<  
>  

Summer Internship

Statsbygg har et eget Summer Internship-program som gir studenter med ulik fagbakgrunn mulighet for relevant arbeidserfaring.
Om internshipet

Statsbygg har et eget Summer Internship-program som gir studenter med ulik fagbakgrunn relevant arbeidserfaring.

I bloggen fra tidligere summer interns finner du mye spennende informasjon om hva du kan få sjansen til å bli med på i Statsbygg: http://statsbygg-intern.blogspot.no/

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Statsbygg
logo
Åpen søknad – Statsbygg
Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.
Les mer
logo
Nyutdannet og glad i tall og analyser? Spennende mulighet innen økonomi og virksomhetsstyring i Statsbygg
Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring er inndelt i fem seksjoner. Avdelingen har et overordnet ansvar for strategiarbeid, virksomhetsstyring, økonomistyring, regnskap, lønn og anskaffelser. Seksjon for virksomhetsstyring har det overordnete koordineringsansvaret for utarbeidelse og oppfølging av Statsbyggs drifts- og investeringsbudsjett, virksomhetsstyringsarbeidet, mål- og resultatstyring, økonomisk analysearbeid, risikostyring og internkontroll. Seksjonen har også ansvaret for arbeidet med Statsbyggs økonomimodell, økonomi-/ og bevilgningsreglementet og statsbudsjettprosessen. Seksjonen koordinerer også Statsbyggs styringsdialog med eierdepartementet.Som rådgiver vil du bidra inn i arbeidet med å drifte, videreutvikle og styrke økonomi- og virksomhetsstyringen i Statsbygg, med spesielt fokus på økonomiske analyser og utarbeidelse av styringsinformasjon. Du vil rapportere til økonomisjef, og bli del av et sterkt fagmiljø innen økonomi- og virksomhetsstyring.Rollen vil ha stor kontaktflate på tvers av hele virksomheten, og du skal være en pådriver for kontinuerlig utvikling og være en viktig rådgiver for ledelsen. Den riktige kandidaten er sulten på utfordringer, har høy arbeidskapasitet, god relasjonskompetanse og høy motivasjon for arbeidsområdet. Kandidaten må trives i skjæringspunktet mellom tall, analyser, systemer og teknologi. Vi oppfordrer nyutdannede til å søke, oppstart i stillingen vil være august 2023. ArbeidsoppgaverUtarbeide økonomiske analyser og relevant styringsinformasjonAnalysere og utvikle økonomistyringen i StatsbyggDelta i interne utviklingsprosjekterØkonomisk planlegging og budsjetteringBudsjettoppfølging, rapportering og prognosearbeidOppfølging og kontroll av, og løpende bistand til ulike avdelinger/tjenesteområderGenerell rådgivning og veiledning på økonomiområdetEndelig sammensetning av arbeidsoppgaver vil tilpasses Statsbyggs behov og kandidatens kompetanse, erfaring og bakgrunn.KvalifikasjonerUtdanning på masternivå innen fortrinnsvis økonomi, finans, revisjon, regnskap, industriell økonomi eller ingeniørfag Interesse for analyse og relevante fag fra studietRelevant jobberfaring (f.eks. summer internship) vil bli vektlagtGod systemkompetanse, herunder BI-systemer og utvikling av dahsboards, vil bli vektlagtGode kunnskaper innenfor Microsoft 365, herunder Excel, vil bli vektlagt Personlige egenskaperStrategisk, analytisk, nøyaktig og helhetsorientert tilnærmingLøsningsorientert med evne til å omsette teori til praksis og god gjennomføringsevneInitiativtaker med positiv innstilling til utfordringerGode samarbeidsegenskaperGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norskVi tilbyrSpennende og utfordrende arbeidsoppgaver for en av Norges største og mest profesjonelle utviklere, byggherrer og eiendomsforvaltereHyggelige kolleger og godt arbeidsmiljø, overtidsbetaling, gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksitid og støtteordning for treningModerne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og innendørs sykkelparkeringMedlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordningerStillingen avlønnes til kr 540 000,- i året KontaktinformasjonOmar Saleemi, økonomisjef, 90625961ArbeidsstedBiskop Gunnerus gate 6 0155 OsloNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4558953659Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 23.10.2022
Frist 23.10.2022
Les mer
logo
Rådgiver innkjøpsanalyser
Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring er inndelt i fem seksjoner. Avdelingen har et overordnet ansvar for strategiarbeid, virksomhetsstyring, økonomistyring, regnskap, lønn og anskaffelser. Rådgiverstillingen vil være plassert i Seksjon for innkjøp og avtaleoppfølging. Seksjonen har en strategisk, utøvende og koordinerende rolle innenfor anskaffelser. Seksjonen jobber med å sikre at Statsbygg har god oversikt over avtaler gjennom etablering av maler, verktøy, prosedyrer og rutiner for innkjøp. I tillegg skal enheten sikre at Statsbygg foretar forretningsmessige gode innkjøp og har gode systemer for kontraktsoppfølging.Som rådgiver vil du bidra inn i arbeidet med å videreutvikle Statsbyggs anskaffelsesvirksomhet, og du skal være en pådriver i arbeidet for å videreutvikle og bruke innkjøpsanalyser i virksomheten. Den riktige kandidaten må trives i skjæringspunktet mellom tall, analyser, systemer og teknologi. Vi oppfordrer nyutdannede til å søke, oppstart på stillingen vil være august 2023. ArbeidsoppgaverUtarbeide og utvikle innkjøpsanalyse for Statsbyggs anskaffelsesvirksomhetUtvikling og gjennomføring av gevinstberegningerIntern rapporteringBidra inn i utviklingsarbeid og bistå med digital utviklingDelta i kvalitetsutviklings- og kvalitetssikringsarbeid innenfor fagområdetBistå i gjennomføring av anskaffelser og oppfølging av avtalerRådgivning og veiledningSeksjonen er under utvikling og andre arbeidsoppgaver kan bli lagt til stillingenKvalifikasjonerRelevant høyere utdanning på masternivå innen fortrinnsvis økonomi, finans eller industriell økonomiGod systemforståelse og systemkompetanse, herunder BI-systemer og utvikling av dashboards vil bli vektlagtGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk Relevant jobberfaring (f.eks. internship) vil bli vektlagtPersonlige egenskaperStrategisk, analytisk, nøyaktig og helhetsorientert tilnærmingLøsningsorientert med evne til å omsette teori til praksis og god gjennomføringsevneInitiativtaker med positiv innstilling til utfordringerGode samarbeidsegenskaperVi tilbyrKandidaten får være med på et spennende arbeid med utvikling av anskaffelsene i en av Norges største og mest profesjonelle utviklere, byggherrer og eiendomsforvaltere. Store muligheter for videre utvikling og læring i et engasjert og hyggelig arbeidsmiljøOvertidsbetaling, gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksitid og støtteordning for treningModerne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud oginnendørs sykkelparkering og garderoberMedlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordningerStillingen avlønnes til kr 540 000,- i åretKontaktinformasjonAstrid Hillestad, avdelingsdirektør anskaffelser, 92200420ArbeidsstedBiskop Gunnerus gate  OsloNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4559246897Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 23.10.2022
Frist 23.10.2022
Les mer
logo
Nyutdannet og interesse for prosjektledelse? Statsbygg søker assisterende prosjektledere!
Statsbygg søker nå etter to dyktige og lærevillige medarbeidere til rollen som assisterende prosjektleder med oppstart i august 2023. Statsbygg har ambisjoner om å lede an i utviklingen innen faget prosjektledelse. Dette er jobben for deg som vil bli god på prosjektledelse. Nyutdannede oppfordres til å søke!Byggherreavdelingen har ansvaret for gjennomføringen av mange ulike og unike statlige byggeprosjekter over hele landet. Avdelingen skal dekke sentrale lederfunksjoner i prosjektene (prosjekteiere, prosjektledere og prosjektstyrere), tverrfaglig støtte med henblikk på ytre miljø, SHA, kvalitetsstyring og erfaringsoverføring, samt kompetansebygging innen prosjektfaget.Som den største offentlige byggherren i sivil sektor, er det en målsetting for Statsbygg å være av de beste på planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter i Norge. For å bidra til dette arbeidet søker vi nå etter to dyktige og lærevillige assisterende prosjektledere. ArbeidsoppgaverHovedoppgaven vil være å bistå prosjektledelsen, slik at prosjektets målsetninger til kost, tid og kvalitet blir nådd. Å bistå kan også innebære selvstendig oppgaveløsning, for eksempel:Statusrapportering, prosessplanlegging, anskaffelser og organiseringOppfølging av konsulenter og entreprenørerBidra til aktiv styring av usikkerheter i prosjektetBidra både i byggeprosjekt og brukerutstyrsprosjekt i alle faser av prosjektetAvhengig av stillingens oppgaver kan det bli behov for sikkerhetsklareringSærskilte ansvarsområder vil tildeles etter hvert ut fra behovene som oppstår KvalifikasjonerHøyere relevant utdannelse på masternivå, gjerne med spesialisering innenfor prosjektledelse Kunnskap om moderne prosjektledelse, for eksempel LEAN, BIM, VDC, standardisering, relasjonskompetanse, digitaliseringInteresse for effektivisering av byggeprosesser Personlige egenskaperSelvstendig, men trives med å jobbe i team og har gode samarbeidsevnerAnalytiskKreativ og løsningsorientertEvne til å kommunisere tydelig og til å skape gode relasjoner med oppdragsgiver, underleverandører og internt i StatsbyggVi tilbyrEn unik mulighet til å utvikle seg i en innovativ organisasjon med stort samfunnsansvarSpennende arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid internt og eksterntModerne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørsGode muligheter for videreutdanning, fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslagStillingen lønnes etter statens lønnsregulativ til kr 540 000 per årGjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger samt mulighet for gunstig boliglån KontaktinformasjonKristin Fevang, assisterende byggherredirektør, 975 44 856ArbeidsstedBiskop Gunnerus gate 6 0155 OSLONøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4562255126Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 06.11.2022
Frist 06.11.2022
Les mer
logo
Er du nyutdannet samfunnsøkonom med et ønske om at samfunnets ressurser utnyttes effektivt?
Seksjon for Utredning og analyse opplever en økende oppdragsmengde og søker derfor etter en nyutdannet samfunnsøkonom som kan fungere i rollen som utreder og analytiker i våre prosjekter i tidligfase. Du vil jobbe tett med prosjektleder og sammen utgjør dere kjerneteamet i arbeidet med å framskaffe beslutningsgrunnlag for store investeringer i staten. Seksjonen inngår i et sterkt fagmiljø med kontaktflater på tvers av hele virksomheten, og gir råd til departementer og statlige virksomheter gjennom blant annet konseptvalgutredninger (KVU) og samfunnsøkonomiske analyser. Vi har oppdrag for mange sektorer i staten, herunder kultur, høyere utdanning, justis og barnevern. Sektorbredden bidrar til stor variasjon i prosjektene og problemstillingene vi jobber med, og gir oss et unikt innblikk i statens ulike samfunnsoppdrag. Bygg og infrastruktur er viktige verktøy for at statlige virksomheter skal nå sine mål, og utgjør samtidig en vesentlig kostnad for staten. Vi skal bidra til bærekraftig og forsvarlig ressursbruk, legge til rette for god steds- og byutvikling og bidra til at staten tar gode valg.Vi ser etter etter en engasjert og analytisk kollega med gode formidlingsevner. Den rette kandidaten kan også tilbys prosjektlederansvar i utredninger på lengre sikt. Er du nyutdannet eller leverer masteroppgave i samfunnsøkonomi før sommeren 2023 og har et iboende ønske om at fellesskapets ressurser utnyttes mest mulig effektivt, er dette jobben for deg.ArbeidsoppgaverUtredningsressurs i konseptvalgutredninger og samfunnsøkonomiske analyser Rådgivning til departementer og etater i utredningsprosesser Bidragsyter i metode- og kunnskapsutvikling Andre oppgaver innen avdelingens virksomhetsområde kan også være aktuelt KvalifikasjonerUtdanning innen samfunnsøkonomi eller tilsvarende på masternivåInteresse for utredninger og samfunnsøkonomiske analyserKjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser er en fordelSamfunnsforståelse og engasjement Personlige egenskaperDu er analytisk, strukturert og løsningsorientertDu er positiv, åpen og tar initiativDu er en relasjonsbygger og har gode samarbeidsevnerDu kommuniserer godt muntlig og skriftlig på norsk og er en god formidler Vi tilbyrSpennende og utfordrende arbeidsoppgaver for en av Norges største og mest profesjonelle utviklere, byggherrer og eiendomsforvaltereHyggelige kolleger og godt arbeidsmiljø, overtidsbetaling, gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksitid og støtteordning for treningModerne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og innendørs sykkelparkeringMedlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordningerStillingen avlønnes til kr 540 000,- i åretKontaktinformasjonYngvild Pernell, avdelingsdirektør, 984 91 616 Martin Sundhaugen, Rådgiver, 90897319ArbeidsstedBiskop Gunnerus gate  OsloNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4560068919Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 23.10.2022
Frist 23.10.2022
Les mer
logo
Trodde du at å jobbe i staten var kjedelig? Tenk om igjen!
Denne sommeren kan du få muligheten til å ta del i et tverrfaglig og sosialt Summer Internship hvor du får løse oppgaver med stor verdi for Norges største byggherre.   Spennende faglige utfordringer  Som summer intern i Statsbygg vil du jobbe tverrfaglig med våre strategiske satsningsområder som omhandler bærekraft og klimaplan, forbedring av anskaffelsesfunksjonen, utviklingog innovasjon og forbedret prosjektgjennomføring av byggeprosjekter. Til dette arbeidet trenger vi kloke hoder med ulik kompetanse, og vi ser derfor etter studenter fra mange ulike studieretninger. Befaringer og kursI løpet av sommeren vil du få faglig påfyll gjennom kurs og befaringer på noen av Statsbyggs største og mest spennende byggeprosjekter og eiendommer. De siste årene har internsene besøkt blant annet Prosjekt nytt regjeringskvartal, Operaen, Nasjonalmuseet og Livsvitenskapsbygget.Inkluderende og sosialt Det arrangeres sosiale aktiviteter gjennom hele sommeren, for eksempel volleyball, badstu, minigolf, SUP, grilling, bading og sommerfest. Les mer om vårt internship, søknadsprosessen og se hva tidligere interns har jobbet med her:  https://www.statsbygg.no/karriere/summer-internshiphttps://www.instagram.com/statsbygg/Kvalifikasjoner (overskrift)Hvem ser vi etter?Vi ser primært etter deg som i 2023 går tredje eller fjerde år på et masterstudie. De siste årene har vi ansatt studenter innen: IngeniørfagEnergi og miljø Arkitektur og landskapsarkitektur  ByggingeniørSiviløkonomi Samfunnsøkonomi PlanfagJuridiske fag  Eiendomsfag  Medie- og kommunikasjonsfag Data og IT-relaterte fag Fysikk og matematikk Industriell økonomiKybernetikk og robotikk HR/organisasjon og ledelse Søkere med andre utdanningsretninger vil også bli vurdert   Praktisk info Statsbyggs Summer Internship varer i 7 uker, fra 12.06.23 til 11.08.23, hvor det blir to uker ferie i uke 28 og 29. Arbeidsted vil være på vårt hovedkontor i Oslo sentrum. Lønn på timebasis, fra kr 240,- til kr 250,- avhengig av studielengde.  Alle summer interns er sikret 1. gangs intervju dersom de søker relevante stillinger hos oss etter endte studier. Merk I søknaden er det viktig å få frem hvorfor nettopp du er den kandidaten vi bør satse på. Skriv gjerne om dine faglige interesser og hva du kan bidra med i Statsbygg. Det er nødvendig å beherske norsk skriftlig og muntlig. Søknader fra kandidater som ikke har lagt ved karakterutskrift og kandidater som ikke kan jobbe i hele perioden vil ikke bli vurdert. Hvorfor Statsbygg?Hvert år får talentfulle studenter en sommer preget av utfordrende, lærerike og spennende arbeidsoppgaver i store og små prosjekter. Noe av det spesielle med Statsbygg er mangfoldet av faggrupper som jobber i samme virksomhet. Sommeren hos Statsbygg gir deg som student relevant arbeidserfaring og du får jobbe med viktige arbeidsoppgaver i en bedrift som verdsetter dine innspill og kompetanse. KontaktinformasjonMathilde Skarheim Diseth, Seniorrådgiver HR, 92867130 Mari Klevgård, HR-rådgiver, 97415088 Svein Erik Hammer, Seniorrådgiver HR, 97178075ArbeidsstedBiskop Gunnerus' gt. 6 (Byporten) 0155 OSLONøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4566840272Stillingsprosent: 100%SommerjobbSøknadsfrist: 15.01.2023
Frist 15.01.2023
Les mer
logo
Vil du være prosjektleder for spennende bygg i Midt-Norge? 
Statsbygg søker nå prosjektleder i Midt-Norge til en av våre seksjoner under Byggherreavdelingen, Byggherre, Samfunn og Vedlikehold (BSV). BSV har ansvar for prosjektledelse av prosjekter mellom 5 og 300 millioner kroner. Prosjektene er innenfor kultur-, justis-, samfunn og universitet/høyskolesektoren. Eksempel på prosjekter som utføres av seksjonen i område Midt i dag er, rehabilitering av Munkholmen, nybygg skuespillerutdanning på Nord Universitet i Levanger, ombygging i Trondheim tinghus og nybygg ved BUF Kvammen. Statsbygg utvikler og rehabiliterer byggene i samarbeid med leietakerne våre, og prosjektene varierer i både størrelse og kompleksitet. Prosjektlederen skal være lokalisert i Statsbyggs lokalkontor i Trondheim, og aktuelle prosjekter er spredt i området fra Bodø til Røros og Ålesund. Du blir ansatt i Byggherre med en tilhørighet til seksjonen BSV hvor det er ansatt ca 30 prosjektledere, hvorav de fleste er lokalisert i Oslo.I Statsbygg er vi best på «Bygg med mening» og ser etter deg som vil være med å utvikle og gjennomføre prosjektene våre.Har du det som trengs?Les mer på www.statsbygg.noArbeidsoppgaverLede prosjektet fra prosjektutvikling til overlevering for driftGjennomføre prosjektene i samsvar med avtalte mål og rammer (kostnad, tid, kvalitet og miljø)Ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i henhold til byggherreforskriftenIvareta og utvikle gode relasjoner til oppdragsgivere, brukere og samarbeidspartnere. KvalifikasjonerHøyere utdanning på masternivå innenfor arkitektur, byggfag eller tekniske fag.  For spesielt kvalifisert personell med dokumentert egnethet for oppgaven, kan dette kompensere for manglende utdanningsnivå.Minimum 3 års erfaring fra byggeadministrasjon, prosjektering og/eller entreprenørGod økonomiforståelse og kjennskap til ledelse av kontraktsarbeidErfaring med offentlig anskaffelsesregelverkInteresse for kulturminne og rehabiliteringGod skriftlig og muntlig formuleringsevne på norskStillingen krever sikkerhetsklarering jfr. Sikkerhetslovens § 8-2 Personlige egenskaperDu trives med utfordrende oppgaver og en til tider hektisk hverdag Du er målrettet, engasjert og løsningsorientertDu skaper resultater gjennom effektiv ledelseDu er en god relasjonsbygger og kommunikatorDu er en pådriver for innovasjon og utviklingDu bidrar til det faglige og sosiale i miljøet  Vi tilbyrDu vil bli en del av et godt arbeidsmiljø, med høyt faglig kompetansenivåDu vil få gode faglige utviklingsmuligheterFor å utvikle kompetanse og fremme karriereutvikling har vi et bredt spektra av kurs gjennom Statsbyggs ProsjektakademiVi har gode pensjons- og forsikringsordningerOvertidsbetalt og fleksibel arbeidstid, inklusive redusert arbeidstid på sommerStillingen lønnes fra kr. 650.000, - til kr 890.000, - avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater, kan høyere lønn vurderes.  KontaktinformasjonAtle Majercsik, prosjekteier, 91554205 Jennie Bakke, Avdelingsdirektør, 40631013Arbeidssted  TrondheimNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4566629988Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 18.10.2022
Frist 18.10.2022
Les mer
logo
Ønsker du å jobbe med økonomiske analyser av eiendom og prosjekter, samt bidra til gode investeringsbeslutninger?
Er du nyutdannet og opptatt av kost/nytte- vurderinger og økonomiske analyser for langsiktige beslutninger? Vil du bidra til at staten er en pådriver for kostnadseffektive og bærekraftige løsninger? Da kan det være deg vi er på jakt etter.  Som rådgiver i seksjon for økonomi- og analyse i avdeling for Bærekraft og spesialfag vil du få en sentral rolle i beslutningsstøtte for Statsbyggs prosjekter og eiendomsutvikling. Her får du muligheten til å utarbeide viktige økonomiske analyser som bidrar til å oppfylle målene for statens eiendommer i et livsløpsperspektiv. Det vil også gi deg muligheten til å jobbe med samfunnsnyttige prosjekter i det som kanskje er landets mest varierte eiendomsportefølje. Nytt regjeringskvartal og NTNU campussamling er store prosjekter som vil pågå i mange år, mens Troll forskningsstasjon i Antarktis er et eksempel på et mer eksotisk prosjekt. Ellers består porteføljen av alt fra høgskoler, fengsler og museer til ambassader og kongelige eiendommer. Statsbyggs skal sørge for kostnadseffektive lokaler for staten, - og økonomiske analyser og vurderinger av statlige leieforhold i det private markedet er også en del av seksjonens ansvarsområde. Seksjonen har et sterkt fagmiljø med 14 ansatte og variert erfaringsbakgrunn og kompetanse, fra kostnadsestimering, eiendomsøkonomi, prosjektutvikling,  tidligfaseutredninger, markedsanalyser, samt bred erfaring med ulike typer analysearbeid.ArbeidsoppgaverUtarbeide estimater for investerings- og FDVU- kostnader og forslag til økonomiske rammer for Statsbyggs investeringsprosjekter (kalkulasjon)Analyse av livssykluskostnader (LCC), alternativanalyser og kost/nytte-vurderinger Økonomiske analyser av leiemarkedetVære analytiker for Statsbyggs usikkerhetsanalyserKvalitetssikre estimater og usikkerhetsanalyser utarbeidet av eksterne rådgivere Inngå i et faglig sterkt analysemiljø og bidra i utviklingen av metodikk innenfor seksjonens arbeidsområdeJobbe tverrfaglig internt i Statsbygg KvalifikasjonerMastergrad, fortrinnsvis innen eiendomsfag, økonomi eller ingeniør Interesse for eiendomsbransjen, byggeprosjekter og eiendomsforvaltningFaglig interesse og engasjement for økonomisk analyse eller estimering God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norskFor å bli vurdert må karakterutskrift være vedlagt søknadenPersonlige egenskaperTrives med utfordrende oppgaverAnalytisk, strukturert og løsningsorientertGode samarbeidsevnerEngasjert og initiativrikVi tilbyrEn unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag  og et profesjonelt og dyktig fagmiljø, med stor variasjon i oppgavene og tverrfaglig samarbeidGode muligheter for faglig utvikling og opplæring tilpasset medarbeidernes og Statsbyggs behovFleksibel arbeidstid og støtteordninger for treningMedlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger Stillingene lønnes som rådgiver eller overingeniør med kr 540 000,-  pr år. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.KontaktinformasjonØyvind Os, Spesialrådgiver, 41420900 Randi Merethe Rogstad, avdelingsdirektør, 975 38 054ArbeidsstedBiskop Gunnerus gate  OsloNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:StatsbyggReferansenr.:4568903360Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 07.11.2022
Frist 07.11.2022
Les mer
Kontaktpersoner
Les mer om muligheter hos Statsbygg
Om Statsbygg

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for 3.6 mrd., investerer for 3 mnd. i nye bygg, har en eiendomsportefølje på 2,8 kvm til en verdi av 32 mrd. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!