Sunnaas sykehus HF

(Helsesektor / Omsorg)

Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Sykehuset har hovedsakelig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et sykehus med universitetsfunksjoner. Sykehuset behandler pasienter med behov for rehabilitering etter ryggmargsskader, alvorlig hjerneskade, multitraume, brannskade og andre nevrologiske sykdommer. Sunnaas sykehus HF innbefatter kliniske avdelinger på Nesodden og på Aker helsearena i Oslo. Klinikken bruker storparten av sine ressurser til innlagte pasienter, men har også polikliniske tilbud og ambulante tjenester. Behandlingsprogrammene er akkreditert etter internasjonale standarder (CARF). Sykehuset har egen forskningsavdeling, innovasjonsenhet, kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) og lærings- og mestringssenter. Du kan lese mer om sykehuset på vår nettside.

Les mer om Sunnaas sykehus HF
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Profesjonalitet, engasjement og glede

Jobbmuligheter i Sunnaas sykehus HF

Vi har en visjon om å være Norges ledende sykehus innen medisinsk rehabilitering. Sunnaas sykehus HF skal være "en vei videre" for våre pasienter. Hos oss møter du kollegaer som er profesjonelle, engasjerte og som viser arbeidsglede.

Vi tilbyr et utfordrende og godt fagmiljø, gode utviklingsmuligheter, opplæring og veiledning.

Les mer om jobbmuligheter i Sunnaas sykehus HF

Ledige stillinger hos Sunnaas sykehus HF

Denne stillingen er for tiden tilknyttet Enhet for leger og sekretærer. Sekretærene jobber i tett samarbeid med legene i de kliniske teamene og poliklinikk. Sykehusets elektroniske pasientjournalsystem legger til rette for tett samarbeid, god arbeidsflyt og oppfølging av hverandres arbeidsoppgaver. Snarlig tiltredelse ønskes. Vikariatet varer i fire måneder, med mulighet for forlengelse. Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) Arbeidsoppgaver Skriving av innkomstjournaler, journalnotater, epikriser, brev, henvisninger, legeerklæringer etc. Øvrig sekretærarbeid som for eksempel skanning av dokumenter. Oppfølging av målkrav fra Helse Sør-Øst. Medansvar for det totale sekretærtilbudet i klinikk, og for at arbeidet og tiltak som utføres er i henhold til sykehusets og enhetens mål. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som helsesekretær, eller relevant erfaring. God kjennskap til det elektroniske pasientjournalsystemet DIPS og gjeldende medisinsk terminologi. Erfaring med skrivearbeid. Utdanningsretning Helsesekretær Personlige Egenskaper Selvstendig og effektiv Resultatorientert og nøyaktig Må beherske flytende norsk skriftlig og muntlig meget godt. Tilpasningsdyktig og åpen for nye utfordringer Serviceinnstilt og fleksibel. Språk Norsk Vi tilbyr Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling Høyt faglig nivå Utfordrende og variert arbeid Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivs- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivs bedrift (IA) Bedriftshelsetjeneste Andre opplysninger Ingen reiseaktivitet KontaktinformasjonLisbeth Marita Solberg Enger, Enhetsleder, 91689576 Arbeidssted  Bjørnemyr Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sunnaas sykehus HFRef. nr.:3501981629Stillingsbrøk: 100%VikariatStartdato: 01.09.2017Sluttdato: 31.12.2017Antall stillinger: 1Søknadsfrist: 30.07.2017https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3501981629&company_id=2886500953&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1453 BJØRNEMYR
30.07.2017 Nesodden
Økonomi- og analyseenheten er en del av direktørens stab og ledes av økonomidirektør. Enheten har bl.a. ansvar for regnskapet til Sunnaas sykehus HF med driftsinntekter på 600 millioner. I utgangspunktet er vikariatet tenkt å vare i 4 måneder fra 21.8.17 - 21.12.17, men kan bli forlenget. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er i hovedsak innen regnskap (opplæring vil bli gitt), med vekt på; Skanne, kontere og følge opp inngående fakturaer Bokføre inngående fakturaer Avstemme interne poster/konsernmellomværende Avstemme diverse balansekonti Hente post Arkivere Kopiere Diverse annet forefallende arbeid Avhengig av kompetanse og erfaring vil arbeidsoppgavene kunne variere noe Kvalifikasjoner fordel med høyere utdanning innen regnskap/økonomi må ha grunnkunnskaper i Excel, helst beherske Excel godt gjerne erfaring fra regnskap gjerne erfaring med Oracle E-business Suite Må beherske norsk muntlig og skriftlig Utdanningsretning Økonomi / Regnskap IKT fag Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Tilleggsutdanning Videregående skole Personlige egenskaper Pålitelig Lærer lett Kan jobbe selvstendig etter opplæring Nøyaktig Logisk - glad i tall Tåler press og tidvis korte frister Språk Norsk Vi tilbyr Nyttig jobberfaring. Et faglig sterkt arbeidsmiljø i stadig utvikling Opplæring vil bli gitt, men vedkommende må på forhånd ha grunnkunnskaper i Excel. Andre opplysninger Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet Arbeidssted: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen Kontaktinfo: Hilde Westlie, Økonomidirektør, 92054741 Alexander Feragen, rådgiver økonomi, 91180680 Nøkkelinformasjon: Annonsør: Sunnaas sykehus HF Ref. nr.: 3474855989 Stillingsbrøk: 100% Vikariat Startdato: 21.08.2017 Sluttdato: 21.12.2017 Antall stillinger: 1 For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her] Adresse: 1450 NESODDTANGEN
31.07.2017 Nesodden
Økonomi- og analyseenheten er en del av direktørens stab og ledes av økonomidirektør. Enheten har bl.a. ansvar for regnskapet til Sunnaas sykehus HF med driftsinntekter på 600 millioner. I utgangspunktet er vikariatet tenkt å vare i 4 måneder fra 21.8.17 - 21.12.17, men kan bli forlenget. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er i hovedsak innen regnskap (opplæring vil bli gitt), med vekt på; Skanne, kontere og følge opp inngående fakturaer Bokføre inngående fakturaer Avstemme interne poster/konsernmellomværende Avstemme diverse balansekonti Hente post Arkivere Kopiere Diverse annet forefallende arbeid Avhengig av kompetanse og erfaring vil arbeidsoppgavene kunne variere noe Kvalifikasjoner fordel med høyere utdanning innen regnskap/økonomi må ha grunnkunnskaper i Excel, helst beherske Excel godt gjerne erfaring fra regnskap gjerne erfaring med Oracle E-business Suite Må beherske norsk muntlig og skriftlig Utdanningsretning Økonomi / Regnskap IKT fag Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Tilleggsutdanning Videregående skole Personlige Egenskaper Pålitelig Lærer lett Kan jobbe selvstendig etter opplæring Nøyaktig Logisk - glad i tall Tåler press og tidvis korte frister Språk Norsk Vi tilbyr Nyttig jobberfaring. Et faglig sterkt arbeidsmiljø i stadig utvikling Opplæring vil bli gitt, men vedkommende må på forhånd ha grunnkunnskaper i Excel. Andre opplysninger Ingen reiseaktivitet KontaktinformasjonHilde Westlie, Økonomidirektør, 92054741 Alexander Feragen, rådgiver økonomi, 91180680 Arbeidssted  Nesoddtangen Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sunnaas sykehus HFRef. nr.:3474855989Stillingsbrøk: 100%VikariatStartdato: 21.08.2017Sluttdato: 21.12.2017Antall stillinger: 1Søknadsfrist: 31.07.2017https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3474855989&company_id=3303296816&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1450 NESODDTANGEN
31.07.2017 Nesodden
Har du lyst til å være med på å skape trygge helse- og pasienttilbud ved hjelp av IKT? På Sunnaas sykehus jobber enhet for teknologi og e-helse tett med pasientgrupper, helsepersonell, forskere og andre til beste for våre pasienter. Arbeidsoppgaver Ivareta informasjonssikkerheten og arbeide aktivt for bevisstgjøring av de ansatte i foretaket. Vedlikeholde og videreutvikle sikkerhetspolicy etter retningslinjer fra Helse Sør-Øst RHF og Helsedirektoratet. Sørge for at databehandleransvaret blir ivaretatt iht gjeldende retningslinjer i rollen som personvernombud. Gjennomføre risikovurderinger ved innføring av nye eller ved endring av eksisterende løsninger. Ivareta avvikshåndtering. Bistå ved internkontroll og -revisjon. Følg opp og ha oversikt over behandling av helse- og personopplysninger i virksomheten, og forsikre at den er i tråd med gjeldende lov og bransjenorm. Være rådgiver i forbindelse med spørsmål av informasjonssikkerhetsmessig karakter. Ivareta IKT-beredskapsarbeidet. Være foretakets representant i relevante samarbeids- og utviklingsfora. Kvalifikasjoner Minimum bachelor fra universitet/høgskole. Erfaring og kompetanse innenfor informasjonssikkerhet vil være en fordel. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse. Vi tar også gjerne imot søknad fra deg som er nyutdannet. Utdanningsretning Juridiske fag IKT fag Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Personlige Egenskaper Strukturert og selvgående. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Fleksibel og i stand til å håndtere et bredt spekter av oppgaver. Resultatorientert med god gjennomføringsevne. Evne til strategisk tenkning. Språk Norsk Engelsk Vi tilbyr Lønn etter avtale Utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig miljø. Meget god pensjonsordning i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH). Bedriftshelsetjeneste KontaktinformasjonHans Kristian Skara, Enhetsleder, 90031398 Arbeidssted  Nesoddtangen Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sunnaas sykehus HFRef. nr.:3499843391Stillingsbrøk: 100%FastStartdato: 01.09.2017Antall stillinger: 1Søknadsfrist: 31.07.2017https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3499843391&company_id=3303296772&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1450 NESODDTANGEN
31.07.2017 Nesodden
Org. nr: - Stillingsident: 3467380999 Presentasjon av stillingen: Sunnaas sykehus HF har ledig 100 % fast stilling som Uroterapeut. Den utlyste stillingen er tilknyttet Forskningsavdelingen. Avdelingen består av en forskningsenhet og klinisk laboratorievirksomhet, med følgende laboratorier: Urodynamisk laboratorium, klinisk/kjemisk laboratorium, klinisk fysiologisk laboratorium og bevegelseslaboratorium. Forskning og fagutvikling står sentralt i medisinsk rehabilitering og Sunnaas sykehus HF er i dag landets fremste miljø for rehabiliteringsforskning. Forskningsavdelingen har ansvaret for undervisning og forskning, og skal bidra til ny kunnskap og nye behandlingsmetoder. Avdelingen ledes av professor i medisinsk rehabilitering. Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) Arbeidsoppgaver Ansvar for daglig drift av urodynamisk laboratorium Utføre urodynamiske undersøkelser alene eller i samarbeid med lege Assistere ved innleggelse og skift av suprapubisk kateter og andre mindre inngrep Undervisning og fagutviklingsarbeid innen urologi internt på sykehuset Opplæring og informasjon til pasienter og deres pårørende (i forhold til urologiske undersøkelser og inngrep) Råd og veiledning til hjemmetjenesten ved behov Pasientopplæring i samarbeid med lærings- og mestringssenteret Mulighet for prosjektarbeid/forskning Kvalifikasjoner Du må ha norsk autorisasjon for jobb i helsevesenet Du må ha godkjent videreutdanning i uroterapi Det er en fordel med kompetanse innen nevrourologi/urodynamikk Kompetanse innen ryggmargsskade er ønskelig Søker må beherske bruk av elektronisk journalsystem, fortrinnsvis Dips, samt kunne håndtere avdelingens tekniske utstyr Erfaring med prosjektarbeid er ønskelig Vi forutsetter at søkerne behersker skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk), fortrinnsvis norsk, både muntlig og skriftlig Utdanningsretning Sykepleie Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Personlige Egenskaper Vi søker en målbevisst, fleksibel medarbeider med engasjement og vilje til nytenkning Evne til samarbeid Språk Norsk Dansk Svensk Vi tilbyr Interessante arbeidsoppgaver Godt arbeidsmiljø Gode utviklingsmuligheter og spennende fagmiljø Mulighet for prosjektarbeid/ forskning KontaktinformasjonIngebjørg Irgens, Avdelingsoverlege, 92264151 Arbeidssted  Nesoddtangen Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sunnaas sykehus HFRef. nr.:3467380999Stillingsbrøk: 100%FastStartdato: 01.09.2017Antall stillinger: 1Søknadsfrist: 01.08.2017https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3467380999&company_id=3303296818&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1450 NESODDTANGEN
01.08.2017 Nesodden
Den utlyste stillingen er for tiden knyttet til Avdeling for ryggmargsskade med enhet for barn og unge. Våre pasienter har komplekse rehabiliteringsbehov som medfører behov for oppfølging over lengre tid. Vi har pasienter i alle aldre, inkludert barn som har fått en akutt skade eller sykdom. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og engasjert tverrfaglig miljø. For å kunne møte pasientenes komplekse rehabiliteringsbehov, vil du som nyansatt delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram. Spisskompetansen i tverrfaglig rehabilitering som du tilegner deg, kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikkens avdelinger. Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede). Arbeidsoppgaver Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere tilbudet til pasientene Benytte DIPS som dokumentasjonssystem Bidra til samarbeid i pasientenes tverrfaglige team Medansvar for det totale sykepleiefaglige tilbudet til inneliggende pasienter Ansvarlig for egen fagutøvelse på alle plan iht gjeldende lover og regelverk Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier Det kreves gode kunnskaper i norsk, skriftlig og muntlig Det er en fordel, men ingen forutsetning med erfaring fra rehabilitering og avdelingens målgruppe. Utdanningsretning Helsefag Sykepleie Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Høyskole / Universitet Personlige Egenskaper Vi søker etter deg som har gode samarbeidsevner, Er engasjert, profesjonell og opptatt av tverrfaglig samarbeid Vi ønsker deg som er opptatt av å jobbe kunnskapsbasert og ønsker å utvikle deg faglig både innen eget fag og tverrfaglig Er serviceinnstilt, pasientorientert, fleksibel og beslutningsdyktig Bidrar til et godt arbeidsmiljø Språk Norsk Vi tilbyr Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst, samt 40% kveldstillegg og 70 kr pr time i helgetillegg Trivelig arbeidsmiljø Høyt faglig nivå Utfordrende og variert arbeid. Kompetanseutviklingsprogram / nyansattprogram Bedriftshelsetjeneste Gruppelivs- og ulykkesforsikring KontaktinformasjonKristine Eide Sørland, Avdelingsleder, 97734784 Arbeidssted  Bjørnemyr Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sunnaas sykehus HFRef. nr.:3495296003Stillingsbrøk: 50%VikariatStartdato: 01.10.2017Sluttdato: 30.09.2018Antall stillinger: 1Søknadsfrist: 06.08.2017https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3495296003&company_id=2886500961&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1453 BJØRNEMYR
06.08.2017 Nesodden
Klinikk ved Sunnaas sykehus gir tilbud om rehabilitering til pasienter med ryggmargsskader, komplekse multitraumer, brannskader, nevrologiske lidelser, traumatiske hjerneskader og hjerneslag. Avdelingene er lokalisert på Nesodden. Stillingen er pr i dag organisert under avdeling for vurdering. Avdelingen gir tilbud om vurdering, kartlegging og rådgiving til pasienter med komplekse problemstillinger knyttet opp mot funksjon. Ansatte i avdelingen jobber tett tverrfaglig. Stillingen er et fem måneders vikariat, med mulighet for forlengelse. Som nyansatt får du delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram. Spisskompetansen i tverrfaglig rehabilitering som du tilegner deg, kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikkens avdelinger. Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede). Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Det er ca. 40 minutters reise til Aker brygge/Oslo med offentlig transport. Arbeidsoppgaver Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere sykepleietilbudet til pasientene. Pårørendearbeid. Det arbeides med pasienter både individuelt og i gruppe. Rapportering om pasientens tilstand gjennom et elektronisk journalsystem - DIPS. Bidra til samarbeid i pasientenes tverrfaglige team. Medansvar for det totale sykepleiefaglige tilbudet til inneliggende pasienter. Ansvarlig for egen fagutøvelse på alle plan ihht gjeldende lover og regelverk. Taushetsplikt etter gjeldende lovverk. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier. Erfaring fra rehabiliteringsfeltet vektlegges. Utdanningsretning Sykepleie Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Personlige Egenskaper Vi søker etter deg som har gode samarbeidsevner Gode kommunikasjonsevner Selvstendig og trygg i rollen som sykepleier Serviceinnstilt, pasientorientert og fleksibel Målrettet og løsningsorientert Trives med høyt arbeidstempo Personlig egnethet vektlegges Språk Norsk Vi tilbyr Dagstilling Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Et godt arbeidsmiljø Høyt faglig nivå Utfordrende og variert arbeid Kompetanseutviklingsprogram Bedriftshelsetjeneste Meget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning (KLP), gruppelivs- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring KontaktinformasjonKikki Leirvaag, Avdelingsleder, 97738921 Arbeidssted  Nesoddtangen Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sunnaas sykehus HFRef. nr.:3508268400Stillingsbrøk: 100%VikariatAntall stillinger: 1Søknadsfrist: 07.08.2017https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3508268400&company_id=2886500966&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1450 NESODDTANGEN
07.08.2017 Nesodden
Sunnaas sykehus HFs Servicetorg (resepsjon) skal imøtekomme foretakets behov for ikke-medisinske servicetjenester. Vi søker deg som har lyst til å være med på å utvikle et innovativt, pulserende og spennende Servicetorg med stor variasjon i oppgaver. Servicetorget har en strategisk funksjon som serviceyter til ansatte, pasienter, pårørende og andre besøkende. Enheten inngår i sykehusets sekretariat, som har stabsfunksjon til administrerende direktør og foretaksledelsen. Stillingen er ledig fra 1.10.2017. Tiltredelse etter avtale. Arbeidsoppgaver Videreutvikling av Servicetorg Lederstøtte Koordinering og gjennomføring av interne kurs og konferanser Opplæring i digitale systemer Superbruker i aktuelle systemer og teknisk støtte i førstelinje Administrasjon og utarbeidelse av rutiner Tett samarbeid med enheten Innovasjon, teknologi og e-helse Deltakelse i tverrfaglige nettverksgrupper i sykehuset Praktiske oppgaver i sykehusets resepsjon Kvalifikasjoner Relevant utdannelse på bachelornivå eller høyere. Dokumentert lang praktisk erfaring kan kompensere for manglende utdannelse. Solid IKT-faglig kompetanse Særdeles god språkforståelse og formuleringsevne i norsk muntlig og skriftlig God språkføring muntlig og skriftlig i engelsk er en fordel Administrative og organisatoriske evner Kommunikativ forståelse Utdanningsretning Annet (spesifiser) Administrasjon og Ledelse Handel / Kontor IKT fag Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Personlige Egenskaper Serviceinnstilt og omgjengelig Strukturert og løsningsorientert Tilpasningsdyktig og nysgjerrig Selvstendig og god til å samarbeide Resultatorientert Stor arbeidskapasitet Språk Norsk Vi tilbyr Lønn etter avtale Gunstig pensjonsordning i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gruppeliv- og fritidsulykkesforsikring En arbeidsplass i en inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift Muligheter for faglig og personlig utvikling Bedriftshelsetjeneste KontaktinformasjonLiv Heyerdahl, Enhetsleder, 90832824, liv.heyerdahl@sunnaas.no Arbeidssted  Nesoddtangen Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sunnaas sykehus HFRef. nr.:3492117859Stillingsbrøk: 100%FastStartdato: 01.10.2017Antall stillinger: 1Søknadsfrist: 13.08.2017https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3492117859&company_id=3303296804&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1450 NESODDTANGEN
13.08.2017 Nesodden

Rekrutteringskalender

 • JUL 30
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 31
  2017
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
 • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Adresse

Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1450 Nesoddtangen