Sunnaas sykehus HF

(Helsesektor / Omsorg)

Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Sykehuset har hovedsakelig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et sykehus med universitetsfunksjoner. Sykehuset behandler pasienter med behov for rehabilitering etter ryggmargsskader, alvorlig hjerneskade, multitraume, brannskade og andre nevrologiske sykdommer. Sunnaas sykehus HF innbefatter kliniske avdelinger på Nesodden og på Aker helsearena i Oslo. Klinikken bruker storparten av sine ressurser til innlagte pasienter, men har også polikliniske tilbud og ambulante tjenester. Behandlingsprogrammene er akkreditert etter internasjonale standarder (CARF). Sykehuset har egen forskningsavdeling, innovasjonsenhet, kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) og lærings- og mestringssenter. Du kan lese mer om sykehuset på vår nettside.

Les mer om Sunnaas sykehus HF
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Vi ser etter
Søknadsfrist:01.12.2017
Arbeidssted :Nesodden
innsikt Mer om oss
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Søknadsfrist:03.12.2017
Arbeidssted :Nesodden

Ledige stillinger hos Sunnaas sykehus HF

Vi søker en engasjert og handlekraftig rådgiver til et engasjement i Regional kompetansetjeneste rehabilitering (RKR). Blant dine viktigste egenskaper er å være en positiv og samarbeidsorientert person med vilje til å tro på at du kan være med å utgjøre en forskjell. Erfaring fra rehabiliteringsfeltet kan være en fordel, men er ikke avgjørende. I RKR vil man oppleve sterk støtte til å realisere viktige prosjekter for rehabiliteringstjenestene i Helse Sør-Øst. Ønsker du å utvikle deg faglig i et dynamisk miljø som er støttende, positivt og kunnskapsrikt, er dette jobben for deg. RKR har ambisjoner om å gjennomføre kompetanse- og kvalitetsforbedrende tiltak av høy internasjonal standard. Det er derfor en naturlig del av stillingen å samarbeide med andre fagmiljøer av høy kvalitet, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Snarlig tiltredelse er ønskelig. Arbeidsoppgaver Arbeidet vil i hovedsak være prosjektbasert og man vil inngå i kompetansetjenestens aktiviteter gjennom året som kommer. Eksempler på slike følger under: E-læring og digital kunnskapsformidling Kunnskapstranslasjon/-implementering Felles måleverktøy for rehabiliteringstjenestene i HSØ RKRs fagnettverk og ledernettverk Kvalifikasjoner Helsefaglig phd/doktorgrad Ekspertise innen kunnskapsbasert praksis Erfaring med gjennomføring av systematiske kunnskapsoversikter ('systematic reviews') Ekspertise innen kunnskapsimplementering/-translasjon Undervisningserfaring fra høgskole-/universitetsnivå Utdanningsretning Fysioterapi Sykepleie Logopedi Helsefag Psykologi Ergoterapi Medisin Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Doktorgrad Personlige Egenskaper Evne til å arbeide strukturert og selvstendig Gode formidlings- og kommunikasjonsevner Samarbeider godt i team Liker prosjektarbeid Evne til å lytte godt til andres erfaringer, i kombinasjon med gode selvstendige analytiske ferdigheter Språk Norsk Engelsk Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø i et engasjert og dynamisk team Introduksjonskurs for nyansatte Meget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkeforsikring. Bedriftshelsetjeneste Lønn etter avtale Andre opplysninger Noe reisevirksomhet må påregnes KontaktinformasjonJan Egil Nordvik, Enhetsleder, 004797712091 Arbeidssted  Bjørnemyr Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sunnaas sykehus HFRef. nr.:3617752507Stillingsbrøk: 100%FastAntall stillinger: 1Søknadsfrist: 25.11.2017https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3617752507&company_id=3303296800&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1453 BJØRNEMYR
25.11.2017 Nesodden
Vil du være med på å påvirke hvilke typer teknologier knyttet til robotassistert trening, sensorer og Virtuell rehabilitering Sunnaas sykehus skal satse på i fremtiden? Har du tillegg erfaring med rehabilitering og slike teknologier, så hører vi gjerne fra deg! Vi søker etter en prosjektleder for utvikling av sykehusets «teknologiske intervensjonssenter». Stillingen er et engasjement for 1 år fra tiltredelse. Ønsket tiltredelse er snarest mulig. Arbeidsoppgaver Utrede, kartlegge og anbefale av: Hvordan robotassistert teknologi kan samordnes med tilbud innen virtuell rehabilitering, spill-assistert rehabilitering, sensorteknologi og velferdsteknologi Modeller for samarbeid, eventuell samlokalisering mellom ovennevnte teknologier og eksisterende laboratorier. Det inkluderer også bevegelseslaboratoriet og klinisk-fysiologisk laboratorium Utviklingsområder, samarbeidspartnere, kliniske-, innovasjons- og forskningsmuligheter Organisering, ressurs- og kompetansebehov, lokalisering (i eksisterende og nytt sykehusbygg) og utstyrsbehov Hvordan fagpersoner (særfaglig/tverrfaglig) og enheter skal samarbeide (arbeidsprosesser) knyttet til disse teknologiene Planlegge, gjennomføre og evaluere utprøving av modell for organisering og drift Gjennomføre månedlige møter med tverrfaglig sammensatt ressursgruppe Rapportere ved behov til prosjektets styringsgruppe (Foretaksledelsen) Levere rapport, inklusiv plan for implementering innen utgangen av 2018 Kvalifikasjoner Helsefaglig/ bevegelsesvitenskapelig/idrettsfaglig/pedagogisk/ teknologisk bakgrunn. Høyskole/universitetsutdanning på minimum mastergradsnivå Prosjektledererfaring relatert til stillingens arbeidsoppgaver og ansvarsområde Praktisk erfaring med aktuelle teknologier Erfaring med implementering av teknologi God kjennskap til forsknings- og innovasjonsprosjekter i helsesektoren Erfaring med tverrfaglig arbeid/tverrsektorielt arbeid Utdanningsretning Helsefag Idrettsfag Ergoterapi Pedagogikk Sykepleie Spesialsykepleie Fysioterapi IKT fag Medisin Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Personlige Egenskaper Evne til nytenkning Evne til å planlegge langsiktig og til å gjennomføre vedtak Gode samarbeidsevner Evne til å jobbe selvstendig Vi tilbyr Introduksjonskurs for nyansatte Meget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikring Fleksibel arbeidstid Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling Bedriftshelsetjeneste Lønn etter avtale KontaktinformasjonSveinung Tornås, Innovasjonssjef, 99159137 Arbeidssted  Nesoddtangen Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sunnaas sykehus HFRef. nr.:3618790478Stillingsbrøk: 100%EngasjementAntall stillinger: 1Søknadsfrist: 01.12.2017https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3618790478&company_id=3303296771&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1450 NESODDTANGEN
01.12.2017 Nesodden
Sosionomens arbeid har fokus på å forebygge, løse og redusere sosiale/psykososiale problemer. Pasientenes rehabilitering er å forberede seg til hverdagen etter utskrivelse fra sykehuset og i den sammenheng er sosionomens rolle viktig. Sosionomens hovedområder er økonomi, bolig, arbeid, sosial deltakelse og nettverksarbeid. Gjennom støttesamtaler, råd og veiledning, samt igangsettelse av enkelt tiltak kan pasient og pårørende få hjelp til å mestre en endret livssituasjon. For tiden er stillingen underlagt avdeling for multitraume, nevrologi og brannskader. For å kunne møte pasientenes komplekse rehabiliteringsbehov, vil du som nyansatt delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram. Spisskompetansen i tverrfaglig rehabilitering som du tilegner deg, kan bli benyttet på tvers av klinikken. Videre har Sosionomtjenesten knyttet til seg en gjesteprofessor fra Karolinska Institutet i Stockholm og som bidrar i prosessen med å fremme faglig utvikling og forskning innen sosialt arbeid på sykehuset. Det forventes at ansatte deltar i fagmøter og holder seg faglig oppdatert. Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) før tiltredelse. Sykehuset er lokalisert på Nesodden og det er 40 minutters reise til Aker brygge/ Oslo med offentlig transport. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Kun elektroniske søknader vil bli vurdert. Attester og vitnemål tas med til intervju. Arbeidsoppgaver Arbeidet består hovedsakelig i klinisk arbeid med pasienter og pårørende. Gi informasjon, råd, veiledning og undervisning om velferdsordninger, trygderettigheter og øvrige sosiale støtteordninger innen områder som økonomi, skole- og arbeidsliv, sosial deltakelse, familie- og hjemmesituasjon. Kartlegge og foreslå tiltak rundt sosiale og psykososiale forhold. Samtaler om følelsesmessige reaksjoner og endringer i familie- og livssituasjon. Samtaler relatert til pasientens rehabilitering og tiltak etter utskriving. Tett tverrfaglig samarbeid for å nå pasienters målsetning. Samarbeide med pårørende og eksterne samarbeidspartnere. Kvalifikasjoner Det er ønskelig med relevant erfaring fra klinisk arbeid med pasienter/familier innen sykehus eller rehabiliteringsvirksomhet, eventuelt NAV. Relevant videre- og etterutdanning er en fordel. Erfaring med tverrfaglig samarbeid. Det forutsetter at søkerne behersker norsk skriftlig og muntlig. Utdanningsretning Sosionom Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Personlige Egenskaper Vi er opptatt av at våre medarbeidere etterlever våre kjerneverdier; profesjonalitet, engasjement og glede. Evne til å arbeide strukturert og selvstendig. Gode samarbeidsevner. Språk Norsk Vi tilbyr Introduksjonskurs- og opplæringsprogram for nyansatte. Meget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning (PKJ), gruppelivs- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikring. Et tverrfaglig arbeidsmiljø i stadig utvikling med fokus på faglig kvalitet. Fleksibel arbeidstid. Bedriftshelsetjeneste. Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst. KontaktinformasjonMarianne Marki, Avdelingsleder, 94792675 Arbeidssted  Nesoddtangen Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sunnaas sykehus HFRef. nr.:3618781659Stillingsbrøk: 100%FastStartdato: 01.02.2018Antall stillinger: 1Søknadsfrist: 03.12.2017https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3618781659&company_id=2886500958&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1450 NESODDTANGEN
03.12.2017 Nesodden

Rekrutteringskalender

  • NOV 25
    2017
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
  • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Adresse

Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1450 Nesoddtangen