<  
>  

Statsbygg

Bygg / Anlegg / Entreprenør, Eiendom / Eiendomsmegling, Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for 3.6 mrd., investerer for 3 mnd. i nye bygg, har en eiendomsportefølje på 2,8 kvm til en verdi av 32 mrd. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer
Fakta om Statsbygg
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Statsbygg

Statsbygg skal være best på bygg med mening og være med på å forme morgendagens bygge- og eiendomsnæring. Statsbygg har ansvar for drift og vedlikehold av 2,8 millioner kvadratmeter offentlige formålsbygg og har stort fokus på utvikling av fag, metoder og prosesser.I drifts- og vedlikeholdsavdelingen er vi på jakt etter en rådgiver/seniorrådgiver som kan bidra til at vi holder høyt faglig nivå innenfor drift og vedlikehold av bygg, og til at vi evner å ta i bruk moderne teknologi på en god måte i våre prosesser.Du vil bli en del av seksjon for drifts- og vedlikeholdsfaglig rådgivning hvor det er 17 medarbeidere som jobber med faglig utvikling og rådgivning. Arbeidssted er Oslo men du vil også samarbeide med kolleger på Statsbyggs lokalkontor i Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø.ArbeidsoppgaverLede/støtte arbeid i faglige nettverkJobbe med risikoanalyser og kontrolltiltakBistå med implementering av digitale verktøy og smart teknologiDelta i overordnet arbeid i Statsbygg med tverrfaglige arbeidsprosesserKvalifikasjonerUtdanning på masternivåDet er ønskelig med 5 års relevant erfaring, gjerne fra BAE-næringen, men også søkere med kortere erfaring vil vurderesGod norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevnePersonlige egenskaperDyktig i samarbeid og kommunikasjonEngasjert og ansvarsbevisstSelvstendig og initiativrikVi tilbyrArbeid med noen av de mest spennende eiendommene i NorgeGodt arbeidsmiljø med mye tverrfaglig samarbeidVarierende og utfordrende arbeidsoppgaverStore muligheter for utvikling innen eget fag, prosjektarbeid, miljø og teknologiOpplæring internt via Statsbygg kompetanse og eksterne kursStillingen lønnes i kode 1434 rådgiver /1364 seniorrådgiver fra kr. 500.000,- til 750.000,-For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.KontaktinformasjonHåkon Harv, assisterende direktør drift og vedlikehold, 948 35 676ArbeidsstedBiskop Gunnerus' gt. 6 (Byporten)0155 OSLOSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4235833563Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 14.08.2020
14.08.2020 Oslo
Org. nr: 971278374 Stillingsident: 4257457257 Presentasjon av stillingen:Vil du bidra til god styring av økonomiske verdier for samfunnet hos en av Norges største eiendomsaktører?Vår direktør for økonomi og virksomhetsstyring går over til stilling som direktør Eiendomsutvikling og forvaltning, og vi søker derfor hennes etterfølger i en faglig utfordrende og spennende stilling. Statsbygg skal iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og eiendomssektor og vår hovedoppgave er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter. Statsbygg investerte for 7,5 mrd i 2019 og hadde en omsetning på 5 mrd. Stillingen er en del av toppledelsen i Statsbygg.ArbeidsoppgaverLedelse og utvikling av avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, som består av 5 seksjoner; Strategi, virksomhetsstyring, innkjøp, lønn og regnskapAnsvarlig for overordnet styring og rapportering , samt strategiarbeidAnsvarlig for etatsstyringsdialogen med Kommunal- og moderniseringsdepartementetAnsvarlig for kvalitetssystemetBeslutningsstøtteanalyserSom medlem av toppledergruppen bidra til helhetlig styring av virksomheten totaltKvalifikasjonerUtdanning på masternivåErfaring fra ledelse i relevante organisasjonerGod økonomi- og regnskapsforståelseStillingen krever sikkerhetsklarering til nivå hemmeligUtdanningsretningØkonomi / Admin./ Org. / LedelseUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Mastergrad / Siv***Personlige egenskaperResultatorientert og systematiskStrategisk forståelseEvne til å stimulere til nyskaping og gjennomføre endringerUtadvendt og dyktig til å bygge relasjoner på ulike nivåerVi tilbyrLønn etter avtale innenfor statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjon-, forsikrings- og boliglånsordninger. Statsbygg holder til i moderne lokaler i Byporten ved Oslo S.Vi oppfordrer kandidater til å ta kontakt eller søke så tidlig som mulig for å avklare sitt kandidatur. Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig og utvidet søkerliste. Dersom en ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.KontaktinformasjonHarald Vaagaasar Nikolaisen, adm.dir., (+47) 913 70 521 Jan Ombudstvedt, HR-sjef, (+47) 930 17 734ArbeidsstedBiskop Gunnerus' gt. 6 (Byporten) 0155 OsloSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4257457257 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 17.08.2020
17.08.2020 Oslo
Org. nr: 971278374 Stillingsident: 4257468199 Presentasjon av stillingen: Til HR-staben søker vi en allsidig og dyktig HR-rådgiver med interesse for digitalisering til et ettårig vikariat fra høsten 2020. Du kan gjerne være nyutdannet. Hos oss vil du bli en del av et tverrfaglig HR-team på ti personer som jobber innenfor blant annet organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, rekruttering, arbeidsgiverprofilering og HMS. Vi forventer at du har god arbeidskapasitet og at du evner å bruke din utdanning til å løse konkrete oppgaver innenfor utvalgte fagområder som er viktige for HR.ArbeidsoppgaverBidra i arbeidet med digitalisering av HR-prosesserDelta i utviklingsprosjekterGjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelseHMS-arbeid, inkludert kontakt med bedriftshelsetjeneste, arbeidsmiljøutvalg og bistand til ledere i sykefraværsoppfølgingStøtte til linjeledere i HR-spørsmålKvalifikasjonerRelevant utdanning på masternivå, for eksempel innenfor organisasjonspsykologiPersonlige egenskaperEvne til å motivere deg selv og andreAnalytiske ferdigheterMålrettetLærevilligGod til å kommunisereVi tilbyrUtviklende arbeidsoppgaver i et stort og sterkt fagmiljøFleksibel arbeidstid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslagSentral beliggenhet med kontorlokaler i Byporten ved Oslo SStillingen plasseres i statens lønnsregulativ i kode 1434 rådgiver i lønnsspennet fra kr 500 000,- til kr 600 000,-, avhengig av kvalifikasjonerKontaktinformasjonJan Ombudstvedt, HR-sjef, 930 17 734ArbeidsstedBiskop Gunnerus' gt. 6 (Byporten) 0155 OSLOSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4257468199 Stillingsprosent: 100% Vikar Søknadsfrist: 17.08.2020
17.08.2020 Oslo
Org. nr: 971278374 Stillingsident: 4253064797 Presentasjon av stillingen: Seksjonen for Økonomi og analyse i Faglig ressurssenter er fag- og metodeansvarlig for estimering av investeringskostnader og kostnader for forvaltning, drift og vedlikehold for Statsbyggs byggeprosjekter og eiendommer, og har ansvar for utarbeidelse av Statsbyggs styrings- og kostnadsrammer. Statsbygg har ambisjon om å lede an i utviklingen innen faget kostnadsestimering og usikkerhetsanalyser. Vi søker etter ingeniør, økonom, helst med bakgrunn i eller erfaring fra byggebransjen eller med eiendomsfag til en ledig stilling. Faglig ressurssenter er Statsbyggs avdeling for rådgivning innenfor arkitektur, bygg, VVS, økonomi og analyse, jus og kulturminner og bistår alle Statsbyggs øvrige avdelinger (Byggherre-, Eiendoms -- , Drifts - og Rådgivningsavdelingen). Fagressursene inngår som en del av prosjektorganisasjonen i Statsbyggs mange ulike og unike prosjekter.ArbeidsoppgaverUtarbeide estimater for investerings- og FDVU- kostnader og forslag til økonomiske rammer for Statsbyggs investeringsprosjekter (kalkulasjon)Være analytiker og prosessleder for Statsbyggs usikkerhetsanalyserKvalitetssikre estimater og usikkerhetsanalyser utarbeidet av eksterne rådgivereØkonomiske analyser av leiemarkedetBidra i utviklingen av metodikk innenfor seksjonens arbeidsområdeIvareta relasjonen til interne kunder og andre samarbeidspartnereKvalifikasjonerMastergrad innen ingeniør-, økonomi- eller eiendomsfagRelevant erfaring fra tilsvarende oppgaver og fra bygge- eller eiendomsbransjen, men nyutdannede med relevant fagbakgrunn kan også søkeGod skriftlig og muntlig formuleringsevne (norsk)Erfaring med relevante estimeringsverktøy er ønskelig, men er ikke et absolutt kravPersonlige egenskaperTrives med utfordrende oppgaverAnalytisk, strukturert og løsningsorientertGode samarbeidsevnerEngasjert og initiativrikVi tilbyrSom en av Norges mest profesjonelle eiendomsforvalter og prosjektgjennomfører, tilbyr vi utfordrende og faglig krevende arbeidsoppgaverEt sterkt og bredt internt fagmiljø innenfor de ulike byggfagene, prosjektledelse, utvikling og estimeringFaglig og personlige utviklingsmuligheterModerne lokaler i Byporten, ved Oslo SFleksibel arbeidstidStillingene lønnes som rådgiver/seniorrådgiver eller overingeniør/senioringeniør med kr 500 000,- til kr 800 000,- avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt gode kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Gode pensjons- og låneordninger i pensjonskassen.KontaktinformasjonRandi Merethe Rogstad, avdelingsdirektør, 975 38 054ArbeidsstedBiskop Gunnerus' gt. 6 (Byporten) 0155 OSLOSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4253064797 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 17.08.2020
17.08.2020 Oslo
Org. nr: 971278374 Stillingsident: 4258457334 Presentasjon av stillingen:Statsbygg har ei ledig stilling som driftsleiar på sine eigedomar i Stavanger og omland. Stavanger fengsel vil vere primæreigedomen, men den tilsette vil jobbe tett opp mot driftspersonell på bl.a. Stavanger tinghus og andre kollegaer i teamet.Den nye driftsleiaren vår ser det store biletet, utviklar og tek i buk praktiske løysingar. Han/ho motiverer både seg sjølv og teamet til samarbeid, samhandling og til å ta i bruk ny kunnskap. Den rette kandidaten forstår strategiane og prioriteringane verksemda har, og er flink til å tilpasse åtferd raskt og effektivt for å nå vedtekne mål. Bygningane våre er stadig under ombygging, noko som bidreg til ein variert arbeidskvardag og høve til å følgje prosjekt frå start til slutt. Statsbygg ønskjer fornøgde kundar som vil krevje god oppfølging både fagleg og når det gjeld miljø og service. Som eigar og utleigar ønskjer Statsbygg å ha eit godt og konstruktivt samarbeid med kundane våre. Difor er god kundebehandling viktig i alle ledd i organisasjonen.ArbeidsoppgåverUtføre rasjonell drift og vedlikehald ved eigedomaneDrift av tekniske anlegg ved hjelp av SD-anleggAktivt medverke til at Statsbygg når dei måla som er sette innanfor ulike satsingsområde, til dømes miljø, universell utforming, FDVU og enøkOppfølging av ombyggings- og vedlikehaldsprosjektUtarbeide og setje seg inn i statusoversikter og tilstandsanalysar for eigedomane, innanfor drift og vedlikehaldBestille og følgje opp eksterne leveransar i samsvar med forskrift om offentleg anskaffingBidra til god kundebehandling og godt samarbeid mellom leigetakarar og StatsbyggBidra med fagkunnskap overfor interne og eksterne aktørar på eigedomaneTa del i tverrfagleg samarbeidAndre oppgåver i team-området kan bli lagde til stillingaKvalifikasjonarFagbrev innanfor elektro/ automatikk/ VVS eller byggdrift. Andre fagbrev vil kunne bli vurderteTeknisk fagskule er ønskjeleg, men ikkje eit kravMinimum fem års erfaring med moderne drift og forvaltning av eigedom, medrekna bruk av SD-anleggØkonomisk og administrativ forståingGode ferdigheiter og erfaring med dagleg bruk av IKT-baserte system og utstyr er nødvendigFør tilsetjing i stillinga må du kunne leggje fram uttømmande og utvida politiattest som kan godkjennast av Kriminalomsorga, jf. straffegjennomføringslova §8,1Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftleg og munnlegFørarkort klasse BPersonlege eigenskaparOppteken av effektivitet og optimaliseringMålretta, systematisk og løysingsorientertSjølvstendig, engasjert og avgjerdslojalEvne til å skape gode relasjonar og samarbeid internt og eksterntVi tilbyrHyggeleg arbeidsmiljøEit sterkt og breitt internt fagmiljøFaglege og personlege utviklingsmoglegheiterArbeidstøy og mobiltelefonordningFleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar, som til dømes støtteordning for treningLøn etter Statens lønnsregulativ frå kr 480 000,- til kr 550 000,- pr. år, avhengig av kvalifikasjonar. For spesielt godt kvalifiserte søkjarar kan ein vurdere høgare løn. Frå løna blir det trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse Gjennom Statens Pensjonskasse er det gode pensjons- og forsikringsordningarKontaktinformasjonRoald Sjursæther, underdirektør, 489 94 870ArbeidsstedGrødemveien 304029 StavangerSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4258457334Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 24.08.2020
24.08.2020 Stavanger
Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater. Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss. Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.
Fortløpende
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Summer Internship Internship

Statsbygg har et eget Summer Internship-program som gir studenter med ulik fagbakgrunn relevant arbeidserfaring. I bloggen fra tidligere summer interns finner du mye spennende informasjon om hva du kan få sjansen til å bli med på i Statsbygg: http://statsbygg-intern.blogspot.no/
Antall interns
30
Sted
Oslo
Les mer

Rekrutteringskalender

  • AUG 14
    2020
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
  • AUG 17
    2020
    3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Filmer

Fakta om Statsbygg

Adresse

P.b. 8106 Dep
0032 Oslo