<  
>  

Summer Internship

Statsbygg har et eget Summer Internship-program som gir studenter med ulik fagbakgrunn mulighet for relevant arbeidserfaring.
Om internshipet

Statsbygg har et eget Summer Internship-program som gir studenter med ulik fagbakgrunn relevant arbeidserfaring.

I bloggen fra tidligere summer interns finner du mye spennende informasjon om hva du kan få sjansen til å bli med på i Statsbygg: http://statsbygg-intern.blogspot.no/

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Statsbygg
logo
Åpen søknad – Statsbygg
Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.
Les mer
logo
Driftsingeniør Bergen og omegn
 Statsbygg har ei ledig stilling som driftsingeniør i Bergen og omland. Drift er organisert i team, og arbeidsstad kan endrast, men pt. søker vi etter ei stilling på Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad. Som eigar av eigedomar har Statsbygg ansvar for forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling. Den som blir tilsett, skal primært jobbe med driftstekniske oppgåver. Som eigar og utleigar legg Statsbygg vinn på å ha eit godt og konstruktivt samarbeid med kundane. Derfor er god kundebehandling viktig i alle ledd i organisasjonen.Statsbygg, område vest har kontor i Bergen og har ansvar for Statsbygg sine eigedomar i Rogaland og Vestland fylke. Statsbygg har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling av dei eigedomane som til kvar tid er ein del av porteføljen vår. Området har drifts- og vedlikehaldsansvar for ca. 500.000 m² bygningsmasse. Vi har ca. 65 tilsette ved kontoret og på eigedomane. Stillinga rapporterer til underdirektør.ArbeidsoppgåverStå for, systematisere og legge til rette for drift og verdibevarande vedlikehald av bygningar, tekniske anlegg og uteområdeFagleg leiing av driftseininga med hovudvekt på kundebehandling, innkjøp etter forskrift om offentlege anskaffingar, fordeling av arbeidsoppgåver, administrasjon og fakturabehandlingSystematisering av dokumentasjon og rutinar i samsvar med internkontrollsystemet for eigedomen, medrekna utarbeiding av ROS-analysarAktivt bidra til at Statsbygg når dei måla som er sette innanfor dei ulike satsingsområda, for eksempel innanfor miljø, energi og universell utformingDagleg oppfølging av brukarane av eigedomane Systematisk innhenting av FDV-dokumentasjon ved endringsarbeid og oppdatering av DAK/teikningsfilerDrift av teknisk anlegg ved hjelp av SD-anleggVerdibevarande vedlikehald og drift av bygningsmassenOppfølging av mindre byggeprosjekt/prosjektleiingAndre oppgåver kan bli lagt til stillingaKvalifikasjonarIngeniørutdanning på bachelornivå fortrinnsvis i byggfagRelevant erfaring innanfor drift og vedlikehald av bygningar og tekniske anlegg inkludert bruk av dataverktøy. Erfaring frå kunderetta verksemd og innkjøp er ønskelegErfaring frå arbeidsleiing er ønskelegBygningsfagleg interesse og forståing for moderne drift og forvaltning av eigedom, inkludert kjennskap til byggeleiing og gjennomføring av prosjektGode ferdigheiter på bruk av IKT-utstyr og system er nødvendig, og erfaring med SD-anlegg og bruk av databaserte FDV-verktøy er ønskelegFørarkort klasse B Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftleg og munnlegPersonlege eigenskaparTrives med utfordrende oppgaver og høyt tempoOpptatt av effektivitet, optimalisering og gjennomføringMålrettet, systematisk og løsningsorientertSelvstendig, engasjert og beslutningslojalEvne til å skape gode relasjoner og samarbeid internt og eksterntTrivst med utfordrande oppgåver og høgt tempoOpptatt av effektivitet, optimalisering og gjennomføringMålretta, systematisk, og løysingsorientertSjølvstendig, engasjert og avgjerdslojalEvne til å skape gode relasjonar og samarbeid internt og eksterntVi tilbyrSpennande arbeidsoppgåver i eit  tverrfagleg miljøGode utsikter for faglig og personlig utviklingFleksibel arbeidstidGode pensjons- og forsikringsordningar gjennom Statens pensjonskasseStillinga blir lønt i stillingskode 1087 overingeniør frå kr. 520 000,- til Kr. 650 000,- avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkarar kan ein vurdere høgare løn. Frå bruttoløna blir det trekt 2 % innskot til Statens PensjonskasseKontaktinformasjonAsle Tveiterås, underdirektør, 992 40 660ArbeidsstedInndalsveien 28 5063 BergenNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4481423575Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 29.05.2022
Frist 29.05.2022
Les mer
logo
Vi søker nyutdannet strategisk rådgiver til eiendomsavdelingen
Bli med på å skape merverdi i statlig eiendomsforvaltning!For at vi i Statsbygg skal kunne utvikle den eksisterende eiendomsporteføljen vår til å bli så funksjonell som mulig, trenger vi oppdaterte fakta og kunnskap om alle sider rundt våre leietakere. Vi trenger også å passe på at interne prosesser, beslutningsgrunnlag og systemer støtter opp under våre strategiske mål om blant annet effektive arealer som gir merverdi for både brukere og samfunnet for øvrig. Vi ser etter deg som ønsker å være en sentral deltaker i dette strategiske arbeidet. Stillingen er plassert i eiendomsavdelingens strategiske stab, som i dag har 6 ansatte.ArbeidsoppgaverBistå sektorene i avdelingen for eiendomsforvaltning- og utvikling med å heve kompetansen om våre leietakere og sektoreneInnhente, vedlikeholde og analysere informasjon til våre sektoranalyser og porteføljeanalyser som skal danne grunnlag for gode, langsiktige beslutningerUtarbeide sektoranalyser i samarbeid med andre avdelinger i StatsbyggSkaffe oversikter over trender og utviklingstrekk nasjonalt og internasjonalt Bidra til kunnskapsdeling og kompetanseheving i Statsbygg generelt og de ulike sektorene spesieltVære en pådriver i kvalitetsarbeidet i avdelingenDelta i arbeidet med vedlikehold og utvikling av eiendomsforvaltningens støttesystemerKvalifikasjonerMastergrad innen relevante fagområder, som f.eks. økonomi, samfunnsøkonomi, samfunnsvitenskap eller eiendomsfagGode analytiske evnerGode skriftlige og muntlige fremstillingsevner på norskGrunnleggende kompetanse innenfor alminnelig brukte datasystemer som Excel, Power Point etc. Personlige egenskaperNysgjerrig, analytisk og strukturertLærelystenInitiativtaker som kan se nye løsningerGod til å kommunisere og glad i å samarbeide også utenfor eget fagfeltGod arbeidskapasitet Vi tilbyrEn unik mulighet til å være med å forme og utvikle egen stilling i en innovativ og modig organisasjon med et viktig samfunnsoppdragSpennende arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanseTverrfaglig samarbeid internt og eksterntFaglige og personlige utviklingsmuligheter.Fleksibel arbeidstid.Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og innendørs sykkelparkeringMedlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger Stillingen avlønnes til kr 530 000 i året KontaktinformasjonJorunn Braaten Sehlmann, avdelingsdirektør, 970 37 397ArbeidsstedBiskop Gunnerus gate 6 0155 OsloNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4461166926Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 31.05.2022
Frist 31.05.2022
Les mer
logo
Rådgiver/seniorrådgiver -  dokumentasjonsforvaltning og  prosessforbedring 
Seksjon for dokumentasjonsforvaltning i Statsbygg ønsker nå å ta skrittet videre ved å tenke nytt rundt virksomhetsarkitektur, informasjonsforvaltning og arkiv. Statsbygg jobber med effektivisering, digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser og arkivering. Vi er fullelektroniske og har gjort mye ved hjelp av integrasjoner, RPA og prosessforbedringsarbeid, men vi ser at det fortsatt er et stort potensial for ytterligere gevinster, spesielt for saksbehandling, med bruk av AI, innebygget arkivering og publisering til eInnsyn fra fagsystemer. Ved å jobbe tettere sammen med forretningssiden og forstå deres prosesser, utfordringer og behov ønsker vi å finne nye løsninger. Vi vil nå styrke seksjonen med to stillinger slik at vi kan ta fatt på disse oppgavene, som omfatter både videreutvikling av eksisterende løsninger og vurdere behov for å anskaffe nye løsninger. Vi søker deg som vil liker å jobbe på tvers i en virksomhet sammen med både teknologer, forretningen, leverandører og andre for å finne effektive, brukervennlige og arkivfaglig forsvarlige løsninger. ArbeidsoppgaverVidereutvikle våre løsninger og prosedyrer for dokumenthåndtering, dokumentflyt, arkivering og avlevering, med sikte på digitalisering, automatisering og effektivisering Arbeid med funksjonell arkivstruktur for elektronisk arkiv og bidra i utvikling av Statsbyggs informasjonsarkitektur og løsninger for informasjonsforvaltning Identifisere prosesser der Statsbygg kan effektivisere ved å utnytte digitale verktøy og bidra i utvikling av disse Delta som en pådriver og rådgiver for utvikling, transformasjon og gjennomføring av små og store digitaliseringsprosjekter  Bidra med system- og malforvaltning Holde kurs og forvalte digitalt opplæringsmateriell Bistå og veilede saksbehandlere faglig og teknisk, herunder brukerstøtte Andre oppgaver kan bli lagt til ved behovKvalifikasjonerHøyere relevant utdannelse på masternivå innenfor arkiv-, dokument- eller informasjonsforvaltning, gjerne også med informatikk i fagkretsen. Kandidater med bachelorutdanning er også aktuelle.God kjennskap til lovverk og standarder på arkivområdet - arkivloven med forskrifter, offentleglova, personopplysningslova, og Noark 5 Forståelse for informasjonslivssyklus fra dokumentfangst til sletting og avlevering  God prosessforståelse og evne til å sette seg inn i kompliserte forretningsprosesserGod IT- kompetanse og forståelse God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk Kjennskap til og helst erfaring fra funksjonsanalyse, prosessforbedring, bevaringsvurderinger og periodiseringErfaring fra utredningsoppgaver eller arbeid med strategiske prosesserGod innsikt i Office-produkter og malkompetanseKompetanse på kurs- og opplæringsaktiviteter, både med digitale opplæringsløsninger og som kursholderKunne bidra til å utforme krav til informasjonssystemerStillingen krever at du kan sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå KONFIDENSIELT, jf sikkerhetsloven §8-2 I tillegg er det en fordel om du har: Erfaring fra offentlig sektor og gjeldende lov- og regelverk Erfaring med prosjekt- og prosessarbeid fra digitaliseringsprosjekter Erfaring med internkontroll for dokumentasjon Kjennskap til virksomhets- og informasjonsarkitektur og løsninger for informasjonsforvaltning Personlige egenskaperLøsningsorientert og ser mulighetene innenfor ny og eksisterende teknologiTrives godt med å jobbe tverrfaglig og dele ideer og kunnskap Evne til å sette seg inn i andre fagområder og se helheten, sammenhenger og utfordringer Du evner å identifisere nye muligheter for digitalisering og effektiviseringKreativ og sulten på ny kunnskap. Du må like å holde deg faglig oppdatertArbeider strukturert, selvstendig og har god gjennomføringsevne Evne å manøvrere i store og komplekse organisasjoner  Vi tilbyrEn unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdragSpennende arbeidsoppgaver i et godt tverrfaglig- og utviklende fag- og arbeidsmiljøFaglig og personlige utviklingsmuligheterModerne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørsFleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslagMobiltelefonordningMedlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordningerStillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 530 000,- til kr 730 000,- avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.KontaktinformasjonIngrid Vinje Brustad, avdelingsdirektør, 901 938 91 Elin Kristiansen, seniorrådgiver, 975 04 838ArbeidsstedBiskop Gunnerus gate 6 0155 OsloNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4517206859Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 22.05.2022
Frist 22.05.2022
Les mer
logo
Vil du vere med å forme statlege eigedommar for framtida? Vi søkjer arkitektfagleg rådgivar
Seksjon for arkitektur har 11 medarbeidarar med kompetanse innanfor alle arkitekturfaga. Arkitekturseksjonen bidrar til moglegheitsstudiar og konseptval, speler ei vesentleg rolle i programmering av Statsbygg sine prosjekt, og følger opp gjennom prosjektering, bygging og forvaltning. Statsbygg sine eigedomar og prosjekt ligg både i naturlandskap og kulturmiljø, i Noreg og i utlandet. Arkitekturseksjonen er plassert i fagleg ressurssenter, som er Statsbyggs avdeling for rådgiving til Statsbygg sine byggeprosjekt, utviklingsprosjekt og eigedomsforvaltning innanfor arkitektur, bygg, vvs,elektro, bygningsøkonomi, jus og kulturminne. Vil du vere med på å forme nokon av dei mest spennande byggeprosjektene i Noreg? No er det ledig ei heiltidsstilling innanfor arkitektur. ArbeidsoppgåverGenerell arkitektfagleg bistand i dei ulike fasane i byggeprosjekta, medrekna vere rådgivar på arkitektonisk kvalitet og universell utformingProgrammering, medrekna utarbeide rom-, funksjons- og byggeprogram i nært samarbeid med brukarar og tverrfaglege team.Utarbeide beskriving av funksjonskrav og arkitektfaglege føringar i konkurransegrunnlagaUtarbeide og kvalitetssikre arealberekningarBidra i anskaffing og oppfølging av eksterne arkitektfaglege rådgivararBidra til funksjonsanalysar, moglegheitsstudiar og konseptval i tidlegfasen av byggeprosjektaBidra til innovasjon og optimalisering innan standardisering, arealberekningar og programmeringFølge opp prosjekt gjennom prosjektering til gjennomføringKvalifikasjonarMastergrad innan arkitektur eller tilsvarande formalkompetanseErfaring med brukarprosessar, rom- og funksjonsprogrammering og byggeprogrammeringErfaring med arealberekningarRelevant erfaring med tverrfagleg prosjekteringKjennskap til relevante IKT-verktøy, medrekna dRofus og BIMØnskeleg med erfaring frå tverrfagleg miljøprosjektering og transformasjon, og erfaring med leiing av programmeringsprosessarGod skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk  Personlege eigenskaparGode samarbeids- og kommunikasjonsevner og trivst med å jobbe i tverrfaglege teamInitiativtakar som kan sjå nye løysingarEvne til å arbeide sjølvstendig og å leie prosessarEffektiv, strukturert og leveranseorientert  Vi tilbyrSpennande og varierte arbeidsoppgåver i eit hyggeleg arbeidsmiljø med høg kompetanseTverrfagleg samarbeid internt og eksterntStore faglege og personlege utviklingsmoglegheiterVere med på utvikling av statleg bygge- og eigedomsnæring og arbeid med nokre av dei mest spennande byggeprosjekta i NoregModerne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbod og innandørs sykkelparkering, fleksibel arbeidstidMedlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og bustadlånsordningarStillinga blir lønt som overarkitekt eller seniorarkitekt avhengig av kvalifikasjonar, for tida kr. 530 000 - kr. 750.000. For særskilt godt kvalifiserte kan høgare lønn bli vurdert KontaktinformasjonHedvig Witsø, avdelingsdirektør, 99522070ArbeidsstedBiskop Gunnerus gate 6 0155 OsloNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4517431694Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 29.05.2022
Frist 29.05.2022
Les mer
logo
Nyutdannet økonom? Spennende mulighet innen økonomi og virksomhetsstyring i Statsbygg
Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring er inndelt i fem seksjoner. Avdelingen har et overordnete ansvar for strategiarbeid, virksomhetsstyring, økonomistyring, regnskap, lønn og anskaffelser. Seksjon for virksomhetsstyring har det overordnete koordineringsansvaret for utarbeidelse og oppfølging av Statsbyggs drifts- og investeringsbudsjett, virksomhetsstyringsarbeidet, mål- og resultatstyring, analysearbeid, risikostyring, internkontroll og metodikk for prosessforbedring. Seksjonen har også ansvaret for arbeidet med Statsbyggs økonomimodell, økonomi-/ og bevilgningsreglementet og statsbudsjettprosessen. Seksjonen koordinerer også Statsbyggs styringsdialog med eierdepartementet.Som rådgiver vil du bidra inn i arbeidet med å drifte, videreutvikle og styrke økonomi- og virksomhetsstyringen i Statsbygg. Du vil rapportere til økonomisjef, og bli del av et sterkt fagmiljø innen økonomi- og virksomhetsstyring.Rollen vil ha stor kontaktflate på tvers av hele virksomheten, og du skal være en pådriver for kontinuerlig utvikling og være en viktig rådgiver for ledelsen. Den riktige kandidaten er sulten på utfordringer, har høy arbeidskapasitet, god relasjonskompetanse og høy motivasjon for arbeidsområdet. Vi oppfordrer nyutdannede til å søke, oppstart i stillingen vil være august 2022. ArbeidsoppgaverBudsjett-, prognose- og rapporteringsprosesserBistå med utarbeidelse av virksomhetsplan, KPIer og tiltakOppfølging og kontroll av, og løpende bistand til ulike avdeling/tjenesteområderBistå med prosess- og kvalitetsarbeidBistå i arbeidet med risikostyring og internkontrollKoordinering av Statsbyggs uttalelser til høringer og utredningerAnalyse og prosjektarbeidPraktisk bistand til toppledergruppenEndelig sammensetning av arbeidsoppgaver vil tilpasses Statsbyggs behov og kandidatens kompetanse, erfaring og bakgrunn.KvalifikasjonerMastergrad innen fortrinnsvis siviløkonomi, samfunnsøkonomi, finans, revisjon, regnskapKandidater med mastergrad innen andre relevante samfunnsvitenskapelige fag med sterk tallforståelse kan også være aktuelleRelevant jobberfaring (f.eks. summer internship) vil bli vektlagtKjennskap til statlig økonomistyring og budsjettarbeid vil være en fordelKjennskap til økonomistyring innen prosjekt-/byggherrevirksomhet, eiendomsforvaltning eller drift og vedlikehold av infrastruktur vil være en fordelGode Excel-kunnskaper og generell god systemkompetanse, herunder BI-systemer og Microsoft 365, vil bli vektlagt Personlige egenskaperStrategisk, analytisk, nøyaktig og helhetsorientert tilnærmingLøsningsorientert med evne til å omsette teori til praksis og god gjennomføringsevneInitiativtaker med positiv innstilling til utfordringerGode samarbeidsegenskaperGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norskVi tilbyrSpennende og utfordrende arbeidsoppgaver for en av Norges største og mest profesjonelle utviklere, byggherrer og eiendomsforvaltereHyggelige kolleger og godt arbeidsmiljø, overtidsbetaling, gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksitid og støtteordning for treningModerne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og innendørs sykkelparkeringMedlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordningerStillingen avlønnes til kr 530 000,- i året KontaktinformasjonOmar Saleemi, økonomisjef, 90625961ArbeidsstedBiskop Gunnerus gate 6 0155 OsloNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4521801351Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 31.05.2022
Frist 31.05.2022
Les mer
logo
Prosjektøkonom/prosjektstyrer
Er du en økonom på jakt etter nye utfordringer? Vil du jobbe med Norges mest spennende portefølje av byggeprosjekter? Ønsker du å være del av et faglig sterk og hyggelig team av økonomer? Da oppfordrer vi deg å søke stillingen som prosjektøkonom/prosjektstyrer i Statsbygg. Vi vil styrke laget vårt og søker etter en engasjert og dyktig økonom til å jobbe med oppfølging av prosjektøkonomi i våre byggeprosjekter. Vi oppfordrer deg til å søke dersom du har interesse for økonomiske styring av prosjekter på porteføljenivå. Vi er åpen for kandidater både med kortere erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver og kandidater med lang erfaring som prosjektøkonom eller prosjektstyrer i byggeprosjekter.Statsbygg jobber med helt unike byggeprosjekter i alle størrelser - fra små vedlikeholdstiltak til nasjonens "gigaprosjekter". Du vil være med på å bistå prosjektledere, prosjekteiere og avdelingsdirektør med styring og oppfølging av enkeltprosjekt og/eller en større portefølje. Byggherreavdelingen har det gjennomgående ansvaret for byggeprosjektene i Statsbygg. Avdelingen har ca. 145 ansatte. Stillingen hører til enheten for Prosjektøkonomi i Prosjektsenteret. I enheten jobber 21 medarbeidere. Her vil du som bli inkludert i et sterkt faglig felleskap. Det daglige arbeidet vil foregå i den seksjonen eller prosjektet du bistår, men nærmeste leder vil være underdirektør i enheten Prosjektøkonomi.ArbeidsoppgaverMånedsrapportering inkl. avviksanalyseOppfølging mot prosjekteier, prosjektleder, byggeleder og entreprenørBudsjetteringStøtte/bistå prosjektledere i forbindelse med rapporteringOpplæring av prosjektledere og assisterende prosjektledere i økonomisystemeneØkonomisk oppfølging, kontroll og fremdriftsoppfølgingAnsvar for prosjektøkonomien i et portefølje av prosjekter, samt økonomisk rådgiving til avdelingslederBistå i rapporteringen på porteføljenivå for byggherreavdelingenDeltakelse i internt utviklingsarbeidArbeidsoppgavene vil bli utformet basert på din kompetanse og tidligere arbeidserfaring. F.eks. kan det være aktuelt å utføre arbeidsoppgaver som usikkerhetsstyring eller fremdriftsstyring dersom du har erfaring med det. Også andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.KvalifikasjonerRelevant utdanning på masternivå, f.eks. siviløkonomi (også andre studier kan være aktuelle)Kortere eller lengre erfaring fra prosjektoppfølging og/eller arbeid med regnskap, budsjett og kostnadsstyring, fortrinnsvis fra byggeprosjekter og/eller fra offentlig sektorKjennskap til bygg- og anleggsbransjen er en fordelGode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norskPersonlige egenskaperStrukturert, analytisk og god gjennomføringsevneProaktiv og løsningsorientertEndringsvillig og rask til å lære seg nye oppgaverGode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendigPositiv lagspiller med utpreget evne til å stå for eget fag og egen sakVi tilbyrEn unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdragSpennende arbeidsoppgaver i et godt tverrfaglig- og utviklende fag- og arbeidsmiljøFaglig og personlige utviklingsmuligheterModerne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørsFleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslagMobiltelefonordningMedlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordningerStillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 530 000,- til kr 730 000,- per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderesKontaktinformasjonTeresa Beste, fung.underdirektør, 954 64 084ArbeidsstedBiskop Gunnerus gateNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4472982398Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 05.06.2022
Frist 05.06.2022
Les mer
logo
Driftsingeniør/driftsleder
Statsbygg har ledig en fast stilling som driftsleder/driftsingeniør ved UiT Campus Narvik. Stillingen vil inngå i en driftsenhet på eiendommen med 3 driftsledere som, i tillegg til UiT Campus Narvik, også drifter Lamo Ungdomssenter på Sjøvegan. Enheten er del av et driftsteam på 7 personer som drifter Statsbyggs eiendommer i området Lofoten – Harstad – Fjelldal - Narvik.Driftsleder/driftsingeniør skal sørge for kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser ved å ta i bruk teknologi og nye driftsformer. En viktig del av jobben er å identifisere behov for vedlikeholdstiltak, planlegge og styre utførelse av drift og vedlikehold i samsvar med budsjett, regelverk og krav til bruk av teknologi og nye driftsformer. Den som ansettes vil være sentral i videreutvikling av et effektivt driftsteam. Den rette kandidaten trives med utfordrende oppgaver og høyt tempo. Som eier og utleier legger Statsbygg vekt på å ha et godt og konstruktivt samarbeid med kundene. God kundebehandling er viktig i alle ledd i vår organisasjon, og vi ser derfor etter en person med evne til å skape gode relasjoner og samarbeid internt og eksternt. Stillingen gir deg mulighet til å bidra til videreutvikling og effektivisering av driftsorganisasjonen i Statsbygg. Dette er spesielt med tanke på ny teknologi, klima og miljø. Statsbygg har høyt fokus på digitalisering av ulike tjenester og funksjoner, og på bruk av nye løsninger og ny teknologi.ArbeidsoppgaverOperativt driftsansvar for deler av Statsbyggs portefølje i Narvik, i samarbeid med 2 andre driftsledereDrift av teknisk anlegg ved hjelp av SD-anlegg Aktivt medvirke til at Statsbygg når de mål som er satt innenfor ulike satsingsområde som miljø, energi og universell utformingGjennomføre, systematisere og legge til rette for drifts- og vedlikeholdsoppgaver i samsvar med internkontrollsystemUtarbeide langtidsplaner for drift og vedlikeholdDaglig oppfølging av våre leietakere og brukereInnkjøp av varer og tjenesterOppfølging av leverandørerDeltakelse i større prosjekt på eiendommeneArbeidsoppgaver og ansvarsområde vil bli tilpasset kompetanse, kvalifikasjoner og interesseVære en ressurs i enkelte fagområder for resten av teametNoe reisevirksomhet må påregnes.Andre oppgaver i team-området kan bli lagt til stillingen KvalifikasjonerRelevant ingeniørutdannelse på bachelornivå eller teknisk fagskole. For stilling som driftsleder kreves fagbrev innen relevante tekniske fag, f.eks innenfor tømrer/ byggdrifter/ VVS/ automasjon/ elektroFordel med relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger, samt erfaring fra energianlegg, byggautomasjon og kjøleteknikkGod kunnskap og erfaring med bruk av IKT som arbeidsverktøyFørerkort klasse BGod skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk Personlige egenskaperLagspiller/samarbeidsevnerServiceinnstiltSelvstendigFleksibelMålbevisst Vi tilbyrFaglig oppdaterte medarbeidere er en forutsetning for at vi som bedrift skal kunne nå våre mål. Derfor har vi flere interne programmer for systematisk kompetanseutviklingSpennende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljøMulighet til å ta del i en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdragHyggelig arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid internt og eksterntGode pensjons- og forsikringsordningerFleksitid, overtidsbetaling og gode velferdsordninger, som f.eks. støtteordning for treningStillingen blir lønnet etter stillingskoden driftsleder/driftsingeniør fra kr 450.000 til kr 630.000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan en vurdere høyere lønn. Fra bruttolønn blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse KontaktinformasjonTor Kristiansen, fung. underdirektør, 450 07 880 Kathrine Julin Pettersen, områdedirektør, 916 05 897ArbeidsstedLodve Langesgate 2 8514 NarvikNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4522822353Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 01.06.2022
Frist 01.06.2022
Les mer
Kontaktpersoner
Les mer om muligheter hos Statsbygg
Om Statsbygg

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for 3.6 mrd., investerer for 3 mnd. i nye bygg, har en eiendomsportefølje på 2,8 kvm til en verdi av 32 mrd. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!