Statnett

(Olje / Gass / Energi / Kraft, Industri og produksjon, Bygg / Anlegg / Entreprenør)

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Vi drifter om lag 11 000 kilometer høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Vår viktigste oppgave er å sørge for trygg og stabil leveranse av elektrisitet ved å koordinere produksjon og forbruk hver time, hver dag, hele året. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi har også regionkontorer i Alta og på Sunndalsøra og aktiviteter over det meste av landet. Selskapet har omlag 1300 ansatte. Statnett er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi ønsker en mangfoldig organisasjon og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Se www.statnett.no for mer informasjon.

Målsetting:

Statnett skal utvikle neste generasjon kraftsystem for å:

 • sikre kraftforsyningen
 • bidra til verdiskapning
 • legge forholdene til rette for bedre klimaløsninger

Antall ansatte

Ca. 1300

Les mer om Statnett
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Vi ser etter
Søknadsfrist:04.03.2018
Arbeidssted :Oslo
Video
Se flere videoer fra Statnett

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Søknadsfrist:18.03.2018
Arbeidssted :Sandnes

Ledige stillinger hos Statnett

Kraftsystemet har en nøkkelrolle i det grønne skiftet og er på lik linje med resten av energibransjen i ferd med å gjennomgå omfattende endringer. Økt andel fornybar og distribuert kraftproduksjon, enorme datamengder og raskere utvikling av ny teknologi skaper både utfordringer og muligheter. I tillegg blir samfunnet stadig mer avhengig av strøm, noe som også skjerper kravene til Statnett. Vi må derfor, i større grad, jobbe på tvers av fagretninger og ta i bruk innovative løsninger for å utvikle, drifte og beskytte fremtidens digitale kraftsystem. Vi ønsker å utfordre seks studenter til å undersøke hvordan Statnett kan ta i bruk ny teknologi for å møte utviklingen og bli en enda sterkere bidragsyter til det grønne skiftet. I løpet av åtte uker, fra uke 25, vil du jobbe tett sammen med studenter fra ulike studieretninger med en relevant problemstilling kraftbransjen står ovenfor. Prosjektet vil gi deg et innblikk i hvordan kraftsystemet og kraftmarkedene fungerer og er en unik mulighet til å sette teori ut i praksis. Vi søker deg som: Er nysgjerrig, initiativrik og en god formidler. Studerer for eksempel IKT (statistikk, matematikk, informasjonsteknologi), sivil-/samfunnsøkonomi, samfunnsfag, jus eller ingeniørfag (elkraft, datateknologi, elektronikk, kybernetikk, industriell økonomi, energi og miljø, data science etc.). Har gode  samarbeidsevner og ser verdien av å jobbe tverrfaglig. Er interessert i fremtidens energi- og teknologiløsninger og hvordan disse vil forme Statnett som samfunnsaktør. Ønsker å lære mer om voksende teknologier som Big Data, blockchain og kunstig intelligens. Behersker et skandinavisk språk. Har fullført 3 eller 4 år høyere utdannelse sommeren 2018. Dette kan du forvente av KUBE: Bratt læringskurve i et tverrfaglig team. Tilgang på et av Norges sterkeste kompetansemiljø innen energisektoren. Faglig ekskursjon. Presentasjon av sluttresultat for konsernledelsen. Mulighet for å bygge nettverk hos en spennende arbeidsgiver. Sosiale arrangementer gjennom sommeren. Flotte arbeidslokaler på Statnetts hovedkontor i Nydalen i Oslo. Konkurransedyktig lønn.
28.02.2018 Oslo
Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere. Kraftsystemet har en nøkkelrolle i det grønne skiftet og er på lik linje med resten av energibransjen i ferd med å gjennomgå omfattende endringer. Økt andel fornybar og distribuert kraftproduksjon, enorme datamengder og raskere utvikling av ny teknologi skaper både utfordringer og muligheter. I tillegg blir samfunnet stadig mer avhengig av strøm, noe som også skjerper kravene til Statnett. Vi må derfor, i større grad, jobbe på tvers av fagretninger og ta i bruk innovative løsninger for å utvikle, drifte og beskytte fremtidens digitale kraftsystem. Vi ønsker å utfordre seks studenter til å undersøke hvordan Statnett kan ta i bruk ny teknologi for å møte utviklingen og bli en enda sterkere bidragsyter til det grønne skiftet. I løpet av åtte uker, fra uke 25, vil du jobbe tett sammen med studenter fra ulike studieretninger med en relevant problemstilling kraftbransjen står ovenfor. Prosjektet vil gi deg et innblikk i hvordan kraftsystemet og kraftmarkedene fungerer og er en unik mulighet til å sette teori ut i praksis. Vi søker deg som: Er nysgjerrig, initiativrik og en god formidler.Studerer for eksempel IKT (statistikk, matematikk, informasjonsteknologi), sivil-/samfunnsøkonomi, samfunnsfag, jus eller ingeniørfag (elkraft, datateknologi, elektronikk, kybernetikk, industriell økonomi, energi og miljø, data science etc.).Har gode samarbeidsevner og ser verdien av å jobbe tverrfaglig.Er interessert i fremtidens energi- og teknologiløsninger og hvordan disse vil forme Statnett som samfunnsaktør.Ønsker å lære mer om voksende teknologier som Big Data, blockchain og kunstig intelligens.Behersker et skandinavisk språk.Har fullført 3 eller 4 år høyere utdannelse sommeren 2018.Dette kan du forvente av KUBE: Bratt læringskurve i et tverrfaglig team.Tilgang på et av Norges sterkeste kompetansemiljø innen energisektoren.Faglig ekskursjon.Presentasjon av sluttresultat for konsernledelsen.Mulighet for å bygge nettverk hos en spennende arbeidsgiver.Sosiale arrangementer gjennom sommeren.Flotte arbeidslokaler på Statnetts hovedkontor i Nydalen i Oslo.Konkurransedyktig lønn.Søknad sendes inn via søknadsportalen på www.statnett.no/karriere. Eventuelle spørsmål kan stilles på mail til kube@statnett.no eller på telefon til Kjetil Koldingsnes (+47 95 10 76 12) eller Marta Eskeland Kruke (+47 90 95 55 89) Søknadsfrist: 28.02.2018Arbeidsgiver: Statnett SF Statnett SFSted: OsloBransjer: Kraft og energiTiltredelse: 18.06.2018Hentet fra: FINNSe annonse Medium: Finn Adresse: 0484 OSLO
28.02.2018 Oslo
Som fagansvarlig dokumentstyring vil du ha ansvaret for å utvikle og implementere retningslinjer for god dokumentstyring i våre prosjekter. Prosjektgjennomføringen i Statnett er i sterk utvikling, med økt grad av tverrfaglig samarbeid, digitalisering og BIM som noen sentrale stikkord.Stillingen har organisatorisk tilhørighet i seksjon Styringssystemer og forbedringsarbeid i divisjon Bygg og anlegg. Seksjonen har metodeansvar for dokument- og kvalitetsstyring i Statnetts nettanleggsprosjekter. Det legges opp til tett samarbeid mellom fagmiljøene innen dokument- kvalitet- og risikostyring. Seksjonen består av 10 høyt kvalifiserte medarbeidere med bakgrunn fra olje og gass og landbasert industri.Sentrale arbeidsoppgaver i stillingen:Ivareta fagansvaret og være pådriver i utvikling av dokumentstyring i Statnetts nettanleggsprosjektUtarbeide og implementere beste praksis innen dokumentstyringBidra med rådgivning og videreutvikling av nåværende (eRoom) og fremtidige dokumentstyringsverktøyVidereutvikle digitale prosesser for samhandlingBidra til å etablere dokumentforvaltning i et livssyklusperspektivUtvikle kurs og gjennomføre opplæring innenfor dokumentstyringLede og koordinere faglige nettverk
28.02.2018 Oslo
Statnett ansetter lærlinger i stasjonsgrupper eller ledningsområder. Lærlingene bidrar i arbeidsoppgaver både i stasjoner og på ledninger og master. Vi utfører drift, vedlikehold om montasje på utstyr som omfatter alt fra kontrollanlegg med automatikk og styrestrømskabler til utstyr tilkoblet høye spenninger (opptil 420 kV). Lærlingene inngår i driftsgruppene i Statnett, og arbeider tett som en del av montørstaben. Noe reisevirksomhet må påregnes. Statnett har et høyt fokus på sikkerhet, og HMS er alltid første prioritet hos oss. Opplæring i faget og opplæring til obligatorisk eksamen på VG3 nivå inngår i læretida. Læretida er normalt på 2 ½ år. Oppstart skjer i august 2018. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i divisjonen Drift og Marked.  Divisjonens hovedoppgave er å sikre kraftforsyningen time for time året rundt. I dette ligger at divisjonen utøver systemansvaret i det norske kraftsystemet, forvalter eierskapet til Statnetts nettanlegg og sørger for effektiv drift og beredskap. Divisjonen skal også sørge for et velfungerende kraftmarked. Sentrale arbeidsoppgaver Vedlikeholds- og montasjearbeid i Statnetts ledningsområder og stasjonsgrupper. Arbeid og opplæring innen læreplanen for energimontørfaget.
01.03.2018 Sauda, Suldal
Kraftsystemet har en nøkkelrolle i det grønne skiftet og er på lik linje med resten av energibransjen i ferd med å gjennomgå omfattende endringer. Økt andel fornybar og distribuert kraftproduksjon, enorme datamengder og raskere utvikling av ny teknologi skaper både utfordringer og muligheter. I tillegg blir samfunnet stadig mer avhengig av strøm, noe som også skjerper kravene til Statnett. Vi må derfor, i større grad, jobbe på tvers av fagretninger og ta i bruk innovative løsninger for å utvikle, drifte og beskytte fremtidens digitale kraftsystem. Vi ønsker å utfordre seks studenter til å undersøke hvordan Statnett kan ta i bruk ny teknologi for å møte utviklingen og bli en enda sterkere bidragsyter til det grønne skiftet. I løpet av åtte uker, fra uke 25, vil du jobbe tett sammen med studenter fra ulike studieretninger med en relevant problemstilling kraftbransjen står ovenfor. Prosjektet vil gi deg et innblikk i hvordan kraftsystemet og kraftmarkedene fungerer og er en unik mulighet til å sette teori ut i praksis. Vi søker deg som: Er nysgjerrig, initiativrik og en god formidler. Studerer for eksempel IKT (statistikk, matematikk, informasjonsteknologi), sivil-/samfunnsøkonomi, samfunnsfag, jus eller ingeniørfag (elkraft, datateknologi, elektronikk, kybernetikk, industriell økonomi, energi og miljø, data science etc.). Har gode  samarbeidsevner og ser verdien av å jobbe tverrfaglig. Er interessert i fremtidens energi- og teknologiløsninger og hvordan disse vil forme Statnett som samfunnsaktør. Ønsker å lære mer om voksende teknologier som Big Data, blockchain og kunstig intelligens. Behersker et skandinavisk språk. Har fullført 3 eller 4 år høyere utdannelse sommeren 2018.
02.03.2018 Oslo
Statnett eier og drifter det sentrale kraftsystemet og bidrar til å binde Norge sammen. Hver sommer tilbyr vi sommerjobber til studenter og unge. En sommerjobb hos oss gir en unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og kan være en fin inngangsportal for videre karriere hos oss. Vi ser etter studenter med ulik studiebakgrunn. Men like viktig som hva du er, er hvem du er. Vi ser etter utviklingsorienterte studenter med engasjement og motivasjon. Dessuten er det viktig for oss at du kan identifisere deg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i stasjonsavdelingen, seksjon bygg stasjoner i divisjon Teknologi og utvikling. Beskrivelse av seksjonen: ​Seksjonen har ansvar for bygg- og anleggsfaglige spesifikasjoner og standard løsninger. Byggfaglige ressurser som tilhører seksjonen ivaretar byggansvarlig rolle i prosjektene. Vi søker deg som har gjennomført minimum 2 år av ditt ingeniør-/sivilingeniørstudie, med spesialiseringen innen et av følgende områder: Bygg og anleggsfag Konstruksjonsfag Prosjektering og kalkulering Arbeidsoppgaver: ​Innhente erfaringstall fra nyere kontrakter og oppdatere våre erfaringstall. Foreslå endringer til erfaringstall tilpasset entreprisestandarder og kalkulering i ulike faser.
04.03.2018 Oslo
Statnett eier og drifter det sentrale kraftsystemet og bidrar til å binde Norge sammen. Hver sommer tilbyr vi sommerjobber til studenter og unge. En sommerjobb hos oss gir en unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og kan være en fin inngangsportal for videre karriere hos oss. Vi ser etter studenter med ulik studiebakgrunn. Men like viktig som hva du er, er hvem du er. Vi ser etter utviklingsorienterte studenter med engasjement og motivasjon. Dessuten er det viktig for oss at du kan identifisere deg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i stasjonsavdelingen i seksjon bygg stasjoner i divisjon Teknologi og utvikling. Beskrivelse av avdelingen/seksjonen: ​Stasjonsavdelingen har fagansvaret for tekniske standardløsninger og spesifikasjoner innen bygg og anleggsfaget for stasjonsanlegg. Byggfaglig fagpersonell er ansatt i fagseksjonen men jobber i stor grad i prosjektene. Vi søker: Deg som har gjennomført minimum 3 år av ditt ingeniør-/sivilingeniørstudie, med spesialiseringen innen et av følgende områder: Brannfag Konstruksjonsfag stål og betong Materialfag, miljøfag Arbeidsoppgaver: Lage et utkast til maldokument for standard brannstrategi for Statnetts stasjoner. Beskrive dimensjoneringskriterier og utarbeidelse av løsninger for de ulike brannobjektene som kan stå i en stasjon. Lage en situasjonsplan som illustrerer en standard brannberedskapsløsning for en standard stasjon.
04.03.2018 Oslo
Statnett eier og drifter det sentrale kraftsystemet og bidrar til å binde Norge sammen. Hver sommer tilbyr vi sommerjobber til studenter og unge. En sommerjobb hos oss gir en unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og kan være en fin inngangsportal for videre karriere hos oss. Vi ser etter studenter med ulik studiebakgrunn. Men like viktig som hva du er, er hvem du er. Vi ser etter utviklingsorienterte studenter med engasjement og motivasjon. Dessuten er det viktig for oss at du kan identifisere deg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i bygg stasjoner i divisjon Teknologi og utvikling. Beskrivelse av seksjonen: ​Seksjonen bygg stasjoner er fagansvarlig for det byggfaglig område tilknyttet alle typer stasjonsanlegg. Vi har eierskapet til byggfaglige spesifikasjoner og standard 3D-fagmodeller og BIM. Vi søker: Deg som har gjennomført minimum 2 år av ditt ingeniør-/sivilingeniørstudie, med spesialiseringen innen et av følgende områder: Sivilingeniør/ingeniør bygg og miljøteknikk Arkitekt BIM-tekniker Induistriell design og lignende. Arbeidsoppgaver: Alle oppgavene nedenfor tar utgangspunkt i eksisterende bygningsinformasjonsmodeller for våre standardkonstruksjoner og -byggverk.​ Modellering og parametrisering av standard byggverk og konstruksjoner i programmet Autodesk Revit. Statisk analyse av stålstativer og betongfundamenter i Autodesk Robot og andre programmer. Forsøk med bruk av algoritmer i prosjektering av transformatorstasjoner i programmet Dynamo. Forsøk med bruk av våre BIM til autogenerering av mengdebeskrivelser, kalkyler og fremdriftsplaner.
04.03.2018 Oslo

Traineeprogram

Trainee i statnett
Antall traineer : 4 (flere)

Internship

Sommerjobb
Antall interns : 20
KUBE
Antall interns : 6 (flere)

Lærlinger

Energimontørlærling
Antall lærlinger : 12 (30 - 40)

Rekrutteringskalender

 • FEB 28
  2018
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
 • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Videoer

Elektriske øyeblikk. Hva er det som knytter landet vårt sammen, og gjør det mulig for oss å gjøre det vi vil?
Hvordan er det å jobbe i Statnett? Hva slags muligheter finnes?
Å jobbe med IKT i Statnett er ikke som i hvilken som helst annen IKT-bedrift. Bli med to av våre medarbeidere på topptur i Møre og Romsdal.
Hvordan blir din elektriske fremtid?
En ny montasjerobot og nye flymarkører er utviklet for å merke kraftledninger raskere og sikrere enn det har vært mulig før.
Mitt yrke: jobb i Statnett. Møt Magnus.
Vil du bidra til digitalisering i Statnett? Som trainee hos oss får du jobbe med hele det nordiske kraftsystemet!
Som trainee i Statnett får du påvirke din egen utvikling. Vil du bidra til å ta kraftbransjen inn i den digitale fremtiden?
Vil du bidra til digitalisering i kraftsystemet? Finn ut mer om trainee-stilling i Statnett!
Statnett er i gang med et historisk investeringsløft for å legge til rette for tryggere strømforsyning, mer fornybar energi og flere arbeidsplasser. Se film om de største prosjektene våre.
Statnett vil la droner gjøre jobber på kraftlinjer som i dag utføres fra helikoptre eller av montører oppe i mastene. Dermed kan arbeidene gjøres mer miljøvennlig og sikrere.

Fakta om Statnett

Adresse

Postadresse:
Statnett SF
PB 4904 Nydalen
0423 Oslo

Besøksadresse:
Nydalen allé 33
0484 Oslo