Med Hans Henrik på laget, er EVRY sikret å få en kundeservice som tar i bruk teknologi for å lage digitale fordeler for sine kunder.

- Min nåværende sjef, Odd, var en av dem jeg intervjuet i forbindelse med masteroppgaven min. Ikke bare fikk jeg et godt inntrykk av kulturen og stemningen, i EVRY, men i tillegg var Odd en utmerket rådgiver og var en medvirkende årsak til at valget ble EVRY, sier Hans Henrik.

Kunstig intelligens

Hans Henrik jobber som forretningskonsulent og har mange varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.

- Noe av det mest spennende jeg jobber med er anvendelse av kunstig intelligens, hvor EVRY blant annet jobber tett med IBM på deres kognitive plattform Watson.

- Herunder jobber jeg med å etablere et samarbeid med Universitetet i Oslo for å se på mulige samarbeidsprosjekter og generell studentinvolvering.

Løser problemene før de oppstår

- Allerede i dag brukes teknologi til å utføre repetitive oppgaver som tradisjonelt sett har vært løst av mennesker. Neste generasjon kundeservice vil bruke RPA (robotic prosess automation) og AI sammen for å kunne oppdage og løse problemene før de oppstår. 

- EVRYs kognitive kundesenter har innebygget chat-tjenester, der kunden kan snakke direkte med systemet, basert på Watson-teknologi. Denne funksjonaliteten er også inkludert i løsningen som nå tilbys markedet. Chat-bots har eksistert i mange år, det nye er at disse videreutvikles blant annet med NLP (Natural Language Processing), slik at de i større grad kan «tenke» selv uten detaljert programmering.

Personlig utvikling og karrieremuligheter

Det er ikke bare teknologien som utvikler seg. Hans Henrik har samme ambisjoner på egne vegne.

- Noe av den viktigste årsaken til at jeg valgte å begynne i EVRY er mulighetene for å utvikle meg videre. Vi har vår egen karrieremodell og den følges opp jevnlig. Det gir noe konkret å strekke seg etter. EVRY satser på utvikling av våre medarbeidere og har etablert et eget onboarding-program for alle våre nye 100 Digitale talenter. Her har vi som selv er digitale talenter fått lov til å bidra inn og sette våre spor.

- Så om du ønsker friheten til å skape din egen hverdag, i et kreativt og dynamisk miljø, kan EVRY være arbeidsplassen for deg!