Hvorfor valgte du Statkraft?

Traineeprogrammet i Statkraft ga meg muligheten til å starte rett i kraftbransjen etter studiene. Samtidig kunne jeg teste ulike oppgaver og bli kjent med selskapet, for å finne ut hva som passet meg best. Som trainee i Statkraft fikk jeg prøve meg i fire ulike jobber i løpet av en periode på to år.

Hva gjør du i jobben din?

Jeg analyserer kraftmarkedet og presenterer resultatene av våre analyser for resten av organisasjonen, slik at ledelsen i Statkraft kan ta de riktige beslutningene og gjennomføre de mest effektive investeringene. Ingen dager er like og jeg får en veldig bred kontaktflate til hele virksomheten.

Hva er det beste med å jobbe i Statkraft?

Det beste med å jobbe i Statkraft er de spennende utfordringene jeg får hver dag av de flinke kollegene mine. Jeg arbeider ofte i team som er sammensatt av folk med ulik bakgrunn, både når det gjelder utdanning og nasjonalitet, og samarbeider med både fysikere, andre samfunnsøkonomer, matematikere og ingeniører.

Hvordan utvikler du deg videre?

I traineeprogrammet fikk jeg både utviklet meg gjennom stadig nye arbeidsoppgaver og ved å delta på spesifikke kurs som var en integrert del av programmet. Nå deltar jeg på flere kurs og seminarer som er direkte relevant for jobben. Det er også gode muligheter for rotasjoner internt i organisasjonen. Det viktigste for min kompetanseutvikling er likevel det jeg lærer hver dag gjennom å jobbe med eksperter på ulike områder.

Hva blir du inspirert av?

Jeg blir veldig inspirert av å jobbe med samfunnsaktuelle temaer. Det er flere ganger jeg kan lese i avisen om saker som jeg arbeider med. Det er også viktig at det jeg gjør har en samfunnsmessig nytte, og med Statkraftsfokus på ren energi og bærekraftige løsninger har jeg god samvittighet.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger