<  
>  

Energimontørlærling

Har du det som skal til for å bli lærling hos oss?
Stillingstype
Antall lærlinger
12 (30 - 40)
Sted
Utdanningsnivå
Yrkesskole / videregående skole
Om lærlingordningen

Vi er på jakt etter motiverte og lærevillige lærlinger til våre stasjons- og ledningsområder. I Statnett ivaretar vi et av Norges sterkeste fagmiljø i elenergibransjen. Lærlingeplassene er lokalisert i divisjon Drift og Marked, som har ansvaret for å ivareta den løpende forsyningssikkerheten og sikre at det kontinuerlig leveres strøm til alle forbrukere i Norge. Divisjonen forvalter over 150 stasjoner, 11 000 km ledninger og 1000 km kabelanlegg over hele Norge. Anleggene omfatter de høyeste spenningsnivå.

Vi ser etter deg med motivasjon for elenergifaget og som verdsetter en fysisk aktiv arbeidsdag.

Arbeidssted vil være innenfor følgende fylker; Telemark, Buskerud, Oslo, Akershus, Sogn og Fjordane, Hordaland, Møre og Romsdal, Oppland, Sør Trøndelag, Nordland.

 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent eksamen fra VG 2 elenergi fra videregående skole. Elever som avlegger eksamen våren 2017 kan også søke.
 • Vi ønsker at du har førerkort for bil
 • Vi foretrekker at du er fortrolig med PC som arbeidsverktøy

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som er nøyaktig og som har stå-på-vilje og godt humør
 • Du må være i stand til å arbeide i høyden.

Vi tilbyr

 • Et spennende yrke i en bedrift med et viktig samfunnsansvar.
 • Gode utviklingsmuligheter og spennende prosjekter
 • Et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn i samsvar med Overenskomst mellom LO-STAT/EL&IT og Spekter/Statnett SF. Statnett har i tillegg etablert økonomiske stimuleringsordninger for utvikling og progresjon i læretiden.
 • For å få nødvendig praksis må lærlingen regne med å bli utplassert i forskjellige bedrifter i opplæringstiden.
 • Egen PC og mobiltelefon i læretiden.

Vi ønsker at du legger ved CV og kompetansebevis. (Gjerne karakterutskrift fra siste termin for årets elever ved VG2).

 

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med seniorrådgiver Knut Suleskard, mobil tlf.nr. 41 45 44 41. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

 

Søknadsfrist 12.03.2017.  Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.

       

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Statnett
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Kontaktpersoner
Drift & Marked, DBK
Les mer om muligheter hos Statnett
logo
Trainee i statnett
Som trainee får du en unik mulighet til å bli med på utviklingen av Statnett og neste generasjons sentralnett. Programmet har en varighet på 18 måneder og du får arbeide på tre ulike steder på tvers av organisasjonen, tilpasset din bakgrunn og dine interesser. På denne måten gis du store muligheter til både tverrfaglig og personlig utvikling. I tillegg til individuelt tilpassede oppgaver, kurs- og opplæringsprogram, får du delta i prosjekter, på seminarer, bedriftsbesøk og ekskursjoner. Du vil også få muligheten til utplassering, enten på vårt kontor i Brussel, i Svenska Kraftnät eller Energinet (Danmark). Som trainee er du fast ansatt i Statnett og vil få tett oppfølging fra avdelingslederen din, og fra en kontaktperson i HR-avdelingen. Det vi ønsker av deg er at du: Har lyst til å opparbeide deg kunnskap om energibransjen Har miljøengasjement Tør å utfordre deg selv og dine omgivelser Er nytenkende Er engasjert, initiativrik og har stor arbeidsglede Har en masterutdannelse (min. 5 års høyskoleutdannelse) For ytterligere spørsmål om traineeprogrammet, kan du kontakte: studentkontakt@statnett.no.    
logo
Sommerjobb
Statnett tilbyr sommerjobber til studenter og unge hver sommer.  Vi tilbyr både kvalifiserende jobber for ingeniør- og sivilingeniørstudenter, samt oppgaver som kan utføres uten spesielle forkunnskaper. Sommerjobb i Statnett gir deg unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og er en fin inngangsportal for videre karriere i Statnett.  Hvert år har Statnett ca. 50-100 studenter i sommerjobb, hvorav ca halvparten er fagrelevante. De fleste jobbene er lokalisert ved hovedkontoret i Oslo, men det finnes også muligheter i andre deler av landet. Våre sommerjobber er fordelt på fagområder og divisjoner. Du kan søke en eller flere jobber innen forskjellige områder. Du kan også søke oppgaver i en relevant divisjon. Mulighetene er med andre ord mange!
logo
KUBE
Vi er inne i en tid hvor internett, teknologi og strømforsyning smelter sammen. Teknologien endrer seg raskt, og stadig flere ting drives av strøm og kobles til internett. Sammen med utfordringer knyttet til klima, mer aktive forbrukere og mer uforutsigbar kraftproduksjon fører dette til at kraftsystemet står overfor sin største transformasjon noensinne. Bedre håndtering av enorme datamengder, automatisering og innovative IT-løsninger vil være avgjørende for en sikker og effektiv drift av fremtidens kraftsystem. Klokere datamaskiner krever klokere hoder. Derfor ønsker Statnett med sommerens KUBE-prosjekt å utfordre seks studenter til å undersøke hvordan Statnett kan dra nytte av digitalisering og ny teknologi. I løpet av 7 uker vil du jobbe tett sammen med studenter fra ulike studieretninger med en relevant problemstilling kraftbransjen står ovenfor. Prosjektet vil gi deg et innblikk i hvordan kraftsystemet fungerer og er en unik mulighet til å sette teori ut i praksis i samarbeid med en attraktiv arbeidsgiver. Vi søker deg som: Er engasjert og initiativrik Har lyst å opparbeide deg kunnskap om energibransjen Behersker et skandinavisk språk Er masterstudent som til sommeren 2017 har fullført minst 3 år høyere utdannelse Studerer for eksempel ingeniørfag (IKT, elkraft, datateknologi/informatikk, elektronikk, kybernetikk, industriell økonomi, energi og miljø, etc.), økonomi, samfunnsfag og jus Dette kan du forvente av KUBE: Bratt læringskurve i et tverrfaglig team Tilgang på sterke fagressurser Faglig ekskursjon Presentasjon av sluttresultat for konsernledelsen Mulig videre samarbeid om prosjekt- eller masteroppgave Flotte arbeidslokaler på Statnetts hovedkontor i Nydalen i Oslo 
Om Statnett

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Vi drifter om lag 11 000 kilometer høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Vår viktigste oppgave er å sørge for trygg og stabil leveranse av elektrisitet ved å koordinere produksjon og forbruk hver time, hver dag, hele året. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi har også regionkontorer i Alta og på Sunndalsøra og aktiviteter over det meste av landet. Selskapet har omlag 1300 ansatte. Statnett er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi ønsker en mangfoldig organisasjon og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Se www.statnett.no for mer informasjon.

Målsetting:

Statnett skal utvikle neste generasjon kraftsystem for å:

 • sikre kraftforsyningen
 • bidra til verdiskapning
 • legge forholdene til rette for bedre klimaløsninger

Antall ansatte

Ca. 1300