Statnett

(Olje / Gass / Energi / Kraft, Industri og produksjon, Bygg / Anlegg / Entreprenør)

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Vi drifter om lag 11 000 kilometer høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Vår viktigste oppgave er å sørge for trygg og stabil leveranse av elektrisitet ved å koordinere produksjon og forbruk hver time, hver dag, hele året. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi har også regionkontorer i Alta og på Sunndalsøra og aktiviteter over det meste av landet. Selskapet har omlag 1300 ansatte. Statnett er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi ønsker en mangfoldig organisasjon og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Se www.statnett.no for mer informasjon.

Målsetting:

Statnett skal utvikle neste generasjon kraftsystem for å:

 • sikre kraftforsyningen
 • bidra til verdiskapning
 • legge forholdene til rette for bedre klimaløsninger

Antall ansatte

Ca. 1300

Les mer om Statnett
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Vi ser etter
Søknadsfrist:31.10.2018
Arbeidssted :Oslo

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Søknadsfrist:31.10.2018
Arbeidssted :Oslo

Ledige stillinger hos Statnett

Statnetts kommunikasjonsavdeling har ledig et vikariat fram til utløpet av 2019, med mulighet for forlengelse.  Om deg: Egenskaper og kvalifikasjonerDu liker å kommunisere. Du er oppdatert på nye digitale kanaler og fortellerteknikker. Du kan forenkle og få fram kjernen selv i innfløkte temaer. Du har godt grep om historiefortelling. Du samarbeider godt og er en omgjengelig person. Du er ryddig og disiplinert, men også kreativ og kan tenke ut av boksen. Du liker å lære og er opptatt av samfunnet rundt deg. Du er opptatt av jobber som gir deg mulighet til å utvikle deg. Du er dyktig med språk. Kunnskap om kraftsystemet er en fordel. Du har høyere utdanning.   ArbeidsoppgaverStatnett utvikler framtidens kraftsystem samtidig som vi gjennomfører et historisk investeringsløft, og kommunikasjon er et viktig strategisk verktøy for å sette agenda. I tillegg til de tradisjonelle kommunikasjonskanalene, har vi de siste årene tatt i bruk nye fortellerteknikker på sosiale kanaler. Vi prøver å få fram menneskene som jobber i bedriften, og alt det spennende de foretar seg i det daglige. Vi fokuserer på den gode historien.  Din jobb blir blant annet å fortelle og formidle historiene som viser hvordan våre høyt kompetente medarbeidere med tankekraft og digitale verktøy leverer strøm hver dag og samtidig skaper morgendagens energisystem. Samtidig må du kunne håndtere hele bredden av kommunikasjonsfaglige gjøremål, og inngå som del av teamet når vi løser de ulike arbeidsoppgavene som preger hverdagen i Statnetts kommunikasjonsavdeling, der du vil være plassert.   Statnett leverer strøm til hele Norge 24/7. Samtidig utvikler vi framtidens kraftsystem, og prosessene involverer aktører i Norge, Norden og Europa. Digitalisering er et viktig stikkord. Alt dette kan du komme i befatning med, i det som vil være en spennende, lærerik og variert jobbhverdag.   For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Kristian Pladsen, mobil tlf.nr. 975 86 688. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Hvorfor jobbe i Statnett? Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt  Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver   Vi har gode karrieremuligheter Vi har et godt miljø med hyggelige og dyktige kollegaer   Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur  Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år  Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
20.10.2018 Oslo
Kraftsystemet står ovenfor betydelige endringer, og vi ser at digitalisering og ny teknologi vil påvirke alle deler av kraftsystemet. Derfor satser vi nå stort på å nyttiggjøre oss av de mulighetene som ny teknologi og digitalisering gir for mer effektiv utnyttelse og vedlikehold av anleggene våre. Disse endringene vil kreve at Statnett har teknologi og forretningssystemer som håndterer den økte kompleksiteten. Vi har allerede et solid fundament, og trenger nå en leder som kan ta dette arbeidet til et nytt nivå. Vi ser etter en erfaren, fleksibel og målrettet leder for digitaliseringen av vår anleggsforvaltning. Som leder vil du være en pådriver for en smartere og mer effektiv anleggsforvaltning, samt understøtte et sømløst samarbeid mellom forretning og IKT. Du vil få en sentral rolle i å drive prosessene videre og utarbeide en fremtidsrettet forretningsstrategi. I tillegg vil du også være delaktig i utformingen og organiseringen av fagområdet, og kan på sikt få personalansvar. Rollen får organisatorisk tilhørighet under enheten anleggsforvaltning i divisjonen Drift og marked, og blir en del av ledergruppen. Sentrale ansvarsområder vil være: Ta det forretningsmessige ansvaret for en portefølje av prosjekter som skal realisere foretakets digitale strategi Bidra i utformingen av en overordnet og helhetlig strategi for smartere anleggsforvaltning Forbedre prosesser og  forenkle forretningsmodeller gjennom mulighetene som ligger i ny teknologi herunder, kunstig intelligens, sensorer, droner, IoT og Big Data Være en pådriver for lean transformasjon av selskapet gjerne gjennom agile digitaliseringsprosjekter Jobbe aktivt med utarbeidelse av forretningsmodeller, endringsledelse, innovasjon og transformasjon,       Kvalifikasjoner: Du har fullført høyere teknisk og/eller økonomisk utdanning, Du kan vise til erfaring fra ledende rolle fra virksomhetssiden i komplekse IT- og digitaliseringsprosjekter basert på smidig arbeidsmetodikk Erfaring fra program- og porteføljestyring, samt evne å identifisere, igangsette, lede og sikre gevinstuttak i flere parallelle prosjekter Du kan med fordel komme fra en bransje som har vært gjennom digitaliseringsprosesser, gjerne produksjonsbedrifter, eller vise til erfaring fra konsulentbransjen med forretningsutvikling og endringsledelse      Du har gode lederegenskaper, og bør kunne vise til dokumenterte resultater fra drifts- og virksomhetskritiske endringsprosjekter med stor grad av IT-utvikling Du må kunne vise til helhetlig forretningsforståelse Du kan med fordel ha kunnskap om industri 4.0 Du behersker norsk og engelsk flytende, både muntlig og skriftlig  Personlige egenskaper: Du har solid forståelse for teknologi og prosesser, og for hvordan virksomheter kan forenkle og fornye sine arbeidsprosesser ved bruk av informasjonsteknologi Du er analytisk, strukturert, kunnskapssøkende og målrettet Du kan vise til gode kommunikasjonsevner og samarbeider godt både på tvers av avdelinger og med kolleger som har ulik bakgrunn Du er opptatt av å dele kompetanse, er inkluderende og bidrar til å gjøre andre gode Du evner å tenke helhetlig og planmessig i forhold til foretaket Du lærer raskt, samt setter deg inn i nye problemstillinger og finner løsninger sammen med andre Hva kan Statnett tilby?         En attraktiv arbeidsplass hos energibransjens mest populære arbeidsgiver En mulighet til å bidra i videreutvikling og digitalisering av landets kanskje viktigste infrastruktur  Rollen byr på stor påvirkningskraft, samt å være en igangsetter av fremtidens digitaliseringsprosjekter En stilling med gode muligheter for å utvikle seg både faglig og personlig Et godt, imøtekommende og trivelig arbeidsmiljø med stor faglig tyngde Teamarbeid på tvers av avdelinger- og prosjekter med mennesker som har sterk fagkompetanse både teknisk og ikke-teknisk Konkurransedyktige betingelser, samt god pensjons- og forsikringsordninger Bidra i kvalitetssikringen og utviklingen av samfunnskritiske produkter som vil bli benyttet av mange mennesker Gode karrieremuligheter og lederutvikling internt Et bredt sosialt tilbud og gode ordninger, herunder kantine Vi setter helse, miljø og sikkerhet fremfor alt Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Hovedkontor få minutters gange fra Nydalen T-bane stasjon Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg (CV, vitnemål, evt. søknadsbrev) og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.
31.10.2018 Oslo
Har du fagbrev som energimontør, er samarbeidsorientert og nøyaktig? Da kan du være den vi ser etter! I Statnett ivaretar vi et av Norges sterkeste fagmiljø i kraftbransjen, og vi kan tilby deg et solid faglig miljø innen Stasjons- og ledningsdrift. Vi har et trivelig og uformelt arbeidsmiljø og har et sterkt fokus på våre medarbeideres utvikling og trivsel. Vårt arbeidsområde inkluderer 15 transformatorstasjoner og strekker seg fra Vågåmo i Oppland til Høyanger og Ålfoten i Sogn og Fjordane. Vi har per i dag fire oppmøtesteder som er Vågåmo, Gaupne, Sogndal og Høyanger. Stasjonsgruppe Vågåmo er organisatorisk plassert i divisjon Drift & Marked. Vi er nå på jakt etter en driftige medarbeidere som vil arbeide med drift og vedlikehold av Statnetts transformatorstasjoner, men også kan tenke seg å delta på vedlikehold av ledningsanlegg. Arbeidsoppgavene vil være dynamiske iht. de utfordringer vi står overfor. Divisjon Drift og marked sin hovedoppgave er å sikre kraftforsyningen time for time året rundt. I dette ligger at divisjonen utøver systemansvaret i det norske kraftsystemet, forvalter eierskapet til Statnetts nettanlegg og sørger for effektiv drift og beredskap. Divisjonen skal også sørge for et velfungerende kraftmarked. Beredskapen i området er organisert som frivillig påkalling utenom ordinær arbeidstid, men energimontører kan også pålegges å delta i beredskapsvakt i de tilfeller det eventuelt er nødvendig å opprette slik ordning. Vi ser etter deg med solid motivasjon for fagfeltet, og som er både selvgående og nøyaktig. Oppmøtested vil være Vågåmo i Oppland fylke. På grunn av stasjonsgruppens geografiske utstrekning er reising en del av hverdagen. Tar DU utfordringen? Sentrale arbeidsoppgaver: Drift, vedlikehold og beredskap av Statnett sine anlegg Havarihåndtering i eget og andre stasjon- og ledningsområder Ivareta LFS og HMS-funksjonen i egne og eksterne prosjekter Ved behov delta i drift og vedlikeholdsoppgaver for andre planområder Kontakt med grunneiere og eksterne entreprenører Prosjektarbeid i eget område og sammen med stasjonsgrupper- og ledningsområder andre steder i Norge Beredskapsvakt ved ekstraordinære tilfeller utenom ordinær arbeidstid Kvalifikasjoner: Fagbrev som energimontør eller tilsvarende. Det er ønskelig med relevante sertifikater/bevis Bilsertifikat klasse BE Fortrolig med data som arbeidsverktøy Erfaring med arbeid på stasjonsanlegg i det sentrale kraftnettet Flytende norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig  Personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner, må kunne jobbe i team Evne til å jobbe selvstendig og lede andre Ansvarsfull og helhetstenkende Strukturert og nøyaktig Opptatt av HMS-arbeid og ha forbedringsfokus IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger. Vi søker kandidater som gjenspeiler kan identifisere seg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med stasjonsleder Terje Pedersen, tlf. 90083879 Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
31.10.2018 Vågå

Traineeprogram

Trainee i statnett
Antall traineer : 4 (flere)

Internship

Sommerjobb
Antall interns : 20
KUBE
Antall interns : 6 (flere)

Lærlinger

Energimontørlærling
Antall lærlinger : 12 (30 - 40)

Rekrutteringskalender

 • OKT 20
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Filmer

Elektriske øyeblikk. Hva er det som knytter landet vårt sammen, og gjør det mulig for oss å gjøre det vi vil?
Hvordan er det å jobbe i Statnett? Hva slags muligheter finnes?
Å jobbe med IKT i Statnett er ikke som i hvilken som helst annen IKT-bedrift. Bli med to av våre medarbeidere på topptur i Møre og Romsdal.
Hvordan blir din elektriske fremtid?
En ny montasjerobot og nye flymarkører er utviklet for å merke kraftledninger raskere og sikrere enn det har vært mulig før.
Mitt yrke: jobb i Statnett. Møt Magnus.
Vil du bidra til digitalisering i Statnett? Som trainee hos oss får du jobbe med hele det nordiske kraftsystemet!
Som trainee i Statnett får du påvirke din egen utvikling. Vil du bidra til å ta kraftbransjen inn i den digitale fremtiden?
Vil du bidra til digitalisering i kraftsystemet? Finn ut mer om trainee-stilling i Statnett!
Statnett er i gang med et historisk investeringsløft for å legge til rette for tryggere strømforsyning, mer fornybar energi og flere arbeidsplasser. Se film om de største prosjektene våre.
Statnett vil la droner gjøre jobber på kraftlinjer som i dag utføres fra helikoptre eller av montører oppe i mastene. Dermed kan arbeidene gjøres mer miljøvennlig og sikrere.

Fakta om Statnett

Adresse

Postadresse:
Statnett SF
PB 4904 Nydalen
0423 Oslo

Besøksadresse:
Nydalen allé 33
0484 Oslo