– Som ung var jeg livredd for å velge feil utdannelse, men i dag ser jeg at frykten var ubegrunnet. Siden industrier smelter sammen skapes det et behov for ulike utdannelser og en tverrfaglig tilnærming, sier Tone-Marie Wahlstrøm, leder for Innovation Hub i EVRY.

Avdelingen som ble etablert i 2016, arbeidet blant annet med utvikling og realisering av fremtidens bank- og finanstjenester.

– Tradisjonelt sett har innovasjonsmiljøer hentet medarbeidere med utdannelse innen forretningsutvikling, økonomi, finans og IT. Her fokuserer vi på tverrfaglighet og har i tillegg medarbeidere med utdannelse innen globale studier, psykologi, juss, historie, utvikling og design. Behovet for en tverrfaglig tilnærming gjør at spektret av relevante utdanninger blir mye større, sier Wahlstrøm.

Tverrfaglig tilnærming til disruptiv innovasjon

Innovation Hub fokuserer hovedsakelig på disruptiv innovasjon og ser ofte etter kompetanse som går på tvers av flere fagområder.

– Selv om det er viktig med en god utdannelse, handler det like mye om personlige egenskaper som kan være med på å forme nye produkter og tjenester. Uten et tverrfaglig team greier vi ikke å lage tjenester som treffer det folk vil ha i fremtiden, sier hun og tilføyer:

– Skal du lage nye banktjenester kan du ikke bare snakke med dem som jobber i næringen, de forstår nødvendigvis ikke hva forbrukerne vil ha.

Avdelingen jobber derfor mye med å kartlegge hva markedet og forbrukerne faktisk ønsker.

– Vi involverer blant annet kundens kunder for å kartlegge interessen for ulike konsepter. På bakgrunn av resultatene kaster vi ball og visualiserer ulike konsepter som senere utvikles til prototyper. En ting er innsikt i markedet, men en annen sak er hvordan produkter skal se ut. Det kan være smertefullt å innse at markedet vil ha noen helt annet enn hva som leveres, sier Wahlstrøm.

Hun forteller om en hverdag preget av kunnskapsdeling, kreativt arbeidet i workshops og et miljø som krever tverrfaglig forståelse.

– Det handler ikke bare om utdannelse, men om personlig egenskaper og evnen til å samarbeide på tvers av fagene. Det viktigste er at vi tilrettelegger for at alle skal jobbe sammen og bli trygge på sitt eget fag. Dette gjør mulighetsrommet for en karriere innen IT større enn noen sinne fordi vi ser ikke bare etter ingeniører, men har et mye større behov for faglig bredde, sier hun.

Egenskapene du bør ha for å jobbe med innovasjon

Wahlstrøm peker på primært fem egenskaper som Evry ser etter hos de som vil jobbe med innovasjon.

  Selvmotiverte: Hos oss er det viktig å kunne sette egne mål og la seg motivere til å nå disse.
  Optimistiske: Alt kan løses. Vi ser alltid positivt på problemstillinger og blir sterkere av motgang.
  Målbevisste: Vi setter konkrete mål og jobber målrettet for å nå disse.
  Kreative: Vi jobber mye i team og er avhengig av å ha en kreativ tilnærming til problemstillinger.
  Læringsvillige: Evnen til å lære blir stadig viktigere. Her blir man aldri utlært og det er alltid nye fagområder å sette seg inn i.

Må kunne se det store bildet

Wahlstrøm beskriver de ansatte i avdelingen som selvmotiverte, optimistiske, omgjengelige og målbevisste.

– Vi jobber med entreprenørskap og tørr å stille vanskelig spørsmål til løsningene. Jeg tror evnen til å snakke med alle typer mennesker er en viktig egenskap. Vi har alle dette i oss, men her blir man motivert til å utvikle slike egenskaper, sier hun og konkluderer:

– Nysgjerrighet og Interesse for teknologiske endringer er en forutsetning. I tillegg er det viktig å kunne tilegne seg kunnskap som gjør at du ser det store bildet. Det handler om å konkretisere kunnskap, ikke å gjenta «buzzwords».

Fra internasjonal politikk til forretningsutvikling

Det kreative miljøet tiltrekker seg medarbeidere fra hele verden, deriblant russiske Angelina Kochegura.

– Jeg har alltid vært fascinert av teknologiselskaper som Netflix, Spotify, Facebook og Google som fundamentalt har endret flere industrier. Jeg ønsket å finne ut hvordan jeg kunne få jobb i slike selskaper og så at stikkordene «konseptutvikling» og «design thinking» dukket opp i stillingsannonser. Det var gjennom slike søkeord at jeg oppdaget Innovation Hub, sier Kochegura, som har jobbet litt over et år som juniorkonsulent i avdelingen.

Kochegura er utdannet innen internasjonale relasjoner og verdensøkonomi, og jobber i dag med utviklingen av fremtidens mobile bankløsninger.

– Jeg synes det er spennende og utfordrende med friheten i avdelingen. Miljøet medfører mye ansvar og det handler om å fullføre det man starter. Her har alle muligheter til å vokse som profesjonelle forretningsutviklere, avslutter hun.