Hvorfor valgte du Statkraft?

På skolen var jeg utplassert i E-CO på Gol, og jeg fant fort ut at vannkraft var noe jeg hadde lyst til å drive med. Det virket som en spennende arbeidsplass. Og det syns jeg ennå. Det har vært mye variert arbeid her, som for eksempel større sveisejobber og demontering av turbinhjul, og det har vært arbeid inne i tunneler og ventilkammer. Statkraft er en god bedrift å jobbe i med tanke på lønnsordninger, pensjons- og forsikringsordninger, helsetilbud osv. I tillegg får jeg mulighet til å reise rundt i andre kraftanlegg, jobbe på andre plasser, og møte nye folk. Jobben min er variert.

Hva gjør du i jobben din?

Jobber som mekaniker, og har et to års vikariat foreløpig, som stedfortreder for en kollega. Arbeidsansvaret mitt, sammen med resten av kraftverksgruppa, er daglig drift og vedlikehold av de forskjellige anleggene vi har rundt omkring.

Hvordan var den første dagen din?

Jeg ble tatt veldig godt imot av kollegaer og sjefer fra første dag, og det satte jeg stor pris på, for jeg var ganske nervøs den første arbeidsdagen.

Hvordan er en typisk dag?

Det kommer veldig an på. Noen ganger kan det være en jobb som skal gjøres på en traverskran eller på en turbin. Smøring av maskineri, og revisjoner på alle aggregater er jobber som skal gjøres regelmessig f.eks. Andre ganger kan det være en hytte på fjellet som skal beises eller snekkerarbeid som skal gjøres. Det er altså ikke bare mekanikerarbeid man driver med, og det syns jeg er greit. Det er bare bra med variert arbeid.


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger