(KarriereStart.no):

På sommeren er det mange som får sitt første møte med arbeidsmarkedet. Ungdom er uvant med reglene i arbeidslivet, og det kan bli en tøff overgang fra skolen.


– Mange unge synes det er vanskelig å be om en arbeidsavtale. Noen synes det er ubehagelig, andre vet ikke at de har krav på en arbeidsavtale, sier Kristin Tingberg Sandvik, juridisk direktør i Adecco.


Arbeidsavtalen kan for noen kanskje virke som en unødvendig formalitet, særlig hvis du bare skal jobbe noen uker, men Sandvik understreker at denne uansett er viktig.


 Den dokumenterer hva du og arbeidsgiveren har blitt enig om. Slutter du i en jobb uten å ha kontrakt, kan du få store utfordringer med å få utbetalt riktig lønn for den perioden du har jobbet. Lønn er jo ofte det viktigste for sommerarbeidere!

 

LES OGSÅ: Sommerjobben er verdt mer enn bare pengene du tjener

 

Ikke «bare» en sommerjobb

VIKTIG Å HUSKE: Kristin Tingberg Sanvik i Adecco
advarer mot å ta for lett på arbeidskontrakten i
sommerjobben. (Foto: Adecco) 

Avtalen er arbeidsgivers ansvar, men formålet er å skape forutsigbarhet for både arbeidsgiver og arbeidstaker.


– Arbeidsavtalen skal i henhold til arbeidsmiljøloven foreligge snarest mulig og senest én måned etter arbeidsstart. For kortere oppdrag under én måned, eller dersom du jobber gjennom et bemanningsbyrå, skal arbeidsavtalen være på plass fra dag en.Arbeidsavtalen må være skriftlig, og inneholde en rekke opplysninger (se egen liste under) om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet.


– En arbeidsavtale inneholder normalt litt mer enn minstekravene. Er alle opplysninger om jobben med i arbeidsavtalen, blir det lettere å løse eventuelle konflikter eller uenigheter, sier Sandvik.


Hun understreker at en arbeidstaker ikke bør ta lett på arbeidsavtalen, heller ikke når det «bare» er snakk om en sommerjobb.


 Arbeidsavtalen din er en bindende avtale. Det er derfor viktig at du leser gjennom, og forstår alt som står der. En skikkelig arbeidsgiver vil kunne besvare spørsmål du har på en god måte og sørge for at du er komfortabel med arbeidsavtalen din, sier hun.


Sandvik forklarer at selv om det er viktig å ha en arbeidsavtale, er du ikke uten rettigheter om du ikke har det. Finnes det ingen avtale, vil arbeidsforholdet reguleres av arbeidsmiljøloven.

 

Dette bør stå i sommervikarkontrakten:

1. Hvor du skal jobbe.

2. Hvor lenge du skal jobbe, både dato for arbeidsperioden og start- og sluttidspunkt på arbeidsdagen. Pauser i arbeidet.

3. Hvem du skal jobbe for.

4. Tittel/stilling og beskrivelse av hva jobben går ut på.

5. Lønn og tillegg. Tidspunkt for lønnsutbetaling. Dersom lønnen er regulert av evt. tariffavtaler skal dette opplyses om.

6. Oppsigelsestid og -frister.

7. Om det skal avtales må det stå i arbeidsavtalen hvor lang prøvetiden skal være (maksimalt seks måneder).

8. Rett til feriepenger av lønnen (retten til ferie er ikke særlig relevant for en sommervikar).

9. Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet.

 

Og husk at arbeidsmiljøloven gir deg vern om du skulle ha skrevet under på særlige dårlige vilkår i strid med loven. Det er nemlig ikke lov å avtalefeste vilkår som er dårligere enn det arbeidsloven fastsetter.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger