Tolletaten

(Statlig / Offentlig / Kommunal sektor)

Ønsker du å gjøre en god jobb for samfunnet og å bidra til fellesskapet? Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter.

Tolletaten beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter. Etaten har to hovedoppgaver. Den ene er å innkreve avgifter og toll til finasiering av velferdssamfunnet. Økonomisk kontroll og bekjempelse av kriminalitet hører til denne oppgaven. Den andre hovedoppgaven er å bruke vår unike førstelinjeposisjon på grensen til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer.

Tolletaten er en organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning bestående av seks tollregioner. Vi rapporterer til Finansdepartementet.

 

Les mer om Tolletaten
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Vi ser etter
Søknadsfrist:09.08.2018
Arbeidssted :Oslo
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Søknadsfrist:09.08.2018
Arbeidssted :Oslo

Ledige stillinger hos Tolletaten

Vil du jobbe med drift og forvaltning av etatens kommunikasjons- og sikkerhetsløsninger?   Tolletaten står foran en betydelig utvikling hvor digitalisering er et sentralt strategisk virkemiddel. Nye digitale kanaler er under etablering mot næringslivet, private og offentlige myndigheter. Flere store systemutviklingsprosjekter er igangsatt og nye er under planlegging. Bl.a. satser etaten på avanserte digitale løsninger innen etterretning og analyse av store datamengder for å drive smartere og mer effektiv kontroll.    Du vil inngå i et nettverksteam på fire personer med driftsansvar for nettverks- og sikkerhetsprodukter inkludert lastbalansering og proxytjenester. Nettverket er i hovedsak basert på Ciscoprodukter og består av et sentralt fiberbasert kjernenett, aksessnett og lokalnett på de enkelte brukerstedene.  Det er utstrakt bruk av virtualisering innenfor alle fagfelt i sentralt datasenter.    Stillingen er plassert i infrastrukturseksjonen. Seksjonen er ansvarlig for utvikling og drift av etatens landsomfattende IT-infrastruktur som består av ca. 2200 arbeidsstasjoner og ca. 1500 Aix /Windows og Linux-servere.     Arbeidsoppgaver: daglig drift og overvåking av nettverkskomponenter  kvalifisering og oppfølging av innmeldte feil i etatens feilhåndteringssystem  oppfølging og håndtering av saker mot etatens leverandør av WAN-tjenester  teknisk bistand til sluttbrukere innenfor fagfeltet    Kvalifikasjoner: minimum bachelorgrad innen IT  det er en fordel om du har litt erfaring med drift og feilsøking av IP-nettverk og brannmurer  meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk  Foruten ovennevnte kvalifikasjoner bør du være en person med ønske om å utvikle og standardisere nettverksgruppens håndtering driftsoppgaver. Du er gjerne nyutdannet innenfor faget.   Dine personlige egenskaper: kvalitets- og resultatorientert  strukturert og selvstendig  evne og lyst til å tilegne deg kunnskap om nye produkter og teknologi  gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  Vi kan tilby:  lønn etter statens regulativ som rådgiver kr. 505 800 - 597 400 avhengig av kvalifikasjoner   utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og faglig utvikling   godt kollegialt og sosialt miljø   gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse   fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden  Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi tilrettelegger ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.      Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 
09.08.2018 Oslo
Vil du jobbe med drift og forvaltning av etatens IT-infrastrukturløsninger?    Tolletaten utvikles og forbedres med digitalisering som et sentralt strategisk virkemiddel. Nye digitale kanaler er under etablering mot næringslivet, private og offentlige myndigheter. Flere store systemutviklingsprosjekter er satt i gang og nye er under planlegging. Etaten satser blant annet på avanserte digitale løsninger innen etterretning og analyse av store datamengder for å drive smartere og mer effektiv kontroll.   Tolletaten søker en dyktig medarbeider (rådgiver/seniorrådgiver) som ønsker utfordrende arbeidsoppgaver i et stimulerende og hektisk fagmiljø, der vi har høye krav til leveransepresisjon og kvalitet.    Du vil jobbe i infrastrukturseksjonen i IT-avdelingen. Seksjonen er ansvarlig for utvikling og drift av etatens landsomfattende IT-infrastruktur som består av rundt 1 900 arbeidsstasjoner og 1 500 Aix-/Windows-servere.     Arbeidsoppgaver:  daglig drift og forvaltning av etatens IT-infrastruktur, herunder servere, Identity Access Management (IAM)  tilrettelegge for nye miljøer i utvikling, test og produksjon  etablering og konfigurasjon av virtuelle servere  automatisering/konfigurasjonsstyring av IT-infrastrukturen  Dine personlige egenskaper:  kvalitets- og resultatorientert   interesse for og evne til å forstå helhet innen IT-infrastruktur   strukturert og selvstendig   evne og lyst til å tilegne deg kunnskap om nye produkter   gode samarbeidsevner  Kvalifikasjoner:  ved tilsetting som seniorrådgiver gjelder krav til mastergrad innen IT. Bachelorgrad i kombinasjon med relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet om mastergrad  ved tilsetting som rådgiver gjelder krav om bachelorgrad innen IT. Relevant arbeidserfaring inkludert 1-årig høyere utdanning kan kompensere for manglende bachelorgrad  erfaring fra tilsvarende arbeid i et større driftsmiljø  spisskompetanse innenfor ett eller flere relevante fagområder, som virtualisering, Linux, Openshift, VMware, IAM løsninger   det er en fordel med kompetanse innenfor DevOps, automatisering, konfigurasjonsstyring og dokumentasjon av infrastrukturløsninger   god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk      Vi tilbyr:  lønn etter statens regulativ som rådgiver/seniorrådgiver kr 565 500 - 658 300 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes  utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og faglig utvikling  godt kollegialt og sosialt miljø  gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden 
09.08.2018 Oslo
Ønsker du en morsom stilling der du kan løse utfordrende oppgaver samtidig som du yter service til etatens brukere?     Tolletaten utvikles og forbedres med digitalisering som et sentralt strategisk virkemiddel. Nye digitale kanaler er under etablering mot næringslivet, private og offentlige myndigheter. Flere store systemutviklingsprosjekter er satt i gang og nye er under planlegging. Etaten satser blant annet på avanserte digitale løsninger innen etterretning og analyse av store datamengder for å drive smartere og mer effektiv kontroll.    Du er gjerne nyutdannet innenfor faget og ønsker å utvikle din kompetanse og erfaring.    Du vil jobbe i infrastrukturseksjonen i IT-avdelingen. Seksjonen er ansvarlig for utvikling og drift av etatens landsomfattende IT-infrastruktur som består av rundt 1 900 arbeidsstasjoner og 1 500 Aix-/Windows-servere.    Sentrale arbeidsoppgaver:  løse brukermeldte henvendelser innenfor fagområdet være en sentral, aktiv og konstruktiv samarbeidspartner mot etatens brukere  proaktive oppgaver som skal bidra til færre brukerhenvendelser og færre feil  Dine personlige egenskaper:  serviceinnstilt  løsningsorientert   strukturert og selvstendig   evne og lyst til å tilegne deg kunnskap om nye produkter   gode samarbeidsevner  Kvalifikasjoner:  bachelorgrad innen IT, relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse   god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk  Vi kan tilby:  lønn etter statens regulativ som førstekonsulent i lønnsramme 21. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes  utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og faglig utvikling  godt kollegialt og sosialt miljø  gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden  Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi tilrettelegger ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.   Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 
09.08.2018 Oslo
Vil du jobbe med planlegging og videreutvikling av IT-infrastrukturløsninger?    Tolletaten har de siste årene satt i gang en omfattende digitaliseringsprosess med flere større IT-prosjekter, bl.a. for digital etterretning og analyse, ekspressfortolling, kamerasensorer med skiltgjenkjenning og en stor satsing på personvern. Nye smidige utviklingsmetoder er tatt i bruk, og nye teknologiplattformer og samarbeidsmodeller med eksterne IT-leverandører er under etablering.    Som IT-arkitekt hos oss har du muligheten til å medvirke i etatens IT-prosjekter, og arbeidsformene innen drift og forvaltning vil berøres mye av de nye løsningene. Også arbeidsprosessene for videreutvikling og forvaltning av dagens IT-løsninger er i utvikling. Smidige metoder, DevOps-metodikk og mer kontinuerlige leveranser setter nye krav til IT-infrastrukturen.    Du vil jobbe i infrastrukturseksjonen i IT-avdelingen. Seksjonen er ansvarlig for utvikling og drift av etatens landsomfattende IT-infrastruktur som består av rundt 1 900 arbeidsstasjoner og 1 500 Aix-/Windows-servere.    Sentrale arbeidsoppgaver:  arkitektur og design av IT-infrastrukturløsninger herunder bruk av skytjenester (IAAS, PAAS, SAAS)  sikkerhets- og tilgangsløsninger i hybride miljøer   analyse og strategisk rådgivning for kosteffektive leveransemodeller for IT  anskaffelser   bistå i teknologivalg som tar hensyn til nye behov  prosjektledelse samt bistå inn mot prosjekter og avdelingens utviklingsteam   Dine personlige egenskaper:  løsningsorientert og gode kommunikasjonsevner  evne til å ta ansvar og lede team  brukerorientert med god forretningsforståelse  villig til å lære mer og til å dele din kunnskap med dine kolleger  du er kjent for å være en tillitvekkende person som fungerer godt som rådgiver i brukermøter med faglige presentasjoner av løsninger       Kvalifikasjoner:  mastergrad innen IT og erfaring fra tilsvarende arbeid i en større organisasjon med komplekse IT-infrastrukturløsninger  bachelorgrad i kombinasjon med svært lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende master  lang og solid erfaring fra IT-infrastrukturprosjekter  meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk  evne til å forstå helhet innen IT-infrastruktur  Vi tilbyr:  lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver, kr. 695 50–922 300 avhengig av kvalifikasjoner   utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og faglig utvikling  godt kollegialt og sosialt miljø  gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden  Du som ansettes må regne med etter hvert å gå inn i avdelingens beredskapsordning.    Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi tilrettelegger ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.   Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 
09.08.2018 Oslo

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Rådgiver Tolldirektoratet

Filmer

Vil du blir en samfunnsbeskytter? Tolletaten søker aspiranter!

Fakta om Tolletaten

Adresse

Schweigaards gate 15'
Pb. 8122 Dep
0032 Oslo