Statnett

(Olje / Gass / Energi / Kraft, Industri og produksjon, Bygg / Anlegg / Entreprenør)

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Vi drifter om lag 11 000 kilometer høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Vår viktigste oppgave er å sørge for trygg og stabil leveranse av elektrisitet ved å koordinere produksjon og forbruk hver time, hver dag, hele året. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi har også regionkontorer i Alta og på Sunndalsøra og aktiviteter over det meste av landet. Selskapet har omlag 1300 ansatte. Statnett er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi ønsker en mangfoldig organisasjon og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Se www.statnett.no for mer informasjon.

Målsetting:

Statnett skal utvikle neste generasjon kraftsystem for å:

 • sikre kraftforsyningen
 • bidra til verdiskapning
 • legge forholdene til rette for bedre klimaløsninger

Antall ansatte

Ca. 1300

Les mer om Statnett
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Vi ser etter
Søknadsfrist:27.07.2018
Arbeidssted :Oslo

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Søknadsfrist:30.06.2018
Arbeidssted :Oslo

Ledige stillinger hos Statnett

Statnetts IKT-divisjon gjennomfører betydelig investering i IT-systemene som er sentrale for å drifte og vedlikeholde kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Det er fokus på utvikling av digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring. Vi søker nå etter en engasjert rådgiver innen Office 365/SharePoint som vil bistå avdelingen for informasjonsforvaltning med å levere fremtidens samhandlingsløsninger basert på Office 365. Avdeling ser at tiden fremover vil bli preget av høy aktivitet innen støtte av arbeidsprosesser/samhandling, forvaltning av informasjon og informasjonsarkitektur. Som Office 365/SharePoint rådgiver vil du få en synlig og viktig posisjon i forhold til kartlegging, konfigurasjon, opplæring og anvendelse av Office 365 og SharePoint 2016. Rollen er både rådgivende og utøvende, så det er en forutsetning at du trives med varierte oppgaver som konfigurasjon, ledelse av workshops, opplæring og prosjektdeltakelse. Arbeidet spenner over hele organisasjonen, og berører alle ansatte.  Sentrale arbeidsoppgaver: Dialog med prosesseiere og -deltakere om behov og muligheter Konfigurasjon av løsninger "on prem" og i Office 365 Konfigurasjon av arbeidsflyter med Nintex Opplæring- og implementeringsaktiviteter Ta del i et større digitaliseringsarbeid generelt Delta  i funksjonell forvaltning av løsninger Kvalifikasjoner: Konsulenterfaring Erfaring med konfigurasjon i Office 365- plattformen Erfaring med å holde kurs og opplæring Fordel med erfaring med Nintex eller tilsvarende automatiseringsverktøy Det vil være en fordel, men ikke et krav med sertifisering innen konfigurasjon i Office 365 og eller SharePoint. Personlige egenskaper: Serviceinnstilt Løsningsorientert En effektiv og strukturert arbeidsform Evne til å ta ansvar og håndtere mange arbeidsoppgaver Du formulerer deg godt muntlig og skriftlig og du behersker norsk og engelsk flytende.  Vi tilbyr: Utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver i et hektisk og sterkt fagmiljø Et meget godt og uformelt arbeidsmiljø En fleksibel arbeidstid, konkurransedyktige betingelser, gunstige pensjons og forsikringsordninger, bedriftshelsetjeneste, bedriftshytter, bedriftsidrettslag og bedriftsbarnehage.  Hos Statnett: Blir du en del av et miljø hvor det investeres betydelig innen teknologiutvikling. Vil du få stor variasjon i arbeidsoppgaver relatert til ulike fagmiljøer og teknologier. Teamarbeid på tvers av avdelinger- og prosjekter med mennesker med sterk fagkompetanse både teknisk og ikke-teknisk. Vil du bidra til en bærekraftig og klimavennlig fremtid. Etterlever vi verdiene; felleskap, respekt og langsiktighet. Høres dette interessant ut? Ta kontakt med vår rekrutteringsrådgiver, Lee Harald Aas i Glasspaper People (tlf.: 41 03 20 00) for en uforpliktende prat, evt. send mail til lee.harald.aas@glasspaper.no. Er du egentlig ikke på jakt etter jobb, men synes dette ser spennende ut og ønsker å vite mer, så ta kontakt. Vi kan forsikre deg om at du forblir anonym om ønskelig. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater det er aktuelt.
30.06.2018 Oslo
Vi søker en senior IKT anskaffelsesrådgiver som vil være med på å videreutvikle vår anskaffelsesavdeling og styrke vårt fagmiljø innen IKT-anskaffelser. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdelingen Kabel og IKT anskaffelser (BNC) i divisjon Bygg og Anlegg. Bygg og anlegg sin hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter og inneha rollen som byggherre, som innebærer oppfølging av HMS, kostnad, tid, risiko og kvalitet i byggeprosjektene. Avdelingen (BNC) har ansvar for alle anskaffelser, kontraktsoppfølging, kategoristyring, effektivisering, koordinering og tilrettelegging innenfor IKT og kabel prosjekter. Som senior anskaffelsesrådgiver IKT vil man hovedsakelig arbeide med strategiske anskaffelser innenfor IKT, det vil være viktig at man kan se helheten i verdikjeden, lede forhandlinger og kommunisere tydelig. Sentrale arbeidsoppgaver:   Gjennomføre og lede anskaffelsesprosesser innen IKT Leverandørutvikling og kontraktsoppfølging Rådgivning og veiledning til prosjekter innen anskaffelser Lede prosess med å utarbeide kontraktstrategier Ansvarlig for utarbeidelse av konkurransegrunnlag      Tilbudsevalueringer Delta aktivt i forbedringsarbeid, kategoriledelse og sourcing strategier Aktuelle kandidater må ha: Høyere utdanning innen økonomi, teknologi, juridisk eller IT Erfaring fra strategiske innkjøp/anskaffelser, helst innenfor IKT (f.eks.  programvare, lisenser, rammeavtaler, utviklingsprosjekter, vedlikeholdsavtaler, IKT Utstyr m.m.) Kompetanse og erfaring fra offentlige anskaffelsesprosesser. God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk For kandidater med sterk og allsidig erfaring fra de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes Personlige egenskaper Gode samarbeid og kommunikasjons evner Evne til å arbeide selvstendig, målrettet, systematisk og løsningsorientert Trives med å jobbe i team Kommersiell fokusert og resultatorientert Konstruktiv rådgiver Evne til å tenke helhetlig og strategisk Vi kan tilby: Utfordrende oppgaver i en spennende virksomhet med høyt kompetansenivå Bred kontaktflate internt og eksternt Godt arbeidsmiljø Gode kollegaer som støtter og utvikler hverandre Konkurransedyktige betingelser Aktivt sosialt miljø, bedriftsidrettslag, firmahytter m.m. Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger. Arbeidssted vil være ved Statnetts hovedkontor i Nydalen. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder for Kabel og IKT anskaffelser  Therese Høgseth Mork på tlf.: 952 49 933 For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer samt lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Flere gode grunner til å jobbe i Statnett Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver Vi har gode karrieremuligheter og lederverktøy Vi har jobbmuligheter over hele landet Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere.
20.07.2018 Oslo
Statnett, et statsforetak eid av staten ved olje- og energidepartementet, er systemansvarlig i det norske kraftsystemet med fokus på forsyningssikkerhet, klima og verdiskapning. Vår IKT-divisjon gjennomfører betydelige investeringer i IT-systemer som er sentrale for å styre kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Statnetts ansvar for å drifte og utvikle kraftnettet kan ikke ivaretas uten avanserte IT-systemer og Statnett er inne i en spennende periode med mange utviklingsprosjekter.  For å lykkes med dette, ønsker vi å styrke en av våre enheter ved å ansette en ny systemarkitekt. Systemarkitekten får en sentral rolle i å påse at Statnetts valgte arkitektur og standarder blir etterlevd, både internt i eget utviklingsmiljø og men også hos våre samarbeidspartnere. Videre vil systemarkitekten bistå i valg av teknologier og være enhetens arkitekturansvarlig. Integrasjon og grensesnittløsninger vil bli viktige fokusområder, både i anleggsforvaltning og fellesfunksjoner. Enheten systemarkitekten vil bli en del av, er ansvarlig for et bredt spekter av tjenester og en kompleks systemportefølje som består av mange forskjellige virksomhets- og fagsystemer. Virksomhets- og fagsystemene er basert på ulike typer teknologier hvorpå en hovedvekt er på Microsoftbasert programvare. Enheten samarbeider tett med andre enheter, og man inngår i et større arkitekturforum internt. Arbeidsoppgaver: Delta i utarbeidelse og forvaltning av Statnetts IT-arkitektur herunder metodikk, standarder og målbilder. Man vil også bidra til at disse blir fulgt i praktiske prosjekter. Ansvar for etterlevelse av Statnetts sikkerhetspolicy, både i forvaltning og i prosjekter. Delta i prosjekter og sikre at det blir gjort gode arkitekturvalg både i nye systemer og ved endringer av eksisterende IT-løsninger. Delta i prosjekter og standardiseringsarbeid med ansvar for spesifikasjon og kvalitetssikring av grensesnitt. Flere gode grunner til å jobbe i Statnett: Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene Vi bidrar i kvalitetssikringen og utviklingen av samfunnskritiske produkter som blir benyttet av mange mennesker Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver Vi er en av energibransjens mest populære arbeidsgivere Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere  Vi tror du har: Bachelor- eller masternivå innen IT og minimum 5 års arbeidserfaring. Erfaring med IT-arkitektur generelt, gjerne fra større prosjekter. Arkitekturforståelse, teknisk forståelse og evne til å se teknologi i sammenheng med forretningsmessige mål. Kompetanse på Microsoft baserte løsninger. Erfaring med integrasjon og integrasjonsløsninger. Fordel med kjennskap til Oracle produkter. Kompetanse på sikkerhetsarkitektur og aktuelle lover / regler.  Personlige egenskaper Du har gode analytiske evner, og er vant til å arbeide metodisk og strukturert for å nå fastsatte mål. Du liker å jobbe i grensesnittet mellom mennesker og teknologi, samt se muligheter for effektivisering ved bruk av ny eller eksisterende teknologi. Du har gode samarbeidsevner, er inkluderende og serviceinnstilt Du kan kommunisere godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. Høres dette interessant ut? Er du egentlig ikke på jakt etter ny jobb, men ble nysgjerrig? Vi oppfordrer deg til å ringe for en uforpliktende prat med rekrutteringsrådgiver, Lee Harald Aas på telefon 410 32 000, evt. send e-post til lha@glasspaper.no. Din henvendelse holdes konfidensiell. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnsjekk og sikkerhetsklarering av aktuelle kandidater.
27.07.2018 Oslo

Traineeprogram

Trainee i statnett
Antall traineer : 4 (flere)

Internship

Sommerjobb
Antall interns : 20
KUBE
Antall interns : 6 (flere)

Lærlinger

Energimontørlærling
Antall lærlinger : 12 (30 - 40)

Rekrutteringskalender

 • JUN 30
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Filmer

Elektriske øyeblikk. Hva er det som knytter landet vårt sammen, og gjør det mulig for oss å gjøre det vi vil?
Hvordan er det å jobbe i Statnett? Hva slags muligheter finnes?
Å jobbe med IKT i Statnett er ikke som i hvilken som helst annen IKT-bedrift. Bli med to av våre medarbeidere på topptur i Møre og Romsdal.
Hvordan blir din elektriske fremtid?
En ny montasjerobot og nye flymarkører er utviklet for å merke kraftledninger raskere og sikrere enn det har vært mulig før.
Mitt yrke: jobb i Statnett. Møt Magnus.
Vil du bidra til digitalisering i Statnett? Som trainee hos oss får du jobbe med hele det nordiske kraftsystemet!
Som trainee i Statnett får du påvirke din egen utvikling. Vil du bidra til å ta kraftbransjen inn i den digitale fremtiden?
Vil du bidra til digitalisering i kraftsystemet? Finn ut mer om trainee-stilling i Statnett!
Statnett er i gang med et historisk investeringsløft for å legge til rette for tryggere strømforsyning, mer fornybar energi og flere arbeidsplasser. Se film om de største prosjektene våre.
Statnett vil la droner gjøre jobber på kraftlinjer som i dag utføres fra helikoptre eller av montører oppe i mastene. Dermed kan arbeidene gjøres mer miljøvennlig og sikrere.

Fakta om Statnett

Adresse

Postadresse:
Statnett SF
PB 4904 Nydalen
0423 Oslo

Besøksadresse:
Nydalen allé 33
0484 Oslo