Statnett

Olje / Gass / Energi / Kraft, Industri og produksjon, Bygg / Anlegg / Entreprenør

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Vi drifter om lag 11 000 kilometer høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Vår viktigste oppgave er å sørge for trygg og stabil leveranse av elektrisitet ved å koordinere produksjon og forbruk hver time, hver dag, hele året. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi har også regionkontorer i Alta og på Sunndalsøra og aktiviteter over det meste av landet. Selskapet har omlag 1300 ansatte. Statnett er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi ønsker en mangfoldig organisasjon og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Se www.statnett.no for mer informasjon.

Målsetting:

Statnett skal utvikle neste generasjon kraftsystem for å:

  • sikre kraftforsyningen
  • bidra til verdiskapning
  • legge forholdene til rette for bedre klimaløsninger

Antall ansatte

Ca. 1300

Les mer om Statnett
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Vi ser etter
Ledig Stilling
02.03.2019
Oslo, Alta +2

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Ledig Stilling
03.03.2019
Oslo, Trondheim

Ledige stillinger hos Statnett

Du vil ha en viktig rolle som driftsansvarlig for brannmur/segmentering/mikrosegmentering i vår IKT-infrastruktur. Statnetts IKT-divisjon gjennomfører betydelig investering i IT-systemene som er sentrale for å styre kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Det er fokus på utvikling av digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring. I dette arbeidet er en stabil og fremtidsrettet infrastruktur en nøkkel for å kunne lykkes. Hos oss får du muligheten til å videreutvikle samfunnskritisk infrastruktur. Stillingen vil inngå i seksjon for nettverk/brannmur/lastbalansering/overvåking. Seksjonen har ansvar for drift, forvaltning og videreutvikling av disse fagområdene som del av IKT-infrastruktur både for administrative og driftskritiske systemer. Et fokus fremover vil være automatiserte ende-til-ende leveranser av infrastrukturtjenester på tvers av ulike teknologiområder. Sentrale arbeidsoppgaver Daglig arbeid med kvalitetssikring og implementering av regelsett Bistå i feilsøking på tvers av applikasjon og IKT-infrastruktur Trussel deteksjon, håndtering og forebygging Forvalte og videreutvikle løsningene for brannmur og segmentering Være med i utviklingsløp i retning av mikrosegmentering, automatisering og hybrid datasenter Kvalifikasjoner Fullført en relevant bachelor- eller mastergrad. Mangel på høyere utdanning kan kompenseres gjennom relevant erfaring og kompetanse. Vi ønsker dog at du har minimum 5 års relevant erfaring, gjerne fra større prosjekter. Erfaring fra installasjon, drift og videreutvikling av brannmur/segmenterings-løsninger Bred forståelse av IKT-infrastruktur inkludert nettverk Fordelaktig med erfaring med orkestrering/scripting God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres Personlige egenskaper Du er initiativrik, strukturert, løsnings- og utviklingsorientert Du er selvstendig samtidig som du er en dyktig lagspiller Du er motivert for å yte god service overfor brukerne av systemene Du kommuniserer tydelig, åpent og effektivt Du trives med å bidra til kunnskapsdeling Du er praktisk anlagt Du er faglig oppsøkende og initiativrik Du er resultatorientert med gode samarbeidsevner Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. Høres dette interessant ut? For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Seksjonsleder Bjørn Dobbertin, mobil 908 63 064.For utfyllende informasjon om Statnett SF, sewww.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Hvorfor jobbe i Statnett? Et spennende og utviklende kompetansemiljø innenfor IKT-infrastruktur Et godt, imøtekommende og trivelig arbeidsmiljø med stor faglig tyngde Bidra til sikring og utviklingen av kritiske nasjonal infrastruktur Deltagelse i en organisasjon som ser IT som et strategisk virkemiddel, som satser sterkt på IT og på mange områder ligger langt fremme i utviklingen Gode betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger
02.03.2019 Oslo, Alta, Trondheim, Sunndal
Du vil ha en viktig rolle som ansvarlig for Splunk-plattformen til Statnett. Statnetts IKT-divisjon gjennomfører betydelig investering i IT-systemene som er sentrale for å styre kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Det er fokus på utvikling av digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring. I dette arbeidet er en stabil og fremtidsrettet infrastruktur en nøkkel for å kunne lykkes. En sentral komponent i dette er logg-innsamling, overvåking og viderebehandling av store datamengder i Splunk. Stillingen vil inngå i seksjon for nettverk/brannmur/lastbalansering/overvåking. Seksjonen har ansvar for drift, forvaltning og videreutvikling av disse fagområdene som del av IKT-infrastruktur både for administrative og driftskritiske systemer. Sentrale arbeidsoppgaver Systemansvar for Statnetts Splunk-plattform Deltakelse i et overvåkingsteam som arbeider med ulike overvåkingsverktøy på tvers av teknologiområder Utvikle god praksis for drift og forvaltning av Splunk Utvikle arkitektur og strategi for plattformen i takt med endrede krav og behov i organisasjonen Legge til rette for automatisert innsamling av data og videre behandling av disse Deltakelse i prosjekter der Splunk inngår som en vesentlig komponent Understøtte øvrige deler av divisjonen i utviklingen av dashboards, rapporter og varsling Kvalifikasjoner Fullført en relevant bachelor- eller mastergrad. Mangel på høyere utdanning kan kompenseres gjennom relevant erfaring og kompetanse. Vi ønsker at du har minimum 2 års relevant erfaring med drift av Splunk. Erfaring fra installasjon, drift og videreutvikling av overvåkingsløsninger som CA Spectrum og Microsoft System Center Operations Manager Erfaring med leveranser og utstrakt dialog med kunder på tvers av organisasjonen God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres Personlige egenskaper Du er initiativrik, strukturert, løsnings- og utviklingsorientert Du er selvstendig samtidig som du er en dyktig lagspiller Du er motivert for å yte god service overfor brukerne av systemene Du kommuniserer tydelig, åpent og effektivt Du trives med å bidra til kunnskapsdeling Du er praktisk anlagt Du er faglig oppsøkende og initiativrik Du er resultatorientert med gode samarbeidsevner Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. Høres dette interessant ut? For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Seksjonsleder Bjørn Dobbertin, mobil 908 63 064.For utfyllende informasjon om Statnett SF, sewww.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Hvorfor jobb i Statnett? Et spennende og utviklende kompetansemiljø innenfor IKT-infrastruktur Et godt, imøtekommende og trivelig arbeidsmiljø med stor faglig tyngde Bidra til sikring og utviklingen av kritiske nasjonal infrastruktur Deltagelse i en organisasjon som ser IT som et strategisk virkemiddel, som satser sterkt på IT og på mange områder ligger langt fremme i utviklingen Hovedkontor få minutters gange fra Nydalen T-bane stasjon Gode betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger
02.03.2019 Oslo
Statnett ønsker å tilrettelegge for en bærekraftig og elektrisk framtid, og må digitaliseres for å møte denne utviklingen. Kraftsystemet er i stor endring, med langt mere fornybar kraft, elektrifisering av transportsektoren og mer kraftutveksling med våre naboland. Det krever digital transformering. Vi ser derfor etter deg som trigges av BigData, IoT, Data Science, maskinlæring og Smart Asset Management. Vi er opptatt av kunnskapsdeling og samarbeid for å skape de nye løsningene, og vi trenger din kompetanse. Systemarkitekt Sentrale arbeidsoppgaver: Design og realisering av nye tjenester Integrasjon mellom systemer Bidra til å videreutvikle god digital sikkerhet og en moderne arkitektur i samsvar med IKT-strategien Systemansvar og forvaltning av eksisterende løsninger i kontakt med leverandører Standardiseringsarbeid Kvalifikasjoner: Høyere utdannelse og arbeidserfaring som systemutvikler og systemarkitekt God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Relevant erfaring med: Design av større driftskritiske – og samfunnskritiske systemer Systemutvikling og arkitektur Microservices Digital sikkerhet Iterativ utviklingsmetodikk, for eksempel SCRUM, DevOps e.l Java, .Net, Python eller andre programmeringsspråk Webteknologi og front-end rammeverk Integrasjon Kunnskap om energibransjen og kraftsystem-domenet er ønskelig (men ingen forutsetning) For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med stilling, Olav Resser mobil tlf.nr. 928 12 512.For utfyllende informasjon om Statnett SF, samt søke på stillingen sewww.statnett.no. Vi gjennomfører rekrutteringen fortløpende. Statnett forvalter samfunnskritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. I enkelte stillinger må du også kunne sikkerhetsklareres. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur og skal nå digitalt transformeres Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
03.03.2019 Oslo
Statnett ønsker å tilrettelegge for en bærekraftig og elektrisk framtid, og må digitaliseres for å møte denne utviklingen. Kraftsystemet er i stor endring, med langt mere fornybar kraft, elektrifisering av transportsektoren og mer kraftutveksling med våre naboland. Det krever digital transformering. Vi ser derfor etter deg som trigges av BigData, IoT, Data Science, maskinlæring og Smart Asset Management. Vi er opptatt av kunnskapsdeling og samarbeid for å skape de nye løsningene, og vi trenger din kompetanse. Funksjonell arkitekt Sentrale arbeidsoppgaver: Ansvar for funksjonell målarkitektur innenfor eget fagområde, i nært samarbeid med virksomhetsarkitekt og systemarkitekt Ansvar for å samle inn, analysere og spesifisere arbeidsprosesser, behov og akseptansekriterier Utarbeide kravspesifikasjoner, løsningsforslag og løsningsdesign Kravmodellering, inkludert fremtidig prosess- og arbeidsflyt Bidra med verifikasjon og test av løsning inkludert integrasjon med andre systemer (både eksterne og interne) Kvalifikasjoner : Erfaring fra strukturerte gjennomføringer av applikasjonsutviklingsprosesser; fra behovsavklaringer til ferdig implementerte løsninger ved hjelp av “smidige” metoder Erfaring fra rolle som business analyst, produkteier, funksjonell arkitekt, løsningsarkitekt eller tester i utviklingsprosjekt Kunnskap/erfaring fra energibransjen, innenfor kraftsystemdrifts, - markeds- og reguleringsområdet er en fordel God teknologiforståelse for moderne utviklingsplattformer inkl. tjenesteorientert arkitektur Forståelse for kompliserte verdikjeder på tvers av systemer Kreativ i arbeidet med å finne nye og innovative løsninger For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder, Olav Resser mobil tlf.nr. 92 812 512For utfyllende informasjon om Statnett SF, samt søke på stillingen sewww.statnett.no. Vi gjennomfører rekrutteringen fortløpende. Statnett forvalter samfunnskritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. I enkelte stillinger må du også kunne sikkerhetsklareres.       Hvorfor velge å jobbe i Statnett:                Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur og skal nå digitalt transformeres Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
03.03.2019 Oslo
Statnett ønsker å tilrettelegge for en bærekraftig og elektrisk framtid, og må digitaliseres for å møte denne utviklingen. Kraftsystemet er i stor endring, med langt mere fornybar kraft, elektrifisering av transportsektoren og mer kraftutveksling med våre naboland. Det krever digital transformering. Vi ser derfor etter deg som trigges av BigData, IoT, Data Science, maskinlæring og Smart Asset Management. Vi er opptatt av kunnskapsdeling og samarbeid for å skape de nye løsningene, og vi trenger din kompetanse. Ingeniør/Sivilingeniør høyspenningskomponenter/gassisolerte koblingsanlegg (GIS) Sentrale arbeidsoppgaver: Representere fagmiljøet i ett utviklingsteam som skal utforme mer effektive metoder for optimal anleggsforvaltning med moderne digitale løsninger (plattform). Sikre god forankring og forståelse i eget fagmiljøet for de løsninger som utvikles for tilstand og levetidsanalyse på våre komponenter og anlegg. Bidra til å sikre god data og dokumentasjonskvalitet som beslutningsgrunnlag for optimalt vedlikehold. Utvikle nye løsninger for overvåking med sensorteknikk og effektiv dataoverføring. Være premissgiver i utviklingsprosjektet ved utforming av brukergrensesnitt for analyse av tilstandsdata og helseindeks. Verifisere brukergrensesnitt og utvikle dette gradvis i samråd med desentrale og sentrale enheter i anleggsforvaltningen Delta i utvikling, planlegging, oppfølging, havari håndtering og vedlikehold på våre gassisolerte koblingsanlegg (GIS) og effektbrytere. Ta del i det faglige miljøet i Statnett, delta i arbeid nasjonalt og internasjonalt med å utvikle og forbedre fagfeltet.   Kvalifikasjoner Ingeniør/Sivilingeniør innen høyspenningsteknikk/elkraft er en fordel, men også søkere med lavere formell utdannelse kan bli vurdert Erfaring med, interesse og engasjement for gassisolerte koblingsanlegg (GIS) og effektbrytere. Fagperson som skaper trygghet og stabilitet og ønsker å bli værende som ressursperson i stillingen i en lang periode. Gode norsk og engelsk kunnskaper. Muntlig og skriftlig med god fremstillingsevne. Førerkort for bil. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Seksjonsleder DASE, Bent Mathisen, mobil tlf.nr. +4791117699. For utfyllende informasjon om Statnett SF, samt søke på stillingen se www.statnett.no. Vi gjennomfører rekrutteringen fortløpende. Statnett forvalter samfunnskritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. I enkelte stillinger må du også kunne sikkerhetsklareres Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur og skal nå digitalt transformeres Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
03.03.2019 Oslo
Statnett ønsker å tilrettelegge for en bærekraftig og elektrisk framtid, og må digitaliseres for å møte denne utviklingen. Kraftsystemet er i stor endring, med langt mere fornybar kraft, elektrifisering av transportsektoren og mer kraftutveksling med våre naboland. Det krever digital transformering. Vi ser derfor etter deg som trigges av BigData, IoT, Data Science, maskinlæring og Smart Asset Management. Vi er opptatt av kunnskapsdeling og samarbeid for å skape de nye løsningene, og vi trenger din kompetanse. Sikkerhetsarkitekt Sentrale arbeidsoppgaver: Være pådriver for sikkerhetstenkning hele veien fra design til ferdig løsning Være et godt bindeledd mellom informasjonssikkehetsavdelingen og tekniske miljøer Ha god kjennskap til hvordan sikkerhet er realisert på tvers av IKT-systemene, og være kravstiller og pådriver for kontinuerlig forbedring og en risikobasert tilnærming Bidra til realisering av sikkerhet som integrert del av IKT-arkitekturen og –løsningene, herunder å ha eierskap til relevante deler av sikkerhetsarkitekturen og hvordan denne er realisert Arbeide i prosjekter med planlegging og realisering av gode sikkerhetsløsninger Standardisering og forbedring av sikkerhetsarbeidet Kvalifikasjoner: Høyere utdannelse innen IKT, og arbeidserfaring som sikkerhetsarkitekt God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper Kunne jobbe på teknisk nivå med implementasjon av sikkerhet i systemer, og samtidig evne å formidle klare budskap til ulike beslutningsnivåer Relevant erfaring med: Risiko- og sårbarhetsvurderinger Implementasjon av sikkerhet i komplekse systemporteføljer Design av større driftskritiske – og samfunnskritiske systemer Systemutvikling og drift Standarder og rammeverk innenfor sikkerhet, som ISO 27001, ISF SOGP, OWASP Kjennskap innenfor spekteret av konsept for digital sikkerhet, f.eks. sonemodeller, brannmurer, n-faktor autentiseringsløsninger, IAM, kryptering og nøkkelhåndtering, applikasjonsrammeverk for sikkerhet. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Olav Resser mobil tlf.nr. 92 812 512.For utfyllende informasjon om Statnett SF, samt søke på stillingen sewww.statnett.no. Vi gjennomfører rekrutteringen fortløpende. Statnett forvalter samfunnskritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. I enkelte stillinger må du også kunne sikkerhetsklareres. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur og skal nå digitalt transformeres Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
03.03.2019 Oslo
Statnett ønsker å tilrettelegge for en bærekraftig og elektrisk framtid, og må digitaliseres for å møte denne utviklingen. Kraftsystemet er i stor endring, med langt mere fornybar kraft, elektrifisering av transportsektoren og mer kraftutveksling med våre naboland. Det krever digital transformering. Vi ser derfor etter deg som trigges av BigData, IoT, Data Science, maskinlæring og Smart Asset Management. Vi er opptatt av kunnskapsdeling og samarbeid for å skape de nye løsningene, og vi trenger din kompetanse. Sivilingeniør/Ingeniør med erfaring fra drift og tilstandskontroll av kraftransformatorer og reaktorer Sentrale arbeidsoppgaver Representere fagmiljø Transformator i ett utviklingsteam som skal utforme mer effektive metoder for optimal anleggsforvaltning med moderne digitale løsninger (plattform). Sikre god forankring og forståelse hos teknikere og ingeniører i egen enhet for de løsninger som utvikles for tilstand og levetidsanalyse Bidra til å sikre god data og dokumentasjonskvalitet som beslutningsgrunnlag for optimalt vedlikehold. Utvikle nye løsninger for overvåking med sensorteknikk og effektiv dataoverføring. Være premissgiver i utviklingsprosjektet ved utforming av brukergrensesnitt for analyse av tilstandsdata og helseindeks. Verifisere brukergrensesnitt og utvikle dette gradvis i samråd med desentrale og sentrale enheter i anleggsforvaltningen Kvalifikasjoner   Sivilingeniør/Ingeniør innen høyspenningsteknikk/elkraft er en fordel, men også søkere med lavere formell utdannelse kan bli vurdert Svært god erfaring med, interesse og engasjement for krafttransformatorer og reaktorer Evne til å se nye løsninger på tekniske utfordringer og få disse testet ut i praksis Må være flink til å kommunisere anleggsforvaltningen's behov/ønsker/krav og presentere resultater og løsninger tilbake for verifikasjon og tilbakemelding Gode norsk og engelsk kunnskaper, muntlig og skriftlig med god fremstillingsevne. Førerkort for bil. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder, Roald Kleivi, tlf.nr. 911 98 656For utfyllende informasjon om Statnett SF, samt søke på stillingen sewww.statnett.no. Vi gjennomfører rekrutteringen fortløpende. Statnett forvalter samfunnskritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. I enkelte stillinger må du også kunne sikkerhetsklareres. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur og skal nå digitalt transformeres Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
03.03.2019 Oslo
Statnett ønsker å tilrettelegge for en bærekraftig og elektrisk framtid, og må digitaliseres for å møte denne utviklingen. Kraftsystemet er i stor endring, med langt mere fornybar kraft, elektrifisering av transportsektoren og mer kraftutveksling med våre naboland. Det krever digital transformering. Vi ser derfor etter deg som trigges av BigData, IoT, Data Science, maskinlæring og Smart Asset Management. Vi er opptatt av kunnskapsdeling og samarbeid for å skape de nye løsningene, og vi trenger din kompetanse. Koordinerende datadatakurator/datakuratorer Sentrale arbeidsoppgaver Statnett har etablert en dataplattform med Big Data som samler inn blant annet store mengder sensordata. Det er nødvendig for Statnett å realisere robuste digitale tvillinger og kunne relatere svært mange ulike data i store mengder. Datakuratoren skal ha en styrende og aktiv rolle i å implementere en dataarkitektur som gjør denne store og komplekse datamengden klar for innovativ bruk og smarte beslutninger. Datakuratoren skal: Være i front når det gjelder organisering av data for å dra nytte av BigData, IoT og Digitale Tvilling Etablere og forvalte klassifiseringssystem for informasjon for hele Statnett, og sikre etterlevelse av metadataene i de ulike verdikjedene. Bygge opp en langsiktig og vedvarende dataforvaltning i samarbeid med sentrale informasjonseiere i selskapet og få på plass tilhørende digitale støtteverktøy. Forstå bruksområder for data og derigjennom bistå i å organisere dataplattformen slik at den er effektiv i bruk og innfrir ikke-funksjonelle krav som ytelse og sikkerhet. Kvalifikasjoner God forståelse for hvordan data bør organiseres, forvaltes og anvendes for å skape merverdi i et selskap som Statnett. Solide digitale ferdigheter. Erfaring fra dataforvaltningsarbeid eller semantisk informasjonsforvaltning er en fordel. Personlige egenskaper: Du evner å skape tillit og samarbeid om dataforvaltning på tvers av organisasjonen Du evner å utvikle og implementere nye arbeidsprosesser og løsninger på selskapsnivå Du er en pådriver for at selskapet skal bli datadrevet og brenner for arbeidet med datakvalitet Du lærer fort og kan tilegne deg kompetanse om Statnetts mange datakilder og domener Du er imøtekommende og bidrar til å bygge kompetanse om Statnetts datakilder i selskapet Du arbeider analytisk og strukturert og liker å etablere oversikt og kontroll Stillingen vil ligge i Statnetts enhet for Data og Analyse sammen med blant annet Data Science miljøet. Du vil få stor innflytelse over egen arbeidshverdag og utformingen av dataforvaltningspraksisen i Statnett. Arbeidssted: Statnetts kontor ved Nydalen i Oslo eller Strinda i Trondheim. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Thomas Trötscher mobil tlf.nr. 99 24 53 40For utfyllende informasjon om Statnett SF, samt søke på stillingen sewww.statnett.no. Vi gjennomfører rekrutteringen fortløpende. Statnett forvalter samfunnskritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. I enkelte stillinger må du også kunne sikkerhetsklareres. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur og skal nå digitalt transformeres Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
03.03.2019 Oslo, Trondheim

Traineeprogram

Trainee i statnett
Antall traineer : 4 (flere)

Internship

Sommerjobb
Antall interns : 20
KUBE
Antall interns : 6 (flere)

Lærlinger

Energimontørlærling
Antall lærlinger : 12 (30 - 40)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

HR Konsulent

Filmer

Elektriske øyeblikk. Hva er det som knytter landet vårt sammen, og gjør det mulig for oss å gjøre det vi vil?
Hvordan er det å jobbe i Statnett? Hva slags muligheter finnes?
Å jobbe med IKT i Statnett er ikke som i hvilken som helst annen IKT-bedrift. Bli med to av våre medarbeidere på topptur i Møre og Romsdal.
Hvordan blir din elektriske fremtid?
En ny montasjerobot og nye flymarkører er utviklet for å merke kraftledninger raskere og sikrere enn det har vært mulig før.
Mitt yrke: jobb i Statnett. Møt Magnus.
Vil du bidra til digitalisering i Statnett? Som trainee hos oss får du jobbe med hele det nordiske kraftsystemet!
Som trainee i Statnett får du påvirke din egen utvikling. Vil du bidra til å ta kraftbransjen inn i den digitale fremtiden?
Vil du bidra til digitalisering i kraftsystemet? Finn ut mer om trainee-stilling i Statnett!
Statnett er i gang med et historisk investeringsløft for å legge til rette for tryggere strømforsyning, mer fornybar energi og flere arbeidsplasser. Se film om de største prosjektene våre.
Statnett vil la droner gjøre jobber på kraftlinjer som i dag utføres fra helikoptre eller av montører oppe i mastene. Dermed kan arbeidene gjøres mer miljøvennlig og sikrere.

Fakta om Statnett

Adresse

Postadresse:
Statnett SF
PB 4904 Nydalen
0423 Oslo

Besøksadresse:
Nydalen allé 33
0484 Oslo