Tolletaten

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Ønsker du å gjøre en god jobb for samfunnet og å bidra til fellesskapet? Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter.

Tolletaten beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter. Etaten har to hovedoppgaver. Den ene er å innkreve avgifter og toll til finasiering av velferdssamfunnet. Økonomisk kontroll og bekjempelse av kriminalitet hører til denne oppgaven. Den andre hovedoppgaven er å bruke vår unike førstelinjeposisjon på grensen til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer.

Tolletaten er en organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning bestående av seks tollregioner. Vi rapporterer til Finansdepartementet.

 

Les mer
Fakta om Tolletaten
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Etablert år
1974
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Tolletaten

Vil du være med å utvikle Tollaboratoriet? Vi ønsker å styrke teamet innen kvalitetssikring, og ser etter en kvalitetsleder med god kjennskap til laboratoriearbeid og akkrediteringsstandarden ISO 17025. Som medarbeider ved Tollaboratoriet vil du delta i det daglige analysearbeidet, utvikle metoder, være faglig rådgiver og brukerstøtte. Du vil arbeide tett mot laboratoriets kunder og kolleger. Arbeidsoppgaver: ansvar for akkrediteringen iht. ISO 17025 gjennomføre internrevisjoner, ha ansvar for avvikshåndtering, dokumentasjon etc. prøveopparbeiding og analyse av prøver som sendes til laboratoriet forefallende laboratoriearbeid metode- og instrumentansvar Kvalifikasjoner: master i kjemi, fortrinnsvis analytisk kjemi, men annen relevant master kan også vurderes minimum to års arbeidserfaring fra et akkreditert laboratorium iht. ISO 17025 (GxP eller 15189 kan vurderes) erfaring med kvalitetssikringsarbeid ut over metode og prosedyreskriving (f.eks revisjoner) iht. ISO 17025 (GxP eller 15189 kan vurderes) erfaring med kromatografi og kromatografidatasystemer førerkort klasse B god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne Det er ønskelig med: kjennskap til LIMS-systemer kjennskap til saksbehandlings- og arkivsystemet 360 eller tilsvarende systemer Søkere med utdanning fra utlandet må legge ved dokumentasjon på at utdanningen er godkjent i Norge. Vi ser etter deg som: trives med praktisk laboratoriearbeid i kombinasjon med kvalitetsarbeid og dokumentasjon er kvalitetsbevisst og nøyaktig er en god lagspiller og evner å jobbe systematisk effektiv og løsningsorientert er selvstendig og fleksibel, med evne til å fremme samarbeid og skape felles faglig forståelse Personlig egnethet vil vektlegges sterkt. Vi tilbyr: en spennende jobb i et trivelig arbeidsmiljø utfordrende arbeidsoppgaver gode muligheter for faglig utvikling lønn som overingeniør eller senioringeniør iht. statens regulativ (550.000 – 650.000). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. fleksitidsordninger gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse   Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for graden «Hemmelig».   Tollaboratoriet er en egen seksjon i Tolldirektoratet. Laboratoriet utfører analyser av narkotika, drivstoff, høyavgiftsvarer, næringsmidler og andre varer på oppdrag fra tollregionene i Norge. Laboratoriet er godt utstyrt for kromatografiske analyser (GC-MS, GC-FID, HPLC, LC-HRMS) samt utstyr for en rekke andre teknikker (FTIR, Raman, Kjeldahl, tetthet, ICP). Tollaboratoriets oppgaver spenner fra rene rutineanalyser til forskningspregede oppgaver. Tollaboratoriet er akkreditert iht. ISO 17025. Laboratoriet er plassert i nye lokaler på Helsfyr i Oslo.   Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte underdirektør Arnvid Gunnar Lie på telefon 98019032 eller overingeniør Siv Marie Engen på telefon 91310721. For mer informasjon om jobb i Tolletaten se www. toll.no/jobb   Søknadsfristen er 19.08.2019 Stillingsnummer: 18/2019
19.08.2019 Oslo
Er du samfunnsengasjert og god på sosiale medier?   Vi søker etter en faglig sterk SoMe-ansvarlig som brenner for å fortelle gode og viktige historier gjennom tekst, video og bilder i Tolletatens kanaler. SoMe er et satsningsområde som vil bli prioritert i kommunikasjonsarbeidet, og du vil bli ansvarlig for denne utviklingen.   Stillingen er plassert i Tolletatens kommunikasjonsenhet i Oslo, og du vil ha en viktig rolle i utvikling, gjennomføring og måling av SoMe-satsingen. Selv om arbeidsplassen din til daglig vil være i Oslo, må du være forberedt på reising i jobben. Vi ser etter deg som kan finne og formidle de gode historiene ute i vår organisasjon over hele landet.   Tolletaten har mange målgrupper for sin kommunikasjon, blant annet næringslivet, reisende, unge mennesker, beslutningstagere, myndigheter m.fl. Det å opprette og utvikle kommunikasjon med disse målgruppene i sosiale medier vil ligge til dine arbeidsoppgaver. Vi ser etter deg som har bred erfaring med å kommunisere strategisk i sosiale medier og trives med å jobbe selvstendig. Du kjenner godt til alle de store plattformene og er god på video og foto. Du ønsker hele tiden å optimalisere og videreutvikle Tolletatens innhold i sosiale medier og bidrar med høy kvalitet på leveransene.   Sentrale arbeidsområder: videreutvikle Tolletaten innen SoMe produsere innhold til Tolletatens digitale kanaler, inkludert fotografering, videoproduksjon og redigering publisere, monitorere og analysere vår aktivitet i sosiale medier være kommunikasjonsfaglig rådgiver for etaten innen SoMe mediehåndtering og PR arbeid (inngår i etatens pressevaktordning) krisekommunikasjon innen SoMe Kvalifikasjonskrav: relevant bachelorgrad. Lang relevant arbeidserfaring fra tilsvarende stilling kan delvis kompensere for utdanningskravet. meget god kompetanse på digital innholdsproduksjon til ulike sosiale medier erfaring med redigering og bearbeiding av film og bilder til ulike sosiale medier en god historieforteller med stor kanalforståelse kunne analysere, rapportere og formidle resultater fra sosiale medier god medieforståelse relatert til PR, mediehåndtering og krisekommunikasjon svært gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig du er god på relasjoner slik at du lett kan bygge nettverk internt og eksternt det er en fordel om du har førerkort klasse B Vi tilbyr: spennende arbeidsoppgaver i en kommunikasjonsavdeling i stor utvikling godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere stillingen lønnes som rådgiver, kr 550 000 – 700 000 For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden arbeidssted sentralt i Oslo sentrum   Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.   Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov.   I kommunikasjonsenheten er det i dag ni personer, som jobber målrettet og systematisk med intern og ekstern kommunikasjon. Kommunikasjon er et satsningsområde i Tolletaten og vi har god forankring i ledelsen. Vi har ansvaret for Tolletatens digitale kommunikasjonskanaler og støtter hele organisasjonen med kommunikasjonsfaglig rådgivning.   For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Kim Gulbrandsen på telefon 47 45 88 34 eller sende mail til rekruttering@toll.no   For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb   Søknadsfristen er: 28.08.2019 Stillingsnummer: 23/2019
28.08.2019 Oslo
Vil du være med på å forme hvordan teknologi kan understøtte Tolletatens samfunnsoppdrag? Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. De kommende årene står samfunnet overfor en sterk vekst i mengden varer som passerer Norges grenser. Tolletaten gjennomfører en omfattende modernisering med digitale løsninger for å møte morgendagens utfordringer. Vi skal etablere nye digitale og brukervennlige kanaler mot næringslivet, private og offentlige myndigheter. Målet er å støtte næringslivets behov for en effektiv vareførsel og like konkurransevilkår og gjøre det «lett å gjøre rett» for våre brukere. Samtidig er det et mål om å øke treffsikkerheten i kontrollen innen både vareførselen til og fra Norge, og kontrollen med reisende og transportmidler. Vi søker etter en teknisk løsningsarkitekt som kan bidra til å forme hvordan vi best skal utnytte teknologi til å understøtte vårt samfunnsoppdrag. Stillingen er plassert i systemseksjonen i Tolldirektoratets IT-avdeling. Arkitektur i tolletaten Vi har etablert en smidig gjennomføringsmodell og kontinuerlige leveranser. Utvikling gjøres i tverrfaglige team som består av utviklere, arkitekter, driftere og produkteiere og andre domeneeksperter. Du vil tilhøre et av teamene, samtidig som du inngår i et tverrgående arkitekturteam. Arkitekturteamet vedlikeholder vårt tekniske målbilde, referansearkitektur og arkitekturprinsipper og sikrer at helheten blir ivaretatt ved arkitekturvalg. Egenutviklede mikrotjenester er i dag basert på Java og Spring Boot, og bygget på åpen kildekoderammeverk. Front-end utvikles i React. For å håndtere varestrømmen, er det etablert en hendelsesbasert arkitektur med asynkrone tjenester. For stordataanalyse bruker vi Apache Hadoop og Spark.   Hos oss vil du: inngå i et tverrfaglig miljø som jobber sammen for å gi brukerne våre størst mulig nytteverdi være med å utforme fremtidsrettede referansearkitekturer som adresserer virksomhetens teknologiske utfordringer og muligheter delta aktivt i utviklingsaktiviteter fra idé til innføring, gjerne også som utvikler mulighet til å påvirke fremtidige teknologivalg ha mulighet for å veksle mellom å jobbe overordnet med referansearkitektur og tekniske målbilder og inn i prosjekt- eller forvaltningsteam   Vi ser etter deg som: har en evne til å forstå tekniske problemstillinger, virksomhetens behov og brukernes perspektiver kan formidle målbilder og arkitekturvalg til teknologer, beslutningstakere og sluttbrukere evner å ta et helhetlig ansvar og arbeider metodisk for å oppnå resultater er fremoverlent og kan lede og få med deg andre er sulten på å lære ny teknologi og vurdere teknologiens nytteverdi for vårt samfunnsoppdrag   Kvalifikasjoner: høyere relevant utdannelse på mastergradsnivå. Lang relevant arbeidserfaring og stor faglig bredde kan kompensere for kravet om master minst 5 års erfaring som teknisk løsningsarkitekt, ledende utvikler eller tilsvarende erfaring med mikrotjenester erfaring med smidige utviklingsmetoder erfaring med tjenesteorientert arkitektur basert på Java og Open-Source god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk   Vi tilbyr: lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver, 673 800 - 837 200 kr pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. mulighet til faglig utvikling og kursing utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø med mulighet til å påvirke Tolletatens fremtidige teknologivalg godt kollegialt og sosialt miljø gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse gode arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden.   I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift. Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi varsler deg om reservasjonen ikke tas til følge.  Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.   For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte underdirektør Annette Ommundsen 97 03 62 45 (aomm@toll.no) eller kontorsjef Terje Tvete 91 82 15 63 (tstv@toll.no).   Søknadsfrist er 16.09.2019. Stillingsnummer 25/2019  
16.09.2019 Oslo
Vil du være med å videreutvikle testfaget i en etat i endring? Tolletaten er inne i en betydelig utvikling hvor digitalisering er et sentralt strategisk virkemiddel. Nye digitale kanaler er under etablering mot næringslivet, private og offentlige myndigheter, og flere store nye IT-utviklingsprosjekter er igangsatt. Blant annet satser etaten stort på avanserte digitale løsninger innen etterretning og analyse av store datamengder for å drive smartere og mer effektiv kontroll. Vi søker en erfaren testleder som brenner for test og kan sørge for å videreutvikle testområdet. Stillingen er plassert i systemseksjonen i Tolldirektoratets IT-avdeling. Test i tolletaten Tolletaten har endret arbeidsform fra fossefallsbaserte leveranser til kontinuerlige leveranser og smidig gjennomføringsmetode. Utviklingen gjøres i tverrfaglige devops baserte team. Ny utviklingsmetode endrer også måten vi planlegger og gjennomfører test. Test og kvalitetssikring har blitt en integrert del av utviklingsprosessen. Utstrakt automatisering av test en forutsetning for å sikre en hyppig leveransetakt. Samtidig har vi som en konsekvens av personvernforordningen (GDPR), etablert en anonymiseringsløsning slik at test kan utføres på anonymiserte og syntetiske testdata. Vi søker deg som kan være ansvarlig for å fortsette utviklingen av våre testprosesser samt være pådriveren for videreutvikling av anonymiseringsløsningen.   Hos oss vil du: få stor påvirkningsmulighet innen testområdet og mulighet for å påvirke egen rolle ha mulighet for å veksle mellom fagutvikling og arbeid i prosjekt og/eller forvaltningsteam ha ansvaret for å drive arbeidet med å videreutvikle testprosessen, rutiner, retningslinjer og malverk veilede og bidra til kompetanseheving innenfor risikobasert test og testautomatisering delta i tverretatlig testsamarbeid ha eierskap til etatens strategi og retningslinjer for testdata være systemeier for anonymiserings løsningen   Vi ser etter deg som: er løsningsorientert, strukturert og trives med å drive prosesser er god med mennesker, har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er engasjert og initiativrik, får ting til å skje og liker å ta ansvar evner å gi retning og motivasjon og bygge et godt fagmiljø bygger nyttige nettverk og er i stand til å bruke dem til å nå mål   Kvalifikasjoner: utdanning innen IT fra høyskole/universitet bachelor eller høyere, minimum 5 års erfaring med test og testledelse sertifisering som ISTQB eller ISEB Foundation erfaring fra systemutviklingsprosjekter, gjerne både som tester og testleder erfaring med bruk av testverktøy erfaring fra automatisert testing meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk   Vi tilbyr: stillingen plasseres i statens lønnsregulativ som seniorrådgiver, 679 000 – 813 400, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. mulighet til faglig utvikling og kursing utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø godt kollegialt og sosialt miljø gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse gode arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden i løpet av høsten flytter Tolldirektoratet inn i nyoppussede lokaler i Tollbugata 1, Oslo   I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov. Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.   For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte underdirektør Annette Ommundsen, 97 03 62 45 (aomm@toll.no) eller kontorsjef Terje Tvete 91 82 15 63 (tstv@toll.no).   Søknadsfristen er: 16.09.2019 Stillingsnummer: 27/2019  
16.09.2019 Oslo
Vil du være med på å utvikle fremtidens IT-løsninger for en etat i endring?   Behovet for vårt samfunnsoppdrag øker Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger samtidig til rette for effektiv vareflyt inn og ut av landet. De kommende årene står vi overfor en sterk vekst i mengden varer som passerer Norges grenser. Vi fornyer mange av våre løsninger og etablerer nye digitale og brukervennlige kanaler mot næringslivet, private og offentlige myndigheter. Vi skal effektivisere og bidra til å kontrollere på hensiktsmessige stadier i vareførselen ved å utvide informasjonsfangsten og utvikle og automatisere metodikk for å vurdere alle varestrømmer. Målet er å gjøre det «lett å gjøre rett» for våre brukere med fremtidsrettede teknologivalg. Elektronisk tilstedeværelse - løsning for kjøretøy- og kjennemerkegjenkjenning (ANPR) Tolletaten er ferd med å rulle ut en ny løsning for automatisk gjenkjenning av registreringsskilt langs grensen og på ferjeterminaler, og i den forbindelse etablerer vi et nytt forvaltningsteam for å kunne drifte og forvalte løsningen. Som tjenesteansvarlig for ANPR vil du være den i avdelingen som sørger for at ANPR fungerer med tilhørende integrasjoner i henhold til avtalt tjenestenivå. Dette innebærer blant annet kontakt med brukere, systemeier, følge opp driften, videre utbygging og videreutvikling av tjenesten samt utstrakt leverandør- og kundekontakt.   Arbeidsoppgaver: dialog med kunden (systemeier/produkteier) for å følge opp, forstå og oversette kundekrav til aktivitet ansvar for håndtering av alle endringer, feil og prioriteringer knyttet til tjenestene ansvarlig for måling, rapportering og identifisering av forbedringsmuligheter for tjenesten ansvar for operativ leverandørstyring, dialog og avtalehåndtering mot ekstern leverandør oppfølging og koordinering av tjenesteleveransen til eksterne kunder som Statens Vegvesen operativ og merkantil oppfølging av eksterne leverandører og inngåtte avtaler   Vi ser etter deg som: har evne til å forstå tekniske problemstillinger, virksomhetens behov og brukernes perspektiver er kvalitets- og resultatorientert liker å jobbe i team, og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner   Kvalifikasjoner: fullført master- eller bachelorgrad innen IT eller andre nærliggende fag. Spesielt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. erfaring med offentlige anskaffelser og leverandør- og kontraktoppfølging god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og muntlig engelsk erfaring fra drift, support og forvaltning av IT-løsninger i større organisasjoner interesse for og erfaring med smidige metodikker som Scrum eller Kanban kjennskap til tjenesteorientert arkitektur kjennskap til ITIL   Vi tilbyr: lønn som rådgiver/seniorrådgiver etter statens regulativ kr 499 600 –704 800 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. mulighet til faglig utvikling og jobbe med spennende teknologi utfordrende oppgaver i et innovativt fagmiljø gode kollegaer og et sosialt miljø sentral beliggenhet rett ved Oslo S gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden   I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift. Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.   For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte underdirektør Morten Karterud tlf 959 19 693 (moka@toll.no) eller fungerende tjenesteansvarlig ANPR Sigurd Eritsland (siei@toll.no) tlf 930 99 192.   Søknadsfristen er 16.09.2019. Stillingsnummer 26/2019  
16.09.2019 Oslo
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Rekrutteringskalender

  • AUG 19
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Rådgiver Tolldirektoratet

Filmer

Vil du blir en samfunnsbeskytter? Tolletaten søker aspiranter!

Fakta om Tolletaten

Adresse

Schweigaards gate 15'
Pb. 8122 Dep
0032 Oslo