<  
>  

Lærling ved Sykehuset i Vestfold

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om lærlingordningen

Sykehuset i Vestfold er lærebedrift i ambulansefaget, helsearbeiderfaget, IT-driftsfaget og portørfaget, og har eget lærlingkontor.

​SiV utlyser lærlingstillinger i ambulansefaget og helsearbeiderfaget i webcruiter i januar hvert år. Søkere til IT-driftsfaget og portørfaget legger inn egen søknad og søker via Vigo.

Læretiden starter i siste del av august med en felles oppstartsdag for alle fag.

Lærlingen skal ha opplæring i sin læretid men skal også bidra med verdiskapning. Lærlingen får lønn for verdiskapningsdelen. Den tilsvarer 50% grunnlønn for fagarbeider.

I siste del av læretiden går lærlingen opp til fagprøve. Når fagprøve er bestått og læretiden fullført kan lærlingen søke om autorisasjon.

Forespørsel angående elever i yrkesfaglig fordypning eller annen praksis rettes lærlingkontoret via lærer i faget.​

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Sykehuset i Vestfold HF
S
TRAINEESYKEPLEIERE
Vi er glade for å kunne lyse ut faste 100% stillinger til traineeprogrammet for sykepleiere ved sykehuset i Vestfold. Vi vil komme i kontakt med deg som er nyutdannet sykepleier eller er sykepleier som mangler sykehuskompetanse og som ønsker å tilegne deg det. Er du en som ønsker en spennende overgang fra studenttilværelse til sykepleierollen? En som ennå ikke helt vet hvilket fagfelt du dras mot? Lar du deg lett engasjere i faget? Er du trygg som person, liker variasjon og møte med nye miljøer og folk? Da er du definitivt en kandidat for oss!Som traineesykepleier får du en unik mulighet til å utvikle deg og tilegne deg kunnskap innen flere ulike fagfelt under god veiledning og oppfølging. Gjennom deltagelse i kompetanseprogram med fagdager samt sykepleierfaglig veiledning, legges det til rette for at du får faglig og personlig utvikling i trygge rammer. Selve forløpet går over to år med rullering av arbeidssted etter 8 - 12 mnd. Det er muligheter innen medisinske og kirurgiske sengeposter, klinisk psykisk helse og avhengighet, klinisk fysikalsk medisin og rehabilitering og andre spesialposter.Etter endt traineeprogram er du ansatt ved HR - bemanning som sykepleier i bemanningspoolen. Du vil da fortsette å jobbe ved de postene du har vært tilknyttet som trainee. Det er ingen bindingstid hos oss. Bakgrunnen som traineesykepleier vil gi deg bred kompetanse som gjør deg attraktiv for flere interessante stillinger på sykehuset.Oppstart 19 august 2024. Hvis du ønsker å starte i juni med sommerjobb hos oss, er du velkommen til det.Intervjuer gjøres fortløpende.Vi ser frem til å høre fra deg!I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.ArbeidsoppgaverSykepleieroppgaver på den seksjonen du til enhver tid jobber vedOppfølging av behandlingsplanerVære en del av det tverrfaglige teamet rundt pasienteneKvalifikasjonerNyutdannet sykepleier eller sykepleier uten erfaring fra sykehusDet er en forutsetning at du innehar norsk autorisasjon som sykepleier før du tiltrer i stillingen, eller får autorisasjonen kort tid etter oppstartBehersker norsk språk godt, både muntlig og skriftligDet forutsettes oppholds,- og arbeidstillatelse i NorgeVi tror du vil trives som traineesykepleier hos oss hvis du:Liker faglige utfordringerEr fleksibel og initiativrikHar stor arbeidskapasitet og er robust som personEr positiv og aktiv deltagende i arbeidsmiljøetHar evne til å arbeide selvstendig, systematisk og kunnskapsbasertHar gode kommuniksjons- og samarbeidsevnerVi tilbyrMulighet til å bli en dyktig sykepleier med breddekompetanse og erfaring innen flere fagfeltKompetanseprogram med regelmessige fagdagerVeiledning og oppfølgingGode låne- og forsikringsordninger hos KLPAlle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikringGode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytterTilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglementSom ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.noVi ber alle søkere vedlegge referanser, dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. KontaktinformasjonChristina Ragnvaldsen, Rådgiver - HR, 33343809, cragnv@siv.no Eli Bjørn, Rådgiver - HR, 33342864, eli.bjorn@siv.noArbeidsstedHalfdan Wilhelmsens alle 17 3116 TønsbergNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Sykehuset i Vestfold HF Referansenr.: 4732725543 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 31.12.2023 Epost: cragnv@siv.no33343809
Frist 31.12.2023
Les mer
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Sykehuset i Vestfold HF
S
Praksisstudier
Sykehuset i Vestfold bidrar i stort volum til å utdanne helsepersonell på alle utdanningsnivåer og har en ambisjon om å tilby studenter og ansatte gode læringsmiljøer, både faglig og sosialt. SiV samarbeider med flere utdanningsinstitusjoner og tilbyr årlig praksisplasser til studenter innen helse- og sosialfaglige utdanninger. Kontakt Sykehuset i Vestfold for mer informasjon.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset i Vestfold (SiV) er en del av Helse Sør-Øst RHF og gir somatiske spesialisthelsetjenester til befolkningen i Vestfold.
Sykehuset har drift i tre byer, med SiV-Tønsberg som helseforetakets faglige og administrative tyngdepunkt.

Sykehuset har 2700 årsverk og om lag 3800 ansatte. I SiV løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og
pårørende.

SiV Larvik driver planlagt ortopedisk kirurgi og indremedisin. I tillegg driver de skadestue på dag og ettermiddag.

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet er lokalisert i Stavern (tidligere SSR).

Sykehuset i Vestfold er i positiv utvikling og har gjennomført betydelige driftsendringer de siste årene.