Sunnaas sykehus HF

(Helsesektor / Omsorg)

Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Sykehuset har hovedsakelig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et sykehus med universitetsfunksjoner. Sykehuset behandler pasienter med behov for rehabilitering etter ryggmargsskader, alvorlig hjerneskade, multitraume, brannskade og andre nevrologiske sykdommer. Sunnaas sykehus HF innbefatter kliniske avdelinger på Nesodden og på Aker helsearena i Oslo. Klinikken bruker storparten av sine ressurser til innlagte pasienter, men har også polikliniske tilbud og ambulante tjenester. Behandlingsprogrammene er akkreditert etter internasjonale standarder (CARF). Sykehuset har egen forskningsavdeling, innovasjonsenhet, kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) og lærings- og mestringssenter. Du kan lese mer om sykehuset på vår nettside.

Les mer om Sunnaas sykehus HF
,,
Profesjonalitet, engasjement og glede

Jobbmuligheter i Sunnaas sykehus HF

Vi har en visjon om å være Norges ledende sykehus innen medisinsk rehabilitering. Sunnaas sykehus HF skal være "en vei videre" for våre pasienter. Hos oss møter du kollegaer som er profesjonelle, engasjerte og som viser arbeidsglede.

Vi tilbyr et utfordrende og godt fagmiljø, gode utviklingsmuligheter, opplæring og veiledning.

Les mer om jobbmuligheter i Sunnaas sykehus HF

Ledige stillinger hos Sunnaas sykehus HF

 • Klinikken ved Sunnaas sykehus gir tilbud om rehabilitering til pasienter med ryggmargsskader, komplekse multitraumer, brannskader, nevrologiske lidelser, traumatiske hjerneskader og hjerneslag. Avdelingene er lokalisert på Nesodden. Stillingen er pr i dag organisert under avdeling for vurdering. Avdelingen gir tilbud om vurdering, kartlegging og rådgiving til pasienter med komplekse problemstillinger knyttet opp mot funksjon. Ansatte i avdelingen jobber tett tverrfaglig. Stillingen er et seks måneders vikariat, med mulighet for forlengelse. Som nyansatt får du delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram. Spisskompetansen i tverrfaglig rehabilitering som du tilegner deg, kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikkens avdelinger. Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede). Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Det er ca. 40 minutters reise til Aker brygge/Oslo med offentlig transport. Arbeidsoppgaver Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere sykepleietilbudet til pasientene. Pårørendearbeid. Det arbeides med pasienter både individuelt og i gruppe. Rapportering om pasientens tilstand gjennom et elektronisk journalsystem - DIPS. Bidra til samarbeid i pasientenes tverrfaglige team. Medansvar for det totale sykepleiefaglige tilbudet til inneliggende pasienter. Ansvarlig for egen fagutøvelse på alle plan iht gjeldende lover og regelverk. Taushetsplikt etter gjeldende lovverk. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier. Erfaring fra rehabiliteringsfeltet vektlegges. Utdanningsretning SykepleieUtdanningstittel: Sykepleier Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Personlige egenskaper Vi søker etter deg som har gode samarbeidsevner Gode kommunikasjonsevner Selvstendig og trygg i rollen som sykepleier Serviceinnstilt, pasientorientert og fleksibel Målrettet og løsningsorientert Trives med høyt arbeidstempo Språk Norsk Vi tilbyr Dagstilling Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Et godt arbeidsmiljø Høyt faglig nivå Utfordrende og variert arbeid Kompetanseutviklingsprogram Bedriftshelsetjeneste Meget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning (KLP), gruppelivs- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring Arbeidssted: 1450 Nesoddtangen Kontaktinfo: Kikki Leirvaag, Avdelingsleder, 97738921 Nøkkelinformasjon: Annonsør: Sunnaas sykehus HF Ref. nr.: 3300715227 Stillingsbrøk: 50% Vikariat Startdato: 23.01.2017 Sluttdato: 07.07.2017 Antall stillinger: 1 For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her] Adresse: 1450 NESODDTANGEN
  22.01.2017 Nesodden
 • Sunnaas sykehus HF trenger deg som ønsker en spennende karriere innen rehabilitering. Sunnaas sykehus har omfattende engasjement innen forskning, innovasjon og internasjonal aktivitet. Derfor ser vi gjerne at du har interesse og erfaring innenfor disse områdene. Vikariatet er ledig fra 06.02.17. Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) Arbeidsoppgaver Ansvar for å lede pasientens rehabiliteringsprogram med tverrfaglig team Fremme god ressursbruk, effektiviseringstiltak og kvalitetssikring. Delta i utvikling og utprøving av nye behandlingsmetoder. Sørge for medisinsk behandling, inkludert oppfølging av ustabile eller komplekse medisinske tilstander enten selv eller i samarbeid med andre spesialister. Undervise medisinstudenter og annet helsepersonell Delta i utdanning av spesialistkandidater innbefattet deltakelse i internundervisning, supervisjon av leger i utdanningsstilling og veiledning av leger i utdanningsstilling. Etter nærmere avtale delta i foretakets vaktplan etter oppsatt tjenesteplan. Overlegene har for tiden hjemmevaktordning. Bidra i poliklinisk virksomhet Kvalifikasjoner Spesialitet i fysikalsk medisin og rehabilitering eller nevrologi. Annen spesialitet som f.eks pediatri eller anestesiologi er også aktuelt dersom du har relevant erfaring. Norsk autorisasjon og godkjenning av spesialitet forutsettes. Utdanningstittel: Overlege med spesialitet i fysikalsk medisin og rehabilitering eller nevrologi Utdanningsretning MedisinUtdanningstittel: Overlege Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Gode kommunikasjonsevner Behersker norsk skriftlig og muntlig Være en god teamarbeider Bidra til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr Lønn etter foretakets regulativ med tillegg for spesielt relevant kompetanse. Varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø, som gir god innsikt i andre faggruppers arbeidsmetoder. Godt samarbeid i legegruppen. Andre opplysninger Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet Arbeidssted: 1450 Nesoddtangen Kontaktinfo: Kristine Eide Sørland, Avdelingsleder, 97734784 Nøkkelinformasjon: Annonsør: Sunnaas sykehus HF Ref. nr.: 3311682932 Stillingsbrøk: 100% Vikariat Startdato: 06.02.2017 Sluttdato: 31.08.2017 Antall stillinger: 1 For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her] Adresse: 1453 BJØRNEMYR
  23.01.2017 Nesodden
 • TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne medfødte diagnosegrupper som kan medføre varig fysisk funksjonshemming. TRS er en del av Forskningsavdelingen ved Sunnaas Sykehus HF. Det er 35 minutter reisevei fra Aker Brygge og 20 minnutter fra Lysaker med båt og buss.Vi er også en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Organisasjonen vår er oversiktlig og dynamisk med en tverrfaglig arbeidsform, som gir stor mulighet for påvirkning og utvikling,og å bidra til gode tjenester for brukergruppene i ordinært tjenesteapparat. Vår hovedoppgave er kompetansebygging og -spredning. Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) Arbeidsoppgaver Vi har ledig 100 % fast stilling for psykolog. Psykologen vil bli en del av et engasjert tverrfaglig team, med varierte oppgaver som veksler mellom direkte brukerarbeid/konsultasjoner, veiledning, kunnskapsutvikling, formidling, utviklings- og forskningsarbeid. Det er mulighet for å delta i nasjonalt og internasjonalt faglig samarbeid. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som psykolog. Erfaring fra arbeid med mennesker med funksjonshemming, somatisk sykdom og sjeldne tilstander er ønskelig. Det er en fordel med erfaring fra prosjektarbeid, tverrfaglig samarbeid, utredning, forskning, undervisning og formidling. Søkere med spesialistkompetanse innen familiepsykologi, klinisk voksenpsykologi, helsepsykologi eller samfunnspsykologi vil være aktuelle. Det kan være aktuelt å legge til rette for spesialisering. Utdanningsretning PsykologiUtdanningstittel: Psykolog / Psykologspesialist Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, DoktorgradHøyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Personlige egenskaper Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Fleksibel Selvstendig Har stor arbeidskapasitet Språk NorskEngelsk Vi tilbyr Lønn etter avtale 37,5 timers arbeidsuke Fleksitidsordning Et godt arbeidsmiljø Stor grad av påvirkning på egen arbeidssituasjon Tiltredelse atter avtale Arbeidssted: 1450 Nesoddtangen Kontaktinfo: Lena Gunnulfsen Haugen, Ass. senterleder, 99299508 Nøkkelinformasjon: Annonsør: Sunnaas sykehus HF Ref. nr.: 3296692341 Stillingsbrøk: 100% Fast Antall stillinger: 1 For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her] Adresse: 1450 NESODDTANGEN
  26.01.2017 Nesodden
 • Vi søker deg som er engasjert, profesjonell og finner glede i arbeidet. Du vil møte et miljø som er i stadig utvikling og med høyt faglig engasjement. Stillingen som fag- og systemansvarlig sykepleier er 100% vikariat ut 2017 med tilknytning til Kompetanseenheten. I stillingen ligger ansvar for kompetanse- og fagutvikling i klinisk sykepleie knyttet til sykehusets strategiske planer samt bidrag til tverrfaglig samarbeid og -utvikling. Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) Dette er en internt utlyst stilling. Arbeidsoppgaver Deltakelse i sykepleiefaglig råd Bidra til fagutvikling og kunnskapsbasert praksis Bidra til sykepleiefaglig veiledning Gi faglige råd og samarbeide med ledere i klinikk om utvikling av sykepleiefaget Undervisningsoppgaver internt og eksternt Delta i aktuelle råd, utvalg og fora Ha kontakt med universitet, høyskoler og eksterne miljøer innen fagfeltet Bidra til et god læringsmiljø for studenter og lærlinger Kvalifikasjoner Sykepleier med norsk autorisasjon Masterkompetanse Pedagogisk utdanning Erfaring innen prosjekt og kvalitetsarbeid Erfaring innen undervisning og veiledning Erfaring med tverrfaglig samarbeid Klinisk erfaring fra rehabiliteringsfeltet Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning Utdanningsretning SykepleiePedagogikkUtdanningstittel: Sykepleier Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradTilleggsutdanning Personlige egenskaper Faglig engasjert Fleksibel Selvstendig og ansvarsbevisst Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Være en god teamarbeider og bidra til et godt arbeidsmiljø Stor arbeidskapasitet og like varierte utfordringer Lojal Språk EngelskNorsk Vi tilbyr Høyt faglig nivå Faglig og personlig utvikling Utfordrende og variert arbeid Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling Fleksibel arbeidstid Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift Bedriftshelsetjeneste Lønn etter avtale Andre opplysninger Reisevirksomhet: Anslagsvis 10 reisedager Kontaktinfo: Birgitte Dahl, Enhetsleder, 97578346 Heidi Løes Hvatum, Rådgiver - HR, 66969124 Nøkkelinformasjon: Annonsør: Sunnaas sykehus HF Ref. nr.: 3275711881 Stillingsbrøk: 100% Vikariat Startdato: 02.01.2017 Sluttdato: 31.12.2017 Antall stillinger: 1 For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her] Krav til kompetanse Kompetanse Engelsk Adresse: 1453 BJØRNEMYR
  27.01.2017 Nesodden
 • Klinikk ved Sunnaas sykehus HF gir tilbud om rehabilitering til pasienter med ryggmargsskader, komplekse multitraumer, brannskader, nevrologiske lidelser, traumatiske hjerneskader og hjerneslag. I 2015 opprettet vi en egen enhet for barn og unge. Avdelingene er lokalisert på Nesodden. Den ledige stillingen er for tiden organisert under avdeling for traumatisk hjerneskade. Pasientenes rehabiliteringsbehov er komplekse og avdelingen jobber tett tverrfaglig. Avdelingen har 16 senger. For å kunne møte pasientenes komplekse rehabiliteringsbehov, vil du som nyansatt delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram. Spisskompetansen i tverrfaglig rehabilitering som du tilegner deg, kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikkens avdelinger. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og engasjert tverrfaglig miljø. Ved en eventuell intern ansettelse kan det bli annet vikariat ledig. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Det er ca 40 minutters reise fra Aker brygge, Oslo, med offentlig transport. Med båt fra Lysaker tar reisen ca 20 minutter. Den som får tilbud om stilling må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede). Arbeidsoppgaver Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere tilbudet til pasientene Det jobbes med pasientene individuelt og i gruppe Benytte DIPS som dokumentasjonssystem Bidra til samarbeid i pasientenes tverrfaglige team Medansvar for det totale sykepleiefaglige tilbudet til inneliggende pasienter Ansvarlig for egen fagutøvelse på alle plan iht gjeldende lover og regelverk Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier Det er en fordel, men ikke en forutsetning med erfaring fra rehabilitering, akuttmedisin og/eller psykiatri. Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig Utdanningsretning SykepleieSpesialsykepleieUtdanningstittel: Sykepleier Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradHøyskole / Universitet Personlige egenskaper Ansvarsbevisst, strukturert og pasientorientert Gode kommunikasjonsevner Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver Gode samarbeidsevner Trives med å jobbe i et tverrfaglig team Bidra til et godt arbeidsmiljø Må trives i et aktivt og travelt miljø Språk Norsk Vi tilbyr Høyt faglig nivå En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift Turnus Faglig og personlig utvikling Bedriftshelsetjeneste Sykepleiefaglig veiledning Medarbeidersamtaler Opplæring Utfordrende og variert arbeid Meget gunstig offentlig tjenestepensjon i KLP Arbeidssted: Bjørnemyrveien 11, 1453 Bjørnemyr Kontaktinfo: Gunn Marit Tobiassen, Avdelingsleder, 91566263 Nøkkelinformasjon: Annonsør: Sunnaas sykehus HF Ref. nr.: 3317383508 Stillingsbrøk: 100% Fast Startdato: 31.01.2017 Antall stillinger: 1 For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her] Adresse: 1453 BJØRNEMYR
  30.01.2017 Nesodden
 • Sunnaas sykehus HF Klinikken ved Sunnaas Sykehus gir tilbud om rehabilitering til pasienter med ryggmargsskader, komplekse multitraumer, brannskader, nevrologiske lidelser, traumatiske hjerneskader og hjerneslag. I 2015 ble det opprettet egen enhet for barn og unge. Avdelingene er lokalisert på Nesodden. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og engasjert fagmiljø. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Det er 40 min reise til Aker brygge i Oslo med offentlig transport. Vi vil gjøre fortløpende ansettelser i perioden vi lyser ut stillingene. Vi ber deg opplyse i søknaden om når du kan jobbe i perioden uke 25-35. Den som får tilbud om stilling må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmende) Arbeidsoppgaver Delta i fordelingen av arbeidsoppgavene i tverrfaglige team og i klinikken. Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere terapeutiske tiltak i forhold til pasienten. Dokumentere pasientinformasjon i DIPS. Delta i tverrfaglig team tilknyttet pasienten. Taushetsplikt iht gjeldende lovverk. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som fysioterapeut. Det er ønskelig med erfaring fra rehabilitering. Utdanningsretning FysioterapiUtdanningstittel: Fysioterapeut Utdanningsnivå Høyskole / UniversitetHøyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner Engasjert og profesjonell Pasientorientert Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver Trives med å jobbe i et tverrfaglig team Språk Norsk Vi tilbyr Lønn i henhold til relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaler Trivelig arbeidsmiljø Høyt faglig nivå Utfordrende og variert arbeid Opplæring Pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring Arbeidssted: Bjørnemyrveien 11, 1453 Bjørnemyr Kontaktinfo: Ingvild Raen Jensen, Administrasjonsrådgiver, 66969085, ingvild.raen@sunnaas.no Nøkkelinformasjon: Annonsør: Sunnaas sykehus HF Ref. nr.: 3296659818 Ferievikar For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her] Adresse: 1453 BJØRNEMYR
  31.01.2017 Nesodden
 • Klinikken ved Sunnaas Sykehus gir tilbud om rehabilitering til pasienter med ryggmargsskader, komplekse multitraumer, brannskader, nevrologiske lidelser, traumatiske hjerneskader og hjerneslag. I 2015 ble det opprettet egen enhet for barn og unge. Avdelingene er lokalisert på Nesodden. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og engasjert tverrfaglig miljø. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Det er 40 minutters reise til Aker brygge i Oslo med offentlig transport. Vi vil gjøre fortløpende ansettelser i perioden vi lyser ut stillingene. Vi ber deg opplyse i søknaden om når du kan jobbe i perioden uke 25-35. Det kan bli mulighet for forlengelser og/eller fast stilling etter sommeren. Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) Arbeidsoppgaver Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere tilbudet til pasientene Orientere om pasientens tilstand gjennom et forsvarlig rapportsystem - DIPS Samarbeid i tverrfaglig team tilknyttet pasienten Medansvar for det totale sykepleiefaglige tilbudet i klinikken Ansvarlig for egen fagutøvelse på alle plan iht gjeldende lover og regelverk Taushetsplikt iht gjeldende lovverk Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier. Sykepleiestudenter ferdig utdannet vår/sommer 2017 oppfordres også til å søke. Det kreves gode kunnskaper i norsk, skriftlig og muntlig. Det er en fordel, men ingen forutsetning med erfaring fra rehabilitering. Utdanningsretning SykepleieUtdanningstittel: Sykepleier Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradHøyskole / Universitet Personlige egenskaper Vi søker etter deg som har gode samarbeidsevner Er engasjert og profesjonell Er serviceinnstilt, pasientorientert og fleksibel Språk Norsk Vi tilbyr Turnus Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst, samt 40% kveldstillegg og 70 kr pr time i helgetillegg. Trivelig arbeidsmiljø Høyt faglig nivå Utfordrende og variert arbeid Opplæring Gruppelivs- og ulykkesforsikring Arbeidssted: Bjørnemyrveien 11, 1453 Bjørnemyr Kontaktinfo: Ingvild Raen Jensen, Administrasjonsrådgiver, 66969085, ingvild.raen@sunnaas.no Nøkkelinformasjon: Annonsør: Sunnaas sykehus HF Ref. nr.: 3296624177 Ferievikar For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her] Adresse: 1453 BJØRNEMYR
  31.01.2017 Nesodden
 • Sommervikariater for hjelpepleiere, helsefagarbeidere og personer under helsefaglig utdanning Klinikken ved Sunnaas sykehus HF gir tilbud om rehabilitering til pasienter med ryggmargsskader, komplekse multitraumer, brannskader, nevrologiske lidelser, traumatiske hjerneskader og hjerneslag. I 2015 ble det opprettet egen enhet for barn og unge. Avdelingene er lokalisert på Nesodden. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og engasjert tverrfaglig miljø. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Det er 40 minutters reise til Aker brygge/ Oslo med offentlig transport. Det er behov for vikarer på dag, kveld og natt. Vi vil gjøre fortløpende ansettelser i perioden vi lyser ut stillingene. Vi ber deg opplyse i søknaden om når du kan jobbe i perioden uke 25-35. Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) Arbeidsoppgaver Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere tilbudet til pasientene Orientere om pasientens tilstand gjennom et forsvarlig rapportsystem - DIPS Samarbeid i tverrfaglig team tilknyttet pasienten. Medansvar for det totale sykepleietilbudet i klinikken. Ansvarlig for egen fagutøvelse på alle plan ihht gjeldende lover og regelverk. Taushetsplikt iht gjeldende lovverk. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som helsepersonell eller personer under helsefaglig utdanning med interesse for rehabilitering. Det er en fordel, men ingen forutsetning med erfaring fra rehabilitering. Det kreves gode kunnskaper i norsk, skriftlig og muntlig. Utdanningsretning Helsefag Utdanningsnivå Fagskole / Fagbrev (2 år) Personlige egenskaper Vi søker etter deg som har gode samarbeidsevner Er engasjert og profesjonell Er serviceinnstilt, pasientorientert og fleksibel Språk Norsk Vi tilbyr Lønn iht relevante kvalifikasjoner Trivelig arbeidsmiljø Høyt faglig nivå Utfordrende og variert arbeid Opplæring Gruppelivs- og ulykkesforsikring Andre opplysninger Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet Arbeidssted: Bjørnemyrveien 11, 1453 Bjørnemyr Kontaktinfo: Ingvild Raen Jensen, Administrasjonsrådgiver, 66969085, ingvild.raen@sunnaas.no Nøkkelinformasjon: Annonsør: Sunnaas sykehus HF Ref. nr.: 3296634343 Ferievikar For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her] Søknadsfrist: 31.01.2017 Adresse: 1453 BJØRNEMYR
  31.01.2017 Nesodden

Rekrutteringskalender

 • JAN 22
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 23
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 26
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 27
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
 • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Adresse

Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1450 Nesoddtangen