- Til høsten er jeg på plass i EVRY, men akkurat nå skriver jeg en master om innendørs lokasjonssystem og hvordan man på best mulig måte kan «finne ut av» hvor folk er i en bygning. Det er med andre ord veldig mye moro, sier hun og ler.

Sterk IT-faglig bakgrunn

Hun har tatt bachelor i IT på Westerdals Oslo ACT med fordypning i programmering. Gjennom utdannelsen har hun jobbet med programmering, API og kognitive løsninger og har gått veien til å bli mastergradstipendiat. Nå starter hun i EVRY. Selv om Kristine var innom flere IT-selskap, var det EVRY hun til slutt valgte å starte karrieren sin i.

- Jeg fikk høre om muligheten til å jobbe med IBMs Watson og applikasjonsutvikling. Dette er jo teknologi som kommer til å skape grunnleggende samfunnsendringer og noe som EVRY satser tungt på. Det hørtes spennende ut, og siden jeg alltid følger magefølelsen min bestemte jeg meg for å takke ja til jobben som applikasjons- og programvareutvikler.

Legger vekt på personlig utvikling

Som 23-åring er Kristine ung, men hun stiller beinharde krav til sitt valg av arbeidsgiver og legger stor vekt på personlig utvikling.

- Jeg er ganske rastløs av meg. Jeg vil egentlig «være med på alt». På skolen har jeg vært aktiv i de fleste utvalg og prosjekter, og jeg ser for meg at i en stor bedrift som EVRY får man lignende muligheter. Den valgfriheten er viktig for meg, sier hun med et glimt i øyet.

- EVRY er dessuten en bedrift i endring og for meg som ny, og ikke minst ung i arbeidslivet er det viktig å kunne bli med på den endringen, bli hørt og være med å «forme» selskapet videre.

Opptatt av å være et forbilde

McKinseys rapport fra 2015, «Diversity matters», viser at selskap med en mangfoldig arbeidsstyrke og jevn kjønnsbalanse gjør det bedre i markedet enn mer homogene selskap. Nettopp derfor har EVRY de siste årene lagt et sterkt fokus på å øke kvinneandelen.

- Jeg tror flere kvinner i IT-bransjen blir nødvendig om vi skal klare å tilby allsidige tjenester til kundene våre. Det hadde jeg også i bakhodet da jeg tidligere valgte å bruke 8 uker som frivillig for «Lær kidsa koding», et prosjekt jeg virkelig brenner for og gleder meg til å se ringvirkningene av.

- At jeg endte opp med en teknisk utdannelse var ganske tilfeldig, derfor mener jeg at vi i tiden fremover må gjøre jenter mer bevisst på at tekniske fag også er kreative fag og at det finnes utrolig mange muligheter for oss i denne bransjen.