<  
>  

Jobbmuligheter som VA-ingeniør

Sula kommune
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Jobbmuligheter som VA-ingeniør
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket VA-ingeniør. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Sula kommune.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Utforsk flere arbeidsgivere
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser - VA-ingeniør
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Sula kommune
S
Hjelpemiddelteknikar
Hjelpemiddelteknikarane arbeider med eit bredt spekter av hjelpemiddel som gjev brukarane moglegheit til å meistre kvardagsaktivitetar. Ein del av arbeidsoppgåvene kan vere fysisk krevande med flytting av tunge gjenstandar. Den tilsette må vere praktisk anlagt med teknisk forståelse, då mange av arbeidsoppgåvene er montering og reparasjon av hjelpemiddel. HJELPEMIDDELTEKNIKARVi tilbyr:100 % fast stilling med fleksibel arbeidstidSjølvstendig arbeid og moglegheit til å legge opp arbeidsdag etter ønskeJobb i ei framtidsretta teneste i kontinuerlig utvikling Løn og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk Kommunal pensjonsordning Dette får du jobbe med:Utlevering, montering og innhenting av korttidshjelpemiddel og hjelpemiddel frå NAV hjelpemiddelsentralLageransvar for kommunalt hjelpemiddellager og hjelpemiddel frå NAV- hjelpemiddelsentral Flytting av tunge hjelpemiddel Tilpassing, vedlikehald, reparasjon og reingjering av hjelpemiddel Programmering, montering og opplæring i forhold til velferdsteknologiske løysingar Informere, rettleie og opplæring av brukarar og samarbeidspartnarar Samarbeide med brukarar, pårørande, fagpersonar og aktuelle instansar Dokumentasjon og rapportering Fagleg oppdatering Rett person er:Imøtekomande, empatisk og tilpassningsdyktig i møte med brukarane og pårørende Strukturert, positiv og løysingsorientert Teknisk og praktisk anlagt Fysisk sterk Har stor arbeidskapasitet og taklar høgt tempo Opptatt av kvalitet og utvikling av tenesta Kvalifikasjonar:Interesse og kompetanse innan mekanikk/ elektronikk/ teknisk/ praktisk arbeidGod norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne God IKT-kompetanse Må ha førarkort klasse B Gyldig politiattest må framleggas ved tilsetting   Fram til utløpet av søknadsfristen vil søknadar og førespurnadar bli behandla konfidensielt, om ønskjeleg også ovanfor oppdragsgjevar.  For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med rådgivarar i Personalhuset: Jannike Blikås Husevåg  mobil: 913 34 234, Linda Henriksen mobil: 966 25 527, eller fagsjef IKT i Sula kommune Johan Dyb mobil: 994 58 007. Epost: jbh@personalhuset.no+4791334234
Frist 24.09.2023
Les mer
S
Rektor - Langevåg skule
I fagre Sula kommune er det ledig 100% fast stilling som rektor/skuleleiar ved Langevåg skule. Langevåg skule er ein barneskule og stillinga er ledig for tiltreding 01.12.2023, eller etter nærare avtale. Som rektor ved Langevåg skule har du overordna ansvar for 530 elevar og 65 tilsette. Det er to undervisningsinspektørar, SFO leiar og merkantil i administrasjonen til skulen. Kommunalsjef for kultur og oppvekst er rektor sin næraste leiar. Skulen ligg i Langevåg som er kommunesenteret i Sula. Sula ligg kun ein kort båttur frå Ålesund sentrum. Rektor skal leie det pedagogiske utviklingsarbeidet ved Langevåg skule. Dette arbeidet forgår i profesjonsfagleg fellesskap i fellestid, team og trinn. Arbeidet er i samarbeid med dei øvrige skulane i Sula og ein har felles nettverk på tvers av skulane. Langevåg skule har ei aktiv og framoverlent plangruppe.Skulane i Sula har fokus på inkludering og arbeid for å bli dysleksivennlege skular inneverande skuleår. Barnehagane og skulane i Sula arbeider også med internasjonalt utdanningssamarbeid. Digital kompetanse er eit satsingsområdet for heile Sula kommune, også Langevåg skule.  Det er 1:1 dekning av læringsbrett i skulen, og alle tilsette har fått kompetanseheving i "Aktiv læring" og korleis nytte digitale hjelpemiddel pedagogisk. Vi har over fleire år jobba med verdiar og utarbeida verdiplattform. Skulen har "Kunnskap - trivsel - glede" som sin visjon.ArbeidsoppgåverFagansvar og personalansvar.Økonomi og budsjettansvar.Vere ein aktiv deltakar i Kommunalsjefens leiargruppe.Delta i kontinuerleg leiarutviklingsarbeid i sektoren.Vere ein aktiv pådrivar i både skulen og kommunen sitt utviklingsarbeid.Delta i tverrfagleg samarbeid.KvalifikasjonarGodkjent utdanning for tilsetting og undervisning i grunnskulen.Tilleggsutdanning innan administrasjon, leiing og eller rektorutdanningUndervisningserfaring frå grunnskule, fortrinnsvis barnetrinnet.Leiarerfaring innan grunnskuleområdet.God økonomisk forståing og kjennskap til lov og avtaleverk. God digital kompetanse. Må kunne beherske norsk både muntleg og skriftleg. I Sula kommune nyttar vi nynorsk. Personlege eigenskapar vil bli vektlagt. Vi ynskjer ar du i søknaden gir uttrykk for eigne tankar og leiarrolla i ein barneskule. Personlege eigenskaparVi søker deg som er;Ein motiverande, samlande og tydeleg leiar.Er trygg og uredd i leiarrolla, ivaretek medvirkning, tek beslutningar og har gjennomføringskraft. Er dedikert, har godt humør og er løysingsorientert. Vekker tillit og er god i møte med andre menneske, born som vaksne. Ein pådrivar for å utvikle skulen og er bevisst skulen si rolle både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi tilbyrEit engasjert fagmiljø med gode og kjekke kollegaer.Ei sentral rolle i kommunalsjefens leiargruppe.Ei spennande stilling som vil gi deg gode moglegheiter for vekst og utvikling. Tett samarbeid og felleskap med 9 andre leierar i kultur og oppvekst. Ein nyleg vedtatt Kultur og oppvekstplan.Gode pensjons- og forsikringsordningar. Lønn etter avtale. KontaktinformasjonHildegunn Pedersen, Kommunalsjef kultur og oppvekst, +47 95255964, hildegunn.pedersen@sula.kommune.noArbeidsstadBratthaugmyra 6030 LangevågNøkkelinformasjon:Arbeidsgivar: Sula kommune Referansenr.: 4708738243 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 08.10.2023 Epost: hildegunn.pedersen@sula.kommune.no+47 95255964
Frist 08.10.2023
Les mer
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Kontaktpersoner
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Sula kommune
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Sula kommune
Sula er en øykommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Sula kommune er omgitt av Ålesund, Giske, Hareid og Ørsta. Med sine 58 km² er Sula en av de minste kommunene i Møre og Romsdal, samtidig er den en av de mest folketette, 119 innbyggere per km². Nord for øya ligger Borgundfjorden og i sør Storfjorden. Øyas høyeste punkt er Tverrfjellet (776 moh). Omtrent halvparten av kommunens innbyggere bor i kommunesenteret Langevåg. Men også bygdene Mauseidvåg, Solavågen og Fiskerstrand er godt bebodd. Sula har siste åra opplevdt sterk befolkningsvekst, spesielt i nærområdene til Ålesund kommune. Sula kommune og Ålesund kommune utgjør i dag et sammenvokst bo og arbeidsområde med tilsammen 50 000 innbyggere. Kommunen var tidligere en viktig fiske- og jordbrukskommune. I dag er flere næringsveier godt representert, blant annet møbel, tekstil, skipskonstruksjon transport og fiskeforedlingsindustri. Befolkning 7 626 (2008)