- Jeg husker veldig godt da vi fikk internett hjemme. Jeg ble nysgjerrig på hvordan ting henger sammen, og fra da av brukte jeg mye tid på dataen. Jeg begynte å lage nettsider, sier Cecilie Cathrine Grimelund Snyen (30).

I dag jobber hun som utvikler og seniorkonsulent i teknologiselskapet EVRY.

- Jeg ønsker en karriere innen teknologi fordi jeg er vil være med på å skape noe. Som utvikler ser du ofte resultatet av arbeidet raskt, forteller hun.

Selv om interessen for teknologi kom tidlig for Snyen, er dette langt fra tilfellet for alle.Og det skaper hodebry for norske bedrifter.

Selskaper taper markedsandeler

Tirsdag ble Kompetansebarometeret fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) fremlagt, og kunnskapsminister Iselin Nybø (V) hadde tatt turen til EVRY i Bergen for å diskutere funnene.

Rapporten viser at 61 prosent av NHOs medlemsbedrifter oppgir å ha et udekket kompetansebehov, hvorav ni prosent opplever dette «i stor grad».

Rundt 40 prosent oppgir å ha tapt kunder eller markedsandeler som følge av mangelen på rett kompetanse.

Etterspørselen etter kompetanse synes å øke med bedriftsstørrelse, og mange har behov for ingeniører.

- Kunnskap om etablering av plattformdrevne forretningsmodeller og økosystemer, samt rådgivning og tjenester knyttet til anvendelse av skyplattformer er eksempler på tjenester som er etterspurt nå.

Det forklarer Tor-Erik Stakset, leder for EVRYs konsulentvirksomhet i Bergen.

Sammen med statsråden og NHO diskuterte han hva som kan og bør gjøres for å tette kompetansegapet.

Spill øker kvinneandelen

Ett viktig poeng er å bidra til å rekruttere flere kvinner inn i teknologibransjen.

- Vi må rekruttere fra hele befolkningen, sa Nybø om problemstillingen til NRK Hordaland i etterkant av besøket hos EVRY.

- Vi er et likestilt samfunn, men arbeidsmarkedet og studiemarkedet er overraskende kjønnsdelt. Digitaliseringen er over oss i hele samfunnet. De som kan digitalisering har makt og definerer samfunnet. Det er et demokratisk problem hvis det bare er menn som kan dette, utdypet hun.

Statsråden la til at hun blant annet er positiv til nye og spillbaserte rekrutteringsmetoder som et ledd i en mer kjønnsnøytral rekruttering til en mannsdominert bransje.

Siden EVRY tok dette i bruk, har kvinneandelen i selskapet økt fra 25 til 40 prosent blant nyutdannede.

Utvikler Cathrine Grimelund Snyen mener det er viktig å synliggjøre mulighetene som finnes med en teknologiutdanning.

- Mange, både jenter og gutter, vet kanskje ikke at de kan bruke sine kreative evner gjennom for eksempel programmering, tror hun.