Statnett

(Olje / Gass / Energi / Kraft, Industri og produksjon, Bygg / Anlegg / Entreprenør)

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Vi drifter om lag 11 000 kilometer høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Vår viktigste oppgave er å sørge for trygg og stabil leveranse av elektrisitet ved å koordinere produksjon og forbruk hver time, hver dag, hele året. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi har også regionkontorer i Alta og på Sunndalsøra og aktiviteter over det meste av landet. Selskapet har omlag 1300 ansatte. Statnett er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi ønsker en mangfoldig organisasjon og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Se www.statnett.no for mer informasjon.

Målsetting:

Statnett skal utvikle neste generasjon kraftsystem for å:

 • sikre kraftforsyningen
 • bidra til verdiskapning
 • legge forholdene til rette for bedre klimaløsninger

Antall ansatte

Ca. 1300

Les mer om Statnett
,,
Statnett jobber med å sikre strømforsyningen hver dag, hvert sekund.

Jobbmuligheter i Statnett

I Statnett jobber vi med å sikre strømforsyningen hver dag, hvert sekund. Vi bygger verdens lengste strømkabel og neste generasjon sentralnett. Det krever at vi har de beste folkene. Men hva gjør at de beste velger å jobbe i Statnett?

10 gode grunner til å jobbe i Statnett:

 1. Vi forvalter Norges viktigste infrastruktur
 2. Vi bidrar til verdiskaping i samfunnet og en bærekraftig og klimavennlig fremtid
 3. Vi har flere år på rad blitt rangert som en av Norges beste arbeidsplasser
 4. Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene
 5. Vi har et av Norges aller sterkeste fagmiljøer på elkraft
 6. Vi setter sikkerhet over alt
 7. Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver
 8. Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy
 9. Vi har jobbmuligheter over hele landet
 10. Vi har en av kraftbransjens høyeste kvinneandeler

I tillegg har vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede

Statnett har et bredt tilbud til studenter, blant annet tilbyr vi sommerjobber, traineeprogram, og faglig hjelp og støtte i forbindelse med bachelor- eller masteroppgaver.

Ung i Statnett

Ung i Statnett er et faglig og sosialt tilbud for alle ansatte under 35 år. Hensikten er å øke samarbeid og kjennskap blant unge på tvers av avdelinger og divisjoner, samt å sette kompetanseheving og oppfølging i system. Ung i Statnett tilrettelegger for ulike aktiviteter som faglunsjer og månedlige og årlige sosiale samlinger.

Les mer om jobbmuligheter i Statnett

Ledige stillinger hos Statnett

 • Vil du jobbe i selskapet som utvikler fremtidens kraftnett?
  30.04.2017 Sandnes
 • Vil du ta del i Statnetts ambisiøse HMS satsning?
  30.04.2017 Norge
 • Vil du være med på å utvikle driftskritisk infrastruktur for det norske kraftsystemet?
  01.05.2017 Oslo
 • Vi er nå på jakt etter en motivert og dyktig stasjonsleder med erfaring fra ledelse og stasjonsdrift. Vi ser etter deg med motivasjon for personalledelse og som ser verdien i å oppnå resultater gjennom andre. Oppmøtested vil være Statnetts bygg i Trondheim. Det må påregnes en del reisevirksomhet i stillingen. Stasjonsgruppe Strinda er organisatorisk plassert i Drift & Marked og består av totalt 16 ansatte inkludert lærlinger. Stasjonsgruppen drifter 9 transformatorstasjoner fra Tunnsjødal i nord til Orkdal i sør. I tillegg er 3 nye transformatorstasjoner under oppføring. Stasjonsgruppen samarbeider tett med ledningsområdet, og utgjør tilsammen planområde Strinda. For å oppnå en effektiv ressursutnyttelse har planområdet en felles planlegger, og montørene i planområdet jobber både med stasjons- og ledningsarbeid. Divisjon Drift og marked har som hovedoppgave å sikre kraftforsyningen time for time året rundt. I dette ligger at divisjonen utøver systemansvaret i det norske kraftsystemet, forvalter eierskapet til Statnetts nettanlegg og sørger for effektiv drift og beredskap. Divisjonen skal også sørge for et velfungerende kraftmarked. Er du motivert for nye utfordringer innen en av Norges viktigste bransjer? Da ønsker vi gjerne å møte deg! Sentrale arbeidsoppgaver Ledelse av områdets ansatte, sikre riktig bemanning og utvikle medarbeidernes kompetanse Ansvarlig for drift av anleggene, herunder vedlikehold og ansvar for å følge opp at lover og forskrifter blir fulgt, samt at tilfredsstillende beredskap opprettholdes HMS-oppfølging og koordinering Økonomi og resultatansvar Ansvar for vedlikeholdskoordinering og planlegging Oppfølging  av prosjekter i stasjonsgruppen Ansvar for å utvikle godt samarbeid innad i enheten og mot interne og eksterne kunder Driftsleders stedlige ansvarlige i henhold til DSB sine forskrifter Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom lednings- og stasjonsgruppe i planområde mht. effektiv utnyttelse av montørkapasiteten. Kvalifikasjoner Fagbrev som energimontør er en fordel Ingeniørbakgrunn innen elkraft eller tilsvarende er en fordel Relevant erfaring fra stasjonsdrift Ledererfaring og interesse for å oppnå resultater gjennom andre Økonomisk forståelse og innsikt God kjennskap til datatekniske hjelpemidler Flytende norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Personlige egenskaper: Du har evne til å skape gode samarbeidsforhold og utvikle stasjonsgruppen Du arbeider strukturert og planmessig Du er initiativrik og helhetstenkende Du bidrar til utvikling av det faglige og sosiale miljøet Du har interesse og motivasjon for å jobbe med ledelse av ansatte Vi søker kandidater som gjenspeiler våre lederforventninger; ledere i Statnett er tydelige, utvikler og tenker helhet.   Flere gode grunner til å jobbe i Statnett: Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver Vi har gode karrieremuligheter og lederverktøy Vi har jobbmuligheter over hele landet Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
  07.05.2017 Trondheim
 • Vil du jobbe med anskaffelser av nye apparatanlegg og transformatorer til Statnett?
  08.05.2017 Sør-Trøndelag, Rogaland
 • Vi søker etter en engasjert sivilingeniør/master (alternativt ingeniør med lang relevant erfaring) innen elkraftteknikk til vår nye seksjon for stasjonsanlegg. Seksjonen er under etablering og går en spennende tid i møte. Du vil sammen med teamet ditt spille en viktig rolle for etablering og videreutvikling av seksjonen. Vi ønsker derfor at du ser gleden av å bidra til forbedringer og en positiv utvikling av Statnett. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i seksjon stasjonsanlegg i divisjon Drift og marked. Divisjon Drift og marked har som hovedoppgave å sikre kraftforsyningen time for time året rundt. I dette ligger at divisjonen utøver systemansvaret i det norske kraftsystemet, forvalter eierskapet til Statnetts nettanlegg og sørger for effektiv drift og beredskap. Divisjonen skal også sørge for et velfungerende kraftmarked. Drift og marked gjennomfører reinvesteringsprosjekter og mindre ombyggingsprosjekter. Les mer om våre pågående prosjekter her: http://www.statnett.no/Nettutvikling/ Seksjonen hører under Anleggsforvaltning som har fagressurser og prosjekteringsledere i Drift og markeds prosjekter, samt bistår driftsgruppene med teknisk støtte og faglig veiledning i forbindelse med drift og vedlikehold av Statnetts stasjonsanlegg. I dette inngår bl.a. strategiske vurderinger som utskiftningskriterier mm. I tillegg har anleggsforvaltning representanter i de store utbyggingsprosjektene.   Sentrale arbeidsoppgaver Gjennom gode holdninger bidra til høy fokus på HMS-arbeidet i Statnett Prosjekteringsledelse i prosjekter inkludert koordinering av fagene høyspenningsanlegg, bygg og kontrollanlegg Ansvar for planlegging, prosjektering og spesifikasjoner for høyspenningsanlegg i prosjekter Representant i større nettutbyggingsprosjekter Bidra med teknisk kompetanse knyttet til apparater, deriblant premissgiver for utskiftningskriterier Bidra i strategiutvikling, høringer, tekniske avklaringer og havarisituasjoner Følge kvalitetssystemer og sørge for sporbarhet gjennom dokumentasjon Oppfølging av ekstern prosjektering, entrepriser og leveranser Kvalifikasjoner Master/sivilingeniør elkraftfag med minimum 5 års relevant arbeidserfaring (Ingeniør med spesiell relevant og lang erfaring vil kunne vurderes) Erfaring med høyspenningsapparater og transformatorstasjoner for 300 kV eller 420 kV. Erfaring fra prosjekteringsledelse/prosjektledelse Kjennskap til relevante forskrifter Erfaring med utarbeidelse av risikovurderinger, tekniske rapporter og beslutningsunderlag Gode muntlig og skriftlig formuleringsevne på både norsk og engelsk Erfaring med drift av høyspentanlegg er ikke nødvendig, men vil telle positivt Førerkort er nødvendig i jobben Personlige egenskaper Strukturert og målrettet arbeidsform med evne til å sette saker i system God kapasitet til å håndtere og å avslutte aksjoner og saker Liker å samarbeide med andre og jobbe i team med ønske om å gjøre hverandre gode Fokusert på sikkert arbeidsmiljø og oppfølging av godt HMS-arbeid Godt humør og evne til å skape engasjement Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Nils Henrik Jendal, tlf.nr. 99 27 23 86. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Søknadsfrist 16.05.2017. Arbeidssted etter avtale ved et av våre oppmøtesteder. En del reisevirksomhet må påregnes. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Flere gode grunner til å jobbe i Statnett Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver Vi har gode karrieremuligheter og lederverktøy Vi har jobbmuligheter over hele landet Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
  16.05.2017 Oslo
 • Vil du jobbe tett på naturen med den viktigste infrastrukturen i Norge? Da er du den vi søker!
  31.05.2017 Alta

Traineeprogram

Trainee i statnett
Antall traineer : 4 (flere)

Internship

Sommerjobb
Antall interns : 1
KUBE
Antall interns : 6 (flere)

Lærlinger

Energimontørlærling
Antall lærlinger : 12 (30 - 40)

Rekrutteringskalender

 • APR 30
  2017
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 01
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 07
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Viktigheten av gode bilder og eventuelt film!

Vi anbefaler at du laster opp bilder av virksomheten og eventuelt av produktene / tjenestene dere tilbyr. Legg gjerne også til bildebeskrivelser. Bildene vises i stillingsannonser og andre steder hvor dere presenteres.


Vår partner Kubrix Film & Foto er spesialisert innen bedriftsfoto og film for rekruttering og employer branding

Bedrifter som er medlemmer hos KarriereStart.no får gratis konsultasjon, samt halv pris på første oppdrag. Les mer på kubrix.no eller kontakt oss.

Videoer

Fakta om Statnett

Adresse

Postadresse:
Statnett SF
PB 4904 Nydalen
0423 Oslo

Besøksadresse:
Nydalen allé 33
0484 Oslo