Statnett

Olje / Gass / Energi / Kraft, Industri og produksjon, Bygg / Anlegg / Entreprenør

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Vi drifter om lag 11 000 kilometer høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Vår viktigste oppgave er å sørge for trygg og stabil leveranse av elektrisitet ved å koordinere produksjon og forbruk hver time, hver dag, hele året. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi har også regionkontorer i Alta og på Sunndalsøra og aktiviteter over det meste av landet. Selskapet har omlag 1300 ansatte. Statnett er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi ønsker en mangfoldig organisasjon og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Se www.statnett.no for mer informasjon.

Målsetting:

Statnett skal utvikle neste generasjon kraftsystem for å:

  • sikre kraftforsyningen
  • bidra til verdiskapning
  • legge forholdene til rette for bedre klimaløsninger

Antall ansatte

Ca. 1300

Les mer om Statnett
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Vi ser etter
Ledig Stilling
03.01.2019
Drammen

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Statnett

Senior driftstekniker Statnetts IKT-divisjon er inne i en fase hvor det gjennomføres betydelig modernisering og utvidelse av IT-systemene som er sentrale for å utføre sikker og effektiv drift av kraftnettet. Nytt driftssentralsystem, felles datamodell for hele konsernet og storskala innsamling av sensordata er alle eksempler på pågående initiativer. De nye systemene baseres på moderne IT-teknologi som skal driftes og forvaltes etter beste praksis, og imøtekomme eksterne og interne krav til bl.a. teknisk sikkerhet og redundans. Driftsteknikeren vil arbeide tett sammen med interne- og eksterne leverandører av software og infrastruktur systemer. Noe prosjektarbeid må påregnes da videreutvikling og oppgradering av systemene organiseres normalt i prosjekter. Sentrale arbeidsoppgaver Fagansvar innen overvåking, feilretting og utrulling av software-oppdateringer Kvalitetssikring, konfigurasjonsstyring, testing, idriftsettelse, drift og mottak av store driftskritiske systemer Drift og teknisk forvaltning av applikasjoner i et livssyklusperspektiv Overvåking Feilsøking og feilretting Planlegging, testing og utrulling av software-oppdateringer Forbedring og videreutvikling av verktøy og rutiner Automatisering av driftsrutiner Prosjektarbeid Deltakelse i en rullerende driftsvaktsordning Andre arbeidsoppgaver innen fagfeltet må påregnes Driftsvakt Du må kunne delta i driftsvakt hver 6.uke. Kvalifikasjoner Minimum 5 års relevant arbeidserfaring Kompetanse på Windows server teknologi og erfaring innen applikasjonsdrift Erfaring med Microsoft SCCM og Powershell Fordel med kunnskap om Splunk Operativ driftserfaring God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Personlige egenskaper Selvstendig Kunnskapssøkende Initiativrik Gode samarbeidsevner Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. Hva kan vi tilby? Et spennende og utviklende kompetansemiljø innenfor applikasjonsdrift Varierende, utfordrende og interessante arbeidsoppgaver med mulighet for påvirkning i forhold til utviklingen av området Et godt, imøtekommende og trivelig arbeidsmiljø med stor faglig tyngde Bidra til sikring og utviklingen av kritiske nasjonal infrastruktur Deltagelse i en organisasjon som ser IT som et strategisk virkemiddel, som satser sterkt på IT og på mange områder ligger langt fremme i utviklingen Hovedkontor få minutters gange fra Nydalen T-bane stasjon Gode betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger Høres dette interessant ut? Ta kontakt med vår rekrutteringsrådgiver, Jørn Harald Bergh i Glasspaper People (tlf.: 90 11 11 33) for en uforpliktende prat, evt. send mail til Jorn.bergh@glasspaper.no. Er du egentlig ikke på jakt etter jobb, men synes dette ser spennende ut og ønsker å vite mer, så ta kontakt. Vi kan forsikre deg om at du forblir anonym om ønskelig. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.
28.12.2018 Oslo
Vil du jobbe hos en av landets største rettighetshavere? I denne stillingen har du hele landet som arbeidsplass og utfordrende grunnervervsprosjekter som inngår i Statnetts viktige samfunnsoppdrag. Vi har et sterkt fagmiljø innen fast eiendom og ser etter deg som brenner for faget. Kontorsted er Oslo eller Trondheim. Det må påregnes en del reisevirksomhet i denne faste stillingen. Seksjonen Grunn- og rettighetserverv (UTMG) har konsernansvar for grunn- og rettighetserverv i Statnett. Det er i dag ca 8 personer som utfører dette arbeidet på vegne av selskapet. Fagmiljøet er fordelt mellom Oslo og Trondheim. Stillingen har organisatorisk tilhørlighet i seksjonen Grunn- og rettighetserverv i divisjonen Bygg og Anlegg Bygg og anleggs hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter og inneha rollen som byggherre. Dette innebærer å følge opp risiko og at Statnett leverer på HMS, kostnad, tid og kvalitet i byggeprosjektene. Divisjonen har også ansvar for SHA og for dokumentstyring i prosjektene, samt for konsernets anskaffelsesfunksjon. Videre har divisjonen en gruppe som utfører beredskapsoppdrag ved feil på ledninger. Sentrale arbeidsoppgaver Forhandle med berørte grunn- og rettighetshavere Inngå avtaler om grunn- og rettighetserverv i utbyggingsprosjekter Utforme skjøte og gjennomføre konsesjons- og delingsprosesser Tinglysing Teamledelse i større utbyggingsprosjekter Kvalifikasjoner Mastergrad innen Eiendomsfag/Jordskifte/Arealplanlegging, eller tilsvarende Vi søker i utgangspunktet en erfaren grunnerverver, men det er åpent for nyutdannede til å søke Erfaring fra energibransjen er en fordel, samt en tverrfaglig kompetanse innen eiendom, arealplanlegging, skogbruk,jus og geomatikk, vil kunne bli vektlagt Gode IKT-ferdigheter eksempelvis innen bruk av geografiske informasjonssystemer Førerkort kl. B Personlige egenskaper Meget gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter Gode evner til å spille på lag og søke løsninger sammen med andre Løsningsorientert og erfaring fra forhandlinger Evner til å lytte til andres budskap og sette seg inn i andres situasjon Reflekterende og bevisst etiske aspekt knyttet til utøvelse av grunnervervsfaget Nytenkende og evne til å utfordre etablerte arbeidsmetoder/prosesser. Gjerne ved å ta i bruk  ny teknologi Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med fungerende seksjonsleder Per Sølverud 951 914 37. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
02.01.2019 Oslo, Trondheim
Vi søker en transportmedarbeider som vil være med å bidra i vår bedrift. Oppmøtested vil være på Holmen i Drammen. Reising må påregnes. Sentrale arbeidsoppgaver Vedlikehold og reparasjon av tungt transportutstyr. Samarbeide med andre reparatører. Delta i transportoppdrag i hele Norden. Oppbygging av tyngre transportutstyr. (Modul hengere) Forefallende arbeid på arbeidsplassen må påregnes  Kvalifikasjoner Ha førerkort BECE. Beherske norsk skriftlig og muntlig. Fagbrev tung bil, anleggsreparatør eller landbruksmekaniker en fordel. Gode kunnskaper rundt elektronikk og hydraulikk er en fordel. Alminnelig god fysikk. Kvinner oppfordres til å søke. Ønskelig Truckførerbevis T1 og T4. Ønskelig med kranførerbevis G8. Ønskelig med kunnskap om sveising og varmearbeider. Alminnelig IT kunnskaper. God teknisk forståelse. Personlige egenskaper Evne og vilje til å lære. Selvstendig, nøyaktig, strukturert og samarbeidsvillig. Egenskaper til å jobbe i team. Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med administrerende direktør Geir Sando mobil tlf.nr. 48116261. For utfyllende informasjon om Statnett Transport, se www.statnett-transport.no Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Hvorfor velge å jobbe i Statnett Transport:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi gjennomfører tunge transportoppdrag på vei, sjø og jernbane Vi tilbyr en stilling som gir deg muligheter og ansvar Vi er en bedrift og et konsern som medarbeidere er stolte av å jobbe i Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
03.01.2019 Drammen
Vi søker en kranbilsjåfør som vil være med å bidra i vår bedrift. Oppmøtested vil være på Holmen i Drammen. Reising må påregnes. Sentrale arbeidsoppgaver Vedlikehold av kranbil og andre arbeidsoppgaver må påregnes.   Påberegne oppgaver i større prosjekt over tid.  Kvalifikasjoner Beherske Norsk skriftlig og muntlig. Du har CE førerkort og G8 kranfører sertifikat. Tidligere erfaring fra kranbil. YSK kurs. (gyldig)  Personlige egenskaper Fleksibel og ha stå på vilje. Selvstendig og ansvarsbevisst. Nøyaktig, ryddig og serviceinnstilt. Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med administrerende direktør Geir Sando mobil tlf.nr. 48116261. For utfyllende informasjon om Statnett Transport, se www.statnett-transport.no Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Hvorfor velge å jobbe i Statnett Transport:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi gjennomfører tunge transportoppdrag på vei, sjø og jernbane Vi tilbyr en stilling som gir deg muligheter og ansvar Vi er en bedrift og et konsern som medarbeidere er stolte av å jobbe i Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
03.01.2019 Drammen
Kraftsystemet står ovenfor betydelige endringer, og digitalisering og ny teknologi vil påvirke alle deler av kraftsystemet. IKT-divisjonen gjennomfører betydelige investeringer i IKT-systemene som er sentrale for å styre kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. I dette arbeidet er en stabil og fremtidsrettet infrastruktur en viktig faktor for å kunne lykkes, og Statnett må ha infrastruktur, arkitektur og teknologi som håndterer den økte kompleksiteten. Blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring. Vi har allerede et solid fundament, men trenger nå en Linux systemansvarlig som kan ta dette arbeidet til et nytt nivå og videreutvikle vår samfunnskritiske infrastruktur. Fagfeltet Linux er i kraftig utvikling i Statnett med mange spennende prosjekter som stiller nye krav til infrastrukturen. Rollen vil ha organisatorisk tilhørighet i enheten Infrastruktur i IKT-divisjonen. Enheten er ansvarlig for drift, forvaltning og videreutviklingen av IKT-infrastrukturen for Statnetts ulike administrative og driftskritiske systemer. Med infrastruktur mener vi nettverk, applikasjonsleveransekontroller, operativsystemer, brannmur, servere, lagring, back-up og databaser m.m. Som Linux systemansvarlig vil du få mye frihet til å utvikle systemer og komme med forslag, og sette ditt preg på det som utvikles. Du bli en fagressurs i prosjekter der Linux infrastrukturtjenester benyttes og få ansvar for å videreutvikle løsningen i tråd med overordnede strategier og målsetninger for enheten og Statnett. Videre vil du fungere som en problemløser og være ansvarlig for teknisk løsning av Linux-plattformen ved etablering av nye systemer, samt drift av eksisterende. Du vil inngå i et stort fagmiljø internt på Linux og jobbe tett med andre avdelinger både i og utenfor IKT-divisjonen. Ansvarsområder: Automatisere drift og forvaltning av Linux plattformen og Openshift/Kubernetes Konfigurasjonsstyring med Puppet og Ansible Delta som fagressurs i prosjekter der Linux infrastrukturtjenester benyttes Videreutvikling av løsningene i tråd med overordnet strategier og målsetninger Tett samarbeid med forretningen for å forstå forretningsbehov og nye bruksområder Tilrettelegge for bruk av systemer og tjenester som vil støtte opp under IKT-infrastrukturen Hvem søker vi? Fullført en relevant bachelor- eller mastergrad, men mangel på høyere utdannelse kan kompenseres gjennom relevant erfaring og kompetanse Du har bred forståelse av IKT-infrastruktur Svært god erfaring med Linux og scriptspråk eks. Python God generell forståelse av TCP/IP nettverk  Fordelaktig med kompetanse på Openshift/Kubernetes, konfigurasjonsstyring med Puppet eller Ansible, Red Hat Enterprise Linux og Satellite server Fordelaktig med kompetanse på sky- og hybridtjenester God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres og ha plettfri vandelsattest Hva kan Statnett SF tilby? Utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver i et hektisk og sterkt faglig miljø med mulighet for å kunne utvikle seg både faglig og personlig En mulighet til å videreutvikle og digitalisere landets kanskje viktigste infrastruktur. Der du får mulighet til å påvirke utvikling og valg av løsninger Et uformelt, imøtekommende og trivelig arbeidsmiljø Konkurransedyktige betingelser, samt god pensjons- og forsikringsordning, inkludert helseforsikring og fleksibel arbeidstid Bidra i kvalitetssikringen og utviklingen av samfunnskritiske produkter som vil bli benyttet av mange mennesker Et bredt sosialt tilbud og gode ordninger, herunder kantine, bedriftshytte og bedriftsidrettslag Vi setter helse, miljø og sikkerhet fremfor alt Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Hovedkontor med moderne lokaler få minutters gange fra Nydalen T-bane stasjon Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk, sikkerhetsklarering og innhenter vandelsattest av aktuelle kandidater. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg (CV, vitnemål, evt. søknadsbrev). Høres dette interessant ut? Da hører vi gjerne fra deg. Spørsmål rettes til en av våre rekrutteringsrådgivere i Glasspaper People, Andrea Huse på tlf: 466 79 080, eller Kine Grorud på tlf: 902 19 865. Er du egentlig ikke på jakt etter ny jobb, men ble nysgjerrig? Vi oppfordrer deg til å ringe for en uforpliktende samtale. Vi gjør oppmerksom på at alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også ovenfor oppdragsgiver.
04.01.2019 Oslo, Alta, Sunndal
Har du fagbrev som energimontør, og er samarbeidsorientert og nøyaktig? Da kan du være den vi ser etter! I Statnett ivaretar vi et av Norges sterkeste fagmiljø i kraftbransjen, og vi kan tilby deg et solid faglig miljø innen lednings- og stasjonsdrift. Vi har et trivelig og uformelt arbeidsmiljø og har et sterkt fokus på våre medarbeideres utvikling og trivsel. Ledningsområde Buskerud er et av 9 ledningsområder i Norge, organisert i driftsområde Sør, divisjon Drift & Marked. Divisjon Drift & marked sin hovedoppgave er å sikre kraftforsyningen time for time året rundt. I dette ligger at divisjonen utøver systemansvaret i det norske kraftsystemet, forvalter eierskapet til Statnetts nettanlegg og sørger for effektiv drift og beredskap. Divisjonen skal også sørge for et velfungerende kraftmarked. Ledningsområdet drifter 1400 km ledning fordelt på 24 ulike ledninger. Vi har ledninger med spenningsnivå fra 132kV – 420kV. Vårt arbeidsområde strekker seg fra Oslo via Rjukan, Hallingdal/Nore og Uvdal til Finse, Aurland og Borgund. Ledningsområdet har hovedkontor på Nesbyen, med har i tillegg oppmøtesteder ved Flesaker (Hokksund) og Ringerike. Oppmøtested for denne stillingen vil være Ringerike/Flesaker. Du vil i stillingen som energimontør være med på å opprettholde sikker strømforsyning og bidra med aktivt vedlikehold. Sammen har vi et ansvar for at ledningene til enhver tid er godt vedlikeholdt. Arbeidsoppgavene i enheten vil være dynamiske iht. de utfordringer vi står ovenfor. Beredskapen i området er organisert som frivillig påkalling utenom ordinær arbeidstid, men energimontører kan også pålegges å delta i beredskapsvakt i de tilfeller det eventuelt er nødvendig å opprette slik ordning. Vi ser etter deg med solid motivasjon for fagfeltet og som er selvgående som person. Videre er du glad i naturen, og finner glede i en fysisk aktiv jobbhverdag. På grunn av områdets geografiske utstrekning må endel reising påregnes. Våre energimontører forventes å være fleksible for å bistå ved behov i andre stasjons- og ledningsområder på tvers av landet. Stillingen er av fast ansettelse. Tar DU utfordringen? Sentrale arbeidsoppgaver Drift, vedlikehold og beredskap av Statnett sine 132,300 og 420Kv overføringslinjer i område Havarihåndtering i eget og andre lednings/stasjonsområder Bidra med stasjonsarbeid Delta i prosjektarbeid i eget område og sammen med beredskapsgruppa andre steder i Norge Ivareta LFS (leder for sikkerhet) og HMS- funksjon i egne og eksterne prosjekter Kontakt med grunneiere og eksterne entreprenører  Kvalifikasjoner Fagbrev som energimontør Fortrolig med data som arbeidsverktøy Erfaring med arbeid på 132, 300 og 420Kv ledninger Bilsertifikat BE Snøscootersertifikat Ønskelig med relevante sertifikater/bevis (varmearbeid, sprengning, mekanikk o.l) Flytende norskkunnskaper, skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Person vi søker må være glad i å arbeide ute i naturen sommer og vinter Være opptatt av HMS- arbeid og el-sikkerhet Trives med å jobbe i høyden Evne til å jobbe selvstendig og lede andre Interesse for digitale verktøy Strukturert og nøyaktig Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med ledningsmester, Vidar Gjestemoen, mobil tlf.nr. 91 12 27 64. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
14.01.2019 Buskerud

Traineeprogram

Trainee i statnett
Antall traineer : 4 (flere)

Internship

Sommerjobb
Antall interns : 20
KUBE
Antall interns : 6 (flere)

Lærlinger

Energimontørlærling
Antall lærlinger : 12 (30 - 40)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Filmer

Elektriske øyeblikk. Hva er det som knytter landet vårt sammen, og gjør det mulig for oss å gjøre det vi vil?
Hvordan er det å jobbe i Statnett? Hva slags muligheter finnes?
Å jobbe med IKT i Statnett er ikke som i hvilken som helst annen IKT-bedrift. Bli med to av våre medarbeidere på topptur i Møre og Romsdal.
Hvordan blir din elektriske fremtid?
En ny montasjerobot og nye flymarkører er utviklet for å merke kraftledninger raskere og sikrere enn det har vært mulig før.
Mitt yrke: jobb i Statnett. Møt Magnus.
Vil du bidra til digitalisering i Statnett? Som trainee hos oss får du jobbe med hele det nordiske kraftsystemet!
Som trainee i Statnett får du påvirke din egen utvikling. Vil du bidra til å ta kraftbransjen inn i den digitale fremtiden?
Vil du bidra til digitalisering i kraftsystemet? Finn ut mer om trainee-stilling i Statnett!
Statnett er i gang med et historisk investeringsløft for å legge til rette for tryggere strømforsyning, mer fornybar energi og flere arbeidsplasser. Se film om de største prosjektene våre.
Statnett vil la droner gjøre jobber på kraftlinjer som i dag utføres fra helikoptre eller av montører oppe i mastene. Dermed kan arbeidene gjøres mer miljøvennlig og sikrere.

Fakta om Statnett

Adresse

Postadresse:
Statnett SF
PB 4904 Nydalen
0423 Oslo

Besøksadresse:
Nydalen allé 33
0484 Oslo