<  
>  

Praksis ved Sykehuset Innlandet

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Stillingstype
Yrke
mer 122 
Utdanningsnivå
Bachelorgrad eller tilsvarende
Mastergrad eller høyere
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.

Med bakgrunn i at Sykehuset Innlandet er en IA-bedrift, søker vi i den grad vi har anledning til det å gi enkelte mulighet for praksis i foretaket. Dette krever imidlertid et opplæringsprogram med god kvalitet og oppfølging fra både leder og medarbeidere i den aktuelle avdelingen.

Hvilken kapasitet og ressurser vi har for slik oppfølging kan variere fra avdeling til avdeling og fra tid til annen. Det er opp til den enkelte avdeling å vurdere om og når det er riktig å ta inn praksiskandidater.

For å søke om praksisplass i Sykehuset Innlandet, må du sende en utfyllende søknad med litt informasjon om hvor du kommer fra, hvilken utdanning eller erfaring du har fra før og hvor du kunne tenke deg å jobbe. 

Søknad om praksis sendes til postmottak@sykehuset-innlandet.no. ​

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Flere arbeidsgivere med internships
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Sykehuset Innlandet HF
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Sykehuset Innlandet HF
S
Lærling ved Sykehuset Innlandet
Sykehuset Innlandet har til enhver tid nærmere 60 lærlinger fordelt på tre ulike yrkesretninger; ambulansefag, helsefagarbeider og institusjonskokk. Lærlingene er tilknyttet over 30 læresteder ved vår virksomhet i Innlandet. Søknad om lærlingplass sendes via jobbportalen Webcr​uiter. Søknadsfrist for å søke lærlingplass er 1. mars hvert år. Generelle krav til alle søkereFagutdanning er normalt en 4-årig utdannelse, hvorav to år er i skole og to år er i bedrift. Vi stiller krav til bestått Vg1 og Vg2 i gitt utdanning.  Dersom Vg1 eller Vg2 er tatt som etter- og videreutdanning (Opus, NKI eller lignende), ta kontakt med aktuell fylkeskommune for å få forespeilet lengden på læretiden. I tillegg til bestått grunnutdanning, stiller vi krav til gode karakterer, lite fravær, personlig egnethet og en god søknad.Spesielle krav for ambulansefagAmbulansefag har egne fysiske opptakskrav som gjennomføres ved fysiske tester i forkant av endelig opptak. Disse finner fu på sykehuset-innlandet.no Vi forventer at våre lærlinger til enhver tid følger gjeldende lov- og avtaleverk, samt arbeidsreglementet for Sykehuset Innlandet. I læretiden forventer vi at: • Du møter presist​ på jobb og har skiftet og er klar når arbeidsdagen begynner.• Du medvirker til å skape et godt arbeidsmiljø ved å vise god folkeskikk og normal høflighet.• Du stiller på eventuelle kurs og lærling​samlinger.• Du viser engasjement og interesse for ditt fagfelt.• Du tar ansvar for egen læring og jobber systematisk frem mot fagprøve.• Du er ydmyk overfor dine kollegaer og medlærlinger når det gjeldes andres kunnskap og erfaringer.• Du tar initiativ og tilbyr deg å hjelpe​.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Sykehuset Innlandet HF