Statnett

Olje / Gass / Energi / Kraft, Industri og produksjon, Bygg / Anlegg / Entreprenør

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Vi drifter om lag 11 000 kilometer høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Vår viktigste oppgave er å sørge for trygg og stabil leveranse av elektrisitet ved å koordinere produksjon og forbruk hver time, hver dag, hele året. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi har også regionkontorer i Alta og på Sunndalsøra og aktiviteter over det meste av landet. Selskapet har omlag 1300 ansatte. Statnett er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi ønsker en mangfoldig organisasjon og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Se www.statnett.no for mer informasjon.

Målsetting:

Statnett skal utvikle neste generasjon kraftsystem for å:

 • sikre kraftforsyningen
 • bidra til verdiskapning
 • legge forholdene til rette for bedre klimaløsninger

Antall ansatte

Ca. 1300

Les mer om Statnett
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Vi ser etter
Ledig Stilling
30.04.2019
Oslo, Alta +2

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Statnett

Statnett har gjennom de siste årene hatt høy aktivitet og tilsvarende økt kompleksitet innenfor regnskapsområdet. Regnskapsavdelingen har gjennomført en rekke tiltak for å effektivisere og digitalisere sine prosesser. Det er blant annet implementert digitale verktøy i konsoliderings- og rapporteringsprosessen.  Statnett planlegger nå for implementering av ny ERP løsning som vil kreve ytterligere endringer i prosesser og arbeidsmetoder. Statnett søker derfor etter en fremoverlent og erfaren konsernregnskapssjef. Statnetts regnskap er preget av en betydelig anleggsmasse, en stor portefølje av utbyggingsprosjekter og utstrakt bruk av finansielle instrumenter. Statnett er i hovedsak et norsk konsern, men nye samarbeidsformer i Norden og et økt antall deleide selskaper er med på å øke kompleksiteten. I tillegg til ansvar for ekstern og intern rapportering etter IFRS inngår ansvar for skatt, merverdiavgift og eiendomsskatteområdet til stillingen. Det forventes at konsernregnskapssjefen opparbeider seg god forståelse av selskapets ansvarsområder og strategi, og er proaktiv i forhold til å ivareta regnskapsmessige konsekvenser av den økte aktiviteten samt de krav som stilles fra regulator. Det vil være et tett samarbeid innenfor økonomienheten og med sentrale personer i forretningsområdene og i konsernstaben. Stillingen har personalansvar for konsernregnskapsfunksjonen og leder for avdelingen regnskap drift. Regnskapsfunksjonen består totalt av 19 medarbeidere. Konsernregnskapssjefen rapporterer til økonomidirektør og inngår i økonomienhetens ledergruppe. Sentrale ansvarsområder vil være: Lede avdelingen og delta i økonomifunksjonens ledergruppe Koordinere og kvalitetssikre utarbeidelse av kvartals og årsregnskap med noter etter IFRS Videreutvikle og digitalisere regnskaps- og rapporteringsrutiner Fullføre arbeidet med å formalisere prosessen for internkontroll i finansiell rapportering Sikre løpende vurdering av regnskaps- og skattefaglige forhold Oppfølging av endringer i regnskaps- og øvrig relevant lovgivning, samt beste praksis Tilrettelegging av regnskapet for god økonomisk oppfølging og regulators rapporteringskrav Overordnet ansvar for skatt, merverdiavgift og eiendomsskatteområdet Forberedelse og deltagelse på regnskapsgjennomgang med revisjonsutvalget Hovedkontakt for revisor Vi søker etter følgende kvalifikasjoner: Høyere økonomisk utdannelse; Master, siviløkonom, statsautorisert revisor eller tilsvarende Sterk faglig kompetanse innenfor regnskap, skatt og merverdiavgift, med særlig vekt på IFRS kompetanse Minimum 5 års leder erfaring innenfor fagområdet Erfaring med effektiviseringsprosesser Erfaring fra og/eller interesse for energibransjen Ønskede egenskaper: Vi ser etter en person som kan bidra til å videreføre arbeidet med å digitalisere og effektivisere regnskapsfunksjonen i konsernet. Den rette kandidaten har god systemforståelse, er strukturert, engasjert og handlekraftig. Gode leder- samarbeidsegenskaper vektlegges, samt evne til å implementere endringer. Vi kan tilby: En sentral stilling med utfordrende arbeidsoppgaver Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et selskap i vekst Godt arbeidsmiljø med fleksible ordninger Engasjerte medarbeidere med høy fagkompetanse Moderne lokaler i Nydalen, Oslo Konkurransedyktige betingelser Hvis du har spørsmål ta gjerne kontakt med Økonomidirektør Helene Juklestad på 913 08 734 eller helene.juklestad@statnett.no. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
29.04.2019 Oslo
Vil du være med å drifte kraftsystemet? Ja? Da vil vi gjerne høre fra deg!
30.04.2019 Oslo
Du vil ha en viktig rolle som driftsansvarlig for brannmur/segmentering/mikrosegmentering i vår IKT-infrastruktur. Statnetts IKT-divisjon gjennomfører betydelig investering i IT-systemene som er sentrale for å styre kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Det er fokus på utvikling av digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring. I dette arbeidet er en stabil og fremtidsrettet infrastruktur en nøkkel for å kunne lykkes. Hos oss får du muligheten til å videreutvikle samfunnskritisk infrastruktur. Stillingen vil inngå i seksjon for nettverk/brannmur/lastbalansering/overvåking. Seksjonen har ansvar for drift, forvaltning og videreutvikling av disse fagområdene som del av IKT-infrastruktur både for administrative og driftskritiske systemer. Et fokus fremover vil være automatiserte ende-til-ende leveranser av infrastrukturtjenester på tvers av ulike teknologiområder. Sentrale arbeidsoppgaver Daglig arbeid med kvalitetssikring og implementering av regelsett Bistå i feilsøking på tvers av applikasjon og IKT-infrastruktur Trussel deteksjon, håndtering og forebygging Forvalte og videreutvikle løsningene for brannmur og segmentering Være med i utviklingsløp i retning av mikrosegmentering, automatisering og hybrid datasenter Kvalifikasjoner Fullført en relevant bachelor- eller mastergrad. Mangel på høyere utdanning kan kompenseres gjennom relevant erfaring og kompetanse. Vi ønsker dog at du har minimum 5 års relevant erfaring, gjerne fra større prosjekter. Erfaring fra installasjon, drift og videreutvikling av brannmur/segmenterings-løsninger Bred forståelse av IKT-infrastruktur inkludert nettverk Fordelaktig med erfaring med orkestrering/scripting God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres Personlige egenskaper Du er initiativrik, strukturert, løsnings- og utviklingsorientert Du er selvstendig samtidig som du er en dyktig lagspiller Du er motivert for å yte god service overfor brukerne av systemene Du kommuniserer tydelig, åpent og effektivt Du trives med å bidra til kunnskapsdeling Du er praktisk anlagt Du er faglig oppsøkende og initiativrik Du er resultatorientert med gode samarbeidsevner Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. Høres dette interessant ut? For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Seksjonsleder Bjørn Dobbertin, mobil 908 63 064.For utfyllende informasjon om Statnett SF, sewww.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Hvorfor jobbe i Statnett? Et spennende og utviklende kompetansemiljø innenfor IKT-infrastruktur Et godt, imøtekommende og trivelig arbeidsmiljø med stor faglig tyngde Bidra til sikring og utviklingen av kritiske nasjonal infrastruktur Deltagelse i en organisasjon som ser IT som et strategisk virkemiddel, som satser sterkt på IT og på mange områder ligger langt fremme i utviklingen Gode betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger
30.04.2019 Oslo, Alta, Trondheim, Sunndal
Du vil ha en viktig rolle som ansvarlig for Splunk-plattformen til Statnett. Statnetts IKT-divisjon gjennomfører betydelig investering i IT-systemene som er sentrale for å styre kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Det er fokus på utvikling av digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring. I dette arbeidet er en stabil og fremtidsrettet infrastruktur en nøkkel for å kunne lykkes. En sentral komponent i dette er logg-innsamling, overvåking og viderebehandling av store datamengder i Splunk. Stillingen vil inngå i seksjon for nettverk/brannmur/lastbalansering/overvåking. Seksjonen har ansvar for drift, forvaltning og videreutvikling av disse fagområdene som del av IKT-infrastruktur både for administrative og driftskritiske systemer. Sentrale arbeidsoppgaver Systemansvar for Statnetts Splunk-plattform Deltakelse i et overvåkingsteam som arbeider med ulike overvåkingsverktøy på tvers av teknologiområder Utvikle god praksis for drift og forvaltning av Splunk Utvikle arkitektur og strategi for plattformen i takt med endrede krav og behov i organisasjonen Legge til rette for automatisert innsamling av data og videre behandling av disse Deltakelse i prosjekter der Splunk inngår som en vesentlig komponent Understøtte øvrige deler av divisjonen i utviklingen av dashboards, rapporter og varsling Kvalifikasjoner Fullført en relevant bachelor- eller mastergrad. Mangel på høyere utdanning kan kompenseres gjennom relevant erfaring og kompetanse. Vi ønsker at du har minimum 2 års relevant erfaring med drift av Splunk. Erfaring fra installasjon, drift og videreutvikling av overvåkingsløsninger som CA Spectrum og Microsoft System Center Operations Manager Erfaring med leveranser og utstrakt dialog med kunder på tvers av organisasjonen God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres Personlige egenskaper Du er initiativrik, strukturert, løsnings- og utviklingsorientert Du er selvstendig samtidig som du er en dyktig lagspiller Du er motivert for å yte god service overfor brukerne av systemene Du kommuniserer tydelig, åpent og effektivt Du trives med å bidra til kunnskapsdeling Du er praktisk anlagt Du er faglig oppsøkende og initiativrik Du er resultatorientert med gode samarbeidsevner Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. Høres dette interessant ut? For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Seksjonsleder Bjørn Dobbertin, mobil 908 63 064.For utfyllende informasjon om Statnett SF, sewww.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Hvorfor jobb i Statnett? Et spennende og utviklende kompetansemiljø innenfor IKT-infrastruktur Et godt, imøtekommende og trivelig arbeidsmiljø med stor faglig tyngde Bidra til sikring og utviklingen av kritiske nasjonal infrastruktur Deltagelse i en organisasjon som ser IT som et strategisk virkemiddel, som satser sterkt på IT og på mange områder ligger langt fremme i utviklingen Hovedkontor få minutters gange fra Nydalen T-bane stasjon Gode betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger
30.04.2019 Oslo
Vi ser etter deg som kan lede vår nyopprettede avdeling for prosjekteringsledelse. Prosjekteringsledere har til nå vært organisert i  ulike tekniske avdelinger. De samles i ny  avdeling og er i dag 14 ansatte og en håndfull innleide. Du vil få ansvar for å styrke kompetanse og erfaringsoverføring innen prosjekteringsledelse og bidra til å videreutvikle prosjekteringsledelse til helhetlig samordning og balansering mellom ulike fagområder. Du har erfaring med tverrfaglig prosjekteringsledelse og/eller ledelse av dette fagområdet.  Vi  vektlegger lederkompetanse høyt og er særskilt opptatt av kompetanse på endringsledelse. Erfaring med vellykkede endringsprosesser, fra analyse til implementering og etterlevelse er ønsket. Prosjekteringsleder er en viktig del av prosjektenes kjerneteam og har ansvar for effektiv prosjekteringsprosess i prosjektene. Dette innebærer blant annet ansvaret for effektiv koordinering av de flerfaglige prosjekteringsarbeider, fremdriftsplanlegging samt kontrakts- og endringsstyring og kvalitetsledelse. Du vil som avdelingsleder ha ansvar for videreututvikling av lederkompetanse blant prosjekteringslederne. Som del av dette ligger også styrking i oppfølging av kontrakt. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i enhet Prosjektledelse i divisjon Bygg og Anlegg. Som avdelingsleder blir du en del av ledergruppen  og rapporterer til direktør Prosjektledelse. Bygg og anlegg Divisjonens hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter og inneha rollen som byggherre. Dette innebærer å følge opp risiko og at Statnett leverer på HMS, kostnad, tid og kvalitet i byggeprosjektene. Sentrale arbeidsoppgaver: Bygge opp og lede avdeling med prosjekteringsledere Videreutvikle effektive metoder for prosjekteringsledelse Bruke digitale verktøy (blant annet BIM) Styrke kompetanseutvikling, helhetstenkning på tvers av fagspesialisering og erfaringsdeling innen prosjekteringsledelse, herunder ledelse og kontraktoppfølging  Effektiv ressurstyring til prosjektene Bidra i ledergruppe i enhet Prosjektledelse med utvikling og forbedringsarbeid på tvers av avdelingene Kvalifikasjoner: Teknisk utdannelse på masternivå, eller tilsvarende Erfaring med tverrfaglig  prosjekteringsledelse Ledererfaring, særskilt kompetanse på endringsledelse og erfaring fra endringsprosesser Erfaring fra prosjektgjennomføring (alle faser) Gode IKT kunnskaper, bruk av digitale systemer/verktøy Personlige egenskaper: Er tydelig, løsningsorientert og har god gjennomføringsevne Strategisk tenkning og planlegging med et helhetsperspektiv for Statnett Evner å utvikle og inspirere medarbeidere i et høyt kvalifisert miljø Er utviklingsorientert Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.  Våre lederforventninger; ledere i Statnett er tydelige, utvikler og tenker helhet. IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Astri Svenkerud, direktør Prosjektledelse, tlf. 908 81 505  For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
30.04.2019
En av våre ansatte prosjektcontrollere er ute i fødselspermisjon og vi søker etter en vikar for perioden mai 2019 – mars 2020. Vikariatet ligger i Bygg og anleggsdivisjonen, avdeling økonomistyring. Dette er et godt etablert fagmiljø med mange medarbeidere og et solid rammeverk innenfor området.  Det er stort fokus på kostnadseffektivitet i vår prosjektgjennomføring - vi forventer at aktuelle kandidater har erfaring med økonomistyring og kan utfordrer både prosjektteam og eksterne parter i økonomioppfølgingen. I prosjektet bygger Statnett ny kraftledning som er nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten i Finnmark. Ledningen vil legge til rette for økt verdiskapning i landsdelen og bidra til at utbygging av ny fornybar energi kan realiseres. Prosjektteamet sitter i Alta og i Oslo. Det er til sammen to prosjektcontrollere i prosjektet.  Sentrale arbeidsoppgaver: Økonomisk oppfølging av prosjektet Utarbeidelse og oppfølging av budsjett og prognose Vedlikeholde prosjektinformasjon i prosjektstyringssystemet (IFS) Kontroll og analyse av økonomien i prosjektet inkl. oppfølging av valutasikring og likviditet Være aktiv utfordrer og pådriver for god økonomistyring i prosjektet Støtte til kontraktshåndtering/-endringer og innkjøp Risiko- og usikkerhetsstyring i prosjekt Aktuelle kandidater må ha: Høyere økonomisk utdannelse evt. teknisk utdannelse med økonomiske fag Minimum 3 års erfaring med økonomistyring av prosjekter i en eller flere av følgende bransjer: bygg og anlegg, kraft eller olje og gass Erfaring fra prosjektoppfølging med kostnadsestimering, budsjett og prognosearbeid, økonomisk rapportering og regnskapsmessig håndtering Kunne vise til oppnådde resultater innenfor effektiv økonomistyring av prosjekt Erfaring fra, og god kjennskap til, systemer for prosjektstyring God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Personlige egenskaper: Selvstendig, ikke redd for å ta ansvar og utfordre prosjektets øvrige fagdisipliner Strukturert, systematisk og analytisk arbeidsform Evner å håndtere flere parallelle oppgaver Evner å kommunisere og samarbeide med andre fagdisipliner og med interessenter på flere nivåer i organisasjonen Må ha analytiske evner, kunne se helhet og identifisere essensiell informasjon.
01.05.2019 Finnmark, Oslo
Statnetts aktiviteter øker, både nasjonalt og internasjonalt. Konsernregnskap har det overordnede ansvaret for oppfyllelse av krav og regelverk innenfor skatteområdet. For å styrke vårt team, søker vi en dyktig og erfaren økonom eller revisor med god skattekompetanse.. Oppgavene vil kreve god forretningsforståelse og innebærer vurderinger basert på nasjonal og internasjonal skatt og skatteavtalerett. Statnett er i hovedsak et norsk konsern men omfanget av internasjonalt samarbeid øker. Eiendomsskatt er et sentralt område for konsernet og du vil bidra til å sikre en korrekt behandling og oppfølging av eiendomsskatt. Du vil være involvert i tverrfaglige diskusjoner med ulike faggrupper i selskapet i tillegg til konsernets ulike forretningsområder. Statnett deltar aktivt i ulike samarbeidsfora og du vil bli involvert i viktige diskusjoner om regelverksutvikling og tolkninger på skatteområdet. Sentrale oppgaver vil være:                 Løpende vurdering av skattemessige problemstillinger fra forretningsområdene Sikre optimal behandling av driftsmiddelområdet Vurdere effekter av økt internasjonalt samarbeid Løpende vurdering av skattemessige problemstillinger fra forretningsområdene Intern og ekstern skatterapportering Transaksjonsstøtte og generell skatterådgivning Eiendomsskatt – korrespondanse med kommuner, kontroll av vedtak og klagebehandling Vi søker etter følgende kvalifikasjoner: Høyere økonomisk utdannelse eller master i revisjon og regnskap Minimum 5 års relevant erfaring fra lignende stilling i et større konsern, konsulent- eller revisjonsvirksomhet      Kjennskap til ERP og rapporteringssystemer Gode excelferdigheter Erfaring fra og/eller interesse for energibransjen Personlige egenskaper: Strukturert og analytisk Engasjert og faglig nysgjerrig God gjennomføringsevne Gode samarbeids- og formidlingsevner Vi kan tilby: En fagrettet stilling med utfordrende arbeidsoppgaver Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et selskap i vekst Godt arbeidsmiljø med fleksible ordninger Nye moderne lokaler i Nydalen, Oslo Konkurransedyktige betingelser Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger. Hvis du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Spesialrådgiver Skatt Lise Marie Evensen tlf. 975 82 062. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
09.05.2019 Oslo
Statnetts aktiviteter øker, både nasjonalt og internasjonalt. Konsernregnskap har det overordnede ansvaret for oppfyllelse av krav og regelverk innenfor skatteområdet. For å styrke vårt team, søker vi en dyktig og erfaren økonom eller revisor med god skattekompetanse.. Oppgavene vil kreve god forretningsforståelse og innebærer vurderinger basert på nasjonal og internasjonal skatt og skatteavtalerett. Statnett er i hovedsak et norsk konsern men omfanget av internasjonalt samarbeid øker. Eiendomsskatt er et sentralt område for konsernet og du vil bidra til å sikre en korrekt behandling og oppfølging av eiendomsskatt. Du vil være involvert i tverrfaglige diskusjoner med ulike faggrupper i selskapet i tillegg til konsernets ulike forretningsområder. Statnett søker etter en senior rådgiver med hovedfokus på skatteområdet Sentrale oppgaver vil være:                 Løpende vurdering av skattemessige problemstillinger fra forretningsområdene Sikre optimal behandling av driftsmiddelområdet Vurdere effekter av økt internasjonalt samarbeid Intern og ekstern skatterapportering Transaksjonsstøtte og generell skatterådgivning Eiendomsskatt – korrespondanse med kommuner, kontroll av vedtak og klagebehandling Vi søker etter følgende kvalifikasjoner: Høyere økonomisk utdannelse eller master i revisjon og regnskap Minimum 5 års relevant erfaring fra lignende stilling i et større konsern, konsulent- eller revisjonsvirksomhet      Kjennskap til ERP og rapporteringssystemer Gode excelferdigheter Erfaring fra og/eller interesse for energibransjen Personlige egenskaper: Strukturert og analytisk Engasjert og faglig nysgjerrig God gjennomføringsevne Gode samarbeids- og formidlingsevner Vi kan tilby: En fagrettet stilling med utfordrende arbeidsoppgaver Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et selskap i vekst Godt arbeidsmiljø med fleksible ordninger Nye moderne lokaler i Nydalen, Oslo Konkurransedyktige betingelser Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger. Hvis du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Spesialrådgiver Skatt Lise Marie Evensen tlf. 975 82 062. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
09.05.2019 Oslo

Traineeprogram

Trainee i statnett
Antall traineer : 4 (flere)

Internship

Sommerjobb
Antall interns : 20
KUBE
Antall interns : 6 (flere)

Lærlinger

Energimontørlærling
Antall lærlinger : 12 (30 - 40)

Rekrutteringskalender

 • APR 29
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 30
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

HR Konsulent

Filmer

Elektriske øyeblikk. Hva er det som knytter landet vårt sammen, og gjør det mulig for oss å gjøre det vi vil?
Hvordan er det å jobbe i Statnett? Hva slags muligheter finnes?
Å jobbe med IKT i Statnett er ikke som i hvilken som helst annen IKT-bedrift. Bli med to av våre medarbeidere på topptur i Møre og Romsdal.
Hvordan blir din elektriske fremtid?
En ny montasjerobot og nye flymarkører er utviklet for å merke kraftledninger raskere og sikrere enn det har vært mulig før.
Mitt yrke: jobb i Statnett. Møt Magnus.
Vil du bidra til digitalisering i Statnett? Som trainee hos oss får du jobbe med hele det nordiske kraftsystemet!
Som trainee i Statnett får du påvirke din egen utvikling. Vil du bidra til å ta kraftbransjen inn i den digitale fremtiden?
Vil du bidra til digitalisering i kraftsystemet? Finn ut mer om trainee-stilling i Statnett!
Statnett er i gang med et historisk investeringsløft for å legge til rette for tryggere strømforsyning, mer fornybar energi og flere arbeidsplasser. Se film om de største prosjektene våre.
Statnett vil la droner gjøre jobber på kraftlinjer som i dag utføres fra helikoptre eller av montører oppe i mastene. Dermed kan arbeidene gjøres mer miljøvennlig og sikrere.

Fakta om Statnett

Adresse

Postadresse:
Statnett SF
PB 4904 Nydalen
0423 Oslo

Besøksadresse:
Nydalen allé 33
0484 Oslo