Hvorfor velge Statkraft?

Statkraft er en stor aktør i markedet og besitter så godt som alle funksjoner innad i selskapet. Det gir mange gode og ulike fagmiljøer som jobber sammen. I tillegg har Statkraft mange og ulike kraftverk som gjør det spennende og variert å jobbe her.

Hvilke oppgaver har du?

Jeg jobber som maskiningeniør og utøver teknisk driftsstøtte til kraftverksgruppene i tillegg til tilsynsvirksomhet på mekaniske komponenter knyttet til kraftverksdriften. Jeg jobber i team sammen med en annen mer erfaren maskiningeniør. Han opptrer som fagansvarlig innenfor maskinfaget i regionen. Jeg har til nå bistått ham i hans arbeid med tilstandsvurdering av komponenter, tilsyn og diverse rehabiliteringsprosjekter. I tillegg har jeg ansvar for noen mindre egne prosjekter som i hovedsak involverer rapportskriving og datainnsamling.

Hvordan var det å begynne i Statkraft?

Jeg har blitt meget godt mottatt. Alle er interessert i at jeg skal komme fortest mulig inn i mine oppgaver, og jeg får all den hjelp og støtte jeg trenger. Mange kommer jevnlig inn på kontoret for å høre hvordan det går. I tillegg er jeg nok flink til å utnytte kunnskapen til de rundt meg og får godt utbytte av det.

Hvordan er en typisk dag?

Det er vanskelig å svare på, for svært få arbeidsdager er typiske. Det kan være alt fra mange møter, til hele dager ute i vassdragene eller kraftstasjonene, reiser til kraftverk og leverandører i utlandet og en hel masse andre ting. Ofte blir det også noen uformelle småmøter med kollegaer fra andre fagområder noe som er veldig lærerikt for meg som nyansatt.

Hva gleder du deg til når du går på jobben?

Å se om det dukker opp en spennende utfordring.