<  
>  

Tjenester

Under navnet KarriereStart.no tilbyr StudentTorget (StudentTorget AS, Pilestredet 75C, 0354 Oslo) registrerte brukere å benytte spesifikke tjenester spesielt tilrettelagt for jobbsøkere over hele landet. Samtlige av KarriereStart.no sine tjenester er gratis for jobbsøkeren.

Oppførsel på KarriereStart.no

Som bruker av KarriereStart.no forplikter du deg til å

- Ikke misbruke tjenesten til kommersielle formål.
- Oppføre deg i tråd med normal folkeskikk
- Ikke publisere støtende innhold eller innhold uten relevans til jobbsøking

Om vi finner overskridelser på KarriereStart.no sine tjenester og som strider mot KarriereStart.no sitt formål, kan vi gi brukeren en advarsel eller fjerne brukerens profil uten nærmere forvarsel dersom overskridelsen kvalifiserer til dette. I alvorlige tilfeller kan vi også gå til det skritt å benytte politianmeldelse.

Regler, rettigheter og vilkår

Du må følge Norsk lovverk når du bruker KarriereStart.no. Dette gjelder både publisering av innhold som strider mot Norges Lover, samt publisering av informasjon om personer slik som navn og adresseopplysninger eller skrive tekster rettet mot personer som kan virke direkte krenkende og dermed stride mot personvernloven.

Det er ikke tillatt å benytte, kopiere, videresende innlegg, tekster, jobbannonser, filmer, bedriftspresentasjoner eller annet som er publisert eller øvrig informasjon som finnes på KarriereStart.no og relaterte nettsteder.

Det er ikke tillatt å benytte KarriereStart.no som distribusjonskanal eller kontaktbase for kommersielle formål, spredning av junk mail, spam eller lignende.

Det er ikke tillatt å kopiere eller videresende brukerinformasjon.

Det er ikke tillatt å linke til pornografiske, rasistiske eller øvrige sider som kan virke direkte støtende.

Forsøk på datainnbrudd politianmeldes umiddelbart uten nærmere saksgang.

Ved mistanke om grovt feilaktige opplysninger i brukerprofil eller jobbsøkerprofil, kan vi slette din konto uten nærmere saksgang.

KariereStart.no har rett til å sende ut informasjon om StudentTorget ANS sine tjenester og KarriereStart.no sine samarbeidspartnere via e-post eller sms / mms. Samtlige slike utsendelser er gratis for våre brukere og benyttes kun i tilfeller hvor vi har konkrete budskap til våre brukere.

KarriereStart.no forbeholder seg retten til å registrere samtlige nye brukere i nyhetsbrevet vårt. Som bruker kan du enkelt melde deg av vårt nyhetsbrev når du mottar dette for første gang og for øvrig melde deg av når som helst når du mottar et nyhetsbrev.

KarriereStart.no har rett til å endre alt som er skrevet i disse betingelsene så fremt dette er nødvendig for å følge norsk lov.

Vennligst husk at KarriereStart.no ikke er ansvarlig for innhold skrevet i våre diskusjonsforum eller andre steder der vi ikke kontinuerlig overvåker innhold som automatisk publiseres. Dersom du opplever noe av innholdet som støtende eller krenkende, oppfordres du til å ta kontakt med redaksjonen umiddelbart for vår assistanse til å fjerne slikt innhold.

Velkommen som bruker av tjenesten og lykke til med jobbsøkingen!