(KarriereStart.no):

En arbeidskontrakt er det aller viktigste du må ha for at du skal få det du har krav på og vite hva du skal gjøre på jobb, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet, i en pressemelding.

Mange unge som får seg en jobb føler seg så heldige at de hverken tør eller vil stille krav eller si fra til sjefen om ting de ikke synes er greit på arbeidsplassen. For noen er sommerjobben det første møtet med arbeidslivet, og de vet hverken at de har krav på skriftlig arbeidsavtale og opplæring i jobben, eller at sjefen har ansvar for å sørge for at de ikke blir skadet på jobb.

– Det er viktig med ordnede og ryddige forhold på arbeidsplassen, også for unge arbeidstakere, understreker Arve Bakke, leder i Fellesforbundet.

 

LES OGSÅ: Sommerjobben er verdt mer enn bare pengene du tjener

 

Fem viktige ting å huske på for sommerjobben:


1. Du har krav på skriftlig arbeidskontrakt – uansett jobb. I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om:

- Arbeidstid
- Lønn
- Oppsigelsestid

2. Du har krav på å få vite når og hvor mye du skal jobbe.

3. Du har krav på overtidsbetalt når du jobber overtid.

4. Du har krav på skikkelig opplæring i arbeidet du skal utføre.

5. Du har krav på minst én pause dersom arbeidstiden overstiger fem og en halv time.

 

– Det er også viktig å påpeke at man ikke er forsvarsløs uten arbeidsavtale heller. De rettighetene og pliktene som Arbeidsmiljøloven sikrer deg, gjelder uansett, sier Finboe Svendsen.

 

LES OGSÅ: Dette må du sjekke i arbeidskontrakten for sommerjobben

 

Kjenn dine rettigheter og plikter

– I tillegg til å at de må gjøre seg kjent med sine rettigheter i arbeidslivet, er det viktig at de også kjenner til hvilke plikter de har. En arbeidstaker skal bidra til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Det er viktig at de tar ansvar for sin egen arbeidssituasjon og sier fra hvis noe er galt, sier Finboe Svendsen.

Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet jobber sammen for å skape trygge og gode arbeidsforhold i Norge.

– Unge arbeidstakere som er usikre på sine rettigheter, eller opplever noe som ikke er ok på sin arbeidsplass, bør ta kontakt med tillitsvalgt på jobben. Hvis de ikke har noen tillitsvalgt, eller er usikre på hvem det er, kan de også ta kontakt direkte med oss eller LOs sommerpatrulje. De starter opp sine besøk på arbeidsplasser rundt om i landet fra slutten av juni, sier Arve Bakke, leder i Fellesforbundet.

 

Klikk her for å finne ledige sommerjobber