Sunnaas sykehus HF

(Helsesektor / Omsorg)

Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Sykehuset har hovedsakelig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et sykehus med universitetsfunksjoner. Sykehuset behandler pasienter med behov for rehabilitering etter ryggmargsskader, alvorlig hjerneskade, multitraume, brannskade og andre nevrologiske sykdommer. Sunnaas sykehus HF innbefatter kliniske avdelinger på Nesodden og på Aker helsearena i Oslo. Klinikken bruker storparten av sine ressurser til innlagte pasienter, men har også polikliniske tilbud og ambulante tjenester. Behandlingsprogrammene er akkreditert etter internasjonale standarder (CARF). Sykehuset har egen forskningsavdeling, innovasjonsenhet, kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) og lærings- og mestringssenter. Du kan lese mer om sykehuset på vår nettside.

Les mer om Sunnaas sykehus HF
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
24.09.2017 Nesodden
Mer om oss
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Sunnaas sykehus HF

TRS kompetansesenter er i utvikling og trenger medarbeidere med helsefaglig kompetanse, samt kompetanse- og interesse for forskning og utviklingsarbeid. Stillingen vil innebære klinisk jobbing som sykepleier i diagnoseteam og bidrag i ulike prosjekter. Søk, utforming og publisering av faglige tekster vil også være en del av stillingen. Tiltredelse etter avtale. Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) Arbeidsoppgaver Delta i undersøkelse, beskrivelse og oppfølging av brukergruppene. Identifisere, initiere og gjennomføre forsknings- og utviklingsoppgaver. Oppsummere, publisere og presentere kunnskap på nett, i artikler, på konferanser m.m Samarbeide med relevante fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt Kvalifikasjoner Sykepleieutdanning og relevant klinisk praksis. Det er en fordel å ha jobbet med mennesker med funksjonshemming og/eller sjeldne diagnoser. Doktor- eller mastergrad Erfaring med vitenskapelig arbeid og publisering Kjennskap til og forståelse for ulike nivåer i tjenesteapparatet Erfaring med formidling og undervisning Utdanningsretning Sykepleie Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Doktorgrad Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Personlige Egenskaper Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper Må kunne jobbe både selvstendig og i team God struktur Gjennomføringsevne Fleksibilitet Endringsvilje Språk Norsk Engelsk Vi tilbyr Spennende oppgaver og utviklingsmuligheter med kombinasjon av klinisk arbeid og forskning. Et godt arbeidsmiljø og en dynamisk organisasjon. Fleksibel arbeidstid Lønn etter avtale. Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP KontaktinformasjonLena Gunnulfsen Haugen, Assisterende senterleder, 992 99 508 Kjersti Vardeberg, Senterleder, 415 65 978 Arbeidssted  Nesoddtangen Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sunnaas sykehus HFRef. nr.:3539611627Stillingsbrøk: 100%FastAntall stillinger: 1Søknadsfrist: 24.09.2017https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3539611627&company_id=1657734310&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1450 NESODDTANGEN
24.09.2017 Nesodden
Den utlyste stillingen er for tiden knyttet til aftenvakter ved Avdeling for ryggmargsskade med enhet for barn og unge. Våre pasienter har komplekse rehabiliteringsbehov som medfører behov for oppfølging over lengre tid. Vi har pasienter i alle aldre, inkludert barn som har fått en akutt skade eller sykdom. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og engasjert tverrfaglig miljø. For å kunne møte pasientenes komplekse rehabiliteringsbehov, vil du som nyansatt delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram. Spisskompetansen i tverrfaglig rehabilitering som du tilegner deg, kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikkens avdelinger. Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede). Arbeidsoppgaver Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere tilbudet til pasientene Benytte DIPS som dokumentasjonssystem Bidra til samarbeid i pasientenes tverrfaglige team Medansvar for det totale sykepleiefaglige tilbudet til inneliggende pasienter Ansvarlig for egen fagutøvelse på alle plan iht gjeldende lover og regelverk Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier Det kreves gode kunnskaper i norsk, skriftlig og muntlig Det er en fordel, men ingen forutsetning med erfaring fra rehabilitering og avdelingens målgruppe. Utdanningsretning Helsefag Sykepleie Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Høyskole / Universitet Personlige Egenskaper Vi søker etter deg som har gode samarbeidsevner, Er engasjert, profesjonell og opptatt av tverrfaglig samarbeid Vi ønsker deg som er opptatt av å jobbe kunnskapsbasert og ønsker å utvikle deg faglig både innen eget fag og tverrfaglig Er serviceinnstilt, pasientorientert, fleksibel og beslutningsdyktig Bidrar til et godt arbeidsmiljø Språk Norsk Vi tilbyr Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst, samt 40% kveldstillegg og 70 kr pr time i helgetillegg Trivelig arbeidsmiljø Høyt faglig nivå Utfordrende og variert arbeid. Kompetanseutviklingsprogram / nyansattprogram Bedriftshelsetjeneste Gruppelivs- og ulykkesforsikring KontaktinformasjonKristine Eide Sørland, Avdelingsleder, 97734784 Arbeidssted  Bjørnemyr Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sunnaas sykehus HFRef. nr.:3561183543Stillingsbrøk: 50%FastStartdato: 01.10.2017Antall stillinger: 1Søknadsfrist: 24.09.2017https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3561183543&company_id=2886500961&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1453 BJØRNEMYR
24.09.2017 Nesodden
Den utlyste stillingen er for tiden knyttet opp til aftenvakter ved Avdeling for ryggmargsskade med enhet for barn og unge. Våre pasienter har komplekse rehabiliteringsbehov som medfører behov for oppfølging over lengre tid. Vi har pasienter i alle aldre, inkludert barn som har fått en akutt skade eller sykdom. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og engasjert tverrfaglig miljø. For å kunne møte pasientenes komplekse rehabiliteringsbehov, vil du som nyansatt delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram. Spisskompetansen i tverrfaglig rehabilitering som du tilegner deg, kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikkens avdelinger. Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede). Attester og vitnemål bes tatt med til intervju. Arbeidsoppgaver Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere tilbudet til pasientene Benytte DIPS som dokumentasjonssystem Bidra til samarbeid i pasientenes tverrfaglige team Medansvar for det totale sykepleietilbudet til inneliggende pasienter Ansvarlig for egen fagutøvelse på alle plan iht gjeldende lover og regelverk Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider eller aktuell realkompetanse. Det kreves gode kunnskaper i norsk, skriftlig og muntlig Det er en fordel, men ingen forutsetning med erfaring fra rehabilitering og avdelingens målgruppe. Utdanningsretning Hjelpepleie/omsorgspleie Helsefag Utdanningsnivå Fagskole / Fagbrev (2 år) Personlige Egenskaper Vi søker etter deg som har gode samarbeidsevner, Er engasjert, profesjonell og opptatt av tverrfaglig samarbeid Vi ønsker deg som er opptatt av å jobbe kunnskapsbasert og ønsker å utvikle deg faglig både innen eget fag og tverrfaglig Er serviceinnstilt, pasientorientert, fleksibel og beslutningsdyktig Bidrar til et godt arbeidsmiljø Språk Norsk Vi tilbyr Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst, samt 40% kveldstillegg og 70 kr pr time i helgetillegg Trivelig arbeidsmiljø Høyt faglig nivå Utfordrende og variert arbeid. Kompetanseutviklingsprogram / nyansattprogram Bedriftshelsetjeneste Gruppelivs- og ulykkesforsikring KontaktinformasjonKristine Eide Sørland, Avdelingsleder, 97734784 Arbeidssted  Nesoddtangen Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sunnaas sykehus HFRef. nr.:3563567051Stillingsbrøk: 50%FastStartdato: 01.10.2017Antall stillinger: 1Søknadsfrist: 24.09.2017https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3563567051&company_id=2886500961&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1450 NESODDTANGEN
24.09.2017 Nesodden
Vi søker en målbevisst, fleksibel og strukturert enhetsleder ved sykehusets poliklinikk i Oslo. Du må ha erfaring med drift, administrasjon og koordinering innen helsevesenet. Du må kunne jobbe selvstendig, være initiativrik og ha evne til å beslutte og å gjennomføre beslutninger. Daglig leder har medansvar og er pådriver for den faglige utviklingen i avdelingen. SunHF poliklinikk Oslo er i endringsprosess og ny driftsmodell skal utvikles samt implementeres snarlig. Dette vil være en av hovedoppgavene til daglig leder. Vi søker etter deg som er godt kjent med rehabilitering som fagfelt, spesielt i forhold til sykehusets målgrupper. Stillingen inngår i avdeling for PIA og har avdelingsleder som nærmeste leder. Stillingen er daglig lokalisert til Oslo med reisevirksomhet til sykehuset på Nesodden. Arbeidsoppgaver Medansvar for personal, drift, budsjett og resultat for avd. PIA, med særskilt ansvar for virksomheten på Helsearena Aker, SunHF Delta i utvidet ledergruppe på sykehuset Samarbeid og medansvar på tvers av klinikkens avdelinger og enheter Samhandling på tvers av helsetjenestenivåene Kvalifikasjoner Minimum treårig helsefaglig høyskoleutdanning Ledererfaring og/eller prosjekterfaring Ønskelig med erfaring fra poliklinisk drift og kompetanse på relevant kodeverk samt pasientadministrativt system DIPS IKT-kompetanse Utdanningsretning Helsefag Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Personlige Egenskaper Gode lederegenskaper Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Utviklings-, endrings- og løsningsorientert Kontaktskapende Innovativ, engasjert og systematisk Gode fremstillingsevner muntlig og skriftlig Vi tilbyr En engasjert medarbeidergruppe med høyt faglig nivå Utfordrende og variert arbeid Trivelig arbeidsmiljø Lederutviklingsprogram med opplærings- og veiledningsprogram Fleksibel arbeidstid Mulighet for hjemmekontorløsning Lønn iht relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaler Andre opplysninger Noe reisevirksomhet må påregnes KontaktinformasjonEllen Irene Graff Combs, Avdelingsleder, 90168445 Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sunnaas sykehus HFRef. nr.:3551328686Stillingsbrøk: 100%FastStartdato: 02.10.2017Antall stillinger: 1Søknadsfrist: 25.09.2017https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3551328686&company_id=2886500970&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 0586 OSLO
25.09.2017 Oslo
Den utlyste stillingen er for tiden knyttet opp til Avdeling for ryggmargsskade med enhet for barn og unge. Våre pasienter har komplekse rehabiliteringsbehov som medfører behov for oppfølging over lengre tid. Vi har pasienter i alle aldre, inkludert barn som har fått en akutt skade eller sykdom. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og engasjert tverrfaglig miljø. For å kunne møte pasientenes komplekse rehabiliteringsbehov, vil du som nyansatt delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram. Spisskompetansen i tverrfaglig rehabilitering som du tilegner deg, kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikkens avdelinger. Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede). Attester og vitnemål bes tatt med til intervju. Arbeidsoppgaver Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere tilbudet til pasientene Benytte DIPS som dokumentasjonssystem Bidra til samarbeid i pasientenes tverrfaglige team Medansvar for det totale sykepleiefaglige tilbudet til inneliggende pasienter Ansvarlig for egen fagutøvelse på alle plan iht gjeldende lover og regelverk Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier. Det kreves gode kunnskaper i norsk, skriftlig og muntlig. Det er en fordel, men ingen forutsetning med erfaring fra rehabilitering og avdelingens målgruppe. Utdanningsretning Sykepleie Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Høyskole / Universitet Personlige Egenskaper Vi søker etter deg som har gode samarbeidsevner, Er engasjert, profesjonell og opptatt av tverrfaglig samarbeid Vi ønsker deg som er opptatt av å jobbe kunnskapsbasert og ønsker å utvikle deg faglig både innen eget fag og tverrfaglig Er serviceinnstilt, pasientorientert, fleksibel og beslutningsdyktig Bidrar til et godt arbeidsmiljø Språk Norsk Vi tilbyr Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst, samt 40% kveldstillegg og 70 kr pr time i helgetillegg Trivelig arbeidsmiljø Høyt faglig nivå Utfordrende og variert arbeid. Kompetanseutviklingsprogram / nyansattprogram Bedriftshelsetjeneste Gruppelivs- og ulykkesforsikring KontaktinformasjonKristine Eide Sørland, Avdelingsleder, 97734784 Arbeidssted  Nesoddtangen Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sunnaas sykehus HFRef. nr.:3563417024Stillingsbrøk: 100%FastStartdato: 09.10.2017Antall stillinger: 1Søknadsfrist: 28.09.2017https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3563417024&company_id=2886500961&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1450 NESODDTANGEN
28.09.2017 Nesodden
Vi ønsker å komme i kontakt med deg som kan tilkalles på kort varsel, som kan arbeide i flere kliniske avdelinger og har arbeidsglede og god arbeidskapasitet. Vi søker etter både fagutdannede og personer under helsefaglig utdanning med interesse for rehabilitering. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og engasjert tverrfaglig milljø. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Det er 40 minutters reise til Aker brygge, Oslo med offentlig transport. Vi vil gjøre fortløpende ansettelser. Attester og vitnemål/autorisasjon bes legges som vedlegg til søknaden. Den som får tilbud om stilling må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) Arbeidsoppgaver Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere tilbudet til pasientene Orientere om pasientens tilstand gjennom et forsvarlig rapportsystem - DIPS Samarbeid i tverrfaglig team tilknyttet pasienten Medansvar for det totale sykepleietilbudet i klinikken Ansvarlig for egen fagutøvelse på alle plan iht gjeldende lover og regelverk Taushetsplikt iht gjeldende lovverk Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier eller hjelpepleier/helsefagarbeider Personer under helsefaglig utdanning med interesse for rehabilitering Beherske godt norsk, skriftlig og muntlig Erfaring med stell/pleie Utdanningsretning Helsefag Sykepleie Utdanningsnivå Fagskole / Fagbrev (2 år) Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Personlige Egenskaper Vi søker etter deg som er engasjert og profesjonell, og som setter pasientens perspektiv og ønsker høyt Du må være strukturert og ha gode samarbeidsevner Vi ønsker serviceinnstilte og fleksible medarbeidere Ditt bidrag til et gode arbeidsmiljø er viktig Språk Norsk Vi tilbyr Lønn iht relevante kvalifikasjoner Trivelig arbeidsmiljø Høyt faglig nivå Utfordrende og variert arbeid Opplæring Gruppelivs- og ulykkesforsikring KontaktinformasjonIngvild Raen Jensen, Administrasjonsrådgiver, 99423558, ingvild.raen@sunnaas.no Arbeidssted  Bjørnemyr Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sunnaas sykehus HFRef. nr.:3537642109Tilkalling / TimebasisSøknadsfrist: 30.09.2017https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3537642109&company_id=3303296793&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1453 BJØRNEMYR
30.09.2017 Nesodden
Vi har ledige faste stillinger knyttet til helg. Stillingsprosenten varierer fra 11-21%, avhengig av antall vakter og vaktlengde. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som innehar arbeidsglede og god arbeidskapasitet. Vi søker etter både fagutdannede og personer under helsefaglig utdanning med interesse for rehabilitering. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og engasjert tverrfaglig milljø. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Det er 40 minutters reise til Aker brygge, Oslo med offentlig transport. Den som får tilbud om stilling må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) Vi vil gjøre fortløpende ansettelser. Arbeidsoppgaver Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere tilbudet til pasientene Orientere om pasientens tilstand gjennom et forsvarlig rapportsystem - DIPS Samarbeid i tverrfaglig team tilknyttet pasienten Medansvar for det totale sykepleietilbudet i klinikken Ansvarlig for egen fagutøvelse på alle plan iht gjeldende lover og regelverk Taushetsplikt iht gjeldende lovverk Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier eller hjelpepleier/helsefagarbeider Personer under helsefaglig utdanning med interesse for rehabilitering Beherske godt norsk, skriftlig og muntlig Erfaring med stell/pleie Utdanningsretning Helsefag Sykepleie Utdanningsnivå Fagskole / Fagbrev (2 år) Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Personlige Egenskaper Vi søker etter deg som er engasjert og profesjonell, og som setter pasientens perspektiv og ønsker høyt Du må være strukturert og ha gode samarbeidsevner Vi ønsker serviceinnstilte og fleksible medarbeidere Ditt bidrag til et gode arbeidsmiljø er viktig Språk Norsk Vi tilbyr Lønn iht relevante kvalifikasjoner Trivelig arbeidsmiljø Høyt faglig nivå Utfordrende og variert arbeid Opplæring Gruppelivs- og ulykkesforsikring KontaktinformasjonIngvild Raen Jensen, Rådgiver - adm, 99423558 Arbeidssted  Bjørnemyr Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sunnaas sykehus HFRef. nr.:3559185800Stillingsbrøk: 11-21%FastStartdato: 16.10.2017Søknadsfrist: 30.09.2017https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3559185800&company_id=3303296793&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1453 BJØRNEMYR
30.09.2017 Nesodden
Vi har ledige faste stillinger knyttet til helg. Stillingsprosenten varierer fra 11-21%, avhengig av antall vakter og vaktlengde. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som innehar arbeidsglede og god arbeidskapasitet. Vi søker etter både fagutdannede og personer under helsefaglig utdanning med interesse for rehabilitering. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og engasjert tverrfaglig milljø. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Det er 40 minutters reise til Aker brygge, Oslo med offentlig transport. Den som får tilbud om stilling må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) Vi vil gjøre fortløpende ansettelser. Arbeidsoppgaver Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere tilbudet til pasientene Orientere om pasientens tilstand gjennom et forsvarlig rapportsystem - DIPS Samarbeid i tverrfaglig team tilknyttet pasienten Medansvar for det totale sykepleietilbudet i klinikken Ansvarlig for egen fagutøvelse på alle plan iht gjeldende lover og regelverk Taushetsplikt iht gjeldende lovverk Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier eller hjelpepleier/helsefagarbeider Personer under helsefaglig utdanning med interesse for rehabilitering Beherske godt norsk, skriftlig og muntlig Erfaring med stell/pleie Utdanningsretning Helsefag Sykepleie Utdanningsnivå Fagskole / Fagbrev (2 år) Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Personlige Egenskaper Vi søker etter deg som er engasjert og profesjonell, og som setter pasientens perspektiv og ønsker høyt Du må være strukturert og ha gode samarbeidsevner Vi ønsker serviceinnstilte og fleksible medarbeidere Ditt bidrag til et gode arbeidsmiljø er viktig Språk Norsk Vi tilbyr Lønn iht relevante kvalifikasjoner Trivelig arbeidsmiljø Høyt faglig nivå Utfordrende og variert arbeid Opplæring Gruppelivs- og ulykkesforsikring KontaktinformasjonIngvild Raen Jensen, Rådgiver - adm, 99423558 Arbeidssted  Bjørnemyr Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sunnaas sykehus HFRef. nr.:3559185800Stillingsbrøk: 11-21%FastStartdato: 16.10.2017Søknadsfrist: 30.09.2017https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3559185800&company_id=3303296793&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1453 BJØRNEMYR
30.09.2017 Nesodden

Rekrutteringskalender

 • SEP 24
  2017
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 25
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 28
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 30
  2017
  13 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
 • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Adresse

Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1450 Nesoddtangen