<  
>  

Skatteetaten

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Revisjon

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

 

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte med ett felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak.  

 

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Vi er stolte av å huse et av landets ledende IT-miljøer, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester.

 

Visjon

Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjør det riktig.

 

Antall ansatte

Skatteetaten har ca. 6500 ansatte, fordelt over hele landet.

Les mer
Fakta om Skatteetaten
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
5001-10000
Etablert år
1995
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Skatteetaten

Oljeskattekontoret er en del av avdeling Storbedrift i divisjon Innsats. Avdeling Storbedrift har ansvar for å sikre riktig skatt og merverdiavgift for Norges største konsern. Ansvaret omfatter også særskatteregimene for kraft og rederi, samt petroleumsbeskatningen. Oljeskattekontorets ansvar, oppgaver og myndighet er knyttet til petroleumsskattesystemet, som gjelder for selskaper som driver leting etter, utvinning og rørledningstransport av petroleum på norsk kontinentalsokkel, og som har sitt grunnlag i statens eierskap til petroleumsressursene. Oljeskattekontoret er tillagt et særlig myndighetsområde gjennom skatteforvaltningsloven og er involvert i alle prosesser knyttet til petroleumsbeskatningen. Finansdepartementet har et direkte, overordnet ansvar på petroleumsskatteområdet, og kontoret gir bidrag til departementets arbeid i ulike sammenhenger. Kontoret har også faglig kontakt med andre deler av Skatteetaten, særlig innen avdeling Storbedrift, samt med den aktuelle industrien. Regelverket knyttet til petroleumsbeskatningen er komplekst. Oljeskattekontoret har også mange saker som gjelder prising av transaksjoner i interessefellesskap, og disse krever ofte ressursinnsats over lang tid. Kontorets myndighet er basert på en forutsetning om at skattyterne er profesjonelle og ressurssterke, og kontoret må derfor holde et høyt faglig nivå innen både økonomi og jus. Arbeidet er organisert i tverrfaglige prosesser som går på tvers av grupper, og saksbehandlerne er dessuten ofte spesialiserte innen ulike fagområder knyttet til bransjen. Oljeskattekontoret har rundt 50 medarbeidere og er organisert med fem grupper under kontorets leder og nestleder. Petroleumsskatten utgjør en stor del av den samlede selskapsskatten og er beregnet til ca. 134 milliarder kroner for 2019. Se www.skatteetaten.no/osk for mer informasjon om Oljeskattekontoret. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver personalansvar for ca 10 medarbeiderne faglig veiledning og kvalitetssikring   delta og bidra i Oljeskattekontorets ledergruppe fagansvar for ett eller flere skattefaglige områder kan bli aktuelt ansvar for egne saker må også påregnes Kvalifikasjoner juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Gode resultater tillegges vekt god kompetanse innen skatterett, herunder internprising og petroleumsskatt god tallforståelse fordel med erfaring eller kompetanse innen økonomi og regnskap meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk   beherske engelsk, muntlig og skriftlig fordel med ledererfaring, fortrinnsvis fra kunnskapsmiljøer Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner faglig engasjement, med evne til raskt å sette seg inn i kompliserte problemstillinger gode evner til å tenke analytisk og strategisk gode evner knyttet til planlegging og gjennomføring gode evner til å bygge gode relasjoner og et godt arbeidsmiljø          Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og godt fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 800 000 – kr 1 000 000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  De første seks månedene regnes som prøvetid.  Noe reisevirksomhet må påregnes.
01.04.2020 Oslo
Divisjon IT, Skatteetaten Vi ser etter deg som har noen års erfaring med utvikling, har kjennskap til Javabaserte applikasjoner og tjenester, og ønsker å utvikle deg videre sammen med oss! Det pågår en omfattende modernisering av Skatteetatens IT-portefølje basert på tjenesteorientert Java-arkitektur. Avdeling Utvikling har en sentral rolle i dette arbeidet, og søker erfarne Java-utviklere som kan bidra i moderniseringsarbeidet. Avdelingen sikrer effektiv videreutvikling og forvaltning av etatens applikasjonsportefølje, og gjennomfører IT-prosjekter og utviklingsoppgaver. Du vil jobbe i et av flere team i et stort IT-miljø med høyt kompetente kolleger. Skatteetatens moderne Java-plattform, Aurora, benyttes til utviklingen. Arbeidsformen vil være basert på smidig utvikling, iht. etatens metodeverk. Legg merke til at intervjuene vil bli foretatt på video/telefon. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver utvikle og videreutvikle sentrale komponenter og løsninger i Java være med å videreutvikle Skatteetatens Java- og JavaScript-fagmiljø videreutvikling av etatens løsninger for automatisert ende til ende test, anonymiserte testdata og generering av syntetiske testdata gi veiledning i bruk av plattform, komponenter og løsninger til andre utviklingsteam Kvalifikasjoner høyere utdannelse innen IT, ønskelig med masternivå kjennskap til utvikling av Javabaserte applikasjoner og tjenester  noe erfaring med moderne utviklingsrammeverk og verktøy basert på Java god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk Fordel med erfaring fra følgende eller tilsvarende teknologier: erfaring fra arbeid i team erfaring med databaser  erfaring med støtteverktøy; Git, Maven, Nexus, Jenkins, Confluence, Jira kjennskap til microservice-arkitektur smidige metodikker (Scrum/Kanban) Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner analytisk og evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger leveranse- og resultatorientert strukturert med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter initiativrik og selvdreven  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som overingeniør (kode 1087) fra kr 530 000 – kr 630 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.
05.04.2020 Grimstad
Innsats, Skatteetaten Oljeskattekontoret er en del av avdeling Storbedrift i divisjon Innsats. Avdeling Storbedrift har ansvar for å  sikre riktig skatt og merverdiavgift for Norges største konsern. Ansvaret omfatter også særskatteregimene for kraft og rederi, samt petroleumsbeskatningen.Oljeskattekontorets ansvar, oppgaver og myndighet er knyttet til petroleumsskattesystemet, som gjelder for selskaper som driver leting etter, utvinning og rørledningstransport av petroleum på norsk kontinentalsokkel. Systemet har sitt grunnlag i statens eierskap til petroleumsressursene. Oljeskattekontoret er tillagt et særlig myndighetsområde gjennom skatteforvaltningsloven og er involvert i alle prosesser knyttet til petroleumsbeskatningen. Finansdepartementet har et overordnet ansvar på petroleumsskatteområdet, og kontoret gir bidrag til departementets arbeid i ulike sammenhenger. Kontoret har også faglig kontakt med andre deler av Skatteetaten, særlig innen avdeling Storbedrift, samt med den aktuelle industrien. Regelverket knyttet til petroleumsbeskatningen er komplekst. Oljeskattekontoret har også mange saker som gjelder prising av transaksjoner i interessefellesskap, og disse krever ofte ressursinnsats over lang tid. Kontorets myndighet er basert på en forutsetning om at skattyterne er profesjonelle og ressurssterke, og kontoret må derfor holde et høyt faglig nivå innen både økonomi og jus. Arbeidet er organisert i tverrfaglige prosesser som går på tvers av grupper, og saksbehandlerne er dessuten ofte spesialiserte innen ulike fagområder knyttet til bransjen. Oljeskattekontoret har rundt 50 medarbeidere og er organisert med fem grupper under kontorets leder. Petroleumsskatten utgjør en stor del av den samlede selskapsskatten og er beregnet til ca.134 milliarder kroner for 2019.Se www.skatteetaten.no/osk for mer informasjon om Oljeskattekontoret.Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver resultat- og fagansvar for Oljeskattekontorets myndighetsområde fagdialog med Finansdepartementet om petroleumsskattesystemet ledelse og utvikling av høyt kompetente ledere og medarbeidere delta i ledergruppen for avdeling Storbedrift og bidra i utviklingen av avdelingen rapportere til avdeling Storbedrift/divisjon Innsats personalansvar for fem gruppeledere og en fagdirektør Kvalifikasjoner juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap eller økonomisk utdannelse på masternivå med meget gode resultater  lang erfaring innen skatterett og internprising  kompetanse og erfaring innenfor petroleumsskattesystemet   bransje- og markedskunnskap om petroleumsnæringen   ledererfaring, fortrinnsvis fra kunnskapsmiljøer  god fremstillingsevne på norsk og engelsk Personlige egenskaper evner å tenke analytisk og strategisk  faglig engasjement, med evne til raskt å sette seg inn i kompliserte problemstillinger  gode evner knyttet til planlegging og gjennomføring – også i endringsprosesser  relasjonsbyggende både i egen seksjon, på tvers av avdeling og divisjon samt eksternt  god kommunikasjons- og formidlingsevne både muntlig og skriftlig  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker  utfordrende oppgaver og godt fagmiljø  kompetanseutvikling  fleksitid og betalt overtid   trening i arbeidstiden  en raus personalpolitikk  medlemskap i Statens pensjonskasse Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211) fra kr 1 000 000 - 1 250 000 avhengig av kvalifikasjoner.  De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 
23.04.2020 Oslo
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Traineeprogram

Tech graduate i Skatteetaten

Antall traineer :
12 (14)

Traineeprogram

Trainee i Skatteetaten

Antall traineer :
12

Rekrutteringskalender

  • APR 01
    2020
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
  • APR 05
    2020
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Kontaktperson

Seniorrådgiver HR

Filmer

Skatteetaten rekrutterer ca. 300 nyansatte i året over hele landet. Våre største utdanningsgrupper er jurister, økonomer og revisorer og nå vil vi vise hvilke spennende oppgaver vi har å tilby. Skatteetaten har store fagmiljøer og mange utviklingsmuligheter.
Hør mer om vårt treningsprogram...eeeh.... Traineeprogram skal det vel være...:)!
I Skatteetaten er vi 500 mennesker som jobber med nyutvikling og videreutvikling av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. 70 av oss jobber med Java-utvikling. I løpet av årene som kommer skal vi bli flere.

Fakta om Skatteetaten

Adresse

se www.skatteetaten.no for kontaktinformasjon