Statnett

Olje / Gass / Energi / Kraft, Industri og produksjon, Bygg / Anlegg / Entreprenør

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Vi drifter om lag 11 000 kilometer høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Vår viktigste oppgave er å sørge for trygg og stabil leveranse av elektrisitet ved å koordinere produksjon og forbruk hver time, hver dag, hele året. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi har også regionkontorer i Alta og på Sunndalsøra og aktiviteter over det meste av landet. Selskapet har omlag 1300 ansatte. Statnett er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi ønsker en mangfoldig organisasjon og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Se www.statnett.no for mer informasjon.

Målsetting:

Statnett skal utvikle neste generasjon kraftsystem for å:

 • sikre kraftforsyningen
 • bidra til verdiskapning
 • legge forholdene til rette for bedre klimaløsninger

Antall ansatte

Ca. 1300

Les mer
Fakta om Statnett
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Etablert år
1991
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Statnett

Vil du være med på å bygge fremtidens kraftsystem? Prosjekteringsleder har ansvar for koordinering av all tverrfaglig prosjektering. Dette inkluderer intern og ekstern prosjektering. Videre har prosjekteringsleder kontraktsansvar for alle prosjekteringskontrakter. Kontraktsoppfølgning inklusive endringshåndtering er derfor viktige arbeidsoppgaver. Prosjekteringsleder skal også håndtere  grensesnitt mellom de ulike fagene internt og eksternt, samt mellom de ulike kontraktene i prosjektene. Prosjekteringsleder bidrar i prosjektene fra oppstart av prosjektet og gjennom alle prosjektfasene. Prosjekteringsleder har en viktig rolle i forbindelse med forberedelse til design reviews, prosjektgjennomganger, usikkerhetsanalyser og beslutningsporter. Som  prosjekteringsleder vil du få muligheten til å jobbe med alle typer prosjekter innen stasjon, ledning, kabel og bygg. Du vil være en viktig bidragsyter  til reduserte byggherrekostnader gjennom effektiv koordinering av prosjekterende og leverandører internt og eksternt. Prosjekteringsleder inngår som en del av kjerneteamet i Statnetts prosjekter, sammen med prosjektleder og byggeleder, og rapporterer direkte til prosjektleder. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdelingen Prosjekteringsledelse i enheten Prosjektledelse i divisjon Bygg og anlegg.Avdelingen er 1 av 6 avdelinger som inngår i enheten for prosjektledelse og består av 15 ansatte som har bred kompetanse og erfaring innenfor våre tekniske anlegg. Bygg og anlegg Divisjonens hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter og inneha rollen som byggherre. Dette innebærer å følge opp risiko og at Statnett leverer på HMS, kostnad, tid og kvalitet i byggeprosjektene. Divisjonen har også ansvar for SHA og for dokumentstyring i prosjektene, samt for konsernets anskaffelsesfunksjon. Videre har divisjonen en gruppe som utfører beredskapsoppdrag ved feil på ledninger. Sentrale arbeidsoppgaver Koordinere prosjektering på tvers av fagområder og sikre at grensesnitt blir ivaretatt. Ha et overordnet blikk på risikofaktorer som prosjekteringen bringer inn i prosjektet på tvers av fagområder, dvs som KP eller som bistand til KP. Forstå risikofordelingen knyttet til ulike entrepriseformer. Bidra til koordinering av grensesnitt og oppfølging av disse i byggefasen. Sikre effektiv endringshåndtering. Bidra i forbindelse med sluttdokumentasjon og sluttoppgjør.​ Være pådriver for faglig forbedring av prosjekteringen. Kvalifikasjoner Sivilingeniør/Ingeniør/ (elektro/bygg og anlegg) eller annen relevant bakgrunn. Evne å igangsette og implementere endringer. Erfaring som byggherre er en fordel. God kjennskap til kontraktstandardene NS 8401/02/05/07. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.  Personlige egenskaper Selvstendig og uredd for å ta ansvar og utfordre internt og eksternt. Strukturert, systematisk og analytisk arbeidsform. Evne til å håndtere flere parallelle oppgaver. Evne til å kommunisere og samarbeide med andre fagdisipliner og med interessenter på flere nivåer i organisasjonen. Evne til å lede multidisipline fagrupper. Evne til å se helhet og identifisere essensiell informasjon. Kostnadsbevisst og proaktiv. Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger. Vi søker kandidater som gjenspeiler våre lederforventninger; ledere i Statnett er tydelige, utvikler og tenker helhet. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Torkel Hannesson Eggen, mobil tlf.nr. 959 71 776. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
23.10.2019 Oslo
Divisjon Nettdrift forvalter eierskapet til Statnetts nettanlegg og sørger for effektiv drift og beredskap. Avdelingen Stasjoner, er en del av Anleggsforvaltning i Nettdrift. Stasjoner har fagressurser som har teknisk spisskompetanse og som kan inneha ulike roller i forvaltning og vedlikehold både i planlegging samt i gjennomføring av små og store tiltak i anleggene samt etablere oversikt over tilstand. I det daglige bistår avdelingen driftsgruppene med teknisk støtte og faglig veiledning for drift og vedlikehold av Statnetts stasjonsanlegg. Gjennom plan for Anleggsforvaltning er avdelingen premissgiver for tiltak som skal utføres i anleggene. Seksjonen stasjonsanlegg har 12-13 medarbeidere med fagkompetanse på komponenter, høyspenningsanlegg, HVDC/FACTS, stasjonsforsyning og bygg. Vi ser etter en engasjert medarbeider som har lyst til å bli en del av oss og ivareta verdiene og sikkerheten i anleggene våre. Stillingen skal forvalte bygg og strukturer i stasjonsanleggene, inkludert gjerder og porter (perimetersikring), fundamenter, sjakter, oljevernanlegg, veier, kaianlegg etc. Stillingen innebærer også et nært samarbeid med våre to erfarne byggtekniske medarbeidere som vi allerede har i seksjonen. Stillingen tilbyr: En viktig rolle knyttet til forvaltningen av infrastrukturen som sikrer elforsyningen i Norge En variert arbeidshverdag med stort spenn i oppgaver Svært dyktige og erfarne kolleger i et tverrfaglig miljø Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag Mulighet for faglig utvikling Hovedoppgaver: Gjennomføre små og store tiltak i henhold til Statnetts prosesser, herunder: Bidra til utarbeidelse av tekniske løsning, inkludert mindre prosjekteringsoppgaver Bidra i anskaffelser og oppfølging av leverandører/entreprenører  Ivaretakelse av byggherreansvar Planlegging- og gjennomføring av bygge- og anleggsaktiviteter i høyspenningsanleg Sikre dokumentasjon og sporbarhet Holde oversikt over anleggsmassen samt utføre tilstandsvurderinger, anbefale vedlikeholdstiltak og utarbeide tekniske beskrivelser Bidra med erfaringer og kunnskap inn mot prosjekter og standardiseringsmiljøet i B&A Bidra til utvikling av seksjonen og for løft i det digitale fundament Kvalifikasjoner Ingeniør med byggteknisk kompetanse Erfaring i bruk av relevante forskrifter, bransjestandarder og kontrakter Erfaring med bruk av digitale verktøy (GIS og BIM) Byggeplasserfaring, som byggeleder, prosjektleder eller tilsvarende Fordel om søker har: kjennskap til Statnetts anlegg og systemer relevant fagbrev f.eks. tømrer Personlige egenskaper Evne til å jobbe selvstendig med god kapasitet til å håndtere og å avslutte oppgaver God formuleringsevne (erfaring med rapportskriving) Gode samarbeidsevner og engasjement Fokusert på sikkert arbeidsmiljø og oppfølging av godt HMS-arbeid Evne til å drive fagfelt fremover Stillingen vil medføre reisevirksomhet i store deler av landet og det er krav om førerkort for bil. Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. For mer informasjon om stillingen ta kontakt med leder for Stasjonsanlegg, Therese Gjelsten tlf 404 71 779. For mer utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Søknadsfrist 16. okt 2019, men det vil bli foretatt intervjuer fortløpende.  Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.
24.10.2019 Oslo

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Traineeprogram

Trainee i statnett
Antall traineer : 4 (flere)

Internship

Sommerjobb
Antall interns : 20
KUBE
Antall interns : 6 (flere)

Lærlinger

Energimontørlærling
Antall lærlinger : 12 (30 - 40)

Rekrutteringskalender

 • OKT 23
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 24
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Kontaktperson

HR Konsulent

Filmer

Elektriske øyeblikk. Hva er det som knytter landet vårt sammen, og gjør det mulig for oss å gjøre det vi vil?
Hvordan er det å jobbe i Statnett? Hva slags muligheter finnes?
Å jobbe med IKT i Statnett er ikke som i hvilken som helst annen IKT-bedrift. Bli med to av våre medarbeidere på topptur i Møre og Romsdal.
Hvordan blir din elektriske fremtid?
En ny montasjerobot og nye flymarkører er utviklet for å merke kraftledninger raskere og sikrere enn det har vært mulig før.
Mitt yrke: jobb i Statnett. Møt Magnus.
Vil du bidra til digitalisering i Statnett? Som trainee hos oss får du jobbe med hele det nordiske kraftsystemet!
Som trainee i Statnett får du påvirke din egen utvikling. Vil du bidra til å ta kraftbransjen inn i den digitale fremtiden?
Vil du bidra til digitalisering i kraftsystemet? Finn ut mer om trainee-stilling i Statnett!
Statnett er i gang med et historisk investeringsløft for å legge til rette for tryggere strømforsyning, mer fornybar energi og flere arbeidsplasser. Se film om de største prosjektene våre.
Statnett vil la droner gjøre jobber på kraftlinjer som i dag utføres fra helikoptre eller av montører oppe i mastene. Dermed kan arbeidene gjøres mer miljøvennlig og sikrere.

Fakta om Statnett

Adresse

Postadresse:
Statnett SF
PB 4904 Nydalen
0423 Oslo

Besøksadresse:
Nydalen allé 33
0484 Oslo