Vi utfordrer derfor DEG!

FoU i Statnett ønsker å utfordre studenter til å komme med forslag til prosjekter på hvordan vi kan ta i bruk IKT på nye måter i planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av sentralnettet vårt!

Statnett vil velge ut seks finalister som blir invitert til Statnetts FoU-konferanse 2017, hvor det beste bidraget blir annonsert og tildelt en pengepremie på 10.000 NOK!

Bruk av forslagene

Statnett vil også vurdere muligheten for videreutvikling av de beste prosjektforslagene, for eksempel ved å tilby veiledning til oppgaveskriving eller sommerjobb.

For å kunne evaluere og eventuelt gå videre med innkommende forslag, trenger Statnett full bruksrett til løsningen prosjektforslaget inneholder eller leder fram til.

Besvarelse og frister

Besvarelsen må være på norsk, dansk eller svensk. Frist for innsendelse av prosjektforslag er 15.mars 2017.

For mer informasjon se her!