<  
>  

Traineeprogram

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om traineprogrammet

Muligheter for studenter
Vi tilbyr både stillinger innenfor Trainee Vest og praksisplasser for studenter. Vi har også mange studenter som arbeider deltid hos oss ved siden av studiene.

Ta kontakt med Sparebanken Vest for med informasjon.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Flere arbeidsgivere med traineeprogram
Vis alle 251 arbeidsgivere
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Sparebanken Vest
S
Vil du være med å oppfylle boligdrømmen til våre kunder?
Det viktigste karrierevalget du tar, er laget du velger å spille for.Lagfølelsen påvirker hvordan vi har det, lagfølelsen er selve fundamentet for trivsel, mestringsfølelse og personlig utvikling.Vårt lag er i ferd med å bygge en bank som Vestlandet ville vært litt fattigere uten. Vårt mål er å bygge Norges Beste Sparebank og vi vil ha deg med på laget!Sparebanken Vest er landets nest største sparebank med over 700 engasjerte og dyktige medarbeidere. Siden 1823 har vi opparbeidet oss tillit hos vestlendingen som gjør at vi har en solid markedsposisjon, og du finner oss på 35 steder i Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal.Innenfor privatmarked har banken 293.000 privatkunder og utlånsporteføljen utgjør 76% av bankens totale utlån. Våre rådgivere er helt avgjørende for å levere gode relasjoner med kundene og sikre enestående kundeopplevelser slik at vi hver dag beveger oss mot bankens visjon om å være Norges beste Sparebank.Nå søker vi en finansiell rådgiver til hovedkontoret vårt på Jonsvoll i Bergen sentrum. Vi er interessert i deg som er opptatt av å levere enestående kundeopplevelser og synes salg og rådgivning er gøy. Teamet du blir en del av består av 11 kunnskapsrike og engasjerte rådgivere som heier på hverandre. Vi jobber målrettet sammen mot bankens visjon om å være Norges beste Sparebank.Hva gjør en finansiell rådgiver i Sparebanken Vest?Gode relasjoner til kundene våre er det viktigste vi har. I en tid med store endringer og høye forventninger fra kundene, blir tett oppfølging og kvalitet i leveransene desto viktigere.Din hovedoppgave som rådgiver i Sparebanken Vest er å bygge gode og langsiktige relasjoner til dine kunder, herunder forvalte og utvikle egen portefølje. Det betyr at du må jobbe aktivt og smart med salg og rådgivning for å ivareta eksisterende kunder og for å sikre nye. Du skal hjelpe kundene innen kreditt, sparing og plassering, forsikring og andre banktjenester både i fysiske møter i bankens lokaler, samt telefon- og videomøter.Hvem passer denne stillingen for?Vår nye medarbeider er en utpreget lagspiller med evne til å raskt bygge og utvikle gode relasjoner, internt og eksternt. Som rådgiver må du være analytisk, proaktiv og initiativrik for å finne de beste løsningene for kundene, og være fleksibel og evne å snu deg raskt når omgivelsene krever det. Vi tror vår nye medarbeider får energi av å skape og bidra til gode resultater for seg selv og teamet, med god kvalitet. Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig, er viktig i denne stillingen, når du skal kommunisere gode råd til kundene våre. Du må trives med et høyt tempo og håndtere å ha mange baller i luften samtidig.Vi tror vår nye kollega har høyere utdanning fra universitet eller høyskole (finans/ økonomi/ administrasjon), og kan vise til erfaring fra salg og rådgivning med gode resultater. God kjennskap til dagligbankfunksjoner og interesse for finansielle produkter og tjenester, samt kredittfaglig kunnskap, vil være en fordel.Det er et krav til alle kunderådgivere i SPV at de er autorisert i sparing og investering, kreditt, person- og skadeforsikring. Det er et ønske at søkere er ferdig autorisert, men dette vil være et krav banken legger til rette for å tilegne seg.Vi tror du vil trives ekstra godt som rådgiver hos oss hvis du:Er god på behovsavklaring i ulike situasjoner, samt å finne de rette og gode løsningene for kundene.Snakker godt med mennesker og klarer å formidle budskap til kunder på en forståelig måte. Du er kontaktskapende og relasjonsbyggende både i kundedialogen og med kollegaer.Jobber godt både selvstendig og som del av et team.Er en målrettet og engasjert lagspiller, som tar initiativ for laget og samtidig er opptatt av å nå egne mål.Motiveres av å skape og bidra til gode salgsresultater for seg selv og teamet, med god kvalitet.Hvorfor skal du velge oss?Motiveres du av spennende utfordringer innen dagligbank, personlig utvikling og en variert arbeidshverdag? Da bør du bli med på vårt lag!I Sparebanken Vest blir du en del av en av Vestlandets ledende organisasjoner, en bedrift som verdsetter gode kollegaer, er opptatt av lagspill og som har kunden i fokus. Vi er en arbeidsgiver som er genuint opptatt av at flinke, sultne folk både får stor grad av tillit, selvstendig ansvar og spennende utviklingsmuligheter.Bank er mye mer enn du skulle tro. Bransjen vår er stadig i utvikling, og vi blir kontinuerlig utfordret på hva bank skal være. Dette gjør at vi hele tiden må tenke nytt på hvordan vi løser kundenes behov. Troen på at utfordringer løses best i fellesskap var det som skapte oss. Fremdeles er det denne tenkningen som er vår drivkraft. Vi er stolte over å være et selvstendig finanskonsern med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer her i vest.Vi i Sparebanken Vest har som ambisjon å være fremtidens sparebank. Vi ønsker å gi kundene våre den beste kundeopplevelsen, samtidig som vi hele tiden jobber for å bidra til et bærekraftig samfunn og å gjøre livet på Vestlandet enda litt bedre. Vi håper at du vil bli med oss på laget i dette viktige arbeidet.Arbeidssted: Jonsvoll, Sparebanken Vest sitt hovedkontor i Bergen Sentrum.Hva nå?Kjenner du deg igjen i det du har lest, eller ble nysgjerrig på å få vite mer? Ta gjerne kontakt med Banksjef på Jonsvoll, Mona Helen Vikøyr for en prat slik at vi kan bli bedre kjent. Vi gleder oss til å høre fra deg!Søknadsfrist: 01.12.2023Vi gjør oppmerksom på at det kan bli krevd fremlegging av ordinær politiattest etter politiregisterloven § 40 og bekreftelse fra Brønnøysundregistrene om at du ikke er under konkursbehandling, konkurskarantene eller gjeldsforhandling. Dette vil gjelde forstillinger etter finansforetaksloven §§ 16-12 første ledd b) og 16-12 andre ledd. Adresse: Bergen
Frist 01.12.2023
Les mer
S
Trygg og handlingsorientert leder Operations
Er du en leder med sterk interesse for finansielle instrumenter, kapitalmarkeder og risikovurderinger? Motiveres du av å bygge et team som presterer over forventning når det gjelder å løse spennende utfordringer knyttet til systemforvaltning og prosesser? Da bør du bli med på vårt lag sammen med de flinkeste folkene i norsk banksektor. En bank som Vestlandet ville vært fattigere uten!I Sparebanken Vest vet vi at vår viktigste investering er folkene våre. Vi er dedikert til å skape et lærende miljø hvor du får utvikle deg videre i jobben både gjennom spennende utfordringer og inspirerende læreaktiviteter. Vi er et av Norges mest innovative selskap, med Vestlandets ledende utviklingsmiljø. Vi har og et kraftfullt finansfaglig miljø. Nå trenger vi deg for å gjøre oss enda bedre!Operations (Middle- og Back office) består av 7 fagpersoner med tung kompetanse innen alle aspekter av Deal Life Cycle. Avdelingen har ansvar for prosesser og systemforvaltning knyttet til konsernets tilgang til kapitalmarkeder, herunder likviditet og egen finansiering, handel mot bedriftsmarkedet og kontofører på verdipapirer for konsernet og kunder. Vår jobb er å sørge for at banken lykkes i bedrifts-, privat- og finansieringsmarkedet. Leder Operations rapporterer til konserndirektør Økonomi & Finans (CFO).Hva skal du gjøre?Leder Operations er ansvarlig for at teamet arbeider effektivt med høy standard og god intern kontroll, slik at drift, effektivisering og utvikling er i tråd med bankens strategi og mål. Du vil blant annet ha ansvar for oppfølging, vedlikehold, forbedring og kvalitetssikring av de eksisterende prosesser og rutiner til avdelingen. Videre skal du identifisere, måle og rapportere markedsrisiko i den operasjonelle virksomheten, samt følge opp at risikoposisjoner ligger innenfor fastsatte mål/rammer og fullmakter.Leder er ansvarlig for arbeidsområdene til Middle/Back office og Systemforvaltning, herunder:Deal capture og avstemning av handelsbekreftelser og verdipapirbeholdningerInnhenting og kvalitetssikring av data; utsteder/motpart, priser og stamdataCollateral Management knyttet til FX og derivater (OTC og Clearing), repoer og Norges BankVerdivurderinger samt dataflyt fra investeringssystem til økonomisystem knyttet til konsernets finansielle instrumenterLøpende resultat- og posisjonsrapportering finansielle instrumenterUtvikling, vedlikehold og kvalitetssikring av relevante systemer og modulerBygge relasjoner og oppfølging av våre motparter, herunder motparter i finansiell infrastruktur, system- og dataleverandørerMyndighetsrapportering, herunder likviditetsrapporteringStyring og avstemning av den interne valutalikviditetenHvem er du?For å lykkes i denne stillingen må du ha stor interesse for bank, teknologi og finansielle instrumenter. Du må trives i et hektisk arbeidsmiljø, og ha evnen til å se nye muligheter og løsninger innen vårt fagområde. Du er glad i å sette retning, lykkes med å bygge trygge og prestasjonssterke team, og du har høy gjennomføringsevne.For teamet du skal lede, ser vi for oss en leder som er engasjert og trygg i lederrollen. Du står ikke på sidelinjen, men spiller laget sterkt ved å bære trøyen som spillende og motiverende lagleder. Vi jobber kontinuerlig med forbedringer for å sikre best mulig leveranser. For å maksimere leveransene i avdelingen og løfte teamet fremover, er det viktig at du er konkret, setter tydelig retning og følger opp at du får med deg hele teamet.Vi tror du vil trives ekstra godt som leder i vår organisasjon hvis du er:Selvgående og initiativrik -- vant med å ta ansvar og levere med høy kvalitetAnalytisk, strategisk og målrettet -- du bør like jobbe systematisk og nøyaktigNysgjerrig på folk og forretning -- opptatt av medarbeidere og har kommersiell teftEn positiv lagspiller -- som får energi av å utvikle og støtte kollegaene dineAktuelle kandidater må ha relevant høyere utdanning, eksempelvis innen økonomi eller finansiell analyse. God kjennskap til verdipapirmarkedet og finansielle instrumenter innen rente og valuta er en forutsetning, samt kompetanse og erfaring med bruk av komplekse systemer, gjerne porteføljesystemer (eks. SimCorp Dimension) og bank-, risiko- og/eller trading systemer. Kjennskap til gjeldende regulering (Norge og EU) som er relevant for området, vil være sentralt.Hvorfor skal du velge oss?Vi tør å påstå at vi er et spennende sted å arbeide! Bank er mye mer enn du skulle tro. Bransjen vår er stadig i utvikling, og vi blir kontinuerlig utfordret på hva bank skal være. Dette gjør at vi hele tiden må tenke nytt på hvordan vi løser kundenes behov.Dette er en unik og spennende mulighet til å forstå flyten mellom finansiering, finansielle instrumenter, likviditetsstyring og bankens samfunnsoppdrag gjennom effektiv betalingsformidling og å være bindeleddet mellom økonomiske aktører i samfunnet.Vi er en arbeidsgiver som er genuint opptatt av at flinke, sultne folk både får stor grad av tillit, selvstendig ansvar og muligheter til å utvikle seg. Derfor jobber vi kontinuerlig med lederutvikling, ledertrening, og personlig utvikling.Vi holder til i Jonsvoll midt i Bergen Sentrum sammen med familien vår, som er Eiendomsmegler Vest, Frende Forsikring, Brage Finans, Norne Securities, Balder Betaling og Bulder.Hva nå?Om du ble trigget av og kjenner deg hjemme i det du leser her, håper vi du vil gi oss en lyd slik at vi kan bli bedre kjent. Ta gjerne kontakt med konserndirektør økonomi og finans, Frank Johannesen på tlf. 95 26 59 71, så tar vi en prat.Vi gleder oss til å høre fra deg! Adresse: Bergen
Frist 30.11.2023
Les mer
S
Kredittfag, risiko og finans -- er du vår nye analytiker?
Sparebanken Vest er landets nest største sparebank med over 700 engasjerte og dyktige medarbeidere. Siden 1823 har vi opparbeidet oss tillit hos vestlendingen som gjør at vi har en solid markedsposisjon, og du finner oss på 35 steder i Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal. Vi er stolt over å ha en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.Vår kredittavdeling er en sentral funksjon i bankens Risk Management divisjon - et kompetent fagmiljø i kontinuerlig utvikling, med en meget viktig rolle i bankens kjernevirksomhet. Risk Management forvalter bankens samlede risiko- og kapitalstyring, og påser at virksomheten drives i samsvar med lover, forskrifter og interne retningslinjer.Kredittavdelingen består av 7 kunnskapsrike og høyt kvalifiserte fagpersoner, hvorav 4 jobber dedikert med bedriftsmarkedet. På bedriftsmarked har banken om lag 30.000 kunder og et samlet utlånsvolum på over 50 milliarder kroner. Vår innsikt og styring av risiko i denne porteføljen er helt avgjørende for å levere høyest mulig egenkapitalavkastning -- et av delmålene for å bevege oss mot bankens visjon om å være Norges Beste Sparebank!Vi søker nå en analytisk, strukturert og selvgående kredittrisikoanalytiker innenfor bedriftsmarkedssegmentet. Stillingen krever at du er nysgjerrig, kundefokusert og en utpreget lagspiller som tenker helhetlig for kundene og for medarbeiderne dine. Om du i tillegg er godt orientert om trender innenfor bank og finans, og dyktig til å formidle, iverksette og gjennomføre, er det et stort pluss.Hva skal du gjøre?Som analytiker kredittrisiko vil hovedoppgavene ligge innenfor identifisering, måling og rapportering av kredittrisiko, med vekt på følgende:Kvalitetssikre beslutningsgrunnlag, rådgi overfor linjen (inkludert å presentere til dels komplekse problemstillinger på en pedagogisk måte), samt delta i kredittkomite for å utøve tiltredelsesfullmakterAnalysere og rapportere kredittrisiko og risikoutvikling, inkl. bærekrafts vurderingGjennomføre etterkontroll av kredittsaker og engasjementsgjennomgangBistå i utforming og forvaltning av bankens kredittfaglige rammeverkUtforme og forbedre bankens kredittprosesserVære med å utvikle bankens kredittfaglige kompetanse, bl.a. ved å delta i bransjegrupper og gjennomføre opplæringsaktiviteterHvem er vår nye kollega?Rett person for stillingen har et skarpt øye for detaljer, men har samtidig god forretningsmessig forståelse og evner å løfte blikket for å skape en kundeorientert helhetsforståelse. Du er god på å sikre faktabasert gjennomslagskraft på alle nivåer i en kompetent bankorganisasjon og navigerer godt i et fagmiljø som arbeider tett med bankens kundedivisjoner.Du har gjerne erfaring med selskapsanalyse eller risikoanalyse, fortrinnsvis fra kredittgivning i bank eller finansforetak innenfor bedriftsmarkedet. Bransjekompetanse innen eiendom, shipping, oppdrett eller fiskeri vil bli vektlagt positivt ettersom dette er sentrale bransjer i vår portefølje.Vår nye medarbeider har utdanning på masternivå, gjerne med vekt på finansiell analyse eller revisjon. For å trives i stillingen må du like kredittfaget og finansielle analyseoppgaver. Kompetanse innen Excel, PowerBI og/eller SQL er en stor fordel.Vi tror du er nysgjerrig og ambisiøs for din egen utvikling, samt motivert for å lære og utvikle deg sammen med teamet ditt! Vi oppfordrer både erfarne og nyutdannete til å søke.Hvorfor skal du velge oss?Hvis du liker å jobbe sammen med andre på et vinnerlag hvor vi gjør hverandre gode og ønsker på ekte at andre skal lykkes, da er Sparebanken Vest et bra sted å være.I Sparebanken Vest blir du en del av et dynamisk og fremoverlent miljø i en av Vestlandets ledende organisasjoner -- en bedrift som verdsetter gode kollegaer, er opptatt av lagspill og som har kunden i fokus. Vår viktigste investering er folkene våre. Vi er genuint opptatt av at flinke, sultne folk både får stor grad av tillit, selvstendig ansvar og spennende utviklingsmuligheter.Bank er mye mer enn du skulle tro. Bransjen vår er stadig i utvikling, og vi blir kontinuerlig utfordret på hva bank skal være. Dette gjør at vi hele tiden må tenke nytt på hvordan vi løser kundenes behov. Troen på at utfordringer løses best i fellesskap var det som skapte oss. Fremdeles er det denne tenkningen som er vår drivkraft. Vi er stolte over å være et selvstendig finanskonsern med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer her i vest.Vi i Sparebanken Vest har som ambisjon å være fremtidens sparebank. Vi ønsker å gi kundene våre den beste kundeopplevelsen, samtidig som vi hele tiden jobber for å bidra til et bærekraftig samfunn og å gjøre livet på Vestlandet enda litt bedre. Vi håper at du vil bli med oss på laget i dette viktige arbeidet.ArbeidsstedMidt i Bergen sentrum finner du Jonsvoll, vårt hovedkontor. Vi mener det er et fantastisk sted å arbeide: lyst, funksjonelt, moderne med en kantine du vil bli glad i. Her holder vi til sammen med familien vår; Eiendomsmegler Vest, Frende Forsikring, Norne Securities, Brage Finans og Bulder. Det er kort vei til både bybanen, byfjellene og alt annet Bergen har å by på.Hva nå?Hvis du kjenner deg hjemme i det du leser her, eller ble nysgjerrig på å lære mer om stillingen, håper vi du vil gi oss en lyd slik at vi kan bli bedre kjent. Ta gjerne kontakt med Kredittdirektør Vilis Eizentas på vilis.eizentas at spv.no eller tlf. 488 67 046 -- eller send inn en søknad med en gang.Søknadsfrist: 30. november 2023. Søknader behandles fortløpende. Adresse: Bergen
Frist 30.11.2023
Les mer
S
Vi søker systemutvikler
Det viktigste karrierevalget du tar, er laget du velger å spille for.Lagfølelsen påvirker hvordan vi har det, lagfølelsen er selve fundamentet for trivsel, mestringsfølelse og personlig utvikling.I Sparebanken Vest har vi sterk tro på at ulike bakgrunner, erfaringer, egenskaper og karaktertrekk bidrar til at vi finner bedre løsninger sammen. Om du liker å jobbe sammen med andre på et vinnerlag hvor vi gjør hverandre gode og ønsker på ekte at andre skal lykkes, da er Sparebanken Vest et bra sted å være.Vårt lag er i ferd med å bygge en bank som Vestlandet ville vært litt fattigere uten. Vårt mål er å bygge Norges Beste Sparebank og vi vil ha deg med på laget!Vi søker nå en systemutvikler som ønsker å gjøre resten av teamet bedre kvalifisert gjennom kunnskapsdeling og lagspill.I Sparebanken Vest er ansvaret for risikomodeller og analyse organisert under divisjon Risk Management. Teamet vårt har ansvar for å sikre bankens konkurranseevne gjennom at vi har et overordnet ansvar for bankens risikotoleranse. Vi er også ansvarlige for utvikling og forvaltning av bankens modeller for kredittrisiko, prising, tap og anti-hvitvasking med mål om å sikre at vi vet hvilken risiko vi tar, og at vi tar rett pris for denne risikoen.Teamet du blir en del av består av 12 årsverk med betydelig tverrfaglig kompetanse (økonomer, teknologer og ingeniører), der de viktigste verktøyene og teknologiene som anvendes på teamet innenfor IT-utvikling er:AzureDevOpsPythonRSQL ServerPowerapps/Powerbi/TabularmodellerGitHva skal du gjøre?Vi ser etter en systemutvikler som ønsker å være en proaktiv og viktig bidragsyter på veien mot at vi i fremtiden har Norges beste systemer for anti-hvitvasking, statistisk vurdering av kredittrisiko og prising.Vårt mål er at alle komponenter i systemet skal være bygget på en måte som gjør at vi kan produksjonssette endringer og tilpasse systemet raskere enn noen andre banker i Norge med tilsvarende systemer. Et viktig ansvarsområde for stillingen er å videreutvikle/fornye teamets systemer fra ende-til-ende.Systemene du vil jobbe med er primært utviklet i Python.Stillingen stiller krav til at du evner å utføre oppdrag raskt og selvstendig, uten at det går på bekostning av høy kvalitet. Samtidig må du ha et sterkt ønske om å skape noe større sammen som lag.Alle oppgavene vi gjør, skal utføres på en måte som gjør oss mer effektive i fremtiden. Dette gjør at vi fokuserer sterkt på hvilke veivalg vi tar, at vi setter av tid til kompetanseheving og automatisering av manuelle arbeidsoppgaver, samt at vi på en god og effektiv måte setter andre i stand til å bruke våre data.Nyutdannede oppfordres til å søke.For å lykkes i denne rollenbør du minimum ha bachelorgrad innenfor relevant fagområde, og ha svært god erfaring med SQL og Python.Erfaring med følgende er en fordel:APIer og produksjonssetting av dissePowerbiPowerappsRGenerell domenekunnskap innen bankdrift og regulatoriske krav.Vi ser etter en medarbeider somer selvstendig og effektiv, proaktivt søker ny innsikt og kunnskap, og som ser andre teammedlemmers utfordringer som like viktige som sine egne. Du må stille høye krav til egen og andres adferd og leveranser.Hvorfor skal du velge oss?Bank er mye mer enn du skulle tro. Bransjen vår er stadig i utvikling, og vi blir kontinuerlig utfordret på hva bank skal være. Dette gjør at vi hele tiden må tenke nytt på hvordan vi løser våre problemstillinger. Dette innebærer at du får spennende og krevende arbeidsoppgaver innenfor et fagområde som er helt avgjørende for at banken skal opprettholde sin konkurranseevne fremover.I Sparebanken Vest får du spennende muligheter i en bank med sterk merkevare og stor lokal beslutningsmyndighet. Vi er en arbeidsgiver som er genuint opptatt av at flinke, sultne folk både får stor grad av tillit, selvstendig ansvar og muligheter til å utvikle seg.Vi er stolte over å være et selvstendig finanskonsern med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer her i vest. Sparebanken Vest er en stor bidragsyter til lokalt næringsliv og lokal kultur, idrett og utenforskap. Vi deler ut støtte til lokale initiativ og deltar på konferanser, frokostseminarer og arrangement med våre samarbeidspartnere. Dette er vi stolte av! Adresse: Bergen
Frist 05.12.2023
Les mer
S
Vårt mål er å bygge Norges Beste Sparebank og vi vil ha deg med på laget!
Motiveres du av spennende utfordringer, personlig utvikling og liker å identifisere muligheter og skape verdi av disse -- for dine medarbeidere, forretningsområdet og banken som helhet? Da tror vi Sparebanken Vest kan være det rette stedet for deg!Vi utvider teamet ved vårt kontor på Straume og søker derfor etter en ny rådgiver med resultatansvar for egen portefølje. Vi vil bli kjent med deg som er opptatt av å levere enestående kundeopplevelser og synes salg og rådgivning er gøy. Hos oss kan du bygge videre på en karriere som finansiell rådgiver i et fremoverlent finanshus.En inkluderende arbeidsplass er en bærekraftig arbeidsplass. Vi i Sparebanken Vest har sterk tro på at ulike bakgrunner, erfaringer, egenskaper og karaktertrekk bidrar til at vi betjener kundene våre og samfunnet på en bedre måte. Så vær deg selv!Hva skal du gjøre som rådgiver i Sparebanken Vest?Gode relasjoner til kundene våre er det viktigste vi har. Din hovedoppgave som rådgiver i Sparebanken Vest er å bygge gode og langsiktige relasjoner til dine kunder, herunder forvalte og utvikle egen portefølje. Det betyr at du må jobbe aktivt og smart med salg og rådgivning for å ivareta eksisterende kunder og for å sikre nye. Du skal hjelpe kundene innen kreditt, sparing og plassering, forsikring og andre banktjenester både i fysiske møter i bankens lokaler, samt telefon- og videomøter.I en tid med store endringer og høye forventninger fra kundene, blir tett oppfølging og kvalitet i leveransene desto viktigere.Hvem passer denne stillingen for?Vi tror vår nye kollega har høyere utdanning fra universitet eller høyskole (finans/ økonomi/ administrasjon) og kan vise til erfaring med gode resultater fra salg og rådgivning med kundekontakt. God kjennskap til dagligbankfunksjoner og interesse for finansielle produkter og tjenester, samt kredittfaglig kunnskap, vil være en fordel.Vår nye medarbeider er en utpreget lagspiller med evne til å raskt bygge og utvikle gode relasjoner, internt og eksternt. Som rådgiver må du være analytisk, proaktiv og initiativrik for å finne de beste løsningene for kundene, og være fleksibel og evne å snu deg raskt når omgivelsene krever det. Vi tror vår nye medarbeider får energi av å skape og bidra til gode resultater for seg selv og teamet, med god kvalitet. Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig, er viktig i denne stillingen, når du skal kommunisere gode råd til kundene våre. Du må trives med et høyt tempo og håndtere å ha mange baller i luften samtidig.Det er et krav til alle kunderådgivere i SPV at de er autorisert i sparing og investering, kreditt, person- og skadeforsikring. Det er et ønske at søkere er ferdig autorisert, men dette vil være et krav banken legger til rette for å tilegne seg.Hvem er vi?Bank er mye mer enn du skulle tro. Bransjen vår er stadig i utvikling, og vi blir kontinuerlig utfordret på hva bank skal være. Dette gjør at vi hele tiden må tenke nytt på hvordan vi løser kundenes behov. Hverdagen hos oss er full av varierte og spennende utfordringer, og ingen dag er lik. Det synes vi er spennende!I Sparebanken Vest blir du en del av en bedrift som verdsetter gode kollegaer, er opptatt av lagspill og som har kunden i fokus. Vår kultur er tydelig og nedfelt i et kulturdokument som vi selv har satt ord på. Om du liker å jobbe sammen med andre på et vinnerlag hvor vi gjør hverandre gode og ønsker på ekte at andre skal lykkes, da er Sparebanken Vest og teamet på Straume et bra sted å være.Vi tilbyr spennende utviklingsmuligheter i en av Vestlandets ledende organisasjoner, med konkurransedyktige betingelser. Hos oss vil du få videreutvikle din kompetanse og bygge karriere i et solid finanshus.Dine nærmeste medarbeidere vil være 10 kunnskapsrike og engasjerte rådgivere som heier på hverandre, i tillegg til leder. Vi jobber som økonomiske sparringspartnere for gamle og nye kunder og hjelper dem med å bygge en robust privatøkonomi for idag og inn i fremtiden. Det er oss kundene ringer når de trenger gode råd, en som jobber for å finne de beste løsningene for akkurat den familieøkonomien eller kommer med tydelig råd når man ikke selv vet hva man trenger. Vi bryr oss om kundene våre og vil dem vel.Vi jobber målrettet sammen mot bankens visjon om å være Norges beste Sparebank.Vi vet at arbeidsliv og privatliv henger tett sammen og at man fungerer best på jobb når ting også fungerer på hjemmefronten. Vi tilbyr derfor en fleksibel og familievennlig arbeidsplass.**Arbeidssted:**Sparebanken Vest sitt kontor på Straume.Hva nå?Kjenner du deg igjen i det du leser her? Eller ønsker du å lære mer? Ta gjerne kontakt med Banksjef Camilla Nygård, slik at vi kan bli bedre kjent.Vi gleder oss til å høre fra deg!**Søknadsfrist:**5. desember 2023. Vi vurderer søknader fortløpende.Vi gjør oppmerksom på at det kan bli krevd fremlegging av ordinær politiattest etter politiregisterloven § 40 og bekreftelse fra Brønnøysundregistrene om at du ikke er under konkursbehandling, konkurskarantene eller gjeldsforhandling. Dette vil gjelde for stillinger etter finansforetaksloven §§ 16-12 første ledd b) og 16-12 andre ledd. Adresse: Straume
Frist 05.12.2023
Les mer
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Sparebanken Vest
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Sparebanken Vest

Sparebanken Vest - Vestlandets ledende finanshus

Sparebanken Vest er et frittstående, børsnotert finanskonsern som driver bank-, forsikring- og finansieringsvirksomhet i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Hovedkontoret ligger i Bergen. Banken har 63 salgssteder og ca. 830 medarbeidere. Forretningsidéen til banken er todelt, basert på bankdrift, men også på samfunnsengasjement.

Visjon

Sparebanken Vest skal gjennom profesjonell drift vere en drivkraft for utvikling i samfunns- og næringslivet på Vestlandet.