Tolletaten

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Ønsker du å gjøre en god jobb for samfunnet og å bidra til fellesskapet? Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter.

Tolletaten beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter. Etaten har to hovedoppgaver. Den ene er å innkreve avgifter og toll til finasiering av velferdssamfunnet. Økonomisk kontroll og bekjempelse av kriminalitet hører til denne oppgaven. Den andre hovedoppgaven er å bruke vår unike førstelinjeposisjon på grensen til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer.

Tolletaten er en organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning bestående av seks tollregioner. Vi rapporterer til Finansdepartementet.

 

Les mer om Tolletaten
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Tolletaten

Vil du vere med og utvikle tollaboratoriet?       Vi ønskjer å styrkje oss når det gjeld kvalitetssikring, og ser etter ein kvalitetsleiar med god kjennskap til laboratoriearbeid og akkrediteringsstandarden ISO 17025. Som medarbeidar ved tollaboratoriet vil du delta i det daglege analysearbeidet, utvikle metodar, vare fagleg rådgivar og gi brukarstøtte. Du vil arbeide tett mot kundane og kollegaene til laboratoriet.      Arbeidsoppgåver:    ansvar for akkrediteringa i samsvar med ISO 17025  gjennomføring av internrevisjonar og ansvar for avvikshandtering, dokumentasjon etc.  prøveopparbeiding og analysering av prøvar som blir sende til laboratoriet  diverse laboratoriearbeid  metode- og instrumentansvar  særleg ansvar for å støtte etaten når det gjeld spektroskopiske metodar    Kvalifikasjonar:    master i kjemi, helst analytisk kjemi  minst tre års arbeidserfaring frå eit akkreditert (eller tilsvarande) laboratorium  erfaring med kvalitetssikringsarbeid i samsvar med ISO 17025 (GxP eller 15189 kan vurderast)  fordel med erfaring med spektroskopiske metodar, spesielt Raman og FTIR  kjennskap til LIMS-system  kjennskap til kromatografi og kromatografidatasystem  førarkort klasse B  god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk    Søkjarar med utdanning frå utlandet må leggje ved dokumentasjon på at utdanninga er godkjend i Noreg.    Tolletaten nyttar saksbehandlings- og arkivsystemet 360. Det er ønskjeleg med kjennskap til dette eller tilsvarande system.       Vi ser etter deg som:   trivst med praktisk laboratoriearbeid i kombinasjon med kvalitetsarbeid og dokumentasjon  er kvalitetsbevisst og nøyaktig  er ein god lagspelar og evnar å jobbe systematisk   er effektiv og løysingsorientert  er sjølvstendig og fleksibel med evne til å fremje samarbeid og skape felles fagleg forståing    Vi legg stor vekt på personlege eigenskapar.      Vi tilbyr    ein spennande jobb i eit triveleg arbeidsmiljø  utfordrande arbeidsoppgåver  gode høve til å utvikle seg fagleg  lønn som overingeniør eller senioringeniør etter Statens regulativ, 550 000 - 650 000 kroner (for spesielt kvalifiserte søkjarar kan høgare lønn vurderast)   fleksitidsordningar  gode pensjons-, forsikrings- og låneordningar i Statens pensjonskasse     Vi nyttar SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidatar. Den som blir tilsett, må kunne tryggleiksklarerast for graden hemmeleg.       Tollaboratoriet er ein eigen seksjon i Tolldirektoratet. Laboratoriet utfører analysar av narkotika, drivstoff, høgavgiftsvarer, næringsmiddel og andre varer på oppdrag frå tollregionane i Noreg. Laboratoriet er godt utstyrt for kromatografiske analysar (GC-MS, GC-FID, HPLC og LC-HRMS) og har òg utstyr for ei rekkje andre teknikkar (FTIR, Raman, Kjeldahl, tettleik og ICP). Oppgåvene til tollaboratoriet spenner frå reine rutineanalysar til forskingsprega arbeid. Tollaboratoriet er akkreditert i samsvar med ISO 17025. Laboratoriet ligg i nye lokale på Helsfyr i Oslo.    Ønskjer du nærmare informasjon om stillinga, kan du kontakte underdirektør Arnvid Gunnar Lie på telefon 980 19 032 eller overingeniør Siv Marie Engen på telefon 913 10 721. Meir informasjon om å jobbe i Tolletaten finn du på www.toll.no/jobb. 
09.06.2019 Oslo

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Rådgiver Tolldirektoratet

Filmer

Vil du blir en samfunnsbeskytter? Tolletaten søker aspiranter!

Fakta om Tolletaten

Adresse

Schweigaards gate 15'
Pb. 8122 Dep
0032 Oslo