Statsbygg

Bygg / Anlegg / Entreprenør, Eiendom / Eiendomsmegling, Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for 3.6 mrd., investerer for 3 mnd. i nye bygg, har en eiendomsportefølje på 2,8 kvm til en verdi av 32 mrd. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer
Fakta om Statsbygg
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Statsbygg

Org. nr: 971278374 Stillingsident: 4163149230 Presentasjon av stillingen:Statsbygg, drift- og vedlikeholdsavdelingen, har to ledige stillinger som driftsingeniør med arbeidsledelse i område Oslo. Avdelingen for Drift og vedlikehold er ansvarlig for effektiv drift og verdibevarende vedlikehold av Statsbyggs eiendommer. Avdelingen er geografisk organisert i 6 områder med tilsammen ca 300 ansatte, og er nærmest våre brukere og eiendommer i det daglige. God kundebehandling er viktig i alle ledd i vår organisasjon.Statsbygg bruker først og fremst egne ressurser,ansatte med inngående kjennskap til eiendommene, men kjøper også drifts- og vedlikeholdstjenester i det private markedet. Statsbygg vil ta vare på kulturhistorien som eiendommene representerer. Vi vil være i første rekke når det gjelder å ta vare på miljøet og ta i bruk teknologi for bedre eiendomsdrift. Statsbygg er Norges største eiendomsforvalter i sivil sektor.Område Oslo er det minste, men samtidig største området. Vi drifter og vedlikeholder ca. 730 000 kvm med eiendomsmasse. Vår portefølje inneholder mange spennende bygninger som er godt synlige i bybildet, eks. Operaen, nytt nasjonalmuseum, eiendomsmassen i regjeringskvartalet, Slottet m.m. Det er totalt 5 driftsteam i område Oslo. Stillingene er tiltenkt henholdsvis teamet i regjeringskvartalet og teamet som drifter tekniske bygg (Riksarkivet, STAMI, Folkehelseinstituttet m.m.). Begge team består av ca 14-16 medarbeidere, og det er til sammen 2-3 arbeidsledere i hvert team. Arbeidslederne skal ivareta planleggings- og koordineringsansvaret for teamet. De som ansettes skal være med på å videreutvikle og effektivisere driftsteamene, da spesielt med tanke på ny teknologi, klima og miljø. Den ene stillingen inngår også i en vaktordning, hvor arbeidsleder også har ansvaret for koordineringen av selve vaktordningen. Stillingene er ikke tillagt personalansvar. Vedkommende rapporterer til respektiv underdirektør. Arbeidssted vil kunne være på de ulike eiendommenes driftssentraler og på områdekontoret.ArbeidsoppgaverPlanlegge og følge opp at lovpålagte oppgaver som internkontroll samt løpende driftsoppgaver. Vedlikeholdstiltak i teamet planlegges og gjennomføres for å oppfylle Statsbyggs krav til leveranse og måloppnåelse innen virksomhetens satsningsområderBestilling og oppfølging av håndverkertjenester og serviceavtaler, samt fakturabehandlingDaglig oppfølging av leietaker og leverandørerBidra med fagkunnskap overfor interne og eksterne aktører på eiendommenDelta i tverrfaglig samarbeidSystematisering av dokumentasjon og rutiner i samsvar med internkontrollsystemBidra aktivt til at Statsbygg når de mål som er satt innenfor de ulike satsningsområdene, eks. miljø, energi og universell utformingAndre oppgaver kan bli tillagt stillingenKvalifikasjonerBachelornivå, fortrinnsvis innenfor vvs/automasjon eller FDVUMinimum 3-5 års relevant erfaring innen drift og vedlikehold av eiendomTverrfaglig forståelse for moderne drift, vedlikehold og forvaltning av eiendomInteresse i å bidra til gjennomføring av ENØK-tiltak og miljøvennlig eiendomsdriftErfaring fra arbeidsledelse/planlegging/koordinering av arbeidsoppgaverGod økonomisk og administrativ forståelse vil bli vektlagtGode ferdigheter og erfaring med daglig bruk at IKT-basert systemer og utstyr er nødvendigPersonlige egenskaperMålrettet, strukturert og løsningsorientertGode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntligEvnen til å samarbeide og skape gode relasjoner internt og eksterntOpptatt av effektivitet og optimaliseringPersonlig egnethet for stillingen vil bli vektlagtVedkommende som søker jobb i regjeringskvartalet må kunne sikkerhetsklareres til nivå hemmelig.Vi tilbyrSpennende oppgaver i tverrfaglig miljø med gode muligheter for faglig og personlig utviklingPensjons- og forsikringsordninger samt mulighet for boliglån gjennom Statens PensjonskasseFleksibel arbeidsordningGode velferdsordninger, f.eks støtte til treningsaktiviteterStillingen avlønnes i stillingskoden som overingeniør fra kr 500 000 -- 650 000,-. Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.KontaktinformasjonJulija Jurin, områdedirektør, 40 020 964 Jan Sorkness, underdirektør, 482 21 635ArbeidsstedBiskop gunnerus gate 6 0155 OsloSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4163149230 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 05.01.2020
05.01.2020 Oslo
Org. nr: 971278374 Stillingsident: 4160707181 Presentasjon av stillingen:Prosjektsenteret i Statsbygg, enhet for SHA og seriøsitet, er ansvarlig for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø samt seriøsitet er ivaretatt i alle relevante prosesser under byggherrefunksjonen. Fagmiljøet for SHA og HMS er samlet i enheten, som også skal følge opp HMS for egne ansatte innen drift og vedlikehold på våre eiendommer.Vi har nå to ledige stillinger med ulike oppgaver og kvalifikasjonskrav. Stillingen som SHA-rådgiver er tiltenkt nyutdannede som er ferdig med sin mastergrad våren 2020 og vil få oppgaver innen samfunnsansvar. Til stillingen som HMS-rådgiver søker vi etter en person med relevant erfaring. Til begge stillingene søker vi personer som er engasjerte i fagområdet, og som vil videreutvikle seg i rollen.HMS-rådgiveren vil ha fagansvar for HMS-arbeid i drift og vedlikeholdsavdelingen i samarbeid med områdekontorene og stabene. Vedkommende vil arbeide med å videreutvikle internkontrollsystemet for arbeider som foregår på eiendommene rundt i hele landet. HMS-rådgiveren skal samarbeide tett med driftsorganisasjonen og bidra til at HMS/SHA aspekter blir godt integrert i disse prosessene. Det må påregnes noe reisevirksomhet innenlands.SHA-rådgiveren vil ha oppgaver med strategiarbeid, handlingsplaner og rapportering innen SHA og seriøsitet. Innen samfunnsansvar og etisk handel vil oppgavene være å videreutvikle metodikk, gjøre risikovurderinger, leverandørkjedekartlegging og være en rådgiver for prosjektledere i byggeprosjekter. Det må påregnes noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands.ArbeidsoppgaverHMS-rådgiver:Kartlegge status og vurdere forbedringstiltak innen HMS og seriøsitetVidereutvikle ansvar- og kompetansematrisenEtablere metodikk for 1. og 2. linjekontrollerUtføre befaringer og revisjonerGjennomføre risikovurderinger og iverksette kontrolltiltakVedlikeholde styringssystemet og utarbeide prosedyrer, veiledninger etc.Sørge for informasjon og opplæring samt faglig støtte og bistand innen HMS i drift- og vedlikeholdsavdelingenAnsvar for integrasjon av HMS/SHA i relevante digitale verktøyDeltakelse i relevante arbeidsgrupper internt og eksterntSHA-rådgiver:Utarbeide og vedlikeholde strategier og handlingsplaner for enheten SHA og seriøsitetRapportering for enhetenUtforme tekster til rapporter, prosedyrer, nyhetssaker, kursmateriell osv.Risikovurdering og leverandørkjedekartlegging innen etisk handelUtarbeide og vedlikeholde styringssystem for etisk handelSamarbeid med andre aktører og representere Statsbygg i komiteer og arbeidsgrupperGjennomføre leverandørevaluering i samarbeid med prosjektledere, og være ansvarlig for prosessene rundt leverandørevalueringKvalifikasjonerHMS-rådgiver:Utdanning på masternivå med spesialisering i HMS, fortrinnsvis innen relevante tekniske, bygg eller eiendomsfagErfaring med HMS-arbeid i større virksomheterErfaring med å holde kurs og drive opplæring er en fordelGod fremstillingsevne muntlig og skriftlig på norskSHA-rådgiver:Relevant utdanning på masternivå, for eksempel innen samfunnsfag eller økonomiKunnskap om eller interesse for menneskerettigheter og politikkSpesielt gode fremstillingsevne muntlig og skriftlig både på norsk og engelskFordel å kunne vise til engasjement for fagområdene, gjerne fra organisasjonsarbeid eller arbeidserfaringPersonlige egenskaperGode kommunikasjonsevnerPågangsmot og initiativtakendeSamarbeidsvillig og god på relasjonsbyggingStrukturertVi tilbyrMulighet til å være med på å løse viktige samfunnsoppdrag og til å påvirke byggenæringen innen fagfeltetSpennende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljøHyggelig arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid internt og eksterntFaglig og personlige utviklingsmuligheterModerne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørsGode muligheter for videreutdanning, fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslagStillingen som HMS-rådgiver lønnes etter statens lønnsregulativ fra kr 550.000 - kr 750.000 pr år avhengig av kvalifikasjonerStillingen som SHA-rådgiver lønnes etter statens lønnsregulativ med kr 500.000 pr årGjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger samt mulighet for gunstig boliglånKontaktinformasjonTanja H. Dugstad, underdirektør, 920 21 547ArbeidsstedBiskop Gunnerus' gt. 6 (Byporten) 0155 OsloSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4160707181 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 05.01.2020
05.01.2020 Oslo
Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater. Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss. Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.
Fortløpende
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Summer Internship Internship

Statsbygg har et eget Summer Internship-program som gir studenter med ulik fagbakgrunn relevant arbeidserfaring. I bloggen fra tidligere summer interns finner du mye spennende informasjon om hva du kan få sjansen til å bli med på i Statsbygg: http://statsbygg-intern.blogspot.no/
Antall interns
30
Sted
Oslo
Les mer
Bildegalleri

Filmer

Fakta om Statsbygg

Adresse

P.b. 8106 Dep
0032 Oslo