Statsbygg

Bygg / Anlegg / Entreprenør, Eiendom / Eiendomsmegling, Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for 3.6 mrd., investerer for 3 mnd. i nye bygg, har en eiendomsportefølje på 2,8 kvm til en verdi av 32 mrd. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer
Fakta om Statsbygg
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Statsbygg

Org. nr: 971278374 Stillingsident: 4112928021 Presentasjon av stillingen: Statsbygg, Drift- og vedlikeholdsavdelingen, har ledig stilling som driftsleder i Oslo. Stillingen vil tilhøre et driftsteam på ca 12 ansatte som drifter og vedlikeholder flere kultureiendommer i Oslo, bl.a Nasjonalmuseet, Operaen og Oslo Bispegård. Statsbygg har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommene. Driftslederen er tiltenkt å ha base ved det nye Nasjonalmuseet. Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum er i sluttfasen og den som ansettes vil i en periode være med på testing, prøvedrift og ferdigstillelse før eiendommen går over i ordinær drift. Som eier og utleier bestreber Statsbygg seg på å ha et godt og konstruktivt samarbeid med våre kunder. God kundebehandling er derfor viktig i alle ledd i vår organisasjon.ArbeidsoppgaverOppfølging av eiendommenes drifts- og vedlikeholdsoppgaver i henhold til internkontrollsystemVedlikeholdsplanlegging og oppfølging av vedlikeholdstiltakBestilling og oppfølging av håndverkertjenester og servicefirmaer samt fakturabehandlingDaglig oppfølging av leietaker og leverandørerBidra med fagkunnskap overfor interne og eksterne aktører på eiendommenDelta i tverrfaglig samarbeidKvalifikasjonerFagbrev innen relevant fagområde, f. eks. murer, tømrer, rør eller byggdrifter. Andre fagbrev relevant for eiendomsdrift vil også komme i betraktningTverrfaglig forståelse innen bygg og eiendom og kjennskap til drift og vedlikehold av eiendomGod erfaring i bruk av databaserte systemer og evne til å sette seg inn i nye dataverktøyInteressert i å bidra til gjennomføring av ENØK-tiltak og miljøvennlig eiendomsdriftInteresse for brannforebyggende arbeidGode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntligPersonlige egenskaperTrives med utfordrende oppgaver og høyt tempoSelvstendig, engasjert og beslutningslojalEvne til å skape gode relasjoner og samarbeidMålrettet, strukturert og løsningsorientertVi tilbyrSom en av Norges mest profesjonelle eiendomsforvalter og prosjektgjennomfører, tilbyr vi utfordrende og faglig krevende arbeidsoppgaverEt sterkt og bredt internt fagmiljøFaglige og personlige utviklingsmuligheterGode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens PensjonskasseArbeidstøyMobiltelefonordningFleksibel arbeidstidStøtte til treningsaktivitetLønn etter Statens lønnsregulativ for driftsleder kode 1137 fra kr 449 300,- til kr 552 800,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn og personer med tilretteleggingsbehov.KontaktinformasjonKristi Nyblin, eiendomsforvalter, 482 73 098ArbeidsstedBiskop Gunnerus' gt. 6 (Byporten) 0155 OsloSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4112928021 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 02.09.2019
02.09.2019 Oslo
Org. nr: 971278374 Stillingsident: 4116921895 Presentasjon av stillingen:Statsbygg, Drift- og vedlikeholdsavdelingen, har ledig stilling som driftsingeniør i Longyearbyen på Svalbard. Stillingen vil tilhøre et driftsteam på 4 - 5 ansatte som drifter og vedlikeholder flere eiendommer på øygruppen. Statsbygg har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommene. Som eier og utleier bestreber Statsbygg seg på å ha et godt og konstruktivt samarbeid med våre kunder. God kundebehandling er derfor viktig i alle ledd i vår organisasjon. Den som ansettes skal bidra til å videreutvikle og effektivisere Statsbyggs driftsorganisasjon. Dette spesielt med tanke på ny teknologi, klima og miljø. Driftsingeniøren rapporterer til underdirektøren.ArbeidsoppgaverArbeidsleder for driftsteamet i LongyearbyenOppfølging av eiendommens drift- og vedlikeholdsoppgaver i henhold til internkontrollsystemDrift av tekniske anleggDaglig oppfølging av leietaker og leverandørerBestilling og oppfølging av håndverkertjenester samt fakturabehandlingProsjektledelse for mindre vedlikeholdsprosjekter/ ombyggingerBidra med fagkunnskap overfor interne og eksterne aktører på eiendommenKvalifikasjonerIngeniørutdanning på bachelornivå, for eksempel innen automasjon, VVS eller elektroDet er ønskelig med noe prosjektledererfaringGod erfaring i bruk av databaserte systemer og evnen til å sette seg inn i nye dataverktøyInteressert i å bidra til gjennomføring av ENØK-tiltak og miljøvennlig eiendomsdriftGode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntligPersonlige egenskaperTrives med utfordrende oppgaver og høyt tempoSelvstendig, engasjert og beslutningslojalEvne til å skape gode relasjoner og samarbeid internt og eksterntMålrettet, strukturert og løsningsorientertVi tilbyrSom en av Norges mest profesjonelle eiendomsforvalter og prosjektgjennomfører, tilbyr vi utfordrende og faglig krevende arbeidsoppgaverEt sterkt og bredt internt fagmiljøFaglige og personlige utviklingsmuligheterStillingen lønnes fra kr 490 000,- til kr 590 000,- pr år, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Det gis et polartillegg for ansatte på Svalbard, for tiden kr 95 pr døgn.Skattenivået for bosatte på Svalbard er for tiden på 16,2%.Fri bolig og bil etter gjeldene skattelovgivningGjennom Statens pensjonskasse får du en god pensjons- og forsikringsordning, samt tilbud om boliglån til gunstig renteKontaktinformasjonBente Næverdal, underdirektør, 464 72 648ArbeidsstedVei 307 1 9171 LongyearbyenSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4116921895 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 02.09.2019 Adresse: Longyearbyen464 72 648
02.09.2019
Org. nr: 971278374 Stillingsident: 4117467111 Presentasjon av stillingen:Avdeling for Rådgivning og tidligfase er et tverrfaglig prosjektledermiljø med ca. 30 medarbeidere som har kompetanse innen ulike samfunnsfag, arkitektur- og eiendomsfag, analyse, jus og økonomi. Våre oppdragsgivere er departementer, statlige virksomheter og Statsbyggs egen eiendomsforvaltning.Til seksjon for Areal- og konseptutvikling søker vi nå ny leder for seksjonens ti medarbeidere. Seksjonen utgjør sammen med seksjonene Planlegging og Rådgivning for leie i markedet avdelingen Rådgivning og tidligfase. Seksjon for Areal- og konseptutvikling har ansvar for å sikre gode analyser for statlig porteføljestyring og utredning av lokalbehov i statlig sivil sektor. Seksjonen bidrar til beslutningsgrunnlag og gode konseptvalg i prosjekters tidligfase. Den har også ansvar for å bistå departementer og statlige virksomheter i arbeidet med bærekraftig areal- og ressursbruk og modernisering av arbeidsplasser gjennom gode prosesser. Seksjonen har en Fagansvarlig for arealutvikling som vil være en støttespiller for lederen.Til rollen som avdelingsdirektør ønsker vi en leder med kompetanse innen utredning og analyse og med bred samfunnsforståelse og engasjement. Det vil også være en fordel med kunnskap om eller erfaring fra BAE-næringen og/eller statlig forvaltning.ArbeidsoppgaverLede seksjonen og ha personalansvar for seksjonens medarbeidere og budsjettansvar for eget områdeRepresentere Statsbygg innen fagområdene overfor kunder og departementerGi råd og bistand til departementer og statlige aktører innen porteføljestyring, arealutvikling, konseptutvikling og konseptvalg i tidligfaseBidra til utvikling av virksomhetsområdet Rådgivning og tidligfase blant annet ved strategisk utviklingsarbeid knyttet til utredning og analyse, ressurseffektivisering, digitalisering og nye arbeidsformerKvalifikasjonerRelevant utdanning på masternivåKompetanse innen analyse og utredning med vekt på Finansdepartementets KVU/KS-prosesser og kunnskap om samfunnsøkonomi krevesLedererfaring vil bli vektlagtKompetanse innen endringsprosesser/endringsledelse og/eller organisasjonsutvikling er ønskeligKunnskap om bærekraftig ressurs- og arealbruk og erfaringer med vurdering av klimaeffekter vektleggesGod kunde- og oppdragsforståelseGod muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelskPersonlige egenskaperSelvstendig, serviceinnstilt, analytisk og strukturertLøsnings- og resultatorientert, fleksibel og endringsvilligEvne til å motivere og engasjere medarbeidereReisevirksomhet Noe reisevirksomhet må påregnesVi tilbyrSom en av Norges mest profesjonelle eiendomsforvalter og prosjektgjennomfører, tilbyr vi utfordrende og faglig krevende arbeidsoppgaverEt sterkt og bredt internt fagmiljøMulighet til å jobbe med viktige utviklingsområder i statenSpennende oppdrag og tverrfaglighet i arbeidetFaglige og personlige utviklingsmuligheterGode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens PensjonskasseFleksibel arbeidstidStøtte til treningsaktivitetStillingen lønnes fra kr 850 000,- til 1 000 000,-. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderesKontaktinformasjonHege Maria Eriksson, avdelingdirektør, 92445089ArbeidsstedBiskop Gunnerus' gt. 6 (Byporten) 0155 OsloSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4117467111 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 03.09.2019
03.09.2019
Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater. Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss. Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.
Fortløpende
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Summer Internship Internship

Statsbygg har et eget Summer Internship-program som gir studenter med ulik fagbakgrunn relevant arbeidserfaring. I bloggen fra tidligere summer interns finner du mye spennende informasjon om hva du kan få sjansen til å bli med på i Statsbygg: http://statsbygg-intern.blogspot.no/
Antall interns
30
Sted
Oslo
Les mer

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Filmer

Fakta om Statsbygg

Adresse

P.b. 8106 Dep
0032 Oslo