<  
>  

Tolletaten

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Ønsker du å gjøre en god jobb for samfunnet og å bidra til fellesskapet? Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter.

Tolletaten beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter. Etaten har to hovedoppgaver. Den ene er å innkreve avgifter og toll til finasiering av velferdssamfunnet. Økonomisk kontroll og bekjempelse av kriminalitet hører til denne oppgaven. Den andre hovedoppgaven er å bruke vår unike førstelinjeposisjon på grensen til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer.

Tolletaten er en organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning bestående av seks tollregioner. Vi rapporterer til Finansdepartementet.

 

Les mer
Fakta om Tolletaten
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Etablert år
1974
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Tolletaten

Har du god økonomiforståelse og ønsker arbeide med offentlige anskaffelser og kontraktsforvaltning i en etat med viktige samfunnsoppgaver?   Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten er i ferd med å ferdigstille en omorganiseringsprosess. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.     I administrasjonsdivisjonen er det en nyopprettet anskaffelsesavdeling som vil få ansvaret for tolletatens vare- og tjenesteanskaffelser med porteføljeforvaltning, samt oppfølging av strategiske samarbeidsavtaler. Avdelingen skal sørge for at disse blir gjennomført i samsvar med vårt samfunnsoppdrag samt gjeldende lover og bestemmelser.    Som innkjøper i anskaffelsesavdelingen vil du jobbe med gjennomføring og forvaltning av sentrale rammeavtaler og kontrakter for hele etaten. Anskaffelsesavdelingen ledes av en avdelingsdirektør, og består til sammen av 8-9 årsverk.   Sentrale arbeidsoppgaver vil være: gjennomføring av anbudskonkurranser og implementering av rammeavtaler og kontrakter forvaltning av inngåtte avtaler og kontrakter anskaffelsesfaglig rådgivning, veiledning og støtte til fagdivisjoner i tolletaten yte anskaffelsesfaglig bistand og støtte i ulike eiendomsprosjekter bidra aktivt i å videreutvikle anskaffelsesfunksjonen i tolletaten   Det er nødvendig at du har: mastergrad innenfor økonomiske fag. Bachelorgrad innenfor økonomiske fag med særlig relevant og egnet offentlig anskaffelseserfaring kan kompensere for utdanningskravet minimum 5 års relevant erfaring fra offentlig anskaffelsesarbeid, herav 2 års relevant erfaring med offentlige IT-anskaffelser god kunnskap om det offentlige anskaffelsesregelverket erfaring med databehandleravtaler   svært gode IT-kunnskaper, deriblant inngående kunnskap og bruk av Excel og andre Office produkter god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk   Personlige egenskaper: du liker å arbeide i team, både i egen avdeling og på tvers av enheter i organisasjonen du er relasjonsskapende du er initiativrik, løsningsorientert og har høy gjennomføringsevne du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner du er strukturert, nøyaktig og analytisk   Vi kan tilby deg: utfordrende og varierte oppgaver i en organisasjon med viktige samfunnsoppgaver et positivt og inspirerende arbeidsmiljø fleksibel arbeidstidsordning med mulighet for trening i arbeidstiden sentral arbeidsplass i nyoppussede lokaler i Oslo sentrum gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse lønn som seniorrådgiver, kr 700.000,- - 850.000,-, avhengig av kvalifikasjoner Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.   Inkludering og mangfold. I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.  For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte underdirektør Semming Bråthen, telefon 905 99 154, eller faggruppeleder anskaffelser Dag Sverdrup, telefon 959 42 930. For ytterligere informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb 
05.10.2020 Oslo
Har du god kunnskap om GDPR og databehandleravtaler og ønsker arbeide med offentlige anskaffelser i en etat med viktige samfunnsoppgaver? Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten er i ferd med å ferdigstille en omorganiseringsprosess. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.    I administrasjonsdivisjonen er det en nyopprettet anskaffelsesavdeling som vil få ansvaret for tolletatens vare- og tjenesteanskaffelser med porteføljeforvaltning, samt oppfølging av strategiske samarbeidsavtaler. Avdelingen skal sørge for at disse blir gjennomført i samsvar med vårt samfunnsoppdrag og samt gjeldende lover og bestemmelser.    Vi ser nå etter en innkjøper med juridisk bakgrunn som ønsker å arbeide med offentlige anskaffelser og kontraktsforvaltning i en etat med viktige samfunnsoppgaver.  Som innkjøper hos oss vil du jobbe med gjennomføring og forvaltning av sentrale rammeavtaler og kontrakter for hele etaten. Du vil være vår fagperson når det kommer til GDPR og databehandleravtaler. Anskaffelsesavdelingen ledes av en avdelingsdirektør, og består til sammen av 8-9 årsverk.   Sentrale arbeidsoppgaver vil være: gjennomføring av anbudskonkurranser og implementering av rammeavtaler og kontrakter forvaltning av inngåtte avtaler og kontrakter anskaffelsesfaglig rådgivning, veiledning og støtte til fagdivisjoner i tolletaten yte anskaffelsesfaglig bistand og støtte i ulike eiendomsprosjekter yte juridisk bistand og foreta faglige vurderinger innenfor GDPR og forvaltning av databehandleravtaler   Det er nødvendig at du har: mastergrad innenfor juridiske fag minimum 5 års relevant erfaring fra offentlig anskaffelsesarbeid, herav minimum 2 års erfaring med GDPR og forvaltning av databehandleravtaler god kunnskap om det offentlige anskaffelsesregelverket gode IT-kunnskaper, deriblant kunnskap og bruk av Excel og andre Office produkter svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk bidra aktivt i å videreutvikle anskaffelsesfunksjonen i tolletaten   Personlige egenskaper: du liker å arbeide i team, både i egen avdeling og på tvers av enheter i organisasjonen du er relasjonsskapende du er initiativrik, løsningsorientert og har høy gjennomføringsevne du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner du er strukturert, nøyaktig og analytisk   Vi kan tilby deg: utfordrende og varierte oppgaver i en organisasjon med viktige samfunnsoppgaver et positivt og inspirerende arbeidsmiljø fleksibel arbeidstidsordning med mulighet for trening i arbeidstiden sentral arbeidsplass i nyoppussede lokaler i Oslo sentrum gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse lønn som seniorrådgiver, kr. 700.000,- – 850.000,-, avhengig av kvalifikasjoner. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Inkludering og mangfold  I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.  For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte underdirektør Semming Bråthen, telefon 905 99 154, eller faggruppeleder anskaffelser Dag Sverdrup, telefon 959 42 930. For ytterligere informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb 
05.10.2020 Oslo
Tolletaten er ein etat i spennande utvikling og med mange igangverande endrings- og utviklingsprosessar. Etaten er i ferd med å ferdigstille ein omfattande omorganiseringsprosess. Den nye organiseringa skal mellom anna bidra til meir effektiv ressursutnytting, likebehandling og auka fagleg og teknologisk utviklingskraft. Analyseavdelinga består av to seksjonar, éin i Bergen og éin i Oslo.Seksjonen i Bergen skal sikre divisjonen sitt fagansvar for informasjonsinnhenting og bidra til eit målretta førebyggjande arbeid innanfor vareførselsområdet. I samarbeid med brukardialogavdelinga skal seksjonen ha kontakt med andre myndigheiter og relevante aktørar i næringslivet for å kartleggje og samordne kunnskap om behov og tiltak i den førebyggjande verksemda. Som seksjonsleiar vil du ha eit heilskapleg ansvar for å leie eininga i Bergen administrativt og fagleg. Seksjonen disponerer om lag åtte årsverk. Du rapporterer til avdelingsdirektøren i analyseavdelinga og inngår i leiargruppa i avdelinga.   Sentrale arbeidsoppgåver: utvikle innhenting og bearbeiding av informasjon som metode i førebyggjande kontekst bidra i arbeidet med brukarundersøkingar, både når det gjeld utarbeiding, resultatanalyse og forslag til tiltak bruke etterretningsbaserte metodar for å bidra til at andre einingar i divisjonen har eit kunnskapsbasert grunnlag for rettleiing og førebyggjande arbeid  ha fag-, personal- og resultatansvar Undervisnings- og foredragsoppgåver inngår i stillinga, og du må rekne med at det blir litt reising.   Kvalifikasjonskrav: bachelorgrad innanfor det relevante fagområdet. Bestått fordjupingsnivå på kompetansesenteret til tolletaten og svært god realkompetanse kan erstatte kravet om bachelorgrad. relevant leiarerfaring. Det er ein fordel om dette er innanfor fagområdet.   Det er ønskjeleg med: erfaring frå arbeid med budsjett- og resultatansvar gode samarbeidsevner erfaring frå utviklings- og digitaliseringsarbeid   Leiarplakaten til Tolletaten kommuniserer leiingsprinsipp som er retningsgivande for leiarane våre. Som leiar i tolletaten er det nødvendig at du løftar blikket, er rollemodell og bidreg til verdiskapande samfunnsvern ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Vidare er det viktig at du har høg integritet og evne til å skape eit godt arbeidsmiljø i tillegg til å vere mål-, resultat- og utviklingsorientert.   Vi tilbyr: eit godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidarar gode høve til utvikling i ein viktig samfunnsetat lønn som seksjonssjef, kr 750 000–850 000. For særleg godt kvalifiserte søkjarar kan høgare lønn vurderast. gode pensjons-, forsikrings- og låneordningar i Statens pensjonskasse fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstida arbeidsstad sentralt i Bergen   Vareførselsdivisjonen skal leggje til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer for næringslivet og privatpersonar. Divisjonen skal jobbe både med førebygging og kontroll for å sikre optimal etterleving. Vareførselsdivisjonen består av ein utviklingsstab, ein styringsstab og fem avdelingar: analyse-, brukardialog-, oppfølgings-, klassifiserings- og regelavdelinga. Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidatar. Du må kunne sikkerheitsklarerast for «hemmeleg» og levere uttømmande politiattest ved tilbod om tilsetjing.              Inkluderande arbeidsliv og mangfald I tolletaten er vi opptekne av mangfald. Vi jobbar for eit inkluderande arbeidsliv og oppfordrar kvalifiserte kandidatar til å søkje, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.  Vi bidreg i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringa sitt mål om at 5 prosent av faste nytilsetjingar i staten skal vere personar med funksjonsnedsetjing og kandidatar som av ulike årsaker ikkje kan dokumentere ein samanhengande yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, prøver vi å oppfylle dette så langt det lèt seg gjere. Vi gjer merksam på at opplysningar om funksjonsnedsetjing, innvandrarbakgrunn eller hol i CV-en kan bli brukte til statistikkformål. Nærmare informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte divisjonsdirektør Ivar Sletten på tlf. 900 16 295. For meir info om å jobbe i Tolletaten, sjå toll.no/jobb.
05.10.2020 Bergen
Er du opptatt av god service med et ønske om å jobbe i en etat i utvikling?Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten er i ferd med å ferdigstille en omorganiseringsprosess. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.  Ved fellestjenesteavdelingen i administrasjonsdivisjonen er det ledig fast stilling i Svinesund som rådgiver tilknyttet servicetorget. Servicetorget er en enhet som forvalter og utvikler landsdekkende lokasjonsdrift, servicetjenester og forsyninger til samtlige lokasjoner i Tolletaten. Seksjonens ansatte skal bistå med serviceoppgaver og sikre at etaten har det de trenger for å utføre de oppgavene etaten er ansvarlig for. Seksjonen har mange arbeidsområder og omfatter blant annet drift av tolletatens bygg, adgang og sikkerhet, innkjøp, on- og offboarding, og kurs og konferanser. Vi søker en engasjert rådgiver som vil jobbe med daglig drift og tilsyn med bygninger, byggsikkerhet, fakturahåndtering og andre administrative oppgaver. Du vil være involvert i koordinering av ombyggingsprosjekter, intern flytting, sikkerhet og beredskap, arrangementsstøtte, lederstøtte ved on- og offboarding og mye annet knyttet til servicetorgets fagområder.  Sentrale arbeidsområder vil være: attestering og anvisning i Basware drift og tilsyn med tollbygg adgang og sikkerhet on- og offboarding saksbehandling innen seksjonens arbeidsområder andre oppgaver etter behov Reisevirksomhet til Tolletatens nærliggende lokasjoner må påberegnes.  Kvalifikasjonskrav: Det er nødvendig at du har: fullført bachelorgrad. 1-årig høyere utdanning eller bestått fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter og svært god realkompetanse kan erstatte kravet om bachelorgrad. Særlig god realkompetanse kan kompensere for kravet om 1-årig høyere utdanning. relevant arbeidserfaring god IKT kompetanse meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk førerkort klasse B Det er en fordel med: erfaring med saksbehandling forståelse for rammebetingelsene som offentlig ansatte må forholde seg til erfaring med å håndtere eksterne leverandører og forvalte kontrakter erfaring med å drift av bygg  Dine egenskaper: tillitsskapende og inkluderende tydelig, strukturert og analytisk trives i et hektisk miljø evne til å bygge nettverk og gode relasjoner med interne og eksterne samarbeidspartnere selvstendig med evne til å ta beslutninger I tillegg blir du motivert av samfunnsoppdraget til etaten, og du identifiserer deg med de personalpolitiske verdiene våre ved å ha integritet og være mål-, resultat- og utviklingsorientert og inkluderende. Vi tilbyr: varierte oppgaver og gode utviklingsmuligheter i en etat i sterk utvikling et inspirerende arbeidsmiljø med hyggelige og engasjerte kollegaer fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse stillingen lønnes som rådgiver kr 450 000-505 000 avhengig av kvalifikasjoner.  For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. arbeidssted Svinesund  Inkludering og mangfold I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Jasmina Borkovic på telefonnummer: 930 37 626. For mer informasjon om å jobbe hos oss se: www.toll.no/jobb
05.10.2020 Halden
Er du opptatt av god service med ønske om å jobbe i en etat i utvikling?Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten er i ferd med å ferdigstille en omorganiseringsprosess. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.  Ved fellestjenesteavdelingen i administrasjonsdivisjonen er det ledig fast stilling ved Tolletatens lokasjon i Trondheim som rådgiver tilknyttet servicetorget. Servicetorget er en enhet som forvalter og utvikler landsdekkende lokasjonsdrift, servicetjenester og forsyninger til samtlige lokasjoner i Tolletaten. Seksjonens ansatte skal bistå med serviceoppgaver og sikre at etaten har det de trenger for å utføre de oppgavene etaten er ansvarlig for. Seksjonen har mange arbeidsområder og omfatter blant annet drift av tolletatens bygg, adgang og sikkerhet, innkjøp, on- og offboarding, og kurs og konferanser. Vi søker en engasjert medarbeider som trives i en hektisk hverdag, og som vil jobbe med materiellforvaltning og serviceoppgaver innen en rekke fagområder. Du vil jobbe med å håndtere innkomne saker til servicetorget, bestillinger, og mye annet knyttet til tolletatens lokasjoner i Trondheim og andre tilhørende områder i Midt-Norge.   Sentrale arbeidsområder vil være: attestering og anvisning i Basware og e-handel forvalte tolletatens uniformer administrasjon av systemer knyttet til tolletatens eiendommer drift og tilsyn med tollbygg saksbehandling innen seksjonens arbeidsområder og andre oppgaver etter behov Reisevirksomhet mellom Tolletatens lokasjoner i Midt-Norge må påberegnes.  Kvalifikasjonskrav: Det er nødvendig at du har: fullført bachelorgrad. 1-årig høyere utdanning eller bestått fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter og svært god realkompetanse kan erstatte kravet om bachelorgrad. Særlig god realkompetanse kan kompensere for kravet om 1-årig høyere utdanning. relevant arbeidserfaring god IKT kompetanse meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk førerkort klasse B Det er en fordel at du har: erfaring med saksbehandling forståelse for rammebetingelsene som offentlig ansatte må forholde seg til erfaring med materiellforvaltning erfaring med å håndtere eksterne leverandører og forvalte kontrakter  Dine egenskaper: tillitsskapende og inkluderende tydelig, strukturert og analytisk trives i et hektisk miljø evne til å bygge nettverk og gode relasjoner med interne og eksterne samarbeidspartnere selvstendig, med evne til å ta beslutninger I tillegg blir du motivert av samfunnsoppdraget til etaten, og du identifiserer deg med de personalpolitiske verdiene våre ved å ha integritet og være mål-, resultat- og utviklingsorientert og inkluderende.  Vi tilbyr: varierte oppgaver og gode utviklingsmuligheter i en etat i sterk utvikling et inspirerende arbeidsmiljø med hyggelige og engasjerte kollegaer fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse stillingen lønnes som rådgiver, kr 450 000-505 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. arbeidssted ved Tolletatens lokasjon i Trondheim, med mulighet for reise til andre lokasjoner i Midt-Norge   Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Inkludering og mangfold I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Jasmina Borkovic på telefonnummer: 930 37 626. For mer informasjon om å jobbe hos oss se: www.toll.no/jobb
05.10.2020 Trondheim
Interesserer du deg for eiendom og ønsker å bidra i arbeidet med tolletatens eiendomsforvaltning?   Tolletaten er lokalisert over hele landet, i byer og langs grensen, noe som gjør eiendomsforvaltningen til en spennende og utfordrende jobb. Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, og er i ferd med å ferdigstille omfattende omorganiseringsprosess som resulterer i endringer av eiendomsporteføljen. Det er et stort antall leiekontrakter som er i ferd med å gå ut på dato, og byggeprosjekter i oppstartsfasen. Som rådgiver/seniorrådgiver innen eiendomsforvaltning vil du jobbe tett med teamet på eiendom. Du vil få muligheten til å delta i- og lede eiendomsprosjekter, samt arbeide tett med eksterne utleiepartnere. Din arbeidshverdag vil også være preget av utstrakt samarbeid på tvers i organisasjonen. Du vil besøke flere tollsteder og eiendommer, og du vil få mulighet til nettverksbygging både internt og eksternt. Fagansvaret for eiendomsforvaltning er organisert i administrasjonsdivisjon under fellestjenesteavdelingen i tolletaten.   Sentrale arbeidsområder: eiendomsforvaltning lede- og gjennomføre eiendomsprosjekt fra analyse/behov til innflytting i henhold til tolletatens eiendomsvisjon vurdere leiekontrakter og forhandle vilkår behovskartlegging bidra i store eiendomsprosjekter økonomioppfølging, utforme statusrapporter til styringsgruppen og porteføljestyret bidra i innkjøpsprosesser gi faglig støtte og rådgivning i eiendomsteamet møteorganisering internt og eksternt   Kvalifikasjonskrav: relevant utdannelse på masternivå fortrinnsvis innen ingeniørfag, eiendom, økonomi eller juss. 1-årig høyere utdanning eller bestått fordypningsnivå ved Tolletatens kompetansesenter og svært god realkompetanse kan erstatte kravet om master. minst ett års erfaring, fortrinnsvis fra statlig eiendomsforvaltning og- /eller prosjektledelse gode IT-kunnskaper, deriblant inngående kjennskap til Office produktene god økonomisk forståelse svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne interesse for leiemarked, næringseiendom og eiendomsrett det er en fordel om du har kjennskap til Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor og Prince 2 prosjektmetodikk.   Dine egenskaper: strukturert og analytisk meget gode samarbeidsevner selvstendig, initiativrik og med stor arbeidskapasitet nysgjerrig og med godt humør   I tillegg blir du motivert av samfunnsoppdraget til tolletaten, og du identifiserer deg med de personalpolitiske verdiene våre ved å ha integritet og være mål-, resultat-, og utviklingsorientert og inkluderende.   Vi tilbyr: spennende og varierte oppgaver og gode utviklingsmuligheter selvstendige oppgaver, veiledning og oppfølging arbeide i en offentlig etat med et viktig samfunnsansvar inspirerende arbeidsmiljø med hyggelige og kompetente kollegaer en fleksibel arbeidstidsordning, trening i arbeidstiden og sommertid fra mai - september stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i lønnstrinn 550 000 – 650 000 avhengig av kvalifikasjoner. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo sentrum   Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Inkludering og mangfold I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte faggruppeleder eiendom Bjørn Harald Kristiansen på tlf.: 47277591 For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb
09.10.2020 Oslo
Vil du være med på å forme brukerorienterte tjenester til tollere, næringslivet og innbyggere? Tolletaten gjennomfører en omfattende modernisering med digitale løsninger for å møte morgendagens utfordringer. I den sammenheng har etaten etablert et digitaliseringsprogram som både erstatter gamle løsninger og etablerer IT-løsninger på helt nye områder. Vi skal etablere nye digitale og brukervennlige kanaler mot næringslivet, private og offentlige myndigheter. Målet er å støtte næringslivets behov for en effektiv vareførsel og like konkurransevilkår og gjøre det «lett å gjøre rett» for våre brukere. Vi søker etter en funksjonell løsningsarkitekt som kan være med å definere og videreutvikle brukerorienterte tjenester til interne og eksterne brukere. Hos oss vil du få jobbe med blant annet behovskartlegging, tjenestedesign og produktutvikling og samarbeide tett med produkteiere og fagpersoner. Du vil være den som omformer behovene til modeller og spesifikasjoner til utviklerne. Er du opptatt av fag, kvalitet og utvikling, kan du her spille en sentral rolle i et av de mest spennende programmene i offentlig sektor. IT-utviklingen i etaten skjer gjennom en smidig gjennomføringsmodell med kontinuerlige leveranser og høy grad av brukerorientering. Vi benytter teknikker som lar brukerne komme tett på designprosessen, slik som designsprint, design thinking og brukertesting. Utvikling gjøres av tverrfaglige leveranseteamteam som består av utviklere, arkitekter, driftere, produkteiere og andre domeneeksperter. Du vil tilhøre et team, samtidig som du inngår i et tverrgående arkitekturteam og fagnettverk.   Hos oss vil du:  delta i alle faser fra konsept til forvaltning  ha mulighet for å veksle mellom å jobbe overordnet med funksjonelle målbilder og mer detaljert inn i utviklingsteam  jobbe tett med produkteiere og fagressurser med å avdekke behov og utvikle idéer og konsepter  inngå i et sterkt tverrfaglig miljø med fokus å gi brukerne våre størst mulig nytteverdi  bruke din kompetanse til å utforme fremtidsrettede tjenester som adresserer vårt samfunnsoppdrag    Vi ser etter deg som:   evner å forstå og kommunisere abstrakte konsepter og strukturer  trives med å drive prosesser metodisk  er åpen, kreativ og fremoverlent og kan være en god sparringspartner for virksomheten  evne til å sette deg inn i nye fagområder, regelverk og arbeidsprosesser  kan kommunisere både med teknologer, virksomhetens beslutningstakere og sluttbrukere  liker utfordringene i å forene juridiske krav og god brukeropplevelse trives med høyt aktivitetsnivå og ambisiøse leveransekrav    Kvalifikasjoner:  fullført relevant mastergrad. Bachelorgrad og lang relevant erfaring kan kompensere for kravet om mastergrad.  minimum fem års relevant erfaring bred erfaring med behovskartlegging, tjenestedesign, prosessmodellering og kravspesifisering i smidige gjennomføringsmodeller  god teknisk forståelse; har deltatt i utviklingsprosjekter og har erfaring med utbredte arkitekturmønstre kunnskap om brukersentrert utforming, brukskvalitet, personvern- og informasjonssikkerhetskrav  meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk  gjerne erfaring med å utforme informasjonsarkitektur og informasjonsmodellering gjerne erfaring innenfor etterretning og dataanalyseområdet   Vi tilbyr:  lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver, 682 200 - 826 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   mulighet til faglig utvikling og kursing utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø med mulighet for å gjøre en forskjell godt kollegialt og sosialt miljø  gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  gode arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden. Stillingen er plassert i digitaliseringsavdelingen i Tolletatens IT-divisjon. Avdelingen er nyetablert og skal være et fagmiljø innenfor arkitektur og digitalisering som samarbeider tett med forretningssiden om den digitale virksomhetsutviklingen av etaten. Inkluderende arbeidsliv og mangfoldI Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.  Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.  Nærmere opplysninger om de aktuelle arbeidsområdene kan du få ved henvendelse til avdelingsdirektør Annette Ommundsen tlf. 970 36 245 (aomm@toll.no)
12.10.2020 Oslo
Vil du være med på å forme hvordan teknologi kan understøtte Tolletatens samfunnsoppdrag? Tolletaten gjennomfører en omfattende modernisering med digitale løsninger for å møte morgendagens utfordringer. I den sammenheng har etaten etablert et digitaliseringsprogram som både erstatter gamle løsninger og etablerer IT-løsninger på helt nye områder. Vi skal etablere nye digitale og brukervennlige kanaler mot næringslivet, private og offentlige myndigheter. Målet er å støtte næringslivets behov for en effektiv vareførsel og like konkurransevilkår og gjøre det «lett å gjøre rett» for våre brukere. Vi søker etter en ledende utvikler/ teknisk arkitekt som kan bidra til å forme hvordan vi best skal utnytte teknologi til å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi ser etter deg som vil jobbe i et miljø hvor det skjer mye på en gang i høyt tempo. Som ledende utvikler/ arkitekt vil du ha en ledende rolle i å gjøre de riktige løsningsvalgene for etaten. Er du opptatt av fag, kvalitet og utvikling, kan du her spille en sentral rolle i et av de mest spennende programmene i offentlig sektor. IT-utviklingen i etaten skjer gjennom en smidig gjennomføringsmodell med kontinuerlige leveranser i tverrfaglige leveranseteam. Teamene består av utviklere, arkitekter, driftere, produkteiere og andre domeneeksperter. Du vil tilhøre et av teamene og samtidig inngå i et tverrgående arkitekturteam og fagnettverk. Egenutvikling skjer på en moderne Java-plattform som vi prøver å holde oppdatert med det som skjer – om du trenger noen tekniske stikkord kan vi nevne asynkrone og hendelsesbaserte løsninger, CI/CD, REST, JavaScript-baserte mikro-frontends, og rammeverk som React, Spring Boot, Openshift og Hadoop.   Hos oss vil du: inngå i et tverrfaglig miljø som jobber sammen for å gi brukerne våre størst mulig nytteverdi delta aktivt i utviklingsaktiviteter fra idé til innføring ha mulighet til å påvirke fremtidige teknologivalg og arkitektur også ha mulighet til å veksle mellom å jobbe overordnet med referansearkitektur og tekniske målbilder og inn i prosjekt- eller forvaltningsteam ha en jobb som betyr nnoe   Vi ser etter deg som: trives der det skjer i en hverdag fylt av teknologi og stort digitaliseringspotensiale har en evne til å forstå tekniske problemstillinger, virksomhetens behov og brukernes perspektiver har svært gode samarbeidsevner og kan føre konstruktiv dialog med teknologer, beslutningstakere og brukere vil ta et helhetlig ansvar og arbeide metodisk for å oppnå resultater er fremoverlent og kan lede og få med deg andre er sulten på å lære ny teknologi og vurdere hvordan teknologien kan bidra til å løse samfunnsoppdraget   Kvalifikasjoner: høyere relevant utdannelse, minimum bachelorgrad minst 5 års erfaring som teknisk løsningsarkitekt, ledende utvikler eller tilsvarende erfaring som utvikler på en moderne, Java-basert utviklingsplattform god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk bred erfaring fra smidig utvikling og tverrfaglige team   Vi tilbyr: lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver, 673 800 - 837 200 kr per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. mulighet til faglig utvikling og kursing utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø med mulighet til å påvirke Tolletatens fremtidige teknologivalg godt kollegialt og sosialt miljø gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse gode arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden.   Stillingen er plassert i digitaliseringsavdelingen i Tolletatens IT-divisjon. Avdelingen er nyetablert og skal være et fagmiljø innenfor arkitektur og digitalisering som samarbeider tett med forretningssiden om den digitale virksomhetsutviklingen av etaten. Inkluderende arbeidsliv og mangfoldI Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.  Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.  For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Annette Ommundsen på tlf. 970 36 245 (aomm@toll.no) eller seniorrådgiver Lars Reed på tlf. 928 69 722 (lars.reed@toll.no). For mer info om å jobbe hos oss, se toll.no/jobb.
12.10.2020 Oslo
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Bildegalleri

Kontaktperson

Rådgiver Tolldirektoratet

Filmer

Vil du blir en samfunnsbeskytter? Tolletaten søker aspiranter!

Fakta om Tolletaten

Adresse

Schweigaards gate 15'
Pb. 8122 Dep
0032 Oslo