<  
>  

Tolletaten

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Ønsker du å gjøre en god jobb for samfunnet og å bidra til fellesskapet? Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter.

Tolletaten beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter. Etaten har to hovedoppgaver. Den ene er å innkreve avgifter og toll til finasiering av velferdssamfunnet. Økonomisk kontroll og bekjempelse av kriminalitet hører til denne oppgaven. Den andre hovedoppgaven er å bruke vår unike førstelinjeposisjon på grensen til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer.

Tolletaten er en organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning bestående av seks tollregioner. Vi rapporterer til Finansdepartementet.

 

Fakta om Tolletaten
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Etablert år
1974
Se alle fakta
Jobbmuligheter i Tolletaten
Jobbmuligheter i Tolletaten

Tolletaten - din nye arbeidsplass?

Er du opptatt av samfunnssikkerhet og ønsker å bidra til å beskytte fellesskapet? Vi tilbyr spennende og krevende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring!

Hos oss får du mulighet til å kombinere ditt fagfelt med spennende samfunnsoppgaver. Du kan blant annet jobbe som:

 • toller (vi tilbyr lønn under utdanning)
 • jurist
 • økonom
 • samfunnsviter
 • informasjonsteknolog
 • naturviter 

Varierte oppgaver

Vi har utfordrende og varierte oppgaver, og trenger både deg som er nyutdannet og deg som har mye erfaring. Kanskje ønsker du å jobbe med etterretningsarbeid, bekjempelse av grensekriminalitet eller svart økonomi? Eller hva med å få internasjonal erfaring? Hos oss kan du også påvirke og utvikle lov og regelverk innenfor etatens arbeidsområder.

Samarbeid og ansvar

Som ansatt hos oss vil du komme i kontakt med mange ulike brukergrupper, fra privatpersoner til multinasjonale selskaper. Gjennom samarbeid med dyktige kollegaer får du satt din kompetanse ut i praksis. Viser du stor interesse og oppnår gode resultater, vil du raskt oppleve å få mye ansvar innen ditt arbeidsområde.  

Både direktoratet og regionene trenger ansatte med riktig kompetanse i forhold til etatens utfordringer og oppgaver. Et godt arbeidsmiljø og en dynamisk organisasjonskultur er nødvendig for å oppnå resultater og for å skape et godt omdømme for etaten. Vi trenger medarbeidere innen områder som IT, HR og virksomhetsstyring. Vi trenger dyktige økonomer, jurister og samfunnsvitere - og vi trenger både deg som er nyutdannet, og deg som har mye erfaring!

Hvorfor jobbe i Tolletaten?

Tolletaten tilbyr en jobb med mening. Her bruker du fagkunnskapene dine til spennende samfunnsoppgaver.

Tolletaten består av over 1600 medarbeidere med veldig forskjellig bakgrunn. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Hos oss finner du blant annet tollere, samfunnsvitere, jurister, lærere og økonomer.

Våre medarbeidere har varierte arbeidsoppgaver. Noen jobber med å legge til rette for norsk næringsliv og internasjonal handel, andre utvikler lover og regler. Vi har også medarbeidere som driver etterretnings- og kontrollarbeid for å bekjempe svart økonomi og grensekriminalitet. I tillegg utvikler og drifter vi store IT-systemer og har et eget laboratorium. En jobb i Tolletaten innebærer kontakt med mange ulike brukergrupper i et tverrfaglig arbeidsmiljø.

Du finner oss fra Storskog i nord til Kristiansand i sør.

Hos oss får du:

 • gode faglige utviklingsmuligheter innenfor spennende arbeidsområder
 • en arbeidsplass med dyktige medarbeidere og svært engasjerte kollegaer
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og treningsfasiliteter
 • tilrettelegging av arbeidsplassen ved behov.


I vår medarbeiderundersøkelse sier tre av fire at de opplever å ha en spennende jobb. Det er vi stolte av!

Vil DU bli med på laget? Dette er viktig for oss.

Avhengig av stilling vil ulike kvalifikasjoner og egenskaper bli vektlagt. Men generelt ser vi etter kandidater som er:

Motivert for en stilling i Tolletaten
Vi får mange kvalifiserte søkere til våre stillinger, derfor er det viktig for oss å vite hvorfor du ønsker å jobbe hos oss. Tolletaten ønsker medarbeidere som er motivert for en jobb hos nettopp oss.

Mål- og resultatorientert
Tolletaten har en kultur som kjennetegnes av gode resultater, kompetanse og vilje til å gjøre en god jobb for samfunnet. Derfor er det viktig at du kan og vil bidra til å opprettholde en slik kultur.

Utviklingsorientert
Det er et viktig mål for oss å være en kompetanseetat. Vi forventer derfor at du har fokus på utvikling og å dele kunnskap.

Har integritet
Tolletaten er avhengig av tillit fra samfunnet. For at vi skal opprettholde vår tillit er vi avhengig av medarbeidere som løser etatens oppgaver på en etisk forsvarlig måte.

Er inkluderende
Hos oss ønsker vi å ha et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde og en kultur som preges av inkludering, likeverd og mangfold. Alle medarbeiderne i Tolletaten bidrar til dette, det er deg det kommer an på.

Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede

Som nyutdannet hos oss får du gjennom samarbeid med dyktige kollegaer erfaring i hvordan din teoretiske kompetanse kan omgjøres til praksis. Du som viser stor interesse for arbeidet og oppnår gode resultater vil raskt oppleve å få mye ansvar innenfor eget fagområde.

Bli kjent med oss

Bildegalleri

Kontaktperson

Rådgiver Tolldirektoratet

Filmer

Vil du blir en samfunnsbeskytter? Tolletaten søker aspiranter!
Jobbmuligheter (65)

Fakta om Tolletaten

Adresse

Schweigaards gate 15'
Pb. 8122 Dep
0032 Oslo