Hvorfor valgte du Statkraft?

Hovedgrunnen er at jeg har et sterkt ønske om å jobbe med fornybar energi. Det er viktig for meg å jobbe i et selskap som har bærekraft i fokus og som skaper noe positivt for samfunnet. Siden Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi, ble det helt naturlig å søke seg hit. I tillegg skjer det mye spennende i kraftbransjen for tiden. Ikke minst en raskt økende utbygging av vind- og solkraft, samtidig med at det nordiske kraftmarkedet integreres mer med resten av Europa.

Hva gjør du i rollen som trainee?

Som trainee i Statkraft blir du kjent med hele Statkrafts organisasjon. Det er et toårig internasjonalt program med fire jobbrotasjoner, hvorav minst en er i et annet land. I tillegg er det kurs og fellessamlinger, der vi møtes og har et spennende program faglig og sosialt. Jeg jobbet med produksjonsplanlegging av Statkrafts norske vannkraftportefølje i første rotasjon, og med markedsanalyse av det nordiske kraftmarkedet i andre rotasjon. Selskapet har gode internasjonale muligheter for dem som er interessert i det. Selv skal jeg til Düsseldorf i tredje rotasjon, og blant annet jobbe med energidisponering. Når programmet er fullført fortsetter jeg i fast jobb i en avdeling hvor jeg kan utvikle meg videre og bidra på best mulig måte.

Hvordan trives du?

Så langt er jeg kjempefornøyd. Jeg har fått jobbe med interessante utfordringer, fått god opplæring i spesifikke arbeidsoppgaver og innblikk i ulike avdelinger, noe som gir et fint overblikk over hele Statkrafts verdikjede.

Hva er det som motiverer deg?

Å jobbe med noe jeg synes er meningsfylt og verdiskapende. Det å ha meget dyktige kolleger som brenner for jobben, synes jeg også er veldig motiverende.