Statsbygg

Bygg / Anlegg / Entreprenør, Eiendom / Eiendomsmegling, Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for 3.6 mrd., investerer for 3 mnd. i nye bygg, har en eiendomsportefølje på 2,8 kvm til en verdi av 32 mrd. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer
Fakta om Statsbygg
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Statsbygg

Org. nr: 971278374 Stillingsident: 4125581107 Presentasjon av stillingen:Statsbygg har ledig stilling som driftsleder/driftsingeniør for sine eiendommer i nordre del av Trøndelag. Stillingen vil være tilknyttet den delen av driftsteamet som følger opp Statsbyggs eiendommer fra Stjørdal i sør til Namsos og Snåsa i nord. Eiendommene er spredt på Statsbyggs sektorer innen universitet og høgskoler, justis og samfunnseiendommer.De ansatte i teamet er i dag fordelt på to lokasjoner, Nord Universitet Levanger og Statens Hus på Steinkjer.Stillingen innebærer et planleggings- og koordineringsansvar for de andre driftsmedarbeiderne i teamet, men er ikke tillagt personalansvar.ArbeidsoppgaverPlanlegge og følge opp at driftsoppgaver i team-området gjennomføres, for å oppfylle Statsbyggs krav til leveranse, internkontroll og måloppnåelse innen virksomhetens satsingsområderSørge for at teamets ressurser og kompetanse blir utnyttet på tvers av de to lokasjonene, Steinkjer og Levanger, på en hensiktsmessig og effektiv måtePlanlegge og følge opp gjennomføring av vedlikeholdstiltakKoordinere henvendelser fra kunder og følge opp leverandørerInnkjøp etter forskrift om offentlige anskaffelser, administrasjon og fakturabehandlingSystematisering av dokumentasjon og rutiner i samsvar med eiendommenes internkontrollsystemVære tilgjengelig utførende ressurs i driftsteamet etter behovAndre oppgaver kan bli tillagt stillingenKvalifikasjonerUtdanning på fagskole eller bachelornivå, fortrinnsvis innen tekniske fagSøkere med fagbrev innen VVS/automasjon/elektro/ bygg/FDV eller tilsvarende, og med solid relevant erfaring, vil også vurderesErfaring fra ledelse/planlegging/koordinering av arbeidsoppgaver og personell vil bli vektlagtGod økonomisk og administrativ forståelse er en forutsetningGode ferdigheter og erfaring med daglig bruk av IKT-baserte systemer og utstyr er nødvendigErfaring med bruk av databaserte FDV-verktøy og SD-anlegg er en fordelBygningsfaglig interesse og forståelse for moderne drift og forvaltning av eiendomGode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntligFør tilsetting må det kunne fremlegges uttømmende og utvidet politiattest som kan godkjennes av KriminalomsorgenPersonlige egenskaperMålrettet, strukturert og løsningsorientertEvne til å tenke helhetsløsningerSelvstendig og engasjertEvne til å skape gode relasjoner og samarbeid internt og eksterntOpptatt av effektivitet og optimaliseringVi tilbyrEt sterkt og bredt internt fagmiljøFaglige og personlige utviklingsmuligheterHyggelig arbeidsmiljøGode pensjons- og forsikringsordningerFleksitid, overtidsbetaling og gode velferdsordninger, som for eksempel støtteordning for treningStillingen avlønnes i stillingskoden som enten driftsleder eller overingeniør fra kr 470 000,- til 620 000,-. For innplassering i koden overingeniør kreves utdanning på bachelornivå. Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse.KontaktinformasjonElin Grete Budal, underdirektør, 915 81 651ArbeidsstedStrandvegen 38 7713 SteinkjerSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4125581107 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 20.10.2019
20.10.2019 Steinkjer
Org. nr: 971278374 Stillingsident: 4130775393 Presentasjon av stillingen:Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg (ca 2,9 mill kvm) med mening i hele Norge og i over 50 andre land. Statsbygg, område vest har kontor i Bergen og har ansvar for Statsbyggs eiendommer i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Området har drift- og vedlikeholdsansvar for ca. 500.000 m² bygningsmasse. Vi har ca. 65 ansatte ved kontoret og på eiendommene.Statsbygg har en ledig stilling som driftsingeniør ved Universitetet i Stavanger. Som eier av eiendommen, har Statsbygg ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Driftsavdelingen består av 11 ansatte med kompetanse innenfor ulike fagområder. Driftsingeniør skal være arbeidsleder for driftsgruppen, som består av ca. 10 medarbeidere og rapporterer til Underdirektør. Arbeidssted er for tiden Universitetet i Stavanger.Som eier og utleier bestreber Statsbygg seg på å ha et godt og konstruktivt samarbeid med våre kunder og brukere. God kundebehandling er derfor viktig i alle ledd i vår organisasjon. Vi ser etter en serviceorientert person som trives med utfordrende oppgaver og høyt tempo og som bidrar til fornøyde kunder, brukere og driftsteam.ArbeidsoppgaverFaglig ledelse av driftsenheten med hovedvekt på kundebehandling, innkjøp, administrasjon, faste rutiner og fordeling av arbeidsoppgaverVære kontaktperson i driftsavdelingen for alle henvendelser fra våre kunder og brukere, fordele og holde kontroll på at oppgavene blir utført innen rimelig tidBidra i overtakelse av bygg/tekniske anlegg vedrørende kontroll av funksjonerForestå, systematisere og tilrettelegge drift av bygninger, tekniske anlegg og uteområderSystematisering av dokumentasjon og rutiner i henhold til eiendommens internkontrollsystemAktivt bidra til at Statsbygg når de mål som er satt innenfor ulike satsingsområder, for eksempel miljø, universell utforming, FDV, og spesielt innen faget automasjonKvalifikasjonerUtdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis innenfor VVS/AutomasjonRelevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg, inkludert bruk av dataverktøyErfaring fra kunderettet virksomhet og innkjøpErfaring fra arbeidsledelseGod fremstillingsevne på norsk, både skriftlig og muntligPersonlige egenskaperPlanmessig og strukturertInitiativtakerEvne til å skape gode relasjoner og samarbeid internt og eksterntSelvstendig, engasjert og beslutningslojalGod til å planlegge, prioritere og gjennomføreVi tilbyrSpennende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljøGode muligheter for faglig utvikling og opplæring tilpasset medarbeidernes og Statsbyggs behovFleksibel arbeidstidStillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ fra kr 580.000 ¿ kr 680.000 avhengig av kvalifikasjonerFra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Statens pensjonskasse tilbyr en av Norges beste pensjons- og forsikringsordninger.Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.KontaktinformasjonTom Vebner, underdirektør, 901 03 708ArbeidsstedKjell Arholmsgate 41 4021 StavangerSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4130775393 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 27.10.2019
27.10.2019 Stavanger
Org. nr: 971278374 Stillingsident: 4143088426 Presentasjon av stillingen: Statsbygg søker nå etter to dyktige og lærevillige nyutdannede til rollen som assisterende prosjektleder med oppstart i august 2020. Statsbygg har ambisjoner om å lede an i utviklingen innen faget prosjektledelse. Dette er jobben for deg som vil bli god på prosjektledelse!Statsbyggs egen utdanningsinstitusjon, Statsbyggskolen, tilrettelegger for kompetanseutvikling i virksomheten. For å fremme karriereutvikling internt er det utviklet enegen karrierestige for prosjektledere i Byggherreavdelingen. Byggherreavdelingen har ansvaret for gjennomføringen av mange ulike, spennende og unike statlige byggeprosjekter over hele landet. Avdelingen består av åtte seksjoner som har kontakt mot ulike fagdepartement og statlige etater.ArbeidsoppgaverHovedoppgaven vil være å bistå prosjektledelsen, slik at prosjektets målsetninger til kost, tid og kvalitet blir nådd. Bistand til prosjektledelsen innebærer også selvstendig oppgaveløsning, for eksempel:Statusrapportering, prosessplanlegging, anskaffelser, organiseringBidra både i byggeprosjekt og brukerutstyrsprosjekt i alle faser av prosjektetSærskilte ansvarsområder vil tildeles etter hvert ut fra behovene som oppstårKvalifikasjonerHøyere relevant utdannelse på masternivåKunnskap om prosjektfagetInteresse for effektivisering av byggeprosesserGod skriftlig og muntlig formuleringsevne på norskStillingene krever sikkerhetsklarering til nivå KONFIDENSIELT jfr. Sikkerhetsloven § 8-2Personlige egenskaperGode samarbeidsevnerMålrettet, strukturert og initiativrikLøsningsorientert og beslutningslojalGod representant i møte med kunder og samarbeidspartnereVi tilbyrSpennende og utfordrende arbeidsoppgaver for en av Norges mest profesjonelle byggherrerHyggelig arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid internt og eksterntEt sterkt internt fagmiljø både innenfor prosjektledelse og de ulike byggfageneFaglig og personlige utviklingsmuligheterGode muligheter for videreutdanning, fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslagStillingen lønnes etter statens lønnsregulativ med kr. 500.000,- pr årGjennom Statens pensjonskasse får du en god pensjons- og forsikringsordning, samt tilbud om boliglån til gunstig renteKontaktinformasjonKnut Jørgensen, prosjektdirektør, 900 86 050ArbeidsstedBiskop Gunnerus' gt. 6 (Byporten) 0155 OsloSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4143088426 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 03.11.2019
03.11.2019 Oslo
Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater. Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss. Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.
Fortløpende
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Summer Internship Internship

Statsbygg har et eget Summer Internship-program som gir studenter med ulik fagbakgrunn relevant arbeidserfaring. I bloggen fra tidligere summer interns finner du mye spennende informasjon om hva du kan få sjansen til å bli med på i Statsbygg: http://statsbygg-intern.blogspot.no/
Antall interns
30
Sted
Oslo
Les mer

Rekrutteringskalender

  • OKT 20
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Filmer

Fakta om Statsbygg

Adresse

P.b. 8106 Dep
0032 Oslo