<  
>  

Praksisplass ved Sunnaas sykehus

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om praksisplassen

Vi gjør oppmerksom på at studenter i helsefagutdanning ikke selv kan ta kontakt med Sunnaas sykehus for å organisere praksisplass. Høyskoler og universiteter har samarbeidsavtaler med helseforetakene i Helse Sør-Øst for tildeling av praksisplasser. Studenter må derfor ta kontakt med sin utdanning og undersøke hvilke muligheter som finnes for praksisplass. Har du allikevel spørsmål knyttet til praksis på Sunnaas sykehus finner du mer informasjon om de ulike samarbeidene samt kontaktinfo, i listen under.

Utdanninger med praksisplassavtale

OsloMet - Storbyuniversitetet

• Bioingeniør

• Ergoterapi Kompetanse

• Fysioterapi

• Sosionom

• Sykepleie

• Vernepleie

Norges idrettshøyskole

• Idrettspedagog

• Universitetet i Oslo

• Psykologi

• Logopedi

• Klinisk ernæringsfysiologi

• Medisin

Videregående utdanninger

• Helsefaglærlinger

Masterutdanninger

• Rehabiliteringssykepleie (sykepleiere i masterstudie)

• Logopeder på mastergradsstudiet i spesialpedagogikk/logopedi

• Kliniske ernæringsfysiolog

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Sunnaas sykehus HF
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Sunnaas sykehus HF
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Sykehuset har hovedsakelig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et sykehus med universitetsfunksjoner. Sykehuset behandler pasienter med behov for rehabilitering etter ryggmargsskader, alvorlig hjerneskade, multitraume, brannskade og andre nevrologiske sykdommer. Sunnaas sykehus HF innbefatter kliniske avdelinger på Nesodden og på Aker helsearena i Oslo. Klinikken bruker storparten av sine ressurser til innlagte pasienter, men har også polikliniske tilbud og ambulante tjenester. Behandlingsprogrammene er akkreditert etter internasjonale standarder (CARF). Sykehuset har egen forskningsavdeling, innovasjonsenhet, kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) og lærings- og mestringssenter. Du kan lese mer om sykehuset på vår nettside.