Mange studenter benytter sommerferien til å fylle en ellers så slunken pengebok, men selv om du er sesongarbeider skal du likevel ikke gå med på hva som helst.

 

Som ferievikar har du krav på:

- Skriftlig arbeidskontrakt som tilfredsstiller visse krav. I arbeidsmiljøloven § 14-5 http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-062-014.html kan du lese mer om minimumskravene i en slik kontrakt.

- Lønn: Vi har ingen lovfestet minstelønn i Norge. Lønnen som blir fremforhandlet mellom deg og arbeidsgiver skal likevel kontraktfestes. Er du fagorganisert skal denne lønnen tilsvare den lønnen din organisasjonen har fremforhandlet.

- Opplæring med lønn.

- Overtid: Jobber du mer enn 40 timer i uken har du krav på overtidsbetaling. Tillegget skal da være minst 40% av grunnlønnen.

- Feriepenger: Alle har krav på feriepenger, uansett lønn. Feriepengesatsen er i dag 10,2% av bruttoinntetkt.

- Attest: Du har krav på en attest som sier hva du har gjort, og i hvilken periode.

- Oppsigelse: Blir du sagt opp har du krav på en skriftlig og saklig avsigelse.

Her kan du lese mer om dine rettigheter: http://www.arbeidstilsynet.no/c26976/faktaside/vis.html?tid=28110

LES OGSÅ: Oda har sommerjobb på campingplass

 

Unge og uerfarne

I løpet av sommeren vil flere hundre tillitsvalgte fra LOs sommerpatrulje gjennomføre undersøkelser for å påse at ungdommer og studenters rettigheter blir overholdt.

- Mange møter arbeidslivet for første gang gjennom en sommerjobb. Utfordringene unge arbeidere treffer på skyldes ofte at de ikke kjenner til sine rettigheter og plikter, eller at arbeidsgiver ikke følger loven til punkt og prikke. Bruddene Sommerpatruljen oppdager blir imidlertid rettet opp i umiddelbart.

Dette sier Olav Andresen, organisasjonsrådgiver i LO. Han peker på at patruljene først og fremst ser etter en gyldig arbeidskontrakt.

- Vi er også spesielt interesserte i om det er kameraovervåkning rettet mot de ansatte. De som ønsker å bruke kamera må få dette godkjent hos datatilsynet. Praksisen varierer imidlertid veldig på dette området, fortsetter Andresen.

LES OGSÅ: Slik gjør du et godt førsteinntrykk i ny sommerjobb

 

Enkelttilfellene

Andresen kan opplyse at de for de meste har et positivt inntrykk av de forskjellige arbeidsplassene, og ofte har både sjef og ansatte spørsmål til patruljene. Allikevel forekommer det at bedrifter ikke har full oversikt over sine ansatte.

- I fjor var vi for eksempel innom Gardermoen (OSL), og fant der ungdommer som hadde ansvar for bagasje og inn/ut taksing for forskjellige flyselskaper. Flere av dem hadde jobbet 63 timer på tre døgn, noe som innebar at de måtte sove på jobb. Dette var ingen heldig situasjon, og vi bistod derfor de ansatte slik at problemet ble løst, sier Andresen.

LES OGSÅ: Jentene strømmer til den maritime bransjen

 

Verstingene

Andresen har også erfart at det i enkelte bransjer forekommer hyppigere brudd på arbeidsrettighetene. Dette er bransjer som om sommerene ofte er dominert av studenter.

- Det er absolutt en sammenheng mellom små fagforeninger, og brudd på arbeidsrettigheter. Servicebransjen, og da spesielt restaurantene, er her i en særstilling. Mange arbeidsgivere ønsker bevisst å ansette personer uten arbeidskontrakt, slik at de kan jobbe for lav fastlønn og ha lange arbeidsdager, sier Andersen

Andresen forklarer at dette skjer fordi ingen sier nei til urett, og at mange ikke vet hvordan de skal gå frem dersom det oppstår urettmessigheter på jobb. Han peker videre på at det nå, som en følge av finanskrisen, er viktig at stude

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger