<  
>  

Statsbygg

Bygg / Anlegg / Entreprenør, Eiendom / Eiendomsmegling, Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for 3.6 mrd., investerer for 3 mnd. i nye bygg, har en eiendomsportefølje på 2,8 kvm til en verdi av 32 mrd. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer
Fakta om Statsbygg
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
Vi ser etter
Ledig Stilling
08.03.2020
Vadsø

Ledige stillinger hos Statsbygg

Org. nr: 971278374 Stillingsident: 4193143287 Presentasjon av stillingen:Statsbygg er byggherre og har ansvaret for utvikling, planlegging og bygging av NTNU campussamling. Vi søker nå etter prosjektdirektøren som skal lede arbeidet i hele verdikjeden fra programutviklingsfasen frem til innflytting og overlevering. Stillingen inngår i byggherredirektørens ledergruppe og rapporterer til byggherredirektør.NTNU i Trondheim er i dag spredt flere steder i byen og skal samles på Gløshaugen. Nybygg (92.000kvm) kombinert med ombygging (45.000kvm) av eksisterende bygningsmasse muliggjør samling av NTNUs virksomhet. De humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøene flyttes fra Dragvoll, mens kunst-, arkitektur- og musikkmiljøene flyttes fra spredte lokasjoner i sentrum.Campussamlingen skal legge til rette for økt tverrfaglighet og bedre kvalitet i utdanning, forskning, innovasjon, kunst og formidling slik at NTNU kan fortsette å utvikle seg som et universitet i verdensklasse. Prosjektet inneholder også ombygging av Vitenskapsmuseets magasiner, arealer for fangst- og lagring av CO2 til NTNUs arbeid innen europeisk forskningsinfrastruktur (ESFRI) og nye universitetsarealer integrert i Senter for psykisk helse ved St. Olavs hospital på Øya.OFP -fasen for NTNU Campussamling er gjennomført og programutviklingsfasen starter opp i 2020. I programutviklingsfasen skal det utvikles en helhetlig plan for bygninger og uteområder parallelt med reguleringsplanarbeid. Det legges opp til tidlig involvering av entreprenører etter gjennomført programutviklingsfase. Prosjektet har etablert strategier innenfor ulike områder bl.a. innovasjon, digitalisering, systematisk ferdigstillelse inkl. Lean, energi og miljø, industrialiserte byggeprosesser, og brukerinvolvering og programmering som skal følges opp i den videre prosjektutviklingen.ArbeidsoppgaverLede arbeidet med prosjektutvikling, planlegging, prosjektering, bygging, ferdigstillelse og overlevering på en kostnadseffektiv måte, innenfor definerte tids- og kvalitetsmålAnsvar for å etablere, videreutvikle og lede den totale prosjektorganisasjonen med rett kapasitet og kompetanseAktiv bidragsyter i byggherredirektørens ledergruppeUtvikle og implementere systemer for god prosjektstyring og basert på Statsbyggs prosjektmodellRepresentere Statsbygg overfor oppdragsgiver, bruker, naboer og publikumVidereutvikle Statsbygg som rollemodell for BAE-næringen og være sentral i denne sammenheng gjennom arbeidet som gjøres i prosjektetVi søker etter en prosjektdirektør som:Er en tydelig leder med engasjement og gjennomføringskraftHar evne til å begeistre, motivere og bygge relasjoner og tillit internt og eksterntEr strukturert og resultatorientert og er en inspirerende og motiverende lagbyggerKan vise til gode resultater fra ledelse av større prosjektorganisasjonerHar erfaring fra prosjekt- og eiendomsutvikling i urbane omgivelserEr godt kjent med rollen som byggherre for større, komplekse prosjekterKan dokumentere meget god kompetanse i prosjektstyring og usikkerhetsstyringHar relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole på mastergradsnivåFor denne stillingen er vi åpne for kontorsted både i Oslo og Trondheim, men reisevirksomhet mellom disse kontorene på påregnes. I Programviklingsfasen vil det være behov for tilstedeværelse i Trondheim inntil 3 dager i uken, mens i byggefasen vil Trondheim være <> med reiseaktivitet til Oslo.Vi tilbyrNorges mest spennende prosjektlederoppgave innen landbasert bygg i et utviklende og erfarent byggherre- og prosjektmiljøAmbisiøst og tverrfaglig miljø med dyktige kollegerGode faglige utviklingsmuligheter og et godt arbeidsmiljøLønn etter avtale som avdelingsdirektør innenfor statens regulativGode pensjons- og forsikringsordningerGunstig boliglånsordningKontaktinformasjonLinda Sunde Eriksen, avdelingsdirektør, 975 25 343 Marius Tunstad, Byggherredirektør, 458 69 306ArbeidsstedErling Skakkes gate 66 7012 TrondheimSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4193143287 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 01.03.2020
01.03.2020 Trondheim
Org. nr: 971 278 374 Stillingsident: 4191170065 Presentasjon av stillingen: Til Statsbygg søker vi inntil åtte lærlinger i byggdrifterfaget. Lærlingene tilbys en spennende og innholdsrik læretid i Statsbygg på ulike eiendommer rundt omkring i landet. Det skal ansettes inntil fire lærlinger i Oslo, to lærlinger i Kristiansand-området og to lærlinger i Halden-området. Læretiden vil være 2,5 - 3 år, avhengig av antall fullførte år på videregående skole. Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev i byggdrifterfaget med yrkestittel byggdrifter.ArbeidsoppgaverSentrale oppgaver innen drift og vedlikehold av Statsbyggs eiendommer i region øst, blant annet:Oppfølging av leietakere, brukere og leverandørerInnkjøp av varer og tjenesterEnergiovervåking, energiøkonomisering og oppfølging av miljøkravDrift og styring av SD-anlegg og eiendommenes tekniske anleggBidra til gjennomføring, systematisering og tilrettelegging av drifts- og vedlikeholdsoppgaverBidra til verdibevarende vedlikehold og drift av eiendommenArbeidsoppgavene vil følge en tilpasset opplæringsplan, og man må være innstilt på å jobbe selvstendig og problemløsende med mange forskjellige oppgaver.KvalifikasjonerTil byggdrifterfaget tegnes det lærekontrakt direkte etter videregående skole. Søkere som i tillegg til fullført Vg1 Bygg og anleggsteknikk også har Vg2 Klima-, energi og miljøteknikk eller Vg2 Byggteknikk vil få en læretid i Statsbygg på 2 ½ år. Søkere som kun har fullført Vg1 Bygg og anleggsteknikk vil få en læretiden i bedrift på 3 år.Personlige egenskaperAnsvarsbevisstLærevillig og løsningsorientertServiceinnstilt og samarbeidsvilligGod muntlig og skriftlig fremstillingsevneLanguageNorskVi tilbyrEtter særavtale om avlønning av lærlinger i staten avlønnes du i % av lønnstrinn 29, for tiden kr 339 000,- per år etter følgende lønnsstige (ved to års læretid): halvår 30%, 2. halvår 40%, 3. halvår 45%, 4. halvår 55% og 5. halvår 80% av kr 339 000,- pr år. Etter særavtalen vil man ved tre års læretid ikke få lønn første halvår. Vi tilbyr i tillegg et godt og variert fagmiljø, kyndig veiledning i hele læreperioden og samarbeid med andre lærlinger. I tillegg vil du delta på samlinger for alle Statsbyggs byggdrifterlærlinger samt mulighet for å ta del i lærlingnettverket til OK stat (www.okstat.no)KontaktinformasjonKristi Nyblin, fung. avdelingsdirektør, 482 73 098 Svein Erik Hammer, seniorrådgiver HR, 971 78 075ArbeidsstedBiskop Gunnerus' gt. 6 (Byporten) 0155 OsloSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4191170065 Stillingsprosent: 100% Lærling Startdato: 17.08.2020 Søknadsfrist: 02.03.2020
02.03.2020 Oslo
Org. nr: 971278374 Stillingsident: 4187541722 Presentasjon av stillingen:Statsbygg har en av Norges mest spennende og største eiendomsportefølje i sivil sektor. I Tromsø er det ledig en fast stilling som økonomirådgiver. Den rette kandidaten har god økonomiforståelse og arbeidsoppgavene fordrer tett samarbeid med underdirektører og driftsledere for eiendomsporteføljen. Hovedoppgaven til stillingen er oppfølging av fellestjenester i husleieavtalen, Brukeravhengige driftskostnader (BAD). Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør for stab i Avdeling for drift og vedlikehold, og inngår i en gruppe med andre økonomirådgivere og controllere lokalisert i ulike byer i Norge.ArbeidsoppgaverUtarbeide, følge opp og avregne BAD-budsjett (fellestjenester) for en portefølje av eiendommerLøpende økonomistyring og kontroll av BADUtarbeide bilag for lønnrefusjon BADUtarbeide grunnlag og følge opp fakturering av kundefinansierte oppdragInternkontroll og analyserFaglig bistand til ledereDelta i prosjekt og arbeidsgrupperAndre oppgaver kan bli tillagt stillingenKvalifikasjonerUtdanning på masternivå innenfor fagretning økonomi. Kandidater med utdanning på bachelornivå og relevant erfaring kan også bli vurdert1 - 2 års relevant arbeidserfaring, men nyutdannede kan også bli vurdertFordel med erfaring innenfor budsjett, avregningarbeid og internkontrollGod systemforståelse og IT kunnskaper, fortrinnsvis Excel og CognosErfaring fra eiendomsbransjen er ønskeligFordel med god kjennskap til statsforvaltningenPersonlige egenskaperPlanmessig/strukturertLagspiller/samarbeidsevnerGode kommunikasjonsevnerResultatorientertVi tilbyrEn unik mulighet til å utvikle seg i en innovativ organisasjon med stort samfunnsansvarSpennende arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid internt og eksterntGode muligheter for videreutdanning, fleksitid, støtteordninger for treningStillingen lønnes etter statens lønnsregulativ fra kr 500.000,- til kr 650 000,- per år avhengig av kvalifikasjoner. Særskilt godt kvalifiserte kandidater kan vurderes for høyere avlønning.Gjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger samt mulighet for gunstig boliglånKontaktinformasjonMonica Strand Parmann, avdelingsdirektør, 934 57 173ArbeidsstedKaigata 4 9008 TromsøSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4187541722 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 03.03.2020
03.03.2020 Tromsø
Mulighet for å drifte spennende eiendommer på VarangerhalvøyaStatsbygg har nå ledig stilling som driftsleder/driftsingeniør ved våre eiendommer i Øst-Finnmark. Stillingen inngår i driftsteam Finnmark, driftsgruppe Øst-Finnmark, med kontorsted på Statens hus i Vadsø. Stillingen innebærer drift og vedlikehold av Statsbygg sine eiendommer i Vadsø og primært på Varangerhalvøya. Det må påregnes noe reisevirksomhet. Den som tilsettes skal sørge for kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser ved å ta i bruk teknologi og nye driftsformer. En viktig del av jobben er å identifisere behov for vedlikeholdstiltak, planlegge og styre utførelsen av drift og vedlikehold i henhold til budsjett, regelverk og krav til bruk av teknologi og nye driftsformer.ArbeidsoppgaverGjennomføre, systematisere og tilrettelegge drift- og vedlikeholdsoppgaver i henhold til internkontrollsystemUtarbeide langtidsplaner for drift og vedlikeholdDaglig oppfølging av våre leietakere og brukereInnkjøp av varer og tjenesterOppfølging av leverandørerDeltagelse i større prosjekter på eiendommeneArbeidsoppgaver og ansvarsområde vil bli tilpasset kompetanse og kvalifikasjonerKvalifikasjonerFortrinnsvis ingeniørutdanning på bachelornivåTeknisk fagskole og fagbrev innen tekniske fag kan også vurderes, fortrinnsvis innen elektro/VVS/automasjonMinimum fem års relevant erfaringGod kunnskap og erfaring i bruk av IKT som arbeidsverktøyFordel med erfaring fra kunderettet virksomhetFordel med erfaring fra innkjøp av varer og tjenesterFordel med relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger/tekniske anleggFørerkort klasse BGod skriftlig og muntlig kommunikasjonsevneDen som tilsettes må kunne få autorisasjon til nivå BEGRENSET jfr. Sikkerhetsloven § 8-9Før tilsetting må det kunne fremlegges uttømmende og utvidet politiattest som kan godkjennes av PolitietPersonlige egenskaperSystematisk og ansvarsbevisstSelvstendig og initiativrikServiceinnstiltOmstillingsdyktigVi tilbyrFaglige og personlige utviklingsmuligheterGode pensjons- og forsikringsordningerFleksitid, overtidsbetaling og gode velferdsordninger, som for eksempel støtteordning for treningStillingen avlønnes i stillingskoden som enten driftsleder eller overingeniør fra kr 470 000,- til 650 000,-.For innplassering i koden overingeniør kreves utdanning på bachelornivå. Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse. Adresse: 9800 Vadsø992 41 735
08.03.2020 Vadsø
Org. nr: 971278374 Stillingsident: 4194350215 Presentasjon av stillingen:Statsbygg har nå ledig stilling som driftsleder/driftsingeniør ved våre eiendommer i Øst-Finnmark. Stillingen inngår i driftsteam Finnmark, driftsgruppe Øst-Finnmark, med kontorsted på Statens hus i Vadsø. Stillingen innebærer drift og vedlikehold av Statsbygg sine eiendommer i Vadsø og primært på Varangerhalvøya. Det må påregnes noe reisevirksomhet.Den som tilsettes skal sørge for kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser ved å ta i bruk teknologi og nye driftsformer. En viktig del av jobben er å identifisere behov for vedlikeholdstiltak, planlegge og styre utførelsen av drift og vedlikehold i henhold til budsjett, regelverk og krav til bruk av teknologi og nye driftsformer.ArbeidsoppgaverGjennomføre, systematisere og tilrettelegge drift- og vedlikeholdsoppgaver i henhold til internkontrollsystemUtarbeide langtidsplaner for drift og vedlikeholdDaglig oppfølging av våre leietakere og brukereInnkjøp av varer og tjenesterOppfølging av leverandørerDeltagelse i større prosjekter på eiendommeneArbeidsoppgaver og ansvarsområde vil bli tilpasset kompetanse og kvalifikasjonerKvalifikasjonerFortrinnsvis ingeniørutdanning på bachelornivåTeknisk fagskole og fagbrev innen tekniske fag kan også vurderes, fortrinnsvis innen elektro/VVS/automasjonMinimum fem års relevant erfaringGod kunnskap og erfaring i bruk av IKT som arbeidsverktøyFordel med erfaring fra kunderettet virksomhetFordel med erfaring fra innkjøp av varer og tjenesterFordel med relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger/tekniske anleggFørerkort klasse BGod skriftlig og muntlig kommunikasjonsevneDen som tilsettes må kunne få autorisasjon til nivå BEGRENSET jfr. Sikkerhetsloven § 8-9Før tilsetting må det kunne fremlegges uttømmende og utvidet politiattest som kan godkjennes av PolitietPersonlige egenskaperSystematisk og ansvarsbevisstSelvstendig og initiativrikServiceinnstiltOmstillingsdyktigVi tilbyrFaglige og personlige utviklingsmuligheterGode pensjons- og forsikringsordningerFleksitid, overtidsbetaling og gode velferdsordninger, som for eksempel støtteordning for treningStillingen avlønnes i stillingskoden som enten driftsleder eller overingeniør fra kr 470 000,- til 650 000,-. For innplassering i koden overingeniør kreves utdanning på bachelornivå. Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse.KontaktinformasjonLeif Kulseng, underdirektør, 992 41 735ArbeidsstedDamsveien 1 9800 VadsøSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4194350215 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 08.03.2020
08.03.2020 Vadsø
Org. nr: 971278374 Stillingsident: 4194355643 Presentasjon av stillingen:Statsbygg søker erfaren prosjekteringsleder (prosjektleder prosjektering) til Statsbyggs mange og spennende prosjekter i inn- og utland. Eksempler på prosjekter vi i dag jobber med er Nytt Regjeringskvartal, UiO Livsvitenskap, Campus NTNU, rehabilitering av Nationaltheatret, Ocean Space Centre og Vikingtidsmuseet. Som prosjekteringsleder skal du følge prosjektene fra tidligfase frem til vellykket overtakelse av bruker og driftsorganisasjon.Stillingen ligger i seksjon for prosjekteringsledelse med 20 ansatte, inkludert 11 i rollen som prosjekteringsleder/prosjektleder prosjektering. Personer med annen bakgrunn som f.eks. prosjektleder, byggeleder, prosjekteringskoordinator / prosjekteringsgruppeleder eller fagekspert er også interessante for stillingen.ArbeidsoppgaverHovedoppgaven er å sikre fremdrift, kost og kvalitet for prosjekteringsprosessen.Lede prosjekteringsarbeidet i prosjektene fra byggherrenKontraktansvar for prosjekteringsgruppenSikre god samhandling og informasjonsflytFølge opp fremdrift, ressursbruk og kvalitet på leveranser fra prosjekteringsgruppenSikre at Statsbyggs krav til bla arealbruk, BIM, miljø, LCC og sikkerhet følgesSikre god involvering fra drift og forvaltning i prosjekteneLede beslutningsprosessene ovenfor leietager/brukerKvalifikasjonerRelevant utdanning på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivåErfaring fra både prosjekteringsarbeid og fra praktisk gjennomføring av byggeprosjekterKunnskap om plan- og bygningsloven, byggherreforskriften og relevante standarder er ønskeligGod tverrfaglig forståelseErfaring med forskjellige gjennomføringsmodeller og prosesserKunnskap om verktøy som f.eks Bygningsinformasjonsmodelleringen (BIM), Virtual Design Construction (VDC) m.m.Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Må også beherske engelskPersonlige egenskaperEngasjert med gjennomføringskraftEvne til å begeistre, motivere og bygge relasjonerMålrettet og strukturertLøsningsorientertGode kommunikasjonsevnerTrives med utfordrende oppgaver i til tider hektisk hverdagVi tilbyrAnledning til å arbeide med store, spennende, varierte og utfordrende prosjekter i hele Norge og i utlandetEn selvstendig og ansvarsfull rolle for en av Norges mest profesjonelle byggherrerEn del av et av Norges sterkeste prosjekteringsledermiljø med et sterkt og spennende fagmiljøFaglig og personlig utvikling gjennom arbeid i utfordrende prosjekter og kursingSentrale lokaler i Byporten, ved Oslo SHyggelige arbeidsmiljø, overtidsbetaling, god pensjons- og forsikringsordning, fleksitid og støtteordninger for treningStillingen lønnes etter kvalifikasjoner fra kr 690.000,- til 950.000,-, Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens PensjonskasseKontaktinformasjonOsmund Skorge, avdelingsdirektør, 924 04 957ArbeidsstedBiskop Gunnerus' gt. 6 (Byporten) 0155 OsloSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4194355643 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 16.03.2020
16.03.2020 Oslo
Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater. Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss. Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.
Fortløpende
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Summer Internship Internship

Statsbygg har et eget Summer Internship-program som gir studenter med ulik fagbakgrunn relevant arbeidserfaring. I bloggen fra tidligere summer interns finner du mye spennende informasjon om hva du kan få sjansen til å bli med på i Statsbygg: http://statsbygg-intern.blogspot.no/
Antall interns
30
Sted
Oslo
Les mer

Rekrutteringskalender

 • MAR 01
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 02
  2020
  8 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 03
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Filmer

Fakta om Statsbygg

Adresse

P.b. 8106 Dep
0032 Oslo