I Skatteetaten leverer vi IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. Vi må hele tiden utvikle løsningene våre for å møte borgernes forventninger, og vi er i full gang med en omfattende modernisering for å møte forventningene til digitalisering. Vi er en stor leverandør av nettbaserte tjenester, og våre systemer er av Norges største når det gjelder datamengder og brukere.

Java som plattform

Skatteetaten har valgt Java som strategisk plattform for de neste 10-15 årene. Alt vi utvikler ved skreddersøm av IT-løsninger skal derfor skje på Java.

I løpet av de neste årene skal vi modernisere IT-løsninger og utstyr for 2 milliarder kroner, for å kunne tilby helt nye og tidsriktige onlinetjenester til publikum og ansatte.

Et par av de store moderniseringsprosjektene vi jobber med er:

Modernisering av Folkeregisteret:

Dette er et av Skatteetatens store satsningsområder. Her bygger vi en splitter ny nasjonal felleskomponent. Vi jobber for fullt for å dekke informasjonssamfunnets behov i en digital tidsalder, og vil levere et komplett modernisert Folkeregister mot slutten av 2019.

Fremtidens Skattemelding:

SIRIUS-prosjektet forbereder fremtidens skattemelding, og skal bytte ut og digitalisere systemer og prosesser for fastsetting av direkte skatt. Dette treffer alle i Norge og nærmere 4,4 millioner lønnstakere og pensjonister, samt 750 000 næringsdrivende, får ny skattemelding. Prosessen for fastsetting av skatt forbedres gjennom en ny digital løsning, fjerning av skjema og omlegging til tema, individuelt tilpasset digital veiledning, gjenbruk av data og raskere skatteoppgjør.

Samordnet Avgiftsforvaltning, Innkreving og etterlevelse (SAFIR).

SAFIR-prosjektet sin hovedoppgave er å fornye særavgiftssystemene i Norge. Prosjektet vil være et av de største IT-prosjektene i Norge.

Prosjektet skal:

- bidra til en effektiv og samordnet skatte- og avgiftsforvaltning

- gi bedre løsninger for brukerne

- gi mindre ressursbruk i saksbehandlingen

- gi bedre evne til å oppdage unndragelser

Våre mål

Innen 2020 skal all kommunikasjon med Skatteetaten være digital. Som borger skal det være mulig for deg å ha direkte innsyn i dine egne saker