Hvorfor startet du i Statkraft?

Statkraft utlyste en stilling som prosjektleder for et internkontrollprosjekt der jeg selv kunne være med på å forme stillingen videre. Med min utdannelse og bakgrunn skjønte jeg fort at dette var stillingen jeg ønsket. Som konsulent hadde jeg vært i kontakt med Statkraft ved et par anledninger og visste at det var en fantastisk arbeidsplass, med høyt kvalifiserte, dyktige og ikke minst hyggelige ansatte. Jeg var veldig glad over å bli tilbudt stillingen - og jeg visste at dette var en arbeidsplass hvor jeg kunne trives og bli en stund.

Hva er din rolle?

Jeg leder avdelingen som har ansvar for og forvalter Statkrafts system for internkontroll i den finansielle rapporteringen. Vi fasilliterer og koordinerer Statkrafts finansielle rapporteringsrisikoprosess, bistår med å designe kontroller som reduserer risiko, følger opp etterlevelse og rapporterer til revisjonsutvalget to ganger i året. Vi leder i tillegg konsernets internkontrollnettverk som består av medlemmer fra alle segmenter og øvrige relevante forretningsprosesser.

Hva er det som motiverer deg?

Først og fremst synes jeg det er motiverende å jobbe i en organisasjon som selger et unikt produkt – fornybar energi! I arbeidshverdagen liker jeg å jobbe med prosjekter og endring, finne nye og bedre måter å gjøre ting på. Når dette kombineres med mange dyktige mennesker på ulike felt og at det i tillegg er hyggelig atmosfære på arbeidsplassen og høy arbeidsglede blant de ansatte – da er det gøy å gå på jobb!

Hvordan er en typisk arbeidsdag?

Jeg tror ikke jeg har mange like dager i jobben min – og jeg stortrives med denne variasjonen. En utvalgt dag så slik ut: Jeg kom på jobb klokken 08:00 og svarte på noen email før jeg begynte med møter. Dagens første møte var med noen nyansatte for å introdusere dem for avdelingen jeg leder og kravene de vil møte i regi av sin nye stilling i Statkraft. Deretter hadde jeg et prosjektmøte for å gå igjennom status og sikre at fremdrift er som planlagt. Etter møtet var det tid for en liten lunsj i kantina med kollegaer før jeg gikk på kontoret for å lage en presentasjon jeg skal for en annet selskap som ønsker å lære litt om hvordan Statkraft jobber med Internkontroll i den finansielle rapporteringen. Deretter hadde jeg en telefonkonferanse med en av våre utenlandsenheter for å gjennomgå noen konsernkrav og hva disse betyr for deres enhet. Klokken 16 reiste jeg hjem til familien min for tid sammen med dem, før jeg gjorde litt kontorarbeid hjemmefra på kvelden.

Hvordan vil du beskrive Statkraft?

Statkraft er en helt unik arbeidsplass – vi selger et fantastisk produkt, vi har dyktige og hyggelige kollegaer og vi har mange karrieremuligheter i et internasjonalt selskap i vekst!