Statnett

(Olje / Gass / Energi / Kraft, Industri og produksjon, Bygg / Anlegg / Entreprenør)

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Vi drifter om lag 11 000 kilometer høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Vår viktigste oppgave er å sørge for trygg og stabil leveranse av elektrisitet ved å koordinere produksjon og forbruk hver time, hver dag, hele året. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi har også regionkontorer i Alta og på Sunndalsøra og aktiviteter over det meste av landet. Selskapet har omlag 1300 ansatte. Statnett er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi ønsker en mangfoldig organisasjon og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Se www.statnett.no for mer informasjon.

Målsetting:

Statnett skal utvikle neste generasjon kraftsystem for å:

 • sikre kraftforsyningen
 • bidra til verdiskapning
 • legge forholdene til rette for bedre klimaløsninger

Antall ansatte

Ca. 1300

Les mer om Statnett
,,
Statnett jobber med å sikre strømforsyningen hver dag, hvert sekund.

Jobbmuligheter i Statnett

I Statnett jobber vi med å sikre strømforsyningen hver dag, hvert sekund. Vi bygger verdens lengste strømkabel og neste generasjon sentralnett. Det krever at vi har de beste folkene. Men hva gjør at de beste velger å jobbe i Statnett?

10 gode grunner til å jobbe i Statnett:

 1. Vi forvalter Norges viktigste infrastruktur
 2. Vi bidrar til verdiskaping i samfunnet og en bærekraftig og klimavennlig fremtid
 3. Vi har flere år på rad blitt rangert som en av Norges beste arbeidsplasser
 4. Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene
 5. Vi har et av Norges aller sterkeste fagmiljøer på elkraft
 6. Vi setter sikkerhet over alt
 7. Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver
 8. Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy
 9. Vi har jobbmuligheter over hele landet
 10. Vi har en av kraftbransjens høyeste kvinneandeler

I tillegg har vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede

Statnett har et bredt tilbud til studenter, blant annet tilbyr vi sommerjobber, traineeprogram, og faglig hjelp og støtte i forbindelse med bachelor- eller masteroppgaver.

Ung i Statnett

Ung i Statnett er et faglig og sosialt tilbud for alle ansatte under 35 år. Hensikten er å øke samarbeid og kjennskap blant unge på tvers av avdelinger og divisjoner, samt å sette kompetanseheving og oppfølging i system. Ung i Statnett tilrettelegger for ulike aktiviteter som faglunsjer og månedlige og årlige sosiale samlinger.

Les mer om jobbmuligheter i Statnett

Traineeprogram

Trainee i statnett
Antall traineer : 4 (flere)

Internship

Sommerjobb
Antall interns : 20
KUBE
Antall interns : 6 (flere)

Lærlinger

Energimontørlærling
Antall lærlinger : 12 (30 - 40)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
 • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Videoer

Fakta om Statnett

Adresse

Postadresse:
Statnett SF
PB 4904 Nydalen
0423 Oslo

Besøksadresse:
Nydalen allé 33
0484 Oslo