<  
>  

Traineeprogrammet i Sporveien

I Sporveien står vi overfor store og spennende utfordringer knyttet til utvikling av fremtidens kollektivtrafikk. Derfor er vi kontinuerlig på jakt etter skarpe hoder som kan bidra til å løse vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte. Kanskje det er deg?
Stillingstype
Antall traineer
4
Sted
Utdanningsnivå
Bachelorgrad eller tilsvarende
Mastergrad eller høyere
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om traineeprogrammet

Å bli trainee i Sporveien gir deg som nyutdannet ansvar, tillit og et hav av muligheter til å bruke din kompetanse og person i bred forstand. Du blir en del av en dynamisk, bærekraftig virksomhet med samfunnsansvar og utvikling i høysetet. Du får spennende oppgaver, delta i sammensatte prosjekter, personlig utvikling og et stort nettverk. En kickstart på karrieren, rett og slett!  

Hvor lenge varer det?

Trainee-programmet går over to år. Som trainee blir du utplassert i flere av våre fagområder og enheter, for å kunne opparbeide deg forståelse for Sporveiens kjernevirksomhet og organisasjonen på tvers.

Fast ansettelse

Som trainee blir du fast ansatt i Sporveien fra start. Etter programmets slutt ansettes du i en stilling som du selv og arbeidsgiver mener egner seg for din kompetanse og videre karriereutvikling.

Hvilken bakgrunn kreves?

Programmet er tilrettelagt for nyutdannede fra høyskole eller universitet med bakgrunn fra matematikk, naturvitenskap, logistikk, teknologi, ingeniør/sivilingeniør eller økonomi og ledelse. Kandidater med 1-2 års erfaring med nevnte utdannelser kan også bli vurdert. 

Hvilke oppgaver får du?

Hver utplassering innebærer oppgaver der du både leverer, utvikler deg og lærer. Vanskelighetsgrad og ansvar vil økes utover i programmet og tilpasses et nivå og innhold som passer deg og din utvikling. Hovedvekten av oppgavene vil være å løse ulike former for sammensatte problemstillinger. I begynnelsen av programmet får du besøke de ulike enhetene. Det kan for eksempel innebære besøk i T-banetunell på nattestid, å prøve deg som trikkefører eller t-banefører, eller å være med på verkstedene. Målet er at du skal få en forståelse for og kunnskap om all drift i Sporveien. 

Din individuelle utviklingsplan

Du får en individuell utviklingsplan som du selv er med å justere underveis. Denne tar hensyn til både ditt kompetansenivå og dine egne preferanser. Når du er cirka halvveis i programmet legges en anbefaling for dine oppgaver og veien videre i samråd med din personlige mentor.

Hvem er min mentor?

Du får din en egen mentor som kan gi deg verdifull sparring og innsikt i virksomheten. Mentoren sitter i Konsernledelsen og vil gi deg trygghet og dytte deg vennlig ut av komfortsonen når det er nødvendig. I tillegg samarbeider du med en utplasseringsleder og andre kolleger på hver utplassering. Vi har også en egen Trainee-koordinator med personalansvar for alle trainee-er, som alltid er tilgjengelig og følger deg opp.

Faglig utvikling

Hvert semester er det kurs og workshops i relevante tema som for eksempel prosjektledelse, storyboarding og fasiliteringsteknikk. Alle trainee-ene har felles møte hver måned, hvor de deler av sine prosjekter og oppnådde innsikt. På den måten lærer du også av de andres erfaringer. 

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Flere arbeidsgivere med traineeprogram
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Innleid konsulent / traineekoordinator
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Sporveien
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført 275 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3800 ansatte og det er stor variasjon i stillinger, oppgaver og roller. Våre stillinger spenner fra fører, vedlikeholdsarbeid, teamleder i drift, til analyse, administrasjon og forretningsutvikling. Det er stor mulighet til intern karriere, ettersom man gjerne kan vokse og søke nye utfordringer på tvers.

Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg.  Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Vårt samfunnsoppdrag er å skape mer kollektivtrafikk for pengene. Det betyr å frakte flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil - raskt, trygt og til minst mulig kostnad for samfunnet og miljøet. Det er et oppdrag vi tar på stort alvor.