Kjærligheten for «det digitale» kom for alvor etter mastergraden i «media management» Isabelle tok i New York. Siden da har hun reist verden rundt på både konferanser, kodekurs og ti ukers opphold på Singularity University hos NASA.

Til slutt bestemte hun seg for å starte TENK-nettverket for kvinnelige «teknologi-entusiaster», et ord hun gjerne bruker til å beskrive seg selv.

Med en bachelor i «økonomi og ledelse» og master i «media management» har hun en stødig utdannelse, men til Dagens Næringsliv uttalte hun i 2016 at om hun kunne velge på nytt hadde hun valgt å studere noe teknologi-relatert.

Da Isabelle holdt foredrag for EVRYs kvinnenettverk, female@EVRY, brukte vi pausen til å snakke med henne om grunnene bak.

1. Du blir mer selvstendig

- Når du går fra å «bruke teknologi» til å «skape teknologi», blir du mer selvstendig og du kan sette gode ideer ut i livet uten å være helt avhengig av andre. I vår nye digitale hverdag er det et stort pluss å kunne lage sin egen app eller designe sin egen nettside.

Med en teknologisk utdannelse kan du gå fra idé til produkt, kun med hjelp av ditt eget hode og dine egne hender, sier hun.

2. Teknologi lærer deg å jobbe på en helt ny måte

- Jeg ser på vennene mine som er utviklere og som koder. De jobber utrolig strukturert og holder alltid tunga rett i munnen. Når man tar en teknologisk utdannelse tror jeg man også lærer seg å bli veldig organisert, men samtidig veldig kreativ.

For at det du skaper skal komme noen til gode må du både kunne kombinere hardt arbeid og egenskapen til å se hvor teknologien kan gjøre mest nytte for seg. Da trenger man også en god dose kreativitet.

3. Du får sette ditt preg på fremtiden vår

- Det er åpenbart at teknologi kommer til å påvirke samfunnet vårt i større grad enn noen gang før. Da er det utrolig spennende å sette preg på den fremtiden med sine egne hender.

Dette er noe alle kan gjøre i alle yrker, men det som skiller teknologer ut her er at de kan skape noe ingen andre har skapt. Som teknolog sitter du med helt blanke ark.

- Alle yrker og utdannelser påvirker fremtiden vår på sin måte. Men selv om ingen utdannelser er «unyttige», så tror jeg at alle utdannelser i fremtiden vil kreve en viss grad av teknologiforståelse.

Samfunnsvitere vil trenge kunnskap om hvordan digitale løsninger omorganiserersamfunnet. Bilmekanikere vil veldig snart måtte lære om selvkjørende biler.

Med andre ord, vi blir alle påvirket av utviklingen. Da er det også viktig at alle utdannelser henger med i utviklingen.

Teknologi er først og fremst gøy

- Jeg synes at vi ofte kommuniserer at teknologi er viktig og at norsk næringsliv trenger flere IT-hoder.

Men da synes jeg også vi kan være flinkere til å få frem at det er en utrolig spennende bransje. Teknologi er først og fremst gøy, kreativt og skapende.

Det er det som motiverer meg til å drive med det jeg gjør, mer enn noe annet, avslutter Isabelle.