Hvorfor valgte du Statkraft?

Statkraft jobber med fornybar energi, som er et viktig og interessant område. Vi har et godt miljø og mange ansatte med både høy kompetanse og vilje til å dele kunnskap. Statkraft har i tillegg en rekke muligheter for ansatte som ønsker nye utfordringer, både nasjonalt og internasjonalt.

Hva gjør du i jobben din?

Jeg arbeider på prosjektkontoret, som er en liten avdeling med tre ansatte. Vi har ansvaret for å utvikle og vedlikeholde metodeverk for prosjektgjennomføring, kursprogram for prosjektledere og medarbeidere og verktøy for prosjektstyring. For tiden jobber jeg med oppdatering av beslutningsdokumenter for store prosjekter, samt mal for prosjekt rapportering.

Hva blir du motivert av?

Jeg er veldig fornøyd med jobben min og har gode kollegaer jeg setter stor pris på. En god dag på jobb er når jeg har arbeidet en stund med en oppgave og sammen med kollegaer finner en god løsning.

Hvordan vil du beskrive Statkraft?

Statkraft er en stor arbeidsplass med mange muligheter som gjør at man kan få nye utfordringer og utvikle sin kompetanse. Vi har for eksempel mulighet til Dette kan være gjennom for eksempel å jobbe en periode i prosjekter i Norge eller i utlandet.