<  
>  

Jobbmuligheter som Økonom

Statnett
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Jobbmuligheter som Økonom
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Økonom. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Statnett.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser - Økonom
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Statnett
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Statnett
logo
Trainee i statnett
Som trainee får du utfordrende arbeidsoppgaver som er tilpasset din faglige bakgrunn og interesser. Vi tilbyr arbeidsopphold innenfor flere deler av organisasjonen, noe som gir muligheter for solid tverrfaglig og personlig utvikling. Programmet har en varighet på 18 måneder med mulighet for utplasseringsopphold på vårt kontor i Brussel, ved Svenska Kraftnät eller ved Energinet i Danmark. For å være aktuell som trainee bør du ha en masterutdannelse (evt. minimum 5 års høyskoleutdannelse) innen elkraft, energi og miljø, bygg, IT, indøk eller andre relevante fagretninger. Vi lyser ut traineestillinger hver høst med oppstart september året etter.
logo
Sommerjobb/Internship
Statnett tilbyr sommerjobber til 50-100 studenter og unge hver sommer. Vi tilbyr både kvalifiserende jobber for ingeniør- og sivilingeniørstudenter, samt oppgaver som kan utføres uten spesielle forkunnskaper. Sommerjobb i Statnett gir deg relevant erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og er en fin inngangsportal for mulig videre karriere i Statnett. De fleste jobbene er ved vårt hovedkontor i Nydalen i Oslo, men det finnes også muligheter i andre deler av landet. Sommerprosjektet KUBEHver sommer arrangerer Statnett et tverrfaglig prosjekt kalt KUBE, hvor seks studenter får mulighet til å jobbe med en av Statnetts fremtidige utfordringer.  Studentene i KUBE-prosjektet jobber sammen med bratt læringskurve, effektivt lagarbeid og en spennende mulighet til å prøve ut teoretiske studier i praksis. Resultatet av prosjektet presenteres for Statnetts konsernledelse og medarbeidere. Prosjektet går over åtte uker med oppstart i juni. 
logo
Lærling
Vi tar hvert år inn motiverte og lærevillige energimontørlærlinger fra hele landet, fortrinnsvis elever fra VG2 Elenergi. Som lærling i Statnett vil du bidra til å ivareta den løpende forsyningssikkerheten og sikre at det kontinuerlig leveres strøm til alle forbrukere i Norge. Vi skiller mellom læringer ved stasjonsgrupper og lærlinger ved ledningsområder, som hovedsakelig jobber på henholdsvis koblingsstasjoner og luftledninger. I løpet av læretiden vil du arbeide på tvers av grupperingene. Læretiden går normalt over to og et halvt år. Du gjennomfører teorieksamen på VG3-nivå i energimontørfaget etter ca. ett og et halvt år med opplæring underveis. Læretiden avsluttes med praktisk fagprøve.  Stillingsannonsene blir lagt ut i januar/februar med søknadsfrist i mars. Utvelgelsesprosessen foregår i april og mai, og oppstart er i august. Har du spørsmål, kan du sende e-post til: laerling@statnett.no.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Statnett

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Vi drifter om lag 11 000 kilometer høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Vår viktigste oppgave er å sørge for trygg og stabil leveranse av elektrisitet ved å koordinere produksjon og forbruk hver time, hver dag, hele året. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi har også regionkontorer i Alta og på Sunndalsøra og aktiviteter over det meste av landet. Selskapet har omlag 1300 ansatte. Statnett er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi ønsker en mangfoldig organisasjon og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Se www.statnett.no for mer informasjon.

Målsetting:

Statnett skal utvikle neste generasjon kraftsystem for å:

  • sikre kraftforsyningen
  • bidra til verdiskapning
  • legge forholdene til rette for bedre klimaløsninger

Antall ansatte

Ca. 1300