Hvorfor Statkraft?

Allsidigheten var en nøkkel for meg, jeg trengte nye impulser og nye utfordringer og det fikk jeg så absolutt her. I Statkraft har jeg gode kollegaer i et godt arbeidsmiljø, nye utfordringer og allsidige arbeidsoppdrag – ingen dag er lik. Vi har også kjempemuligheter til kurs og videreutdanning. Jeg er allerede godt i gang med ett nytt fagbrev som energimontør, og jeg føler en kjempestøtte fra bedriften. Som en bonus få jeg mange fine naturopplevelser når jeg er ut på inspeksjoner og ulike jobber på anleggene våre.

Hva jobber du med?

Min stilling går ut på drift og vedlikehold av våre kraftstasjoner og installasjoner i vårt reguleringsområde. Det kan være alt fra feilsøking, montasje, årlige revisjoner, tilstandskontroller, stasjonsrunder, høyspentjobber , lavspentjobber osv.

Hvordan var din første dag på jobb?

Jeg ble veldig gått tatt imot av både kollegaer og sjefer og det var en veldig god tone fra første dag. Mine forventninger var høye. Jeg var ekstremt spent, dette var noe helt nytt og annet enn det jeg hadde jobbet med tidligere. Det var akkurat det jeg var ute etter – nye utfordringer og nye impulser.

En typisk dag på jobben?

Kommer på jobb, planlegger dagen med kollegaer over en kjapp kaffe, dra ut til et av våre kraftverk eller andre lokasjoner i reguleringsområde. Framkomstmiddel som blir brukt kan være alt fra bil, båt, snøscooter, bandvogn, ski, til fots eller helikopter. Utføre arbeidsoppdraget etter de planer og prosedyrer vi har og forholde oss til. Etter endt jobb/arbeidsdag er det å tilbakemelde rapporter/ordrer via vårt vedlikeholdssystem. Enkelte oppdrag går over lengre tid, og vi må f eks bo i hytte på fjellet.