<  
>  

Statnett

Olje / Gass / Energi / Kraft, Industri og produksjon, Bygg / Anlegg / Entreprenør

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Vi drifter om lag 11 000 kilometer høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Vår viktigste oppgave er å sørge for trygg og stabil leveranse av elektrisitet ved å koordinere produksjon og forbruk hver time, hver dag, hele året. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi har også regionkontorer i Alta og på Sunndalsøra og aktiviteter over det meste av landet. Selskapet har omlag 1300 ansatte. Statnett er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi ønsker en mangfoldig organisasjon og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Se www.statnett.no for mer informasjon.

Målsetting:

Statnett skal utvikle neste generasjon kraftsystem for å:

 • sikre kraftforsyningen
 • bidra til verdiskapning
 • legge forholdene til rette for bedre klimaløsninger

Antall ansatte

Ca. 1300

Les mer
Fakta om Statnett
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Etablert år
1991
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Statnett

Vi søker en erfaren og resultatorientert senior prosjektleder til å lede nettanleggsprosjekter (både utbyggings- og reinvesteringsprosjekter). Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdeling Prosjektledelse (BPP) i divisjon Bygg og anlegg.  Divisjonens hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter innenfor Stasjon, Ledning, Kabel og Bygg og inneha rollen som byggherre. Enheten er Statnetts kompetansesenter for prosjektledelse og leverer godt kvalifiserte prosjektledere fra tidlig fase til prosjektavslutning. Enheten prioriterer kompetansebygging og erfaringsdeling i utviklingen av prosjektledere. Som prosjektleder i Statnett får du mye ansvar og mulighet til påvirke egen arbeidshverdag. Du må håndtere en bred kontaktflate både internt og med eksterne kunder og myndigheter. Vi forventer høyt engasjement, god arbeidskapasitet og at du har fokus på oppnåelse av prosjektets mål. Vi har prosjekter i hele Norge og reisevirksomhet må påregnes. Arbeidsoppgaver Ledelse av prosjekt- og byggherreorganisasjon Lede og styre mot prosjektets mål innenfor besluttede rammer Sikre at prosjektet jobber systematisk med prosjektutvikling i tidlig fase for å sikre et samfunnsøkonomisk best mulig resultat Profesjonell kontraktsoppfølging for å sikre at Statnett får det produktet som er avtalt, både med hensyn på SHA, miljø, kvalitet, fremdrift, omfang og kost Ansvarlig for å sikre et godt og effektivt samarbeid i prosjektteamet, og med prosjektets leverandører og interessenter Kvalifikasjoner Sivilingeniør/Ingeniør/ (elektro/bygg og anlegg) eller annen relevant bakgrunn Bred erfaring som prosjektleder av infrastrukturprosjekter (transformatorstasjoner, kraftledninger, kabelanlegg, vann/vindkraft, bygg, veier, bruer og tunneler)   Evner å igangsette og implementere endringer Erfaring som byggherre vil bli foretrukket God kjennskap til kontraktstandardene NS 8402/05/07 BIM-kompetanse og aktiv bruker av digitale prosjektstyringsverktøy er en fordel God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Kunnskap om beste praksis innen prosjektledelse Personlige egenskaper Strukturert Omgjengelig Evner å motivere medarbeidere og utvikle team  Vi stiller i denne stillingen spesielt store krav til kommunikasjons- og samarbeidsevner
02.04.2020 Oslo
Du vil ha en viktig rolle for operativ IT-sikkerhet som driftsansvarlig for brannmursystemer, og automatisert brannmursegmentering i vår IT-infrastruktur. Statnetts IT-divisjon gjennomfører betydelig investering i IT-systemene som er sentrale for å styre kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Det er fokus på utvikling av IT-sikkerhet, digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring. I dette arbeidet er en stabil og fremtidsrettet IT-infrastruktur en nøkkel for å kunne lykkes. Stillingen vil inngå i avdeling for IT-Infrastruktur i team for operativ sikkerhet. Avdelingen har ansvar for drift, forvaltning og videreutvikling av all IT-Infrastruktur inkludert skytjenester og database med unntak av kommunikasjon som ligger under en annen avdeling. Arbeidsoppgaver Drift av brannmur og tilhørende systemer Etablering av segmentert/mikrosegmentert brannmurinfrastruktur ved hjelp av automatisering Kvalitetssikring og implementering av brannmur regelsett Bistå i feilsøking på tvers av applikasjon og IKT-infrastruktur Trusseldeteksjon, håndtering og forebygging Forvalte og videreutvikle løsningene for brannmur og segmentering/mikrosegmentering   Kvalifikasjoner Relevant bachelor- eller mastergrad. Mangel på høyere utdanning kan kompenseres gjennom relevant erfaring og kompetanse. Det er fordelaktig med erfaring og kompetanse på: Brannmur og tilhørende verktøy God generell forståelse av TCP/IP nettverk TCP/IP pakkesporing og verktøy Ansible eller andre automatiseringsverktøy Brannmurvirtualisering Relevante sertifiseringer Kjennskap til DevSecOps og Zero Trust God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres Personlige egenskaper Du er initiativrik, strukturert, løsnings- og utviklingsorientert Du er selvstendig samtidig som du er en dyktig lagspiller Du er motivert for å yte god service overfor brukerne av systemene Du kommuniserer tydelig, åpent og effektivt Du trives med å bidra til kunnskapsdeling Du er praktisk anlagt Du er faglig oppsøkende og initiativrik Du er resultatorientert med gode samarbeidsevner Vi tilbyr Et spennende og utviklende internt kompetansemiljø innenfor IT-infrastruktur Gode utviklingsmuligheter i et stort og komplekst driftsmiljø Fokus på kompetanseheving Et godt, imøtekommende og trivelig arbeidsmiljø med stor faglig tyngde og bredde Bidra til sikring og utviklingen av kritiske nasjonal infrastruktur Deltagelse i en organisasjon som ser IT som et strategisk virkemiddel, som satser sterkt på IT og på mange områder ligger langt fremme i utviklingen Hovedkontor få minutters gange fra Nydalen T-bane stasjon Gode betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.  Hvorfor velge å jobbe i Statnett: Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
05.04.2020 Oslo
Du vil ha en viktig rolle som systemansvarlig for logghåndtering og Linux plattformsikkerhet i Statnett. Statnetts IT-divisjon gjennomfører betydelig investering i IT-systemene som er sentrale for å styre kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Det er fokus på utvikling av IT-sikkerhet, digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring. I dette arbeidet er en stabil og fremtidsrettet IT-infrastruktur en nøkkel for å kunne lykkes. Stillingen vil inngå i avdeling for IT-Infrastruktur i team for operativ sikkerhet. Avdelingen har ansvar for drift, forvaltning og videreutvikling av all IT-Infrastruktur, inkludert skytjenester og database med unntak av kommunikasjon som ligger under en annen avdeling.   Arbeidsoppgaver Drift og videreutvikling av logghåndteringsplattformen basert på Splunk. Legge til rette for automatisert innsamling av data og viderebehandling av disse. Delta i team operativ sikkerhet med fokus på Linux plattform sikkerhet og overvåking. Være en del av og påvirke arbeidet i Linux drift faggruppe. Avhengig av kvalifikasjoner, egenskaper og faglig utvikling vil det i tillegg være mulig å jobbe med andre teknologinære områder. Kvalifikasjoner Relevant bachelor- eller mastergrad. Mangel på høyere utdanning kan kompenseres gjennom relevant erfaring og kompetanse God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres Det er fordelaktig med erfaring og kompetanse på: Splunk eller andre logghåndtering eller overvåkingsverktøy Linux God generell forståelse av TCP/IP nettverk Ansible eller andre automatiseringsverktøy Hadoop, Kafka og Kubernetes / OpenShift Relevante sertifiseringer   Personlige egenskaper Du er initiativrik, strukturert, løsnings- og utviklingsorientert Du er selvstendig samtidig som du er en dyktig lagspiller Du er motivert for å yte god service overfor brukerne av systemene Du kommuniserer tydelig, åpent og effektivt Du trives med å bidra til kunnskapsdeling Du er praktisk anlagt Du er faglig oppsøkende og initiativrik Du er resultatorientert med gode samarbeidsevner Vi tilbyr Et spennende og utviklende internt kompetansemiljø innenfor IT-infrastruktur Gode utviklingsmuligheter i et stort og komplekst driftsmiljø Fokus på kompetanseheving Et godt, imøtekommende og trivelig arbeidsmiljø med stor faglig tyngde og bredde Bidra til sikring og utviklingen av kritiske nasjonal infrastruktur Deltagelse i en organisasjon som ser IT som et strategisk virkemiddel, som satser sterkt på IT og på mange områder ligger langt fremme i utviklingen Hovedkontor få minutters gange fra Nydalen T-bane stasjon Gode betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger
05.04.2020 Oslo
Statnett etablerer neste generasjon kapabilitet for å håndtere sikkerhetshendelser med fokus på deteksjon og håndtering av statlige aktører og hybrid krigføring. Det norske kraftsystemet forberedes nå på å håndtere mer sol, vind og klimavennlige løsninger for forbrukere. Resultatet er tettere samhandling i Norge, Norden og med resten av Europa, og behov for mer avanserte styringssystemer. Digitalisering av styringssystemer for kraftdistribusjon medfører økt sårbarhet for sabotasje og spionasje fra cyberdomenet. Statnett er opptatt av sin samfunnskritiske funksjon som eier av kritisk nasjonal infrastruktur, og satser derfor sterkt på bygging av kapasitet og kapabilitet for deteksjon og håndtering av slike angrep. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i Digital sikkerhet i IT-divisjonen.  Statnett operative sikkerhetsfunksjon skal detektere og håndterer sikkerhetshendelser, og ha ansvaret for Statnetts digitale trussel etterretning gjennom egen innsamling og i samarbeid med partnere. Vi er i ferd med å bygge opp en betydelig intern kapasitet til å håndtere sikkerhetshendelser for både administrative IT-nettverk og produksjonssystemene (ICS/SCADA). Vi søker personer som ønsker å være med å bygge tekniske løsninger og prosesser for deteksjon og håndtering.  Arbeidsoppgaver Hendelsehåndtering  Håndtere varsler fra systemer for sikkerhetsovervåkning  Bistå med videreutvikling av deteksjonsmekanismer og analysekapasitet  Bistå med forensics analyse på Windows- og Linux- systemer samt nettverk  Bistå i sikkerhetsvurderinger  Deltagelse i vaktordninger kan påberegnes på sikt  Kvalifikasjoner Du har, eller er i ferd med å fullføre, relevant utdanning Relevant erfaring kan kompensere for manglende relevant utdanning Nyutdannede oppfordres å søke Du har gjerne erfaring med håndtering av IKT sikkerhetshendelser/sikkerhetsovervåkning  Du har gjerne noe erfaring med scripting (Python, Perl, Powershell, bash, el.l.) og på å sy sammen forskjellige løsninger  Du har gjerne erfaring med SIEM løsninger (som f.eks. Splunk Enterprise Security)  Personlige egenskaper Du har gode kommunikasjonsegenskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig  Du må klare å beholde roen i en stresset situasjon  Du må være motivert for å jobbe med cybersikkerhet  Du synes det er spennende å sette deg inn i nye ting  Du ønsker å utvikle deg innen cybersikkerhet  Du ønsker å sikre kritisk nasjonal infrastruktur  Du er strukturert  Du både forstår og kan formidle teknisk budskap  Du trives godt med å løse oppgave i samarbeid med andre 
13.04.2020 Oslo
Systemutvikling, Statnett Statnett lyser ut ett års vikariat og er på jakt etter en medarbeider kan bidra i arbeidet med å videreutvikle systemdriftsløsninger for et grønt kraftsystem. Som systemansvarlig i det norske kraftsystemet har Statnett et ansvar for å sikre den momentane balansen mellom forbruk og produksjon. Vi skal utvikle løsninger som ivaretar forsyningssikkerheten, legger tilrette for ny fornybar kraftproduksjon og er samfunnsøkonomisk effektive. Dette krever en helhetlig forståelse for samspillet mellom kraftsystemet og ulike system- og balansetjenester. Vi søker en person som vil bidra til effektive løsninger mellom markedsaktører, nettselskaper og systemansvarlig i fremtidens systemdrift. I arbeidet vil du kunne bidra til økt innsikt i samspillet mellom de ulike systemdriftsløsningene. Du blir en viktig ressurs for å sikre et godt samarbeid mellom drift, marked og IKT i Statnett, og vil møte utfordrende og tverrfaglige problemstillinger med både nasjonal, nordisk og europeisk dimensjon.   Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdelingen Systemutvikling i divisjonen for System og marked. Oppgaver kan tilpasses kompetanse i samspill med avdelingen for øvrig. Arbeidsoppgaver Være et kontaktpunkt mellom leverandører av balansetjenester og Statnetts systemdrifts- og markedsutvikling og ITK, f.eks. ved prekvalifisering av nye leverandører Legge til rette for deltakelse av nye typer leverandører i eksisterende balansemarkeder gjennom deltakelse i piloter Utføre kraftsystemanalyser knyttet til frekvensstabilitet  Kvalifikasjoner Du har, eller er i ferd med å fullføre, relevant utdanning, eks. siv. ingeniør Du har god forståelse for kraftsystem og kraftsystemdynamikk Du har gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig Du har gjerne erfaring innen programmering, f.eks. Matlab eller Python Personlige egenskaper Du er analytisk og strukturert Du har gode evner til å forstå essensen i komplekse og tverrfaglige problemstillinger Du arbeider godt selvstendig, og trives med å løse oppgaver i samarbeid med andre Du er engasjert og initiativrik, og synes det er spennende å sette deg inn i nye ting Du både forstår og kan formidle teknisk budskap
19.04.2020 Oslo
Divisjon Nettdrift ivaretar eieransvaret av Statnetts lednings-, kabel- og stasjonsanlegg og er ansvarlig for drift, vedlikehold og beredskap av disse. Divisjonen har ansvar for å sikre at 11.000 km kraftlinjer, 1.000 km kabelanlegg og 150 transformatorstasjoner er tilgjengelig for overføring av kraft gjennom planmessig og systematisk vedlikehold, reinvesteringer og god beredskap. Vi ser nå etter en erfaren og målrettet leder til driftsområde Nordland som dekker lednings og stasjonsanleggene i regionen Nordland fra Kobbelv til Tunsjødal.  I rollen vil du ha personalansvar for medarbeidere i driftsområdet samt operativt ansvar for HMS, oppfølging og koordinering av drift, vedlikehold og reinvesteringer innenfor eget område og i grensesnitt mot andre enheter. Rollen rapporterer til avdelingsleder for driftsgruppe Nord. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Bergit Svenning, 95984677. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Overordnet ledelse av den daglige virksomheten i driftsområde med mål og resultatstyring og oppfølging av enhetens KPI's  Sikre god planlegging og at denne skjer i tråd med vedlikeholdsprosessen  Ansvarlig for en effektiv drift og vedlikehold i eget område og for Statnett samlet sett  Ivareta rollen som stedlig anleggseier og være driftsleders representant lokalt  Stedlig beredskapsansvarlig og ansvarlig for havarihåndtering/feilretting innen egen driftsområdet  Ansvar for dokumentasjon av alle anlegg i egen driftsområdet  Ansvarlig for etterlevelse av prosesser og retningslinjer  Fremme enhetlig praksis og gode helhetlige anleggsløsninger i samarbeid med andre enheter i Statnett  Sikre et godt samarbeid og god kommunikasjon internt i eget team, med resten av organisasjonen, samt med kunder og samarbeidspartnere  Motivere egne medarbeidere slik at hver enkelt og teamet utvikler kompetanse i tråd med dagens og fremtidens behov  Kvalifikasjoner Ingeniør innen elkraft eller tilsvarende (relevant erfaring kan kompensere for utdannelse)  Kunnskap og\eller erfaring innen drift av transmisjonsanlegg  God kunnskap om ERP system  Erfaring som leder og med gode lederegenskaper  Personlige egenskaper Evner å se egen enhet i et Statnett perspektiv og finne gode helhetlige løsninger  Interesse for fagfeltet og et godt etablert nettverk internt i Statnett  Gode  kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig  Teste ut og effektivt ta i bruk nye teknologiske løsninger  Strukturert, og med fokus på gjennomføring og effektivitet  Gode samarbeidsegenskaper  Målrettet og evne til å nå mål gjennom andre 
19.04.2020 Hemnes

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Traineeprogram

Trainee i statnett
Antall traineer : 4 (flere)

Internship

Sommerjobb
Antall interns : 20
KUBE
Antall interns : 6 (flere)

Lærlinger

Energimontørlærling
Antall lærlinger : 12 (30 - 40)

Rekrutteringskalender

 • APR 02
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 05
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Kontaktperson

HR Konsulent

Filmer

Elektriske øyeblikk. Hva er det som knytter landet vårt sammen, og gjør det mulig for oss å gjøre det vi vil?
Hvordan er det å jobbe i Statnett? Hva slags muligheter finnes?
Å jobbe med IKT i Statnett er ikke som i hvilken som helst annen IKT-bedrift. Bli med to av våre medarbeidere på topptur i Møre og Romsdal.
Hvordan blir din elektriske fremtid?
En ny montasjerobot og nye flymarkører er utviklet for å merke kraftledninger raskere og sikrere enn det har vært mulig før.
Mitt yrke: jobb i Statnett. Møt Magnus.
Vil du bidra til digitalisering i Statnett? Som trainee hos oss får du jobbe med hele det nordiske kraftsystemet!
Som trainee i Statnett får du påvirke din egen utvikling. Vil du bidra til å ta kraftbransjen inn i den digitale fremtiden?
Vil du bidra til digitalisering i kraftsystemet? Finn ut mer om trainee-stilling i Statnett!
Statnett er i gang med et historisk investeringsløft for å legge til rette for tryggere strømforsyning, mer fornybar energi og flere arbeidsplasser. Se film om de største prosjektene våre.
Statnett vil la droner gjøre jobber på kraftlinjer som i dag utføres fra helikoptre eller av montører oppe i mastene. Dermed kan arbeidene gjøres mer miljøvennlig og sikrere.

Fakta om Statnett

Adresse

Postadresse:
Statnett SF
PB 4904 Nydalen
0423 Oslo

Besøksadresse:
Nydalen allé 33
0484 Oslo