Personlige egenskaper trygg personalleder som er tett på dine medarbeidere interessert i mennesker og verdsetter forskjellighet god gjennomføringsevne og resultatorientert pådriver for utvikling og interesse for digitalisering gode kommunikasjons- og samarbeidsevner nysgjerrig og løsningsorientertPersonlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr muligheten til å bidra til Skatteetatens samfunnsoppdrag utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 620 000 til 710 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.Generelt:Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten. Andre opplysninger Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes
25.03.2019 Nordland
Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Fra 1. januar 2019 er Skatteetaten omorganisert for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte. Som en del av omorganiseringen har etaten samlet all dokumentforvaltning i en seksjon. Seksjonen består av 11 grupper med til sammen cirka 200 medarbeidere. Dette gjør seksjonen til en av landets største fagmiljø for operativ dokumentforvaltning. Hovedoppgavene ved dokumentsenteret i Mo i Rana er å drifte, vedlikeholde og videreutvikle det elektroniske arkivet, samt ivareta det fysiske arkivet. Senteret har ansvaret for dokumentforvaltningsoppgaver for divisjon Innkreving og for allminnelig Namsmann. Herunder inngår blant annet postmottak, skanning, OCR-behandling, journalføring, arkivering av dokumenter, registrering av manuelle krav og vedlikehold. Seksjon for dokumentforvaltning står overfor en spennende utvikling der digitalisering og effektivisering står sentralt. Til å lede gruppen i Mo i Rana søker vi etter en engasjert og endringsorientert leder. Arbeidsoppgaver resultat, fag og personalansvar for en gruppe på cirka 30 medarbeidere delta aktivt i organisering og videreutvikling av gruppens og seksjonens arbeidsområde på kort og lang sikt bidra til å utvikle medarbeidere og tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø i gruppen ansvar for å drive systematisk kontinuerlig forbedringsarbeid i egen gruppe inngå i seksjonens ledergruppe Kvalifikasjoner høyere utdanning på minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan i særskilte tilfeller kompensere for kravet til utdanning relevant ledererfaring og kan vise til resultater fordel med erfaring fra å lede i endringsprosesser og/eller digitaliseringsprosesser fordel med arkivfaglig erfaring Personlige egenskaper trygg personalleder som er tett på dine medarbeidere interessert i mennesker og verdsetter forskjellighet god gjennomføringsevne og resultatorientert pådriver for utvikling og interesse for digitalisering gode kommunikasjons- og samarbeidsevner nysgjerrig og løsningsorientertPersonlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr muligheten til å bidra til Skatteetatens samfunnsoppdrag utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 620 000 til 710 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.Generelt:Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten. Andre opplysninger Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes
25.03.2019 Nordland
Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Vi har nylig omorganisert oss for å møte endringene i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre? Divisjon informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor. Divisjonen sikrer interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet, og er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Informasjonsforvaltning består av rundt 350 årsverk. Vi søker en erfaren kommunikasjonsrådgiver som kan bidra med sitt strategiske blikk og teft for spisse budskap. Din oppgave blir å identifisere og løfte frem saker som er viktige for divisjonen å nå ut med. Du må kunne bruke media og kanalene internt strategisk og evne å se ekstern og intern kommunikasjon i sammenheng. Du vil produsere tekst og video tilpasset ulike målgrupper og kanaler, og være kommunikasjonsfaglig støtte for divisjonsledelsen. Stillingen er plassert i styringsstaben i divisjon informasjonsforvaltning. Du blir en av tre kommunikasjonsrådgivere i staben, og vil også samarbeide med kommunikasjonsavdelingen i Skattedirektoratet og de andre kommunikasjonsressursene i etaten. Arbeidsoppgaver identifisere og forberede mediesaker på divisjonens ansvarsområder og håndtere mediehenvendelser lage kommunikasjonsplaner, planlegge og sette i gang kommunikasjonstiltak mot eksterne interessenter, brukere og medarbeidere produsere innhold til intranett, skatteetaten.no, digitale kanaler og allmøter utarbeide presentasjonsmateriale, avisinnlegg, foredrag og kronikker være rådgiver for divisjonens ledergruppe i kommunikasjonsfaglige spørsmål Kvalifikasjoner relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå, gjerne innen kommunikasjon eller journalistikk minimum 3 - 5 års erfaring med kommunikasjonsarbeid inkludert erfaring med mediearbeid, intern kommunikasjon og innholdsproduksjon forståelse for strategisk bruk av kanaler og budskap meget god skriftlig formulerings- og formidlingsevne fordel med kjennskap til offentlig forvaltning forståelse for Skatteetatens samfunnsoppdrag Personlige egenskaper høy arbeidskapasitet og leveranseevne kan sette deg inn i komplekse problemstillinger og arbeide etter korte tidsfrister gode samarbeidsevner jobbe selvstendig og ta initiativ tenke helhetlig og strategisk Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordningerStillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) fra kr 560 000 – 620 000 eller seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 620 000 – kr 690 000. De første seks månedene regnes som prøvetid.Generelt:Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
25.03.2019 Oslo
Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Skatteetaten har nylig omorganisert, og ny organisasjon trådte i kraft 1.1.2019. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre? Divisjon Innkreving har hovedansvaret for innkreving (regnskap og innfordring) på vegne av Staten. Enheten skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid, og har også faglig instruksjonsmyndighet overfor de kommunale skatteoppkreverne. Innkreving skal forvalte og utvikle ordninger for innkreving av merverdiavgift, særavgifter, skatter og andre krav. Avdeling Bidrag og Tilbakebetaling har ca 115 ansatte. Vi er lokalisert i Bjørnevatn 10 km fra Kirkenes i Sør-Varanger kommune. Vi har i oppgave å kreve inn underholdsbidrag og feilutbetalte ytelser fra NAV i inn- og utland. I forbindelse med innkrevingen har vi status som særnamsmann. Skatteetens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver skriftlig saksbehandling av henvendelser fra våre brukere og samarbeidspartnere besvare telefonhenvendelser fra våre brukere og samarbeidspartnere ajourhold av våre databaser andre oppgaver kan bli pålagt etter behov og endringer Kvalifikasjoner Høyere utdanning på bachelorgradnivå fortrinnsvis fra økonomisk-, juridisk- eller samfunnsfaglig studieretning. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk god muntlig fremstillingsevne på engelsk fordel med god skriftlig fremstillingsevne på engelsk fordel med erfaring fra offentlig eller privat saksbehandling fordel med relevant innkrevingsfaglig kompetanse Personlige egenskaper gode kommunikasjons- og samarbeidsevner jobbe selvstendig strukturert og har evne til å jobbe på standardiserte måter serviceorientert er effektiv og løsningsorientert har omstillingsevne Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden medlemskap i Statens pensjonskasse Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408), fra kr 421 700 - 464 800,- avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.Generelt:Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
31.03.2019 Finnmark
I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Divisjon Brukerdialog har ansvar for veiledning, kontroll og fastsetting av skatter og avgifter. Brukerdialog skal sikre ett kontaktpunkt for Skatteetatens brukere, utvikle dialogen med brukerne, og gjennom proaktive tiltak sikre etterlevelsen av skatte- og avgiftsregler. Divisjonen har rundt 2200 årsverk og er etatens største enhet. Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog og har som oppgave å i vareta kontakten med etatens brukere i alle kanaler som skranke, telefon, e-post, chat og Facebook mm. Avdelingen har også ansvar for ID-kontroll og saksbehandling på avklarte områder. Vi søker nå ny leder til gruppen på Kongsvinger. Vi er en stor etat hvor våre ledere må tenke helhet og evne å se de muligheter digitaliseringen og nye kanaler gir. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning stor grad av samspill med de andre gruppene i seksjonen personalansvar for en gruppe på pr idag 24 medarbeidere resultat og fagansvar for oppgavene i gruppen Kvalifikasjoner må ha høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå. Særlig relevant ledererfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning må ha relevant kunnskap om fagområdet du skal lede må ha god forståelse for brukernes behov bør ha god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensialet digitaliseringen gir det er en fordel at du har ledererfaring på tilsvarende nivå Personlige egenskaper gode samarbeids og kommunikasjonsevner interessert i mennesker og evner å skape engasjement endringsorientert og tilpasningsdyktig pågangsmot og gjennomføringsevne imøtekommende og serviceorientert tenker helhetlig strukturert og analytisk Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 600.000 – kr 730.000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. .Generelt:Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
07.04.2019 Hedmark
I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Divisjon Brukerdialog har ansvar for veiledning, kontroll og fastsetting av skatter og avgifter. Brukerdialog skal sikre ett kontaktpunkt for Skatteetatens brukere, utvikle dialogen med brukerne, og gjennom proaktive tiltak sikre etterlevelsen av skatte- og avgiftsregler. Divisjonen har rundt 2200 årsverk og er etatens største enhet. Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog og har som oppgave å i vareta kontakten med etatens brukere i alle kanaler som skranke, telefon, e-post, chat og Facebook mm. Avdelingen har også ansvar for ID-kontroll og saksbehandling på avklarte områder. Vi søker nå ny leder til en av gruppene i Steinkjer. Vi er en stor etat hvor våre ledere må tenke helhet og evne å se de muligheter digitaliseringen og nye kanaler gir. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning stor grad av samspill med de andre gruppene i seksjonen personalansvar for en gruppe på mellom 15-20 medarbeidere resultat og fagansvar for oppgavene i gruppen Kvalifikasjoner Du må ha høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå. Særlig relevant ledererfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning Du må ha relevant kunnskap om fagområdet du skal lede Du må har god forståelse for brukernes behov Du bør ha god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensialet digitaliseringen gir Det er en fordel at du har ledererfaring på tilsvarende nivå Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Du har gode samarbeids og kommunikasjonsevner Du har evnen til å skape engasjement. Du er interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov Du er imøtekommende og serviceorientert Du tenker helhetlig Du har pågangsmot og gjennomføringsevne Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 600.000 – kr 730.000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.Generelt:Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.
07.04.2019 Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag
I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Dette omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 500 årsverk. Stillingen vil inngå i avdeling Fokusområder, seksjon 1, hvor gruppen i Bergen er en av seks grupper som arbeider landsdekkende med å bedre etterlevelsen innenfor finansområdet. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver ta ansvar for seksjonens kompetanseutvikling innenfor våre risikoområder innen skatt og avgift delta operativt i kontrollsaker og tiltak som iverksettes for å øke skattepliktiges etterlevelse Kvalifikasjoner høyere utdanning innen revisjon, fortrinnsvis statsautorisert revisor godt kjennskap til og praktisk erfaring med skatte- og avgiftsmessige problemstillinger god kunnskap om sammenhengen mellom regnskapsmessige og skattemessige forhold erfaring fra privat næringsliv erfaring fra arbeid i eller med selskaper i finansnæringen vil vektlegges pedagogisk bakgrunn og erfaring med undervisning innen fagområdene er ønskelig Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner løsningsorientert og evne til å tenke nytt tenker helhetlig og tar initiativ analytisk og strukturert Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse; en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som spesialrevisor (kode 1224), fra kr 550 000 til kr 680 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.Generelt:Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Andre opplysninger Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes
07.04.2019 Hordaland

Traineeprogram

Traineeprogram i IT - Skatteetaten

Ønsker du å starte karrieren i et av landets ledende IT-miljøer? Med traineeprogrammet i IT ønsker vi å sikre oss unge talenter, både for å fremme nyskapning i offentlige tjenester og for å sørge for at kunnskap overføres mellom generasjoner. Programmet stimulerer også til nettverksbygging og muliggjør nye samarbeid på tvers i organisasjonen. Vi søker deg som er nyutdannet eller er i ferd med å avslutte din mastergrad. Vi vurderer også deg som har 1-2 års arbeidserfaring etter endt utdanning. Du må gjerne ha en tverrfaglig bakgrunn med informatikk som basis. I tillegg er du samarbeidsvilling, ambisiøs, fleksibel og nytenkende. Traineeprogrammets organisering Programmet er 2-årig med en kombinasjon av faste og individuelt tilpassede hospiteringer. Du får besøke sentralskattekontor og skattekontor i regionene. Du vil oppleve samarbeid mellom mange enheter og profesjoner, hovedsakelig innen jus, skattefag og IT. Varierte og utfordrende oppgaver som sikter på å bred innsikt i organisasjonenes arbeidsområder.    Din kompetanseutvikling Foruten tett oppfølging av traineekoordinatoren som administrerer programmet, er det lagt opp til en rekke utviklingsaktiviteter: Kurs innen prosjektledelse. Tilbud om ITIL-sertifisering. En egen mentor med en sentral stilling i SITS følger deg og din faglige utvikling I hver gruppe traineene hospiterer, får de oppfølging av linjeleder og fadder. Ansettelsesforhold SITS tilbyr stabile og gode ansettelsesforhold med konkurransedyktige lønnsbetingelser. Du blir en del av et mangfoldig og trivelig arbeidsmiljø med fokus på kompetanseutvikling. Du får også goder som trening i arbeidstiden, aktivitetsdager, fleksitid, betalt overtid og sommertid fra mai til september. Etter endt traineeperiode er du ansett som en attraktiv ressurs til spennende stillinger i SITS.
Antall traineer
2 (3)
Sted
Oslo, Grimstad

Internship

Sommerjobb i Skatteetaten

Igjennom sommeren vil du få mulighet til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse og knytte langsiktige kontakter. Prosjektene vil variere fra år til år, avhengig av hva vi har behov for. Vi har tidligere hatt inne kandidater med IT bakgrunn, økonomer, organisasjon, med mer. Fristen for å søke sommerjobb i 2018 er utløpt. Sommerjobber for 2019 vil bli utlyst i desember 2018. Dersom du ønsker å få tilsendt stillingsutlysningene når de legges ut, kan du registrere din profil på vår jobbagent.
Sted
Oslo

Rekrutteringskalender

 • MAR 25
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 31
  2019
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Filmer

Skatteetaten rekrutterer ca. 300 nyansatte i året over hele landet. Våre største utdanningsgrupper er jurister, økonomer og revisorer og nå vil vi vise hvilke spennende oppgaver vi har å tilby. Skatteetaten har store fagmiljøer og mange utviklingsmuligheter.
Hør mer om vårt treningsprogram...eeeh.... Traineeprogram skal det vel være...:)!
I Skatteetaten er vi 500 mennesker som jobber med nyutvikling og videreutvikling av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. 70 av oss jobber med Java-utvikling. I løpet av årene som kommer skal vi bli flere.

Fakta om Skatteetaten

Adresse

se www.skatteetaten.no for kontaktinformasjon