Ingerid er 30 år og jobber med brukeradopsjon i kommunikasjonsløsninger for EVRY i Oslo. Frem til sommeren er hun innleid hos Statoil for å bistå dem med å få fullt utbytte av 365 fra Microsoft. Tidligere har Ingerid vært hos selskaper som TINE og OBOS og tar nå steget videre til Norges største bedrift.

- Jeg har lært mye om hvilken verdi løsningene kan bidra til om de tas i bruk i henhold til formål og hva som er riktig for selskapet. Jeg er utrolig glad for at jeg får muligheten til å ta del i Statoils 365-eventyr.

- For å kunne se det hele bildet må jeg gå ordentlig inn i bedriften og kulturen deres, rett og slett bli en del av den. Det er tusen ganger mer effektivt å flytte hit i seks måneder enn om jeg kun reiste hit et par ganger eller har møter med Statoil på Skype.

Valgte å være super-fleksibel

Etter en uke har hun kommet godt i gang. Selv om været i Stavanger er både vindfult og vått trives hun på kontoret og med de nye prosjektkollegaene.

- Det var litt rart å bare «pakke kofferten» og fly til Stavanger, men jeg tenkte samtidig at det er en kjempemulighet. Når du jobber i EVRY kan du velge om hvor fleksibel du vil være. Denne gangen valgte jeg å være super-fleksibel og gripe muligheten. På ettermiddagene går tiden litt sakte, men det er flott natur rundt Stavanger og et fint utendørs anlegg for svømming, så der henter jeg ny energi.

Blir utfordret i et større miljø

De er flere konsulenter enn Ingerid som jobber for Statoil og de kommer fra andre selskap enn EVRY.

- Det å møte andre samhandlings-konsulenter fra andre selskap enn EVRY er lærerikt. Alle er interessert i faget og sammen kan vi diskutere metodikk og fremgangsmåte som gir best resultat for Statoil og deres ansatte.

«Hva gjør du her med den utdannelsen?»

Ingerid har en bachelor fra BI i internasjonal markedsføring og en master fra Edinburgh i interkulturell og strategisk kommunikasjon. Men det var en karriere innenfor IT som lokket mest da hun skulle søke jobber.

- Man trenger folk til å lage IT-løsninger, men man trenger også de som kan lære folk å bruke dem. De jeg startet i EVRY for tre år siden ble jeg spurt «om ikke du er teknisk, hva gjør du i et IT-selskap da»?. Nå er det ingen som spør lengre. Det tror jeg er fordi IT ikke lengre bare handler om å «være teknisk». Man må ha alle typer folk i et IT-selskap, fordi det er helheten i teamet som utgjør en forskjell.